2327 resultaten

*

Een man met zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit wordt vandaag afgewezen bij een sollicitatie in Amsterdam. Een kleine week later stuurt hij onder een Nederlands klinkende naam opnieuw een vrijwel identieke sollicitatie in. Nu mag hij wel op gesprek komen. Hij klaagt bij het bedrijf over discriminatie en dient een officiële klacht in.

*

Deze ochtend wordt ontdekt dat een bushalte in Velserbroek is ondergekalkt met hakenkruisen, Davidsterren en antisemitische leuzen. Het gaat om een bushalte waar reclame in hangt van een musical over Anne Frank. Over haar foto is het woord “Joden” gekalkt.

*

De rechtsextremist Tim Mudde is aanwezig bij een reguliere dierenrechtendemonstratie op de Dam in Amsterdam.

*

Zwart Front plaatst een foto op Facebook die afkomstig is uit Hengelo. Er staan aangeplakte stickers van Zwart Front op.

*

In de nacht van de negende op de tiende mei worden twee Marokkaanse jongens geweigerd bij een horecagelegenheid in Rotterdam. Ze dienen een klacht in bij het Panel Deurbeleid Rotterdam. Die reageert later dat ze over die specifieke lokaliteit de meeste klachten heeft ontvangen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in de klacht van een Iraakse moslim tegen een zorginstituut uit Diemen. Het College stelt dat niet is gebleken dat de man als werknemer gediscrimineerd is. Er is geen onderscheid gemaakt op ras of godsdienst door geen nieuwe arbeidsverhouding met hem aan te gaan, noch bij de hoogte van zijn loon. De man had hierover geklaagd, maar leverde geen bewijs aan.

*

In Purmerend worden twee kaderleden van de NVU gearresteerd vanwege het tonen van discriminerende afbeeldingen en uitingen op internet. Het gaat om een hakenkruisvlag en een Hitlergroet die ze vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart geplaatst hebben. Daarnaast had een van de mannen op straat in Purmerend geroepen: “ik ben geen fascist, ik ben een nazi”.

*

In een restaurant in Amsterdam maken de koks in de keuken onderling ruzie. Een Surinaamse kok zit hier in zijn proeftijd. Hij zegt dat zijn collega’s racistische opmerkingen en grapjes maken. Er komt een leidinggevende in de keuken die ingrijpt. Hij stuurt de Surinaamse man naar huis omdat hij boos reageerde. Vier dagen later is er een gesprek over dit incident. De Surinaamse man mag blijven als hij zijn excuses aan de twee collega’s aanbiedt. Dit weigert hij en hij wordt ontslagen. Hij dient een discriminatieklacht in.

*

De rechtbank in Utrecht oordeelt dat een landelijke bank de rechtsextremist Patrick de Bruin uit Veenendaal mag weigeren als tussenpersoon bij de verkoop van financiële producten zoals hypotheken. Ze weigeren hem vanwege zijn extreemrechtse activiteiten bij clubs als Voorpost en de NVU. In 2011 had De Bruin hier nog een zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling (nu College voor de Rechten van de Mens) over gewonnen, maar de rechter is het hier niet mee eens en stelt dat de bank hem mag weigeren omdat hun reputatie geschaad kan worden.

*

In Amsterdam doen twee burgers aangifte tegen de website GeenStijl. Ze verklaren dat het op GeenStijl ondertussen volstrekt normaal lijkt te zijn om allochtonen racistisch uit te schelden. De aangevers willen een trend van intolerantie en onfatsoen doorbreken. Ze worden op de stoep van het politiebureau belaagd door cameraploegen van PowNed en GeenStijl-tv. De aangevers zien GeenStijl c.s. als spreekbuis van Geert Wilders van de PVV. Ze krijgen, sinds het bekend wordt dat ze aangifte gaan doen, een golf van bedreigingen over zich heen. GeenStijl publiceerde zelfs het adres van een van de aangevers. De burgers hebben overigens ook aangifte gedaan tegen een rapper uit Breda wegens discriminatie van homo’s en joden (zie ook 2 mei).

*

Tweede Kamerlid Joram van Klaveren stelt Kamervragen over de subsidiëring van drie islamitische organisaties die hij typeert als “anti-Israël organisaties”. Hij stelt dat ze zich schuldig maken aan het verheerlijken van zelfmoordenaars, onderhouden van banden met een Palestijnse terreurgroep en het goedkeuren van terreur tegen burgers. Van Klaveren wil de steun met Nederlands belastinggeld stoppen.

*

Bij de jaarlijkse Pim Fortuynherdenking doen zijn aanhangers drie plekken aan die een rol hebben gespeeld in de tijd van zijn overlijden. Ze bezoeken een begraafplaats in Driehuis, het Mediapark in Hilversum en lopen in een stille tocht in Rotterdam naar het beeld van Fortuyn waar de afsluiting gehouden wordt. Op alle plekken zijn telkens enkele tientallen mensen aanwezig, maar bij het beeld staat uiteindelijk toch nog circa 150 mensen. PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema spreekt het gezelschap toe.

*

Kamervragen door Tweede Kamerlid Joram van Klaveren over kermisgeweld door allochtone jongeren in IJmuiden eind april. Van Klaveren stelt dat het om Marokkaanse jongeren ging, maar de minister antwoordt later dat de groep divers was.

*

Vandaag meldt een krant dat vrijwilligers uit de Molukse gemeenschap in Moordrecht de afgelopen week graffiti hebben verwijderd. Er stonden onder meer afbeeldingen van hakenkruisen. Die graffiti was op tal van plaatsen in het dorp aangebracht in de voorgaande dagen.

*

Tijdens een feest op de Dam in Amsterdam in het kader van Bevrijdingsdag heeft een kunstenaar een groot mechanisch beeld gemaakt die je door een sms’je een bepaalde tekst kan laten uitspreken. Als het publiek zo’n sms’je naar een speciaal nummer stuurt roept het beeld vervolgens de tekst. Iemand stuurt drie maal de tekst “Sieg Heil” naar dit nummer, waardoor het beeld deze tekst drie keer over de Dam laat schallen.

*

In een moskee in Hilversum wordt een symposium aangekondigd ter herdenking van de ‘etnische zuivering van Palestina’, ze noemen het ‘de schaduw-Holocaust’. Na allerlei protesten en druk vanuit de overheid wordt de bijeenkomst naar een geheime locatie verplaatst. De datum van 4 mei zou puur toevallig zo gekozen zijn, maar in een promotiefilmpje is die link wel duidelijk. In een commentaar op de ophef wordt afgegeven op ‘de zionisten van de SGP’ die Kamervragen hebben gesteld.

*

Bij de dodenherdenking in de wijk Duindorp in Den Haag brengt een 32-jarige man de Hitlergroet en roept “Heil Hitler”. In juli moet hij voor de rechter verschijnen.

*

Op de zondagochtend van de dodenherdenking worden acht auto’s bekrast in Bovenkarspel. Op het dak van een van de auto’s is een hakenkruis gekerfd.

*

Op Twitter verschijnen racistische berichten over allochtone kinderen die deze avond bloemen neerleggen bij de nationale dodenherdenking in Amsterdam. Daarnaast poneert iemand de stelling “veel islamkinderen schijnen een schurft hekel te hebben aan joodse mensen”.

*

De VNNB doet op haar website verslag van het ophangen van pamfletten: “De Anti-Zionistische Aktie heeft in de vooravond van de dodenherdenking op verschillende plaatsen in Den Bosch e.o. pamfletten opgehangen tegen de zionistische onderdrukking van het Palestijnse volk. Onder het motto ‘Stop de Palestijnse Holocaust!’ etc. etc.”. Er staat een foto bij van een plakzuil die helemaal volgeplakt is met zwart-witte posters met deze tekst.

*

De herdenkingsstoet van de dodenherdenking loopt door de Keizerstraat in Rotterdam. Een man die daar woont brengt de Hitlergroet als ze passeren. Hij wordt in zijn woning opgepakt op verdenking van belediging. De 54-jarige man schreeuwde ook naar de stoet. In de later gehouden strafzaak blijkt het om een man te gaan die verslaafd is aan drugs en die zegt dat hij zelf joods is.

*

Bij een voetbalwedstrijd van Ajax in Amsterdam Zuidoost worden twee supporters van NEC uit Nijmegen gearresteerd wegens het roepen van antisemitische teksten.

*

In Rotterdam organiseren vrienden en een broer van Pim Fortuyn een demonstratie tegen de vrijlating van Volkert van der Graaf, die Fortuyn in 2002 vermoordde. Leefbaar Rotterdam helpt bij het protest van ongeveer driehonderd mensen. Radicalere groepen zoals Identitair Verzet, Voorpost, DDL en de NVU sluiten zich hierbij aan. Er zijn ook verschillende Kamerleden van de PVV.

*

Een actievoerder voor homorechten doet aangifte tegen een rapper uit Breda wegens de tekst van een videoclip die de rapper recent op internet heeft gepost. In de tekst wordt flink uitgevaren tegen Joden en homo’s. Nadat de aangifte bekend raakt, wordt de homoactivist bedreigd op internet. De rapper zegt dat de teksten over zionistische Joden gaan en hij zou niets tegen homo’s hebben.

*

Kamervragen door Geert Wilders en een ander Tweede Kamerlid van de PVV over een moskee in Hilversum die de Holocaust op de Joden in de Tweede Wereldoorlog vergelijkt “met de mislukte poging van de Arabieren om de oprichting van de staat Israël te voorkomen”. De PVV noemt de moslims “mohammedaanse provocateurs” en de partij wil dat de moskee gesloten wordt.

*

Een man met Griekse nationaliteit wil begin april een voordelig telefoonabonnement afsluiten bij een telefoonbedrijf uit Den Haag. Hij kan dit niet via de webshop bestellen omdat hij geen Nederlands paspoort heeft. Hij moet in persoon naar een telefoonwinkel komen, maar daar wordt hem de online-korting van de website geweigerd. Hij dient later een discriminatieklacht in bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam.

*

Een 36-jarige vrouw brengt de Hitlergroet aan twee surveillanten van de politie in Utrecht. De twee politiemedewerkers doen aangifte van belediging en een strafzaak volgt in juli 2014.

*

In april worden er rotte eieren naar een moskee in IJmuiden gegooid.

*

De woning van een Marokkaans-Nederlandse vrouw en haar kinderen in Almere Poort is de afgelopen nacht beklad met een hakenkruis en de tekst ‘Kut Marokkaan oprotten’. De vrouw is moslim, maar draagt geen hoofddoek. Ze denkt zelf dat er een grens is overschreden na de speech van Geert Wilders tegen Marokkanen.

*

De PVV stelt Kamervragen over bendeleden uit Den Haag die naar Marokko zijn gevlucht. Ze vragen of er rechtshulpverzoeken aan Marokko zijn gedaan. Later blijkt uit antwoord van de minister dat alle leden van de bende gewoon opgepakt zijn en er geen vluchters zijn.

*

In de zendtijd voor Politieke Partijen op televisie via het kanaal Nederland 1 mag de kleine IQ-de-Rechten-Plichten-Partij zichzelf promoten voor de verkiezingen. Lijsttrekker Günther Niessen uit Delft heeft een antisemitische racistische theorie over bruine en witte mensen en multimiljardairs.

*

Geert Wilders stelt met zijn PVV-collega Kamerleden Kamervragen over een in Nederland studerende Saoediër die is opgepakt in Kenia. Ze willen weten waarom studenten uit islamitische landen in Nederland studeren en wat de tegenprestatie is. Ze willen dat studenten uit islamitische landen geweerd worden “aangezien het knettergek is dat wij bijdragen aan de kennis van dergelijke barbaarse sharialanden”. Ze willen dat de huidige studenten uit islamitische landen worden weggestuurd.

In een tweede ronde stellen de PVV’ers Kamervragen over ‘de mislukking van het anti-radicaliseringsbeleid’. Ze vragen of er zonder de islam in Nederland geen anti-radicaliseringsbeleid nodig was geweest. Ze willen dat ‘de islamisering’ wordt teruggedrongen als enige remedie tegen islamitische radicalisering.

*

In Lelystad maakt een vrouw ruzie met haar Marokkaanse buurman om een parkeerplaats. De buurman stelt dat ze hierbij roept: “kut Marokkaan (of kut Marokkanen), jullie horen hier niet, jullie moeten het land uit, jullie zijn gastarbeiders”. In september 2014 moet de vrouw voorkomen vanwege discriminerende belediging. Er zijn zowel getuigen die bevestigen dat de vrouw de uitspraken deed, als getuigen die ontkennen dat de uitspraken gedaan zijn.

*

De politierechter in Assen veroordeelt twee mannen uit Emmen voor een mishandeling van een homoseksuele man in december 2013 op een homo-ontmoetingsplaats bij Emmen. Ze zeggen dat ze niet wisten dat ze op een homo-ontmoetingsplek waren toen ze seksueel benaderd werden door een man. Ze mishandelden hem hierna. Beide mannen krijgen een boete en moeten een schadevergoeding betalen. Ze worden vandaag bijna door de rechter de rechtszaal uitgezet omdat ze zich grievend uitlaten over homoseksualiteit.

*

In de Tweede Kamer worden Kamervragen gesteld door Joram van Klaveren van de groep Bontes-Van Klaveren over een “Nederlandse terreurstudent”. De vragen gaan over een opgepakte Saoedi die in Nederland studeert en die zich aan zou willen sluiten bij de islamitische terreurbeweging Al-shabaab. Van Klaveren wil dat terreurverdachten geweigerd worden.

*

Kamervragen door Tweede Kamerlid Joram van Klaveren van de Groep Bontes-Van Klaveren over Nederlandse zelfmoordjihadisten in martelarenvideo’s. Hij vraagt of de verspreiding van deze video’s strafbaar is. Verder zegt hij dat bezuinigen op veiligheidsdiensten onverstandig is in deze tijd van islamitisch terrorisme. Ook wil hij het middel van administratieve detentie inzetten. Hij wil teruggekeerde jihadisten met een dubbele nationaliteit vast zetten, denaturaliseren en uitzetten.