4405 resultaten

*

De gemeente Soest vergadert over de opvang van asielzoekers en mogelijke locaties hiervoor. Er zijn enkele insprekers uit de hoek van de PVV zoals Patrick van Rijn van de Partij voor Soest, om te ageren tegen de opvang. Hij is actief bij de PVV-actiegroep AZC-Alert. Op 1 oktober besluit de gemeente definitief geen AZC in Soest toe te staan. Er zou onvoldoende draagvlak zijn bij de politiek en onder de bevolking.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over het ontmoedigen van asielzoekers om naar Nederland te komen. De partij wil de instroom van het aantal asielzoekers verminderen. Er moet een ontmoedigingsbeleid komen waarin asielzoekers minder leefgeld krijgen en Voor Nederland wil de voorrangsregelingen bij huisvesting wegnemen. Ze vragen de Minister wat het maximum aantal asielzoekers is dat Nederland op kan vangen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht tegen een bedrijf uit Zaandam. Dit bedrijf had een vacature waar ze iemand voor zochten die Turks spreekt. In de herfst van 2014 wezen ze iemand af die niet van Turkse afkomst is. Volgens het College is er hier sprake van indirecte discriminatie, dat alleen verboden is als er geen goede reden voor is. In het werkveld moet het personeel met hoogbejaarde, alleenstaande Turkse mensen werken, die vaak analfabeet zijn en die weinig sociale contacten hebben. Daarom is de taaleis in dit geval gerechtvaardigd en is er dus geen sprake van verboden discriminatie.

*

De Hoge Raad doet uitspraak over een zaak uit Maastricht en oordeelt dat buitenlandse klanten van coffeeshops geweerd mogen worden als kopers van softdrugs. Dit is dan geen discriminatie en niet in strijd met de Europese discriminatiewetgeving. Dat er in andere gemeentes wel aan buitenlanders verkocht wordt leidt volgens de Hoge Raad niet tot willekeur.

*

Nieuwsmedia maken melding van een spandoek dat door tegenstanders van de komst van asielzoekers is opgehangen boven de Coentunnel aan de kant van Amsterdam-Noord. Er staat op: “Geen AZC, Grenzen dicht!”.

*

Onbekenden voeren in Woerden actie tegen de komst van vluchtelingen. Op verschillende plekken zijn leuzen geklad zoals “Eigen Volk Eerst” en “Vluchtelingen Nee!”

*

Een krant schrijft over tien rijke mensen in Oudenbosch die een voormalig sportcomplex opkopen om zo te voorkomen dat er een AZC voor 750 asielzoekers gevestigd gaat worden.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Almere stelt schriftelijke raadsvragen over de aanranding van een jonge vrouw in Almere door drie asielzoekers. Hij stelt dat het volstrekt onverantwoord is meer van deze criminelen in Almere te huisvesten en rond te laten lopen. Hij wil een avondklok voor bewoners van het AZC zodat deze “tikkende tijdbommen niet meer in de avond en nacht vrij in onze stad kunnen rondlopen”. De PVV wil dat de daders onmiddellijk het land uit gezet worden.

*

Voorpost organiseert haar vierde Geuzenwandeling. Ditmaal is Loon op Zand de startplek. Met geestverwanten wandelen ze door de Loonse duinen en bossen. Er is een spreker over het thema “Heidendom en Herfst”. Op een vlakte brengen ze een heildronk uit met bokbier.

*

In Woerden wordt in de nacht van zaterdag de 26e op zondag de 27e september het treinstation beklad met leuzen tegen vluchtelingen. Er staan teksten als “Vluchtelingen nee!” en “Oprotten naar eigen land”. De gemeente Woerden staat klaar om tijdelijk vijfhonderd asielzoekers op te vangen in een sporthal. Een tunnel in de buurt is beklad met de leus “Asielzoekers zijn armoedzaaier, eigen volk eerst”.

*

In Amsterdam-Oost wordt opnieuw een pamflet aangeplakt waarin de authenticiteit van het Dagboek van Anne Frank in twijfel wordt getrokken en de Holocaust wordt ontkend. Dit was ook al rond 15 september gebeurd. Er moet eind 2016 een verdachte hiervoor voorkomen.

*

De muren van een wijkcentrum in Geldrop zijn beklad met anti-islamitische leuzen zoals “Fuck Allah”. De onbekende daders spuiten ook teksten zoals “Kut asiel” en een hakenkruis op een muur.

*

Dit is het tweede weekend dat de militante actiegroep Ons Montfoort Vluchtelingenvrij spandoeken in Montfoort ophangt tegen asielzoekers. Het gaat om witte lakens met teksten als “Eigen Volk Eerst” en “Stop de islam” op vier plaatsen waar veel mensen komen. De politie haalt ze weer weg.

*

Een huis in Deventer is beklad met de leus “Eigen Volk Eerst” op het raam. Volgens buurtbewoners worden hier binnenkort Syrische asielzoekers opgevangen.

*

Op het meadhall-forum spreken rechtsextremisten af om elkaar vandaag in Amersfoort te ontmoeten. Dit gebeurt dan in de avond en er zijn ongeveer tien mensen aanwezig.

*

Een oudere man uit Drunen winkelt in een supermarkt in Nieuwegein. In de supermarkt werken verschillende werknemers met hoofddoekjes of een moslimachtergrond. Hij scheldt ze uit en bedreigt ze met teksten als “kankermoslims, kutmoslims, ze moeten weg, ze moeten terug naar hun eigen land”. Hierna belt hij buiten de supermarkt naar verschillende filialen in de regio en herhaalt hij een aantal beledigingen en bedreigingen. Hij moet in 2017 voor de rechter verschijnen.

*

Kamervragen van de Tweede Kamerleden van Voor Nederland over een Europees fraudeonderzoek naar  een moskeeverzamelgebouw in Amsterdam. Ze stellen dat er Europees geld voor de bouw van een moskee gebruikt is, terwijl dit tegen de regels is. Het gebouw dat gesubsidieerd is doet tevens dienst als islamitische gebedsruimte en er zitten ook een Turkse en Marokkaanse moskee in. Uit een later antwoord blijkt dat er alleen subsidie gegeven is voor het niet-religieuze deel van het gebouw en er geen sprake was van fraude.

*

Waarschijnlijk in de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 september zijn vier ruiten ingegooid bij een moskee in aanbouw in Leiden. De vernielingen worden vrijdag gemeld.

*

In Den Haag komt een strafzaak voor de rechter tegen een SP-gemeenteraadslid uit Zoetermeer. Het raadslid had in juni 2014 Hilbrand Nawijn een racist genoemd die discrimineerde, omdat Nawijn tegenstander is van islamitische scholen en scholen van andere religies wel wil toestaan. Hilbrand Nawijn is ook gemeenteraadslid in Zoetermeer, namens zijn eigen Lijst Hilbrand Nawijn. Hij klaagde de SP’er aan voor smaad, laster en belediging. De rechter wil de SP’er niet vervolgen en spreekt hem vrij. Nawijn is hier boos over en gaat in hoger beroep.

*

Bewoners uit Vijfhuizen hangen deze vrijdag spandoeken op met de tekst: “Go home, Holland not your country”. Ze protesteren tegen de opvang van vierhonderd asielzoekers. Ook de rechtsextremist Hugo Kuijper uit Hoofddorp is betrokken bij het ophangen van dit soort spandoeken in Vijfhuizen. Hij zegt dat hij binnenkort met de lokale partij Forza! Haarlemmermeer tegen de opvang wil gaan demonstreren.

*

Een grote informatieavond van de gemeente Leeuwarden over de noodopvang van asielzoekers. Hier protesteren enkele mensen met een spandoek met de radicale tekst “Eigen Volk Eerst” tegen de komst van asielzoekers.

*

Een lokaal nieuwsmedium bericht over de bekladding van een gebouw in Boelenslaan. De voormalige school is door de gemeente Achtkarspelen bestemd voor mogelijke crisisopvang van vluchtelingen. Op de school zijn een aantal linksdraaiende hakenkruisen, het getal 666 en het woord “kill” aangebracht.

*

In de 23 op 24 september is een kerk in Wezep beklad met een tegen asielzoekers gerichte leus. Er staat “Nee AZC” met een joodse Davidster erbij. Ook de parkeerplaats van het dorpshuis is met leuzen beklad. In de kerk wordt vanavond een informatieavond gehouden over de komst van asielzoekers naar de gemeente. Er is in deze periode hier sprake van onrust en bedreigingen van voorstanders van de opvang. Begin oktober wordt een 38-jarige man uit Wezep opgepakt vanwege bedreiging en het beledigen van de burgemeester van de gemeente Oldebroek. De opvang gaat mede hierdoor uiteindelijk niet door. Ook omdat de gemeente vanwege de druk maar een klein aantal mensen op wil vangen en het COA vooral op grotere locaties mikt.

*

Een inspraakavond in de raadszaal van Purmerend over de komst van een vluchtelingenopvang loopt ‘s avonds uit de hand en de emoties lopen hoog op. Er komen zoveel mensen dat ze niet in de raadszaal passen. Ze willen niet uitwijken naar een beschikbare hal met videoverbinding. De politie ontruimt het gebouw. Er is een intimiderende sfeer in de zaal, wat als gevolg had dat raadsleden niet vrij kunnen spreken over de asielopvang. Het verstoren van de vergadering wordt door Geert Wilders van de PVV op Twitter aangemoedigd.

*

Het nieuws komt naar buiten dat op een flatgebouw in Eindhoven leuzen zijn geklad zoals: “Stop Asieltsunami, Eigen Volk Eerst, Stem PVV” en “Auslander Raus”.

*

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dient een motie in waarin hij de premier verzoekt niet meer af te reizen naar zinloze EU-vergaderingen, maar in plaats daarvan de grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten.

*

Motie van Voor Nederland waarin de partij de regering verzoekt aan te geven wat het maximumaantal asielzoekers is dat Nederland aan kan. Voor Nederland stelt dat het absorptievermogen van Nederland niet oneindig is. De duizenden asielzoekers per week hebben grote sociale en economische gevolgen, aldus de partij.

*

Een inloopavond van de gemeente Gouda over de komst van een asielzoekerscentrum. Er zijn tweehonderd wijkbewoners gekomen, vooral veel tegenstanders. De voorzitter van de groep “Gouda Noord zoals het Hoort” is vastberaden om het AZC tegen te houden.

*

In Enschede zijn de ramen beklad van drie leegstaande huizen in de wijk Dolphia waar noodopvang zou komen. Er worden spandoeken opgehangen met militante teksten tegen een AZC in de buurt. Volgens de gemeente berust het verhaal over de woningen op onzin en het verspreiden van een ‘kwalijk gerucht’.

*

De gemeente Tholen draagt vandaag een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan. Als reactie hierop wordt begin oktober een informatiebord bij het gemeentehuis beklad met een hakenkruis. Op de muur staat bovendien de tekst: “Refugees fuck you”.

*

Een bedrijf uit Amsterdam geeft advies over hypothecaire leningen. Ze weigert een klant omdat deze geen Nederlands spreekt. Hij mag zich ook niet bij laten staan door een tolk. Ze willen hun diensten niet in het Engels aanbieden. De klant dient een discriminatieklacht in. De uitspraak volgt begin maart 2016.

*

In de Tweede Kamer dient Voor Nederland drie moties in rondom het thema van islamitisch terrorisme. De partij wil zo snel mogelijk administratieve detentie mogelijk maken, zodat jihadisten kunnen worden opgepakt en vastgezet, zonder proces. Dan wil de partij het Verdrag van Schengen opzeggen en grenscontroles invoeren. Als derde wil Voor Nederland een juiste analyse van het islamitische terrorisme, om het goed te kunnen bestrijden. Daarom zou de regering moeten erkennen dat de jihad een essentieel onderdeel is van de islam.

*

Een groep van zo’n honderd demonstranten verstoort deze maandagavond een informatieavond over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen in Valkenswaard. Ze zijn bang dat er meer asielzoekers naar hun gemeente komen. Dit gebeurt in de raadszaal in het gemeentehuis. De burgemeester beantwoordt vragen van de demonstranten, waarna ze weer vertrekken. Een vrouw die zich aan wil melden als vrijwilligster is aangeslagen en spreekt van een vijandige sfeer.

*

Een Nederlandse man die in Leipzig woont is deelnemer aan een demonstratie van de lokale Pegida afdeling, Legida, met ongeveer achthonderd deelnemers. Hij maakt er een videoverslag van.

*

De PVV houdt een lokale bijeenkomst in een café in Alkmaar met Tweede Kamerlid Machiel de Graaf als spreker. De rechtse journalist Joost Niemöller is ook aanwezig. De rode draad van de bijeenkomst is het verzet tegen asielzoekerscentra. Machiel de Graaf stelt dat migratie een wapen van de islam is om Europa te veroveren. Het café zit afgeladen vol met vrijwilligers, sympathisanten, bestuursleden en lokale politici van Julianadorp via Purmerend tot aan Hoofddorp. Hier is de landelijke partijsecretaris van de NVU, Peter van Egmond, bij aanwezig.

*

De gemeente Wijk en Aalburg krijgt een anonieme brief waarin wordt gedreigd met het ‘platbranden van het gemeentehuis’ als Aalburg asielzoekers opvangt. Een regionale omroep krijgt de brief ook. De gemeente had aangekondigd de noodopvang van vijftig asielzoekers te willen organiseren, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers sloeg dat aanbod voorlopig af.

*

Een volkstuinvereniging in Almelo heeft een extra ledenvergadering belegd vanwege een conflict tussen het bestuur en een aantal kritische leden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier ook uitspraak over gedaan op 23 juni 2015. De leden beschuldigen het bestuur van discriminatie en kregen deels gelijk van het College. De vereniging zou geen asielzoekers en buitenlanders toe willen laten. Om hun standpunten kracht bij te zetten zouden de opstandige leden zich intimiderend hebben gedragen tegenover andere leden. Er zou de Hitlergroet gebracht zijn, er is aangifte van discriminatie gedaan, er zijn bedreigingen geuit, er is aangifte van smaad gedaan. Een joods lid is gezegd dat het bestuur hem van de tuin af zou willen. De voorzitter ontkent dat het bestuur racistisch is. Er zijn wel notulen waar hij in zegt geen asielzoekers meer te willen.

*

Filemon Wesselink interviewt Thierry Baudet van Forum voor Democratie voor Radio 1. In de uitzending wordt onder meer het volgende gezegd:
Baudet (0.34-0.52):
Ik heb wel gezegd dat ik ehh, heel veel mensen hier wil welkom heten, maar dat ik wel graag wil leven in een wereld of in een land wat hoofdzakelijk blank is. Of dominant blank. Eh, dus een etnische, ik wil geen etnische minderheid worden.
en
Baudet (1.11-1.19):
Maar ehh, ik denk dat we best mogen zeggen dat we cultureel en etnisch geen minderheid willen worden.
en
Wesselink (2.22-2.27):
Nou dat je, ja, dat je onderscheid maakt aan de hand van rassen.
Baudet (2.27-2.33):
Oh ja. Onderscheid in de zin van: ik wil geen etnische minderheid worden?
Wesselink: (2.33):
Ja.
Baudet: (2.34-2.40):
Nou, als je dat racistisch noemt, dan eh, ja, dan ben ik dus racistisch ja. Ja, ik heb geen idee.
en
Wesselink:(2.55 3.24):
Maar ik kan me voorstellen dat je zegt ik wil bepaalde culturen hier niet, of ik wil bepaalde, eh, godsdiensten hier niet, of in ieder geval niet dat die de overhand maar als je zegt puur op ras, dat zegt toch niks? Als hier, als, als hier 70% van de bevolking hier hoog opgeleide donkere mensen zijn met een christelijke achtergrond, of zelfs humanistische achtergrond, dan maakt dat dan toch niet uit? Daar gaat het natuurlijk om.
Baudet (3.25-4.06):
Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Ik denk dat eh, ik denk dat het, dat het de voorkeur geniet, maar goed. Dat is, ja eh, dat weet ik niet. Het is ook een beetje een theoretische vraag, want dat is natuurlijk niet wat nu deze kant op komt. Het overgrootste deel van de mensen die hier naartoe komen zijn moslim. Eh, hebben een hele andere culturele achtergrond. Er bestaat geen eh, er bestaat geen westers land dat een hele andere etnische samenstelling heeft dan, dan, de Europese of Noord Amerikaanse landen. Dus het is een volstrekt theoretische vraag die je nu opwerpt.
en
Wesselink (4.29 4.35):
Of je mensen op ras beoordeelt of mensen op religie, is volgens mij, of ja, is volgens mij heel iets anders.
Baudet (4.35-5.02):
Ja, dat is het natuurlijk ook. Dat is evident, alleen ja. Willen we … willen we een bepaalde ontwikkeling die nu gaande is, en ik heb dat als etnisch en cultureel gekenschetst, en als je die twee helemaal uit elkaar gaat trekken. Ja, dan evident dat de cultuur veel belangrijker is dan etniciteit. Dat is, dat, ik denk dat we daar allemaal heel snel over eens zijn. Maar in de situatie die er nu is, is dat natuurlijk niet echt zo te scheiden.

*

In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 september hangt de actiegroep Ons Montfoort Vluchtelingenvrij vlaggen en spandoeken op tegen de komst van vluchtelingen in Montfoort. Er staan teksten op zoals: “Sluit de Grenzen”, “Eigen Volk Eerst”.