3671 resultaten

*

In de nacht van 16 op 17 oktober wordt met een baksteen een ruit in de voordeur ingegooid bij een gezin in het dorp Welberg. Een bewoonster was de initiatiefneemster van een actie tegen het bezoek van Geert Wilders in Steenbergen, waar toen ook al met geweld op werd gereageerd door PVV-aanhangers. Ze gaat ervan uit dat het ingooien van de ruit een doelgerichte wraakactie is.

*

Jan Kees de Jager, de voormalige CDA-minister van Financiën, spreekt over de Eurocrisis op een bijeenkomst van de denktank Forum voor Democratie in een luxe hotel in Amsterdam.

*

Het nieuws komt naar buiten dat er opnieuw een spandoek is opgehangen op een viaduct op de grens tussen Velsen-Zuid en IJmuiden. Dat gebeurde begin september ook al eens. De tekst is nu: “Fuck E.U. Fuck Rutte Fuck Refugees Stem PVV

*

Namens een internetactiegroep die zich met de leus “Eigen volk eerst” identificeert, wordt er in Leeuwarden ‘s avonds geprotesteerd tegen de noodopvang voor 600 vluchtelingen in Leeuwarden. Een demonstrant met een cynisch bordje met de tekst “Wolkom I.S. in Fryslân” wordt door de actiegroep gesommeerd te vertrekken. Er zijn wat toespraken en mensen hebben vlaggen en spandoeken meegenomen.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Den Haag is aanwezig op een buurtbijeenkomst in het Bezuidenhout over de opvang van vluchtelingen.

*

Rondom een informatieavond over de opvang van vluchtelingen is in Gorinchem een wethouder bedreigd. De bewoners van de Lingewijk vinden dat een AZC niet in hun wijk hoort en dat er te weinig overleg is geweest. De gemeente wil 300 asielzoekers opvangen in een voormalig schoolgebouw. Een actiegroep biedt 700 protesthandtekeningen aan.

*

Een informatieavond over de komst van vluchtelingen naar Oosterhesselen. Een flink aantal inwoners stapt vroegtijdig op omdat ze boos zijn dat er geen ruimte is om vanuit de zaal vragen te stellen of om in discussie te gaan. Er zijn honderden mensen op af gekomen. De gemeente wil maximaal 400 vluchtelingen opvangen.

*

Op internet wordt met een evenement “Zeg Nee Tegen Een Permanent Azc in Katwijk” opgeroepen om ‘s avond bij het gemeentehuis te komen protesteren. De afdeling Leiden van Identitair Verzet is hier aanwezig met een spandoek waarop de tekst “Vol=Vol” staat. De actiegroep claimt dat ze hier met 23 mensen aanwezig was. In totaal komen ongeveer tweehonderd mensen actievoeren tegen een AZC, waaronder enkele bekende rechtsextremisten.

*

Op een brug bij Amsterdam-IJburg zijn hakenkruisen en SS-tekens aangebracht.

*

Hugo Kuijper uit Hoofddorp is inspreker op een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer in zijn woonplaats. Hij spreekt over “gelukzoekers” en roept op tot geweldloos protest tegen een AZC in Vijfhuizen. Er is nog een tweede inspreker tegen het AZC.

*

In Rotterdam organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de komst van een AZC voor 600 mensen in de wijk Beverwaard. De voormalige Nieuw Rechts activist Martin Dijkhuizen roept op tot verzet en hij wil handtekeningen inzamelen tegen het AZC. Ook Leefbaar Rotterdam roept op tot protest. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam staat uiteindelijk tegenover bijna 500 woeste inwoners van Beverwaard om uitleg te geven. In een vijandige en bij vlagen grimmige sfeer maken de buurtbewoners duidelijk dat ze geen AZC willen. De Rotterdamse afdeling van Identitair Verzet zegt zelf dat ze hier bij aanwezig is. Ook buiten is de sfeer grimmig, vooral omdat niet iedereen in de zaal past. Buiten arresteert de politie zes mensen. Binnen roept iemand naar de in Marokko geboren burgemeester dat ‘in zijn cultuur’ pedofilie normaal zou zijn en hij krijgt meer verwensingen en dreigementen naar zijn hoofd.

*

Identitair Verzet plaatst een foto op internet met de tekst: “Actief in Voorhout bij het AZC. Vanavond plaatst de politiek weer 100’den immigranten zonder overleg. Kom in verzet”. Op het spandoek staat “Tijd voor een betere oplossing”. De afdeling Leiden van Identitair Verzet zegt dat ze hier met acht mensen aanwezig is. Ook zouden er “tientallen boze burgers” zijn.

*

Identitair Verzet plaatst een foto op internet van het gemeentehuis van Voorschoten waar een spandoek aan hangt met de tekst “Grenzen Dicht kom in verzet” en schrijven daarbij “Ook in Voorschoten! Kom in verzet”.

*

Gemeenteraadslid Peter-Frans Koops van Spakenburgse Vrijheids Partij in de gemeente Bunschoten legt in de commissie bestuur en middelen uit waarom zijn partij in september tegen de opvang van asielzoekers heeft gestemd. Hij wil dat ze in Syrië, Griekenland of Turkije blijven. Hij verzet zich tegen halal maaltijden en heeft punten tegen islam.

*

In Steenbergen wordt een bezoek van Geert Wilders aangekondigd aan de PVV-actiegroep AZC-Alert. Hier melden zich via internet honderden mensen voor aan. Wilders wil actie gaan voeren tegen de komst van een AZC middels het uitdelen van flyers op de markt. Het verzet tegen een AZC is hier heftiger dan in andere gemeenten. Op de valreep komt Geert Wilders echter niet opdagen, tot teleurstelling van zijn gemobiliseerde aanhang van ongeveer 150 tot 200 mensen. Er zijn ook zo’n vijftig tegendemonstranten, die het moeten ontgelden. Er zijn schreeuwpartijen en ze krijgen eieren om de oren. Met geweld worden protestborden tegen Wilders vernield. De politie moet tussenbeide komen.

*

In de ochtend wordt een brief bezorgd bij een regionale radio en televisie zender dat een kantoor Hengelo heeft. In de brief wordt de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten met de dood bedreigd. De aanleiding hiervoor is de opvang van vluchtelingen in een sporthal van de gemeente. In de brief wordt gewaarschuwd voor een aanslag op het gemeentehuis. De dreigbrief is zogenaamd door ISIS ondertekend. Als er 200 vluchtelingen worden opgevangen “gaat hij dood”, volgens de brief. Ook het gezin van de burgemeester en het stadhuis moeten het dan ontgelden.

*

De PVV stelt schriftelijke vragen in de gemeenteraad van Den Haag. De partij vraagt of een specifieke ambtenaar van de gemeente ook activist tegen Zwarte Piet is. Ook vraagt de PVV of die ambtenaar kritiek heeft op koloniale schilderingen op de Gouden Koets. Ten slotte wil de partij weten of de ambtenaar wel onafhankelijk kan zijn en of ze haar werkgever van racisme heeft beschuldigd.

*

Een krant schrijft over bekladdingen in Dieren-Zuid, waar op de muur van een basisschool een hakenkruis en anti-politieleuzen zijn geklad. Ergens gedurende de afgelopen dagen is er door hangjongeren ook een molotovcocktail op de binnenplaats van het politiebureau gegooid en is daar een ruit ingegooid. Het politiebureau is niet alle dagen bemand.

*

Een journalist/historicus is spreker op een bijeenkomst van Forum voor Democratie in Amsterdam. Hij spreekt over het Europese idee en het trauma van de Tweede Wereldoorlog.

*

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in Den Haag wordt een plan besproken om op drie locaties 2100 vluchtelingen op te vangen. Er is een grote toeloop bij de vergadering, waarop de burgemeester besluit dat een deel van de belangstellenden de vergadering op schermen in de foyer moet volgen. Daar nemen de mensen geen genoegen mee. De politie moet ingrijpen om te voorkomen dat tientallen mensen de vergadering verstoren. De PVV-parlementariër Machiel de Graaf is hier inspreker tegen de komst van vluchtelingen. Hij noemt ze “islamitische kolonisten” en hij verwijt de burgemeester de stad “weg te geven”. Hij zegt: “Kom op voor het Nederlandse volk, doe het niet”.

*

De voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere stelt schriftelijke vragen over een “retreat” van een Almeerse islamitische instelling naar Limburg. Hij stelt dat de Almeerders blootgesteld gaan worden aan de opvattingen van een islamitische haatsjeik, die de deelnemers les zal gaan geven. De PVV wil dat de gemeente achterhaalt wie de andere sprekers zijn en ziet een gevaar voor radicalisering en een parallelle salafistische gemeenschap in Almere.

*

De Statenfractie van de PVV in Overijssel stelt schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Ze willen weten hoeveel jihadstrijders er zijn teruggekeerd uit Syrië en Irak naar Overijssel en hoeveel er in de gaten worden gehouden. Ze willen dat GS de veiligheid van de burgers in Overijssel bevordert en garandeert.

*

De krant schrijft over een gedenkteken in de Eemnesser Polder (een gebied bij Eemnes) waarop een hakenkruis is gekrast. Het gaat om een gedenkteken voor een geallieerd vliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog neerstortte en waarbij de bemanningsleden omkwamen. Er zijn in de omgeving ook verkeersborden beschoten en beklad met hakenkruisen. Ook het gedenkbord zelf werd beschoten, vermoedelijk met een luchtbuks.

*

In de Tweede Kamer stelt de PVV een serie vragen over de politie in Den Haag die een quotum in zou willen voeren om meer allochtone agenten binnen te halen. De PVV is hier tegen en vraagt welke eisen de burgemeester gaat negeren om maar voldoende allochtonen bij de politie te krijgen. De partij wil dat de minister het tegen houdt. De PVV stelt verder dat de mislukte integratie de oorzaak is van deze situatie. Uit het latere antwoord blijkt dat er geen sprake van quota is, maar een streven naar meer diversiteit.

*

Op internet heeft gemeenteraadslid Peter-Frans Koops van de Spakenburgse Vrijheids Partij uit Bunschoten-Spakenburg een woordenstrijd met een raadslid van een andere partij in de gemeenteraad. Het gaat over de opvang van vluchtelingen en Koops noemt zijn opponent “gutmenschen als gij”. Hij krijgt de reactie “neem nog een snorretje, je begint al aardig op ‘m te lijken” terug. Later doet Koops aangifte wegens smaad. Hij legt het uit als een verwijzing naar Hitler.

*

Een Marokkaans-Nederlandse man uit Hilversum schrijft vandaag op internet: “Is het misschien een goed idee om toeristen uit Israël (kinderen niet) vanaf vandaag in Nederland total loss te slaan?” Er wordt aangifte tegen hem gedaan.

*

Een raadslid uit Hendrik-Ido-Ambacht maakt op internet melding van een leus die op een gymzaal in zijn gemeente is geklad. Er staat: “Eigen volk eerst, Laat hun maar sterven”. Het raadslid keurt de leus af. In de gymzaal worden 25 vluchtelingen opgevangen. De daders hebben er ook een Keltisch kruis bij gezet, wat in deze context als een White Power teken wordt gezien.

*

In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 oktober wordt een woning in Doorwerth beklad met een hakenkruis, de tekst “Go Home” en de letters “E.V.E.” (Eigen Volk Eerst). Het was maandag bekend geworden dat de woning wordt toegewezen aan een statushoudersgezin. Die wonen er dus nog niet.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over het zweren op Allah bij een militaire beëdiging voor het gemeentehuis van Soest. De partij vindt dit een verkeerde ontwikkeling. Ze wil dat militairen, politiemedewerkers en Rijksambtenaren niet de mogelijkheid zouden moeten hebben om een islamitische eed af te leggen.

*

Deze avond krijgen inwoners van Velsen-Noord flyers van de NVU in de brievenbus. Wellicht heeft dit iets te maken met partijsecretaris Peter van Egmond, die in dit dorp woont.

*

In de Eerste Kamer spreekt Marjolein Faber van de PVV over “nepvolksvertegenwoordigers”. De voorzitter van de Eerste Kamer maant haar dit terug te nemen. Als ze dit weigert wordt haar microfoon uitgeschakeld. Volgens haar wordt hiermee haar vrijheid van meningsuiting ontnomen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over klacht van een zeventienjarig meisje van Iraanse afkomst dat in april 2015 is afgewezen door een motel in Breukelen, waar ze gesolliciteerd had. Als ze in mei 2015 opnieuw solliciteert, maar dan met nepnaam en nepfoto, alsof ze een blonde Nederlandse vrouw is, wordt ze wel uitgenodigd. Het College stelt dat het motel niet aan kan tonen dat er geen sprake van discriminatie is geweest. Het motel heeft dus verboden onderscheid gemaakt op grond van ras.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van werknemer van een bioscoop in Hengelo. Zijn klacht wordt gegrond verklaard omdat hij in 2013 werd gediscrimineerd door zijn werkgever. Ook behandelden ze zijn discriminatieklacht onzorgvuldig. De man werd achter zijn rug om als “die zwarte” aangeduid. Hij werd gepest door de bedrijfsleiders en die gaven hem rotklusjes om hem eruit te werken. De bedrijfsleider zei dat “die zwarte geen ander werk moet doen” dan opruimen. De directie van de bioscoop is niet aanwezig bij de zaak.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een Afghaanse man die in april 2015 is afgewezen als stagiair bij een bouwbedrijf uit Rotterdam. Op diezelfde dag stuurde hij toen een nepsollicitatie in met een Nederlandse nepnaam. Daar kreeg hij toen direct wel een positief antwoord op. Het College stelt vandaag dat het bedrijf niet kan aantonen dat er geen verboden onderscheid op grond van ras is gemaakt. Daarom is er sprake van discriminatie.

*

In Rijswijk wordt het verzet tegen de komst van een AZC grimmiger. Vandaag krijgen zeker zes gemeenteraadsleden een dreigbrief van tegenstanders. Vorige week stemde de gemeenteraad in met de opvang van 500 asielzoekers. Politici van diverse partijen die voor stemden hebben een dreigement ontvangen. Hierin worden ook de kinderen van politici bedreigd. De brieven lijken erg op elkaar, dus mogelijk is er sprake van een gecoördineerde actie.

*

De burgemeester van Amstelveen spreekt op een informatieavond met bezorgde joodse organisaties over de noodopvang van vluchtelingen in de joodse wijk van Amstelveen. Men is bang voor incidenten met vluchtelingen uit Syrië en Irak. Dat zou ook slecht uitpakken voor de reputatie van de vluchtelingen zelf. De volgende dag stelt de partij Voor Nederland in het parlement Kamervragen over deze opvang in Amstelveen. De partij stelt dat er virulent antisemitisme in Syrië en Irak bestaat en dat de komst van tienduizenden immigranten uit voornamelijk islamitische samenlevingen de kans vergroot op een groei van antisemitisme. Voor Nederland wil dat de regering dit gevaar tegengaat en dat de regering een maximaal aantal asielzoekers noemt dat Nederland kan absorberen.

*

In een zwaar beveiligd gemeentehuis neemt de gemeenteraad van Purmerend vanavond een beslissing over de opvang van 700 asielzoekers. De vergadering is niet toegankelijk voor het publiek. Op internet roept een groep die zich “Purmerends Verzet” noemt op voor een protestactie bij Stadhuis. Ze gebruiken de extreemrechtse slogan “eigen volk eerst”, maar claimen geen contact met NVU te hebben. Er komen tientallen mensen naar het stadhuis om hun onvrede te uiten over de mogelijke opvanglocaties. Ze roepen: “Geen AZC!”. Namens de NVU zijn Peter van Egmond, Mike Brand en Robert Jan Koelewaard hier aanwezig. Ze delen NVU-pamfletten met de tekst “Stop de Vluchtelingen Invasie. Grenzen dicht nu! Opvang in eigen regio!” en proteststickers uit en stickers met een pro-Zwarte Piet boodschap. De gemeenteraad stemt tegen het plan voor grootschalige opvang. Een kleine groep statushouders krijgt wel onderdak. Hierna reageert PVV-voorman Geert Wilders “verzet loont! #genoegisgenoeg”.

*

Er komt een melding binnen dat er een sticker van Identitair Verzet met de tekst “Stop Islamterreur” zit aangeplakt op een bankje in Nijmegen.

*

Deze zondagochtend wordt ontdekt dat er een hakenkruis is geklad op een kerk in Lieshout. Het wordt vandaag direct verwijderd.

*

Zondagavond komt de politie op een melding af van het afsteken van zwaar vuurwerk in Voorst. Er komt een man schreeuwend uit een restaurant op ze af, hij is dronken. Hij uit ernstige beledigingen en bedreigingen naar de politie en wordt gearresteerd. Het gaat om een 41-jarige man uit Ulft. Hij maakt discriminerende opmerkingen naar één agent in het bijzonder, zoals “pinda, vieze zwarte, vuile nikker, vuile Turk, vuile kut Marokkaan”. De man gedraagt zich heel agressief en verzet zich tegen zijn arrestatie. Op het politiebureau blijft hij doorgaan. Hij moet later voorkomen wegens groepsbelediging en de bedreigingen.