4059 resultaten

*

Een krant meldt vandaag dat de Marokkaans-Nederlandse keeper van Sparta Rotterdam zich op Twitter gemengd heeft in een discussie over Israël en de Palestijnse Hamas. Hij noemt het de Joodse belangenorganisatie CIDI een “criminele organisatie”. In een eerdere tweet had hij het CIDI al als een “pro-apartheidorganisatie” bestempeld. Op de 17e stelt Voor Nederland hier Kamervragen over. Ze plaatsen de tweets in het licht van een groeiend antisemitisme in Nederland. Voor Nederland heeft zorgen dat er geen massale veroordeling klinkt vanuit de islamitische gemeenschap van de islamgerelateerde moordpartijen, slachtingen en martelingen in Syrië, Irak, Somalië en Nigeria.

*

Een Marokkaans-Nederlandse man uit Rotterdam belt, net als gisteren, naar het alarmnummer 112 met het dreigement om een handgranaat te gooien. Hij is boos op Israël vanwege het militaire offensief tegen de Palestijnen. Hij denkt dat er deze avond een pro-Israël manifestatie gehouden wordt in Amsterdam en dreigt daar een handgranaat op te gooien. Die manifestatie vindt echter pas op 17 juli 2014 plaats. De man wordt dezelfde dag opgepakt door politieagenten met getrokken pistolen en hij zit een nacht vast.

*

In Amsterdam krijgen een man en een vrouw een kleine boete van de rechter vanwege hun uitingen op 4 mei 2012 op de dodenherdenking op de Dam. Ze toonden hier toen hun nazi-tatoeages met hakenkruisen. De man komt uit Assen en droeg toen ook een kettinkje met Davidster.

*

De fracties van de PVV en Voor Nederland stellen Kamervragen over een demonstratie in Den Haag op 12 juli waar demonstranten het militaire optreden van Israël in Gaza vergeleken met het nazisme. Voor Nederland ziet het gebruik van hakenkruisen bij deze demonstratie als een uiting van het groeiende antisemitisme. Geert Wilders vraagt met de PVV of de minister weet dat er hakenkruisen werden getoond, de Hitlergroet werd gebracht en ‘islamitische terreurvlaggen’ werden getoond. Ze willen dat de daders hiervan worden opgepakt, worden vastgezet, tot persona non grata worden verklaard en voor altijd Nederland uitgezet worden.

*

In Rotterdam belt een Marokkaans-Nederlandse man naar het alarmnummer 112 met een dreigement richting vier Joodse begraafplaatsen in Rotterdam. Hij is boos op Israël vanwege het militaire offensief tegen de Palestijnen. Hij dreigt met het gooien van een granaat naar één van de begraafplaatsen deze avond. De volgende dag wordt hij opgepakt na een tweede bedreiging.

*

Het Gerechtshof Amsterdam veroordeelt een veertigjarige man uit Zaandam tot een taakstraf omdat hij in 2010 discriminerende leuzen aanbracht op een flatgebouw waar hij krantenbezorger was. De teksten waren tegen Turken, Joden en moslims gericht.

*

Op de Facebookpagina van de NVU roept de partij ‘iedereen’ op om vandaag aanwezig te zijn bij een rechtbankzitting in Den Haag van Volkert van der Graaf. Die vecht een aantal voorwaarden aan rondom zijn vrijlating. Hij heeft vast gezeten vanwege de moord op Pim Fortuyn in 2002. De NVU wil dat mensen op de publieke tribune zitten ‘zodat deze moordenaar niet zijn zin krijgt’. Van der Graaf is zelf echter niet aanwezig bij deze zitting.

*

Enkele Nederlanders zijn aanwezig op de Guldensporenbetoging van Voorpost in Ronse, België. Er zijn zeker 150 deelnemers en er is voor deze locatie gekozen omdat de stad op de taalgrens ligt. Voorpost stelt verder dat Ronse een “invasie van vreemdelingen kent” en dat er sprake is van verfransing door het faciliteitenbeleid. Een lokaal gemeenteraadslid van Vlaams Belang houdt een toespraak. Voorpostactieleider Florens van der Kooi is er met zijn Hongaarse vriendin.

*

In Den Haag wordt een grote reguliere demonstratie gehouden tegen het militaire optreden van Israël in de Gazastrook. Enkele demonstranten hebben bordjes gemaakt met een Davidster, een hakenkruis en een = teken ertussen. Een spandoek vergelijkt het optreden van Israël met wat Hitler gedaan heeft, waarmee een afkeer van beide gebeurtenissen geëtaleerd wordt. Ook zou er een Hitlergroet gebracht zijn en als een groep demonstranten langs het gebouw van een Liberaal Joodse Gemeente loopt wordt er nadrukkelijk “Israël terrorist” naar het gebouw geroepen. Op 15 juli worden hier Kamervragen over gesteld. Op de website van de radicaalrechtse groep VNNB staat dat twee van hun activisten zijn weggestuurd bij deze demonstratie. Volgens de organisatie van de demonstratie hadden zijn ook hakenkruisen bij zich, maar dat ontkent de VNNB stellig.

*

Buurtbewoners uit Leiden voeren vandaag een kort geding voor de rechtbank Den Haag. Samen met gemeenteraadslid Tomas Kok van Leefbaar Leiden eisen ze een bouwstop voor een nieuw islamitisch centrum. Ze komen met argumenten als parkeeroverlast en de minaret zou de wind van een molen in de buurt weghalen. Rond 22 juli wordt bekend dat ze deze zaak verliezen en dat ze een bodemprocedure willen starten.

*

De PvdA in Breda zet een Marokkaans-Nederlands raadslid uit de fractie vanwege een reeks antihomo-uitlatingen op een Marokkaanse nieuwssite. De PvdA had een gesprek met het raadslid en kwam tot de conclusie dat diens uitspraken lijnrecht tegenover het gedachtegoed van de PvdA staan.

*

Na het incident van gisteren brengt een 26-jarige man uit Hoogeveen de Hitlergroet naar twee politieagenten die langs hem rijden. Hij wordt aangehouden voor belediging. Bij de politie verklaart hij het probleem niet te zien. Zijn opa bracht zeven jaar lang de Hitlergroet en hij ziet het als een eerbetoon aan het Arische ras.

*

Een 26-jarige man uit Hoogeveen beledigt zijn ex-vriendin door het woord “hoer” en een hakenkruis op haar raam te spuiten. Op 10 juli pleegt hij een tweede delict.

*

Een rechter in Utrecht geeft een vrouw een werkstraf omdat ze in april 2014 de Hitlergroet bracht naar politiesurveillanten in Utrecht.

*

In de gemeenteraad van Leiden mag Tomas Kok zijn maiden speech houden. Hij is het nieuwe raadslid van Leefbaar Leiden. Het is traditie dat de nieuwe raadsleden hierin niet onderbroken worden. Kok praat echter niet over de jaarrekening, maar valt de bouw van een moskee, en daarna de hele islam aan. Een aantal raadsleden loopt weg. Hierna gaan er geluiden op om de traditie dat er geen weerwoord mag zijn te herzien.

*

Kamervragen door Voor Nederland over een antisemitische oproep tot geweld tijdens een radicaal islamitische demonstratie in Den Haag op 4 juli jongstleden. De partij stelt dat er op die demonstratie verwezen is naar Khaybar, een benaming voor de historische gebeurtenis en plaats waar honderden joden werden afgeslacht door het leger van Mohammed.

*

De PVV stelt Kamervragen over het AIVD-rapport ‘Transformatie van het jihadisme in Nederland’, waarin melding wordt gemaakt van een salafist die jonge kinderen met ‘onverdraagzame, anti-integratieve en zelfs jihadistische geloofsopvattingen’ zou confronteren. De PVV wil weten wie hij is en vraagt of de minister hem in administratieve detentie wil nemen. Daarnaast hekelt de partij een gebrekkig zicht van de AIVD op gevaarlijke buitenlandse jihadisten. Geert Wilders wil met zijn collega’s grensbewaking invoeren en terugkerende jihadisten preventief oppakken. Bovendien willen ze een immigratiestop uit islamitische landen.

*

In de avond is er een informatiebijeenkomst over de mogelijke heropening van het asielzoekerscentrum in Barlo bij Aalten. Een groot deel van de inwoners heeft een advocaat in de arm genomen om de terugkeer van de asielzoekers te voorkomen. Het centrum sloot haar deuren in 2012. Er zouden nu weer 300 asielzoekers terecht kunnen.

*

In Amsterdam Zuidoost wordt een tent van het Surinaams-Antilliaanse Keti Koti-festival kapot gesneden. De organisatie van het festival denkt dat het door racisten gedaan is die tegen zwarte mensen zijn, maar het is onzeker of dit klopt. Op het festival wordt jaarlijkse de afschaffing van de slavernij herdacht.

*

Ergens in de provincie Utrecht organiseert Voorpost haar 19e Heel-Nederlands Voetbaltoernooi met een viertal ploegen uit Nederland en Vlaanderen. Er zijn teams van Voorpost Leuven en Voorpost Rijnmond. De sterkste teams zijn van het NSV en de Dietse Kameraden. De opkomst is lager dan gebruikelijk op dit evenement dat elk jaar gehouden wordt.

*

Twee NVU-activisten uit het dorpje Monster organiseren een partijbarbecue in hun achtertuin. Op basis van de gepubliceerde foto’s lijken er minstens vijftien mensen aanwezig te zijn, waaronder partijleider Constant Kusters.

*

De Statenfractie van de PVV in Limburg dient tevergeefs een motie in om Zwarte Piet zwart te laten. De partij krijgt onvoldoende steun en de motie wordt verworpen.

*

In Den Haag demonstreert vrijdagmiddag een groep radicale moslims voor de vrijlating van diverse moslims die gevangen zitten. Ze tonen hierbij de Tawheed-vlag die ook door Islamitische Staat gebruikt wordt. Volgens een Tweede Kamerlid van Voor Nederland is hier ook een antisemitische leus geroepen die als strekking heeft: “Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert weder”. Het Kamerlid ziet dit als een oproep tot geweld tegen joden omdat Khaybar een historische plaats en gebeurtenis is waarbij honderden joden werden afgeslacht door het leger van Mohammed. Op 8 juli stelt Voor Nederland Kamervragen hierover.

*

In de Duitse stad Aken valt een groep nazistische hooligans een antifascistische bar aan. Het gaat om een grote groep van zeker zeventig neonazi’s en rechtse hooligans uit Duitsland en Nederland. Na een voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk duiken ze op met spandoeken en fakkels. Een deel van de Nederlanders komt uit de fanscene van Roda JC uit Kerkrade. Op een spandoek staat dan ook “Aachen vriendschap 20 Kerkrade freundschaft”. Ze brengen de Hitlergroet en tonen de Reichskriegfahne. De afgelopen periode is de Synagoge in de buurt al meerdere keren aangevallen en besmeurd geweest. De neonazi’s vallen een antifascist op straat aan en daarna ook de bezoekers in de kroeg.

*

De rechtbank van Amsterdam doet uitspraak in een bezwaarzaak van zes mensen tegen de intocht van Sinterklaas en het racistische Zwarte Piet karakter hierbij. De rechter bepaalt dat de burgemeester van Amsterdam niet nog eens een intocht van Sinterklaas mag toestaan als diens knechten weer zwart zouden zijn. De gemeente Amsterdam gaat in beroep. De rechtbank baseert zich op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; het beschermen van de privésfeer. De figuur van Zwarte Piet is een negatief stereotype die met de intocht bij zwarte mensen zorgt voor een inbreuk in de privésfeer.

*

De PVV dient in de Tweede Kamer een vijftal moties in over verschillende onderwerpen.

In de eerste motie verzoekt de partij om ook derde en vierde generatie immigranten als allochtoon te blijven aanmerken. Als argument wordt aangedragen dat specifieke derde en vierde generatie migrantengroepen oververtegenwoordigd zijn in schooluitval, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. De PVV wil zo voorkomen dat ze anders verdwijnen in de statistieken als ‘autochtonen’.

De tweede motie gaat over de subsidie voor een multicultureel instituut. De PVV wil die subsidie stoppen omdat al de miljoenen tot niets zouden hebben geleid en het een ‘politiek correct instituut’ is dat ‘het sprookje van de multiculturaliteit’ gebruikte om de bevolking op te voeden.

In de derde motie wordt gesteld dat 73% van de moslims in Nederland jihadgangers als helden zou bestempelen. De PVV vreest de islamisering van Nederland en stelt dat antisemitisme een onwrikbaar onderdeel van de islam zou zijn. De partij wil dat de regering dit antisemitisme aanpakt door de-islamisering met prioriteit tot doelstelling van het beleid te maken.

Dan is er een vierde motie over een toename van het islamitische antisemitisme in Europa en Nederland, waardoor de veiligheid van Joodse instellingen onder druk staat. De PVV wil dat de overheid de beveiliging van Joodse instellingen per direct over neemt.

De laatste motie gaat over Nederlandse moslims die “steeds meer” naar Syrië en de Levant gaan voor de gewapende jihad en hierna naar Nederland terugkeren. Ze stellen dat naast Joodse instellingen alle niet-islamitische doelen gevaar lopen. Ze verzoeken de regering deze mensen op te sluiten middels een administratieve detentie.

*

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich over de zaak gebogen van een man die geen invaliditeitsuitkering krijgt terwijl hij slachtoffer is van oorlogsgeweld tijdens de Bersiapperiode in Indonesië. Hij woont niet in Nederland en heeft geen Nederlandse nationaliteit. Het College acht zichzelf niet bevoegd om uitspraak te doen in deze zaak, maar ziet er ook geen discriminatie op grond van ras in.

*

Drie mannen uit Bosnië-Herzegovina met de Nederlandse nationaliteit hebben bij het College voor de Rechten van de Mens geklaagd over een extra kaartcontrole in november 2013 die ze moesten ondergaan bij een voetbalwedstrijd in Eindhoven tussen PSV en Dinamo Zagreb. Het ging om een risicowedstrijd en de mannen hadden toegangskaarten die niet aan de regels voldeden. Ze werden door stewards extra gecontroleerd omdat ze in het thuisvak zaten, maar er niet als supporters van PSV uitzagen en een buitenlandse taal spraken. Bij de extra controle kwam de overtreding van de kaartregels aan het licht en werden ze weggestuurd. Ze voelen zich gediscrimineerd door en tijdens deze extra controle. Het College stelt dat er geen sprake was van verboden onderscheid op grond van ras. Wel heeft PSV hun klacht over discriminatie vervolgens onvoldoende zorgvuldig behandeld.

*

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat een arbeidsbemiddelaar uit Vught in augustus 2013 verboden onderscheid gemaakt heeft op grond van nationaliteit door bij een sollicitatie op een vacature uitsluitend een lasser met de Poolse nationaliteit te zoeken. Een Nederlandse sollicitant werd niet bemiddeld omdat hij niet Pools is en beklaagde zich hierover.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Almere is aanwezig op een politieke markt in Almere. Na de recente bekladding van een moskee in Almere en de suggestie dat PVV-aanhangers dit gedaan zouden hebben, verdedigt hij zich door te zeggen dat de moskeegangers het zelf ook gedaan kunnen hebben. Hij wil alleen met het moskeebestuur praten als ze ook over een omstreden islamgeleerde gaan praten.

*

Bij een burenruzie in Westervoort scheldt een Russische vrouw naar haar buren: “Vieze Turken, vieze kutturken, rot op naar jullie eigen land, jullie hebben geen normen en waarden, jullie zijn geen Europeanen”. De vrouw moet zich in 2015 voor de rechter verantwoorden wegens racistische belediging.

*

In de Provinciale Staten van Overijssel in Zwolle wordt een motie van de PVV aangenomen over de grote Turks-Nederlandse demonstratie van 1 juni 2014 in Almelo. De motie gaat over het ontkennen door de Turkse demonstranten van de genocide op de Armeniërs rond de Eerste Wereldoorlog. In de motie wordt ook de afkeuring uitgesproken over kwetsende uitingen richting de Armeense gemeenschap. De PVV krijgt steun van verschillende partijen bij deze motie. Hierna stelt de Turkse ambassadeur dat er een toename van racistische aanvallen op de Turkse gemeenschap te zien is, onder andere op moskeeën.

*

Een krant maakt melding van een buschauffeur uit Lelystad die recent tot twee keer toe een vrouw met boerka geweigerd heeft als passagier. Daarbij zegt hij dat hij de baas is in zijn bus. Er wordt een aangifte van discriminatie overwogen.

*

Geert Wilders stelt met andere PVV-parlementariërs Kamervragen over Nederlandse werknemers die zich voor een klus in Mekka tot de islam hebben bekeerd. Mekka is alleen toegankelijk voor moslims. De PVV vreest voor het leven van de werknemers als ze zich later weer van de islam afkeren. De partij schrijft verder over een ‘dhimmi-reis’ die de minister naar Saoedi-Arabië zal gaan maken.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over voorschoolse extra taallessen voor allochtone kinderen die geen effect zouden hebben. De partij vraagt hoe duur ze zijn en of de ouders de kosten niet zelf kunnen betalen.

*

Een discotheek in Rotterdam heeft in oktober 2013 een Turks-Nederlandse jongen gediscrimineerd door hem de toegang te weigeren. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens in haar uitspraak vandaag.

*

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat een Antilliaans-Nederlandse man gediscrimineerd is toen hij in de oudejaarsnacht op 1 januari 2014 geweigerd werd door een club in Leeuwarden. De club had die nacht tegen de politie verklaart dat ze geen Antillianen binnen wilde laten, vanwege een incident een week daarvoor met andere Antilliaanse mannen. Naast de man die een klacht indiende werden ook andere mensen met een donkere huidskleur geweigerd. In 2015 volgt er nog een strafzaak hierover.

*

Het Meldpunt Discriminatie Internet doet aangifte tegen GeenStijl uit Amsterdam vanwege uitingen op de weblog door reaguurders die mogelijk strafbaar kunnen zijn. Er werden mensen met een Afrikaanse achtergrond op basis van ras beledigd.

*

Er wordt een foto op Facebook geplaatst van de rechtsextremist Tim Mudde die mee doet aan een reguliere dierenrechtenactie bij het Dolfinarium in Harderwijk.

*

In de ochtend wordt in Almere ontdekt dat een Marokkaans-Nederlandse moskee is beklad met een groot zwart hakenkruis. De voorzitter van de moskee zoekt de dader in de grote achterban van de PVV in Almere, maar het is onduidelijk waar hij dat op baseert. De fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad reageert boos over het leggen van een verband met de PVV. Hij stelt dat hij niet kan uitsluiten dat mensen van de moskee de bekladding zelf hebben aangebracht. Er was in de buurt een protest tegen de moskee, waar de PVV bij betrokken was. Zo hing er een spandoek met een tekst tegen de moskee.