Home » Kroniek » 10-07-2015 | – 13574
*

Geert Wilders stelt met de PVV Kamervragen over een ‘Oproep tot jihadbendes in Europa’. De PVV vraagt of de Minister een internetoproep serieus wil nemen waarin moslims in Europa worden opgeroepen zich te bewapenen, sabotage te plegen, crimineel te worden en terroristische activiteiten te ontplooien. De PVV stelt dat we in Nederland met de grote invloed van de islam een megaprobleem hebben. Ze vragen de Minister: “of ziet u de islam nog steeds als verrijking?”. De PVV wil dat Nederland gedeïslamiseerd wordt.

Terug naar het overzicht
Personen:Organisaties: