3408 resultaten

*

PVV-leider Geert Wilders stelt Kamervragen over “hordes gelukszoekers die Nederland overspoelen”. Hij gebruikt stellingen die erop neerkomen dat het krankzinnig is om asielzoekers een gratis huis te geven, dat gelukzoekers eindeloos gepamperd worden en men de Nederlanders laat stikken. Wilders stelt dat ongeletterde Afrikanen geen bijdrage zullen leveren aan de Nederlandse maatschappij. Hij vindt dat “meer islam” een ramp voor onze vrijheid is. Geert Wilders wil de “tsunami” van asielzoekers stoppen door ze allemaal linea recta terug te sturen. Hij wil de grenzen dicht gooien.

*

De partij Voor Nederland dient in het parlement een initiatiefnota in over het afnemen van de ANBI-status bij het faciliteren van islamitische geweldpredikers of aan terreurorganisaties gelieerde predikers. De partij richt zich op islamitisch fundamentalisme dat door “enorme immigratiestromen” in Nederland terecht is gekomen. Voor Nederland stelt dat dit geen verrijking is.

*

In Amsterdam wordt een ouder joods echtpaar overvallen door mannen die vloeiend Nederlands spreken, maar een Arabisch uiterlijk hebben. Ze zijn van middelbare leeftijd. Het gaat de overvallers om de diamanten van het echtpaar. Ze gebruiken extreem veel geweld tegen het kwetsbare echtpaar, dat zwaar gewond raakt. Er zou ook sprake kunnen zijn van een antisemitisch motief, want de overvallers roepen: “Jullie vuile joden”.

*

De gemeenteraadsfractie van de PVV in Den Haag stelt schriftelijke vragen over het barbecueën in een park. De partij stelt dat “met name grote groepen niet westerse allochtonen, welke vanuit de islamitische cultuur meekrijgen dat het weggooien van eten geen teken van respect is en het daarom na gebruik dus niet in de vuilcontainers deponeren maar op het veld achterlaten?”. Ook klagen ze over de auto’s van “deze groepen” die over het veld rijden. De PVV vraagt of het gemeentebestuur de aanwezigheid van zo’n grote groep niet westerse allochtonen nog steeds ziet als een verrijking voor de stad. De partij legt ook een link tussen het einde van de Ramadan en de toename van het vuilnis in het park.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een Amerikaan tegen een Nederlandse bank uit Amsterdam. Eind december 2014 verklaarde de bank dat ze de beleggingsrekening van de klant binnen een paar maanden gingen beëindigen vanwege zijn Amerikaanse nationaliteit. De Verenigde Staten hebben namelijk een nieuwe wet ingesteld die het haar burgers verbiedt te handelen met effectenmakelaars die niet in de VS geregistreerd staan. De betreffende bank staat daar niet geregistreerd en riskeert daarmee hoge boetes. De Amerikaan voelt zich gediscrimineerd op grond van zijn nationaliteit. Volgens het College is het maken van onderscheid op nationaliteit in dit geval toegestaan omdat er een gegronde redenen voor zijn. Het College doet dezelfde uitspraak in een vergelijkbare zaak uit januari 2015.

*

De actiegroep Identitair Verzet afdeling Eindhoven plaatst een foto op internet van hun aangeplakte poster met de tekst: “Stop de Oost-Europese Invasie”. Die poster zit op een soort inzamelcontainer geplakt. Ze schrijven de tekst: “Plakken in de Kempen!” bij de foto.

*

In Nijmegen maakt een man van 61 jaar oud zich schuldig aan discriminatie en belediging. Op 31 juli jongstleden ging hij ook al over de schreef en maakte hij zich schuldig aan groepsbelediging. Het komt later tot een strafzaak.

*

In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 augustus worden er foto’s op internet gezet van een kroegbijeenkomst in de Rac’n’Roll Place in Veendam. Martin van de Grind is de gangmaker van deze ontmoetingsplek voor rechtsextremisten.

*

In Buchten komt de lokale pastoor thuis van vakantie en hij ziet dat er vernielingen zijn aangericht aan zijn kerk. Er zijn glas-in-loodraampjes ingegooid met stenen. Er is zelfs een fles sterke drank dwars door een raam de kerk in gegooid. Twee oude kruisen buiten zijn omgegooid waardoor een van de twee in stukken gebroken is. Op sommige muren aan de buitenkant zijn hakenkruisen gekrast.

*

Een krant schrijft dat de politie getuigen zoekt van het plegen van vernielingen aan auto’s in Lekkerkerk. Hier zijn eerder deze week de motorkappen van twee auto’s bekrast. Op een van de motorkappen is een hakenkruis gekrast.

*

In Nijmegen pleegt een man een mogelijk strafbaar feit. Hij wordt aangeklaagd voor groepsbelediging. Op 2 augustus pleegt hij een volgend strafbaar feit op het gebied van discriminatie.

*

Een rechter in Leeuwarden geeft een 49-jarige man uit Wolvega een korte werkstraf omdat hij op 4 mei 2015 een zelfgemaakt hakenkruis op het raam van zijn eigen woning plakte. Hij zei toen dat hij het niet beledigend bedoelde en dat hij niet wist dat op 4 mei de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht worden.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een Indisch-Nederlandse jongen met een donkere huidskleur. Hij werd in januari 2015 ‘s nachts in Rotterdam geweigerd bij een internationaal studentenfeest. Hij voelde zich daarbij gediscrimineerd. De portiers vroegen waar zijn vrienden vandaan kwamen, die kwamen uit Polen. Toen vroegen ze waar de jongen vandaan kwam wilden ze niet geloven dat hij uit Nederland komt. Als verdediging voor hun vraag zeggen ze later dat ze doelden op eerder cafébezoek die avond, in plaats van afkomst qua nationaliteit. Omdat de groep later die nacht toch wel naar binnen mag, ziet het College geen bewijs voor discriminatie.

*

Het College voor de Rechten van de Mens ziet geen bewijs voor discriminatie door een peuterspeelzaal in Zaandam. Die zette een groep kinderen van niet-Nederlandse afkomst bij elkaar, apart van autochtone Nederlandse kinderen. Het doel van de maatregel was het geven van extra voor- en vroegschoolse educatie om taalachterstand  te voorkomen. Het gaat juist om extra ondersteuning en begeleiding aan de peuters.

*

De afdeling Den Haag van Identitair Verzet schrijft op internet dat ze al hun donateurs, contacten en activisten van Zuid-Holland-Noord vandaag een brief heeft geschreven met een inschrijfformulier voor de referendumaanvraag over het Oekraïneverdrag. Identitair Verzet schrijft er bij: “Daarna zijn we de straat op gegaan om handtekeningen op te halen”.

*

Twee dagen achtereen, op de 25e en 26e juli, deelt Identitair Verzet in Leiden flyers, handtekeningenlijsten en stickers uit om de aanvraag voor het referendum over een verdrag met Oekraïne onder de aandacht te brengen. Ze tonen een spandoek met de tekst “Ons Erfgoed Onze Toekomst Onze Strijd”.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet een uitspraak over een klacht van een  Marokkaans-Nederlandse promovenda tegen een universiteit in Amsterdam. De vrouw is moslima en zou in 2013 gaan promoveren. In mei 2013 wordt er een anonieme tip aan de universiteit gestuurd waarin de vrouw van plagiaat wordt beticht. De moslima zegt dat deze anonieme persoon discriminerende motieven heeft. Nadat de universiteit de tip op haar site heeft gezet, schrijven kranten erover. Ze noemen haar naam en maken melding van haar Marokkaanse achtergrond. Ook worden roddels genoemd over een vermeende affaire, die ze met haar promotor zou hebben. De vrouw vroeg de universiteit haar te beschermen tegen deze negatieve pers, maar dat deed de instelling niet. Het College stelt dat de universiteit haar niet gediscrimineerd heeft door de anonieme klachten over haar promotieonderzoek in behandeling te nemen. Maar de instelling had wel meer moeten doen om de vrouw te beschermen tegen publicaties met een discriminatoir karakter. De universiteit heeft zich dus wel schuldig gemaakt aan het maken van verboden onderscheid op grond van ras en godsdienst door niet te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om haar te beschermen.

*

In Enschede heeft de eigenaar van een restaurant een conflict met een leverancier. De restauranteigenaar heeft een Joodse achtergrond en de leverancier is hiervan op de hoogte. Tijdens een ruzie over de kwaliteit van de producten roept de leverancier twee keer hard “Sieg Heil” en brengt hij de Hitlergroet. Ook komt hij achter de balie en verwondt hij de restauranteigenaar. Zo breekt het slachtoffer een arm.

*

Kamervragen door de fractie van Voor Nederland over de spanningen tussen christenen en moslims in asielzoekerscentra. Het gaat over bedreigingen en intimidatie door islamitische asielzoekers. De partij ziet de islamitische achtergrond als de reden van de conflicten en hekelen eerdere ‘politiek-correcte’ antwoorden van de Minister. Voor Nederland wil dat de procedures van asielzoekers die zich schuldig maken aan bedreiging, intimidatie en discriminatie worden stop gezet.

*

Voorzitter Michael Heemels van de Statenfractie van de PVV in Limburg zegt vandaag dat hij “jihadbruidjes” desnoods zelf wil uitzwaaien op het vliegveld wanneer zij willen uitreizen. Hij wil de islamisering van Limburg stoppen. Het provinciebestuur zou zich hier actief mee moeten gaan bemoeien. Hij vindt de huidige lijn van het tegenhouden van uitreizigers verkeerd: “Laat jihadisten gaan, maar nooit meer terugkomen. De grenzen moeten dicht.”

*

De rechtbank in Utrecht bepaalt dat zeventig buitenlandse werknemers die aan de ondertunneling van een snelweg bij Maastricht hebben gewerkt recht hebben op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega’s. Een Iers uitzendbureau moet enkele miljoenen nabetalen wegens de uitbuiting van Poolse en Portugese bouwvakkers. De nabetalingen bestaan uit achterstallig loon, pensioenpremies, rente en reis- en huisvestingskosten. De rechtbank noemt het inhuren van het uitzendbureau een schijnconstructie.

*

Het nieuwsbericht komt naar buiten dat er in Ter Apelkanaal een soort hakenkruis is aangetroffen op een boom. Het is onduidelijk of dit iets te maken heeft met het uitdelen van flyers in meerdere straten in Ter Apel, drie weken geleden. Toen verspreidden onbekenden flyers met daarop een afbeelding van Adolf Hitler (met een hakenkruisband om zijn arm) en de tekst “Steht Ruhig und Marsch Sieg Heil”.

*

Tijdens een straattheaterfestival in Emmen wordt de geparkeerde auto van bezoekers uit Duitsland bekrast met een hakenkruis.

*

De fascistische organisatie Zwart Front claimt vandaag actie te hebben gevoerd tegen de Mandelabrug in Zoetermeer. De actiegroep zou dit weekend deze brug hebben beplakt ter ere van de geboortedag van “de communistische terrorist Nelson Mandela”.

*

Een krant meldt dat inwoners van Oude Pekela tot een burgerwacht oproepen om de overlast van asielzoekers tegen te gaan. Op internet delen zij negatieve ervaringen over asielzoekers die ongewenst gedrag vertonen. In een pamflet vragen enkele bewoners om vrijwilligers voor een serieuze burgerwacht. Ze willen geen racisten of sensatiezoekers.

*

De kleine organisatie Hollands VolksBelang voert in Vlaardingen actie uit steun voor de “gebroeders en zusters” in Zuid-Afrika. Op een foto zijn vier mannen en een vrouw te zien en twee kinderen met vlaggen. Ze hebben een Nederlands vlag, een rebel-vlag van de zuidelijke staten uit de USA, een Nederlandse vlag met “red de boer” er op en een Prinsenvlag met hun naam erop. Zwart Front maakt melding van de actie op internet. De aanleiding voor de actie is de geboortedag van Nelson Mandela. Die wordt door Hollands Volksbelang als ‘terrorist’ bestempeld.

*

In Alphen aan den Rijn roept een man “Rot op naar je eigen land!” naar twee mensen. Hij moet in februari 2017 voor de rechter verschijnen wegens discriminatie.

*

Ben van der Kooi uit Rotterdam is met twee Pools-Rotterdamse geestverwanten aanwezig op een demonstratie van de Poolse Defensie Liga in Poznan, Polen. De mannen hebben hun eigen anti-islamitische NVU-spandoek meegenomen. Er worden twee vlaggen van de EU verbrand tijdens de korte maar felle demo tegen de immigratie-invasie met ongeveer tachtig deelnemers. Ben van der Kooi zegt dat er een confrontatie met antifascisten was die voor ze op de loop gingen.

*

De PVV stelt Kamervragen over een televisieprogramma waarin men begrip tracht te creëren voor de islam. De partij ziet het programma als een instrument in de islamisering van Nederland en heeft hier geen begrip voor.

*

In een café in Schiedam treden twee bands op met een extreemrechtse achtergrond. De skinheadband The Firm komt uit Rotterdam en heeft Mike van Schaik als zanger. In de hardcoreband Blindfolded uit de regio Winschoten spelen de extreemrechtse activisten Marcel Flink en Harm-Jan Smit. Vanuit het publiek wordt meermalen de Hitlergroet gebracht en de bezoekers dragen extreemrechtse shirts. Zo draagt Johnboy Willemse een shirt van zijn nazikroeg De Nationalist. Sommige mensen hebben tatoeages van hakenkruisen, White Power en Combat 18. The Firm heeft een tekst tegen moskeeën. De zaal krijgt hierna op haar kop van gemeente omdat er neonazistische muziek te horen was, de Hitlergroet gebracht werd en sleutelfiguren uit de extreemrechtse politiek aanwezig waren.

*

De afdeling van Voorpost uit de regio Den Haag organiseert hun informele ontmoetingsavond, de Stamtafel Haaglanden.

*

Geert Wilders stelt met enkele collega parlementariërs van de PVV Kamervragen over het bericht ‘Arabisch op Blerickse scholen’. Blerick is een wijk in de gemeente Venlo. Ze noemen Arabisch een irrelevante woestijntaal die geen enkele relevantie heeft voor de ontwikkeling van kinderen op Nederlandse scholen. Ze stellen dat kinderen die Arabisch leren makkelijker notie kunnen nemen van de gruwelijke lokroepen van de islamitische staat. Ook schrijft de PVV dat kinderen die hun Marokkaanse opa of oma vaker willen spreken en beter willen begrijpen, beter met hun ouders permanent in Marokko kunnen gaan wonen. Ze willen dat de minister Arabische lessen op Nederlandse scholen verbied.

*

Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich over een klacht over een docente Humanistische Vormingsonderwijs die eind september 2014 over de islam discussieerde in een les op een school in Hengelo. Islamitische kinderen voelden zich aangevallen en moesten zich voor hun geloof verdedigen. Ze voelden zich gediscrimineerd door de docente en de directeur gaf haar al een reprimande. Ook kreeg de docente een verbod om over de islam te praten met de kinderen. De directeur stelde toen dat de docent geen opzettelijke racistische bedoelingen had en hij ziet haar handelen niet als discriminatie op grond van godsdienst. Ook het College ziet geen bewijs voor discriminatie. De docent ontkent bepaalde negatieve opmerkingen over de islam en de ouders kunnen niet aantonen dat ze die gemaakt heeft. In deze zaak wordt ook een onderwijsstichting uit Utrecht vrijgesproken.