Home » Kroniek » 07-07-2015 | Zoetermeer – 13569
*

Een onderwijsinstelling uit Zoetermeer heeft zelf om een oordeel gevraagd aan het College voor de Rechten van de Mens om zo haar nieuwe gedragscode te laten toetsen. Men wil zo voorkomen dat deze gedragscode de gelijkebehandelingswetgeving overtreedt. Het College stelt het verbieden van gezichtsbedekkende religieuze kleding discriminerend kan zijn, maar dat hier goede redenen voor zijn zoals goede communicatie, identificatie en veiligheid. Zo’n verbod levert dus geen verboden discriminatie op. Wel discriminerend is het verbod op een tulband, zoals de Sikh die dragen. Daar is geen goede reden voor.

Terug naar het overzicht