Home » Nederland » Almere

Almere

Filter

Demonstraties

1 resultaten

Kroniek

41 resultaten
*

Voor Nederland stelt Kamervragen over de komst van een radicale prediker naar een moskee in Almere. De prediker zou een opruiende antiwesterse boodschap verkondigen waarbij ook verwezen wordt naar jihad-gerelateerde bronnen. De partij wil dat moskeeën in de gaten worden gehouden.

*

De PVV in Almere meldt dat ze schriftelijke vragen heeft gesteld aan B&W over de komst van een vermeende “haatprediker” bij een moskee in Almere op 21 maart. De PVV stelt dat de lezing een bron kan vormen voor verdere radicalisering van islamitische jongeren. De partij wil dat B&W erkent dat de moskee zich ontwikkelt tot een salafistisch broeinest. De PVV wil dat het gebedshuis gesloten wordt.

*

Een krant schrijft vandaag over de PVV in de gemeenteraad van Almere. Die heeft schriftelijke vragen gesteld over de vernieling van een camera van een Telegraafjournaliste, enkele dagen terug in Almere. Dit zou door een groepje Marokkaans-Nederlandse jongens gedaan zijn die dachten dat ze beelden van hen maakte. De PVV vraagt: “Laat u deze Marokkaanse raddraaiers de volledige schade vergoeden en excuses aanbieden aan de verslaggever zodra ze gepakt zijn?”

*

Een nieuwsmedium meldt dat een gemeenteraadslid van de PVV in Almere voor de derde keer vragen stelt over de financiering van een moskee in Almere Buiten. Hij stelt dat een imam die bij de financiering betrokken is ‘geradicaliseerd’ zou zijn. Het raadslid wil meer controle en onderzoek en hij stelt dat als zou blijken dat er geld van discutabele geldschieters komt, ‘dan moet de tent gewoon sluiten’.

*

De rechtbank van Lelystad spreekt een discotheek uit Almere vrij van het discrimineren van een Surinaamse man in maart 2011. Die man werd toen de toegang geweigerd en kreeg te horen dat er maar een bepaald percentage allochtonen toegelaten wordt. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs. Het kan ook een weigering op andere gronden geweest zijn zoals het punt dat hij geen vaste klant was. Volgens verklaringen kan iedereen geweigerd worden, niet alleen allochtonen. In 2015 volgt er nog een hoger beroep in deze zaak.

*

De gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere stelt vandaag schriftelijke vragen over een politie-inval bij een Arabisch café, vorige week. Hier werden drugs gevonden. De PVV wil dat het café voorgoed gesloten zal worden.

*

Een krant schrijft over een groot renovatieproject van flats in Leiden. Er lopen hierdoor honderden bouwvakkers rond van een bouwbedrijf uit Almere. Er wordt geklaagd over discriminatie door de bouwvakkers. Die zou voortkomen uit wederzijdse irritaties door de planning van de werkzaamheden.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Almere is aanwezig op een politieke markt in Almere. Na de recente bekladding van een moskee in Almere en de suggestie dat PVV-aanhangers dit gedaan zouden hebben, verdedigt hij zich door te zeggen dat de moskeegangers het zelf ook gedaan kunnen hebben. Hij wil alleen met het moskeebestuur praten als ze ook over een omstreden islamgeleerde gaan praten.

*

In de ochtend wordt in Almere ontdekt dat een Marokkaans-Nederlandse moskee is beklad met een groot zwart hakenkruis. De voorzitter van de moskee zoekt de dader in de grote achterban van de PVV in Almere, maar het is onduidelijk waar hij dat op baseert. De fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad reageert boos over het leggen van een verband met de PVV. Hij stelt dat hij niet kan uitsluiten dat mensen van de moskee de bekladding zelf hebben aangebracht. Er was in de buurt een protest tegen de moskee, waar de PVV bij betrokken was. Zo hing er een spandoek met een tekst tegen de moskee.

*

Tweede Kamerlid Joram van Klaveren stelt Kamervragen over de “islamitische geweldsprediker” Haitham al-Haddad die het vrijdaggebed in een moskee in Almere leidt. Hij wil weten of de overheid al-Haddad in de gaten houdt.

*

De woning van een Marokkaans-Nederlandse vrouw en haar kinderen in Almere Poort is de afgelopen nacht beklad met een hakenkruis en de tekst ‘Kut Marokkaan oprotten’. De vrouw is moslim, maar draagt geen hoofddoek. Ze denkt zelf dat er een grens is overschreden na de speech van Geert Wilders tegen Marokkanen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een Spaanse vrouw die in mei 2013 een auto wilde huren in Almere. De autoverhuurder vroeg toen om een adreslegitimatie omdat de vrouw geen Nederlands paspoort heeft. Ze heeft echter wel een Nederlands rijbewijs, maar de verhuurder wilde per se twee Nederlandse identiteitspapieren zien. Volgens het College heeft het bedrijf hiermee verboden onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt.

*

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt een advocaat uit Almere vrij van het discrimineren van een homoseksuele man in december 2011. De advocaat zou toen geweigerd hebben de man juridisch bij te staan en daarbij een nare uitspraak over “een vieze flikker” gemaakt hebben. De advocaat ontkent het echter en getuigen spreken elkaar tegen. Er is daarom onvoldoende bewijs.

*

Kamervragen door Tweede Kamerleden van de PVV, waaronder Geert Wilders. Ze willen dat de minister het gevaar erkent van de islam als gewelddadige ideologie. Ze focussen zich met name op een jihadist uit Almere.

*

De PVV gaat flyeren in Almere Centrum.

*

Overdag gaat de PVV flyeren in Almere-Haven. In de avond is de lijsttrekker van de PVV aanwezig in een lokaal televisieprogramma vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Hij zegt dat over het tegengaan van de islamisering van Nederland niet valt te onderhandelen. De PVV wil vasthouden aan het standpunt dat de “voortwoekerende islamisering tegengehouden moet worden”.

*

In Almere doet de PVV mee aan een discussieavond.

*

De vragen die de PVV in Almere gesteld heeft komen in het lokale nieuws. De partij wil weten of een moskee de aanleg van extra parkeerplaatsen zelf moet betalen.

*

De lokale PVV doet mee aan een Studentendebat in Almere.

*

De PVV verspreidt haar folders in Almere Buiten.

*

Bij een lijsttrekkersdebat in Almere voor de gemeenteraadsverkiezingen doet de lijsttrekker van de PVV uitlatingen over de islam en Marokkanen. Ze roepen boze reacties op bij de andere partijen. Een opponent stelt dat hij de apartheid in wil voeren.

*

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in Almere dragen de vrouwelijke raadsleden van GroenLinks een hoofddoekje uit woede om de uitspraken van de PVV. De voorzitter van de PVV-fractie had onlangs zijn ergernis uitgesproken over de hoeveelheid islamitische vrouwen met een hoofddoek op de markt in Almere. Hij noemde het straatbeeld “on-Nederlands”. Hierna krijgt GroenLinks een groot aantal heftige negatieve reacties op hun actie.

*

Kamervragen door de PVV over ‘een islamitische terrorist die poseert met afgehakt hoofd’. Het gaat om een man uit Almere. De PVV wil dat de minister de meerwaarde van administratieve detentie in ziet.

*

Deze avond rond 22:00 uur post Voorpost een bericht op Facebook dat ze “vanavond” pamfletten in Almere heeft verspreid tegen de komst van islamgeleerde sjeik Haitham al-Haddad met de tekst “Geen Ruimte voor de Haatimam in Almere!”. De Britse sjeik is eerder in opspraak geraakt door antisemitische uitspraken en staat voor 7 februari op het programma van een islamitische bijeenkomst.

*

Een lokale krant bericht over het protest van GroenLinks in Almere tegen een anti-islamsticker op het raam van de kamer van de PVV fractie. Islamitische bezoekers en ambtenaren worden met de sticker geconfronteerd. De tekst op de sticker is: “De islam is een leugen, Mohammed een crimineel, de Koran is gif”. De PVV wil hem niet verwijderen omdat ze met de sticker moslims denken te kunnen steunen die met “deze haatdragende ideologie” willen breken.

*

Een krant meldt dat de burgemeester van Almere antwoord heeft gegeven op vragen van de PVV. Die wil de Britse shariageleerde Haitham al-Haddad volgende maand weigeren in de stad, als hij een lezing voor moslimjongeren komt geven. De Brit is controversieel wegens homofobe en antisemitische uitspraken. De burgemeester ziet geen aanleiding hem te weigeren. Een reactie waar de PVV op haar beurt dan weer van baalt.

*

Er verschijnt een bericht op een lokale nieuwssite over de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere die boos is weggelopen van een debat over de islam. Ze wilden afbeeldingen laten zien die voor de islam waarschuwen, maar de andere raadsleden hadden hier geen behoefte aan en stemde tegen de vertoning. Hierna lopen de PVV’ers boos weg. De PVV had haar standpunt in het debat over de groei van het aantal moskeeën en islamitische scholen in Almere willen ondersteunen met beelden van de doodgestoken Theo van Gogh en van Iraanse homo’s vlak voor hun executie.

*

In Amsterdam buigt het Gerechtshof zich over een strafzaak in hoger beroep tegen een portier uit Almere. Die kreeg in februari 2012 een boete wegens het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam. Hij zou op 14 maart 2010 gezegd hebben dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Het Gerechtshof ziet te weinig bewijs om de eerdere veroordeling in stand te houden en spreekt de portier vrij.

*

Het College voor de Rechten van de Mens bepaalt dat een scholengroep in Almere zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie op grond van ras. Een docent uit Singapore werd niet aangenomen na een tijdelijk dienstverband. Er was onvoldoende bewijs voor discriminatie.

*

Vandaag schrijft een lokale krant in Almere dat de PVV in de gemeenteraad schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B&W over een islamitische gebedsruimte in de pas geopende Multi Bazaar in DoeMere. De PVV stelt dat het college meewerkt aan de islamisering van Almere en dat er sprake zou zijn van discriminatie door toe te staan dat er alleen voor moslims een gebedsruimte wordt ingericht. De partij wil dat er toezicht komt om te signaleren of er niet zonder vergunning geld voor een moskee wordt ingezameld.

*

Een Spaanse vrouw wil een auto huren bij een verhuurbedrijf in Almere. Omdat ze geen Nederlands paspoort heeft vraagt de autoverhuurder om een adreslegitimatie. Hierdoor gaat de verhuur niet door. Ze dient een discriminatieklacht in.

*

Een strafzaak voor de rechtbank in Lelystad tegen een minderjarige man die in november 2012 een van de drie overvallers was die in Almere iemand thuis beroofden van geld en juwelen. Hierbij had de minderjarige man enkele malen “vuile kankerjood” geroepen. Hij krijgt vijf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor de overval. De discriminerende belediging wordt niet bestraft.

*

De verzetstournee van de PVV bezoekt Almere om tegen het financiële beleid van het kabinet te ageren.

*

Vandaag wordt bekend gemaakt dat de gemeente Almere een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers op gaat vangen. Hierna stelt de PVV kritische vragen hierover in de gemeenteraad en de Provinciale Staten van Flevoland. De partij wil niet dat er asielzoekers opgevangen worden.

*

In Almere overvallen drie mannen iemand in zijn woning om geld en juwelen buit te maken. Tijdens deze overval roept een van de mannen enkele malen “vuile kankerjood” naar het slachtoffer. Het trio wordt op de vlucht opgepakt. De strafzaak tegen een van hen dient in april 2013.

*

Het College voor de Rechten van de Mens ziet geen bewijs voor discriminatie van een Turkse man die afgewezen werd na een sollicitatie in Almere.

*

Informatiebijeenkomst in Almere over een in aanbouw zijnde moskee en de onrust hierover bij omwonenden. Verontruste buurtbewoners hebben zich verenigd in de actiegroep MoskNee. Ze zeggen vooral verkeers- en geluidsoverlast te vrezen.

*

De rechtbank in Haarlem veroordeelt een portier uit Almere tot een boete voor het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam, half maart 2010. Hij had toen gezegd dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Er wordt een hoger beroep tegen deze veroordeling ingesteld en in oktober 2013 volgt daar een uitspraak van.

*

Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Almere maakt een PVV-raadslid bekend dat ze per direct uit de raadsfractie van de PVV stapt wegens meningsverschillen. Ze gaat verder als eenmansfractie. Het raadslid stelt dat de bejegening van mensen door de PVV niet bij haar past. Ook de toon van de PVV richting de andere partijen in Almere past niet bij haar manier van werken.

*

Voor deze avond had de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere spoeddebatten aangevraagd over de bouw van een moskee en de gestegen criminaliteitscijfers. De andere partijen in Almere zien echter geen urgentie en de debatten gaan niet door. De fractievoorzitter van de PVV reageert boos via twitter. De VVD zegt dat de gemeente met de bewoners in gesprek gaat en dat het aan de rechter is om te bepalen of de bouw van de moskee door kan gaan.