Home » Nederland » Almere

Almere

Filter

Demonstraties

2 resultaten
Hugo Kuijper, mei 2020
15 mei 2020
Door:
Rechts In Verzet
Plaats:
Almere
Deelnemers:
Tussen 2 en 3 personen
Extra:
Kleine demonstratie voor een moskee in Almere tegen de Azan-gebedsoproep. Activist Joep Kamp draagt hierbij een petje van Proud Boys Nederland. Enkele omwonenden storen zich aan de demonstratie. Vooral over de leuze ‘Geen Jihad in onze straat’, terwijl de demonstranten helemaal niet uit de straat komen. Dit leidt tot een opstootje, waarbij een oudere buurtbewoner met een zakmesje naar de demonstratie loopt om het spandoek los te snijden. Hij wordt door Hugo Kuijper weggeduwd en breekt zijn heup.

Kroniek

90 resultaten
*

Een persoon uit Almere moet in Lelystad voor de rechter verschijnen wegens een mishandeling in Almere, eind augustus 2016. Daarnaast is er ook sprake van het beledigen van een politieagent met: “kankerlijder en kankerjood“.

*

Een voetbalwedstrijd in het betaald voetbal in Venlo tussen VVV-Venlo en Almere City. Na de wedstrijd is er in de catacomben van het stadion een woordenwisseling tussen de trainers van beide teams. Hierbij zou een trainer van Venlo een racistische opmerking gemaakt hebben naar een Almere-speler van Surinaams-Nederlandse afkomst. Die heeft hier op gereageerd met een beweging richting het kruis van de trainer. Almere zegt dat er geen sprake van racisme was.

*

In een opvanghuis in Almere maakt een man zich schuldig aan belediging in de periode van 6 januari tot 14 januari. Hij roept: “kankerturk, kutturk“. Ook maakt hij zich in de periode van 6 januari tot 16 januari schuldig aan bedreiging. De man zegt erbij “dat hij het vreemd vond dat hij time-out kreeg, omdat hij maar één iemand had bedreigd, die ook nog eens Turks was“. Het leidt tot een strafzaak in juni 2017.

*

In Almere bedreigt een man uit Amersfoort vier personen met uitspraken als “ik breek je neus, ik maak je dood, ik schiet je dood“. Hij beledigt een agent met de woorden: “kankerjood, kankerhond“. In juli 2017 moet hij zich voor de rechter verantwoorden.

*

Er komt een melding binnen bij een antidiscriminatiebureau in Flevoland van een vrouw uit Almere met een joodse achtergrond. Ze wordt regelmatig door hangjongeren nageroepen met teksten zoals: “Hé jodin, hé hoer!“.

*

De rechtbank in Lelystad spreekt een man uit Noordwijk vrij in een strafzaak vanwege zijn dreigende taal op een besloten internetgroep die “Macht aan de PVV” heet. Op 5 april 2016 schreef hij daar over een islamitische stichting uit Almere: “Laten we ze doden, mooie gelegenheid en het rot vanzelf weg”. De rechter ziet geen bewijs voor een bedreiging, maar ook niet voor het aanzetten tot haat of discriminatie of voor opruiing. De internetgroep is weliswaar toegankelijk en groot genoeg om als openbaar gezien te worden, maar omdat de opzet bij de man voor opruiing zou ontbreken, hij zou slechts uit frustratie in een opwelling gereageerd hebben, ziet de rechter onvoldoende bewijs voor een veroordeling.

*

Een strafzaak in Amsterdam tegen vijf verdachten die op 26 maart 2012 betrokken waren bij een vechtpartij in het centrum van Amsterdam. Het gaat om vijf Marokkaans-Nederlandse mannen die “negerhoer” riepen naar een zwangere Marokkaans-Nederlandse vrouw die er met haar Surinaams-Nederlandse vriend liep. De vriend ging verhaal halen en er ontstond een vechtpartij, waarbij ook de vrouw in haar zij zou zijn getrapt. Een week later verloor ze haar te vroeg geboren baby. De hoofdverdachte komt uit Almere en hij wordt van het racisme beschuldigd. Er worden werkstraffen geëist. Er is volgens de Officier van Justitie geen bewijs dat de vrouw zou zijn mishandeld en hij ziet dus geen verband met het overlijden van de baby. De uitspraak zou over twee weken moeten zijn, maar dit komt verder niet in de publiciteit.

*

Het PVV-raadslid Toon van Dijk uit Almere stelt vragen aan zijn gemeentebestuur. Hij wil weten waarom de burgemeester een “haatpodium” geopend heeft. Daarmee doelt hij op de opening van een moskee. Hij stelt daarbij dat deze moskee “herhaaldelijk een podium heeft geboden aan islamitische haatpredikers en de gemeenteraad zich tegen de komst van onverdraagzame haatpredikers heeft uitgesproken“. Van Dijk vraagt waarom de burgemeester “actief meewerkt aan de islamisering van Almere door dit haatpodium te openen”.

*

Gemeenteraadslid Toon van Dijk van de PVV in Almere stelt vragen over de politie die een pastor van een christelijk kerkgenootschap uit Almere recent aangesproken heeft op het verspreiden van het boekje “Allah had geen zoon“. De PVV acht het bezoek van de politie in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De pastor heeft zelf contact gezocht met de PVV na het voorval. De politie had signalen gekregen vanuit de wijk dat het boekje huis-aan-huis zou worden verspreid en als beledigend werd ervaren. Moslims zouden hebben geklaagd over het boekje en de politie heeft de pastor gewaarschuwd dat boze moslims wel eens een steen door de ruiten van de kerk zouden kunnen gooien. In een later antwoord betreurt het college van B&W van Almere dat de predikant de indruk heeft gekregen dat hij door de politie in zijn vrijheid van meningsuiting werd beperkt.

*

In Almere wordt iemand mishandeld en geslagen. De dader beledigt hierna een politieagent met de scheldwoorden: “kankerlijder, kankerjood“. Een strafzaak dient in april 2017.

*

In een televisiestudio in Almere worden opnames gemaakt voor een programma van een landelijke omroep. In het programma worden bekende Nederlanders in ranglijstjes geplaatst door de deelnemers. Een Marokkaans-Nederandse televisiemaker plaatst in dat kader Patty Brard op een lage plaats in een ranglijst voor een straatnaamvernoeming. Ze reageert hier zeer negatief op. Later blijkt dat ze nog veel meer gezegd heeft dan wat op televisie te zien was. Het is er uit geknipt. Zo heeft Patty Brard ook gereageerd met uitspraken zoals: “Rot op naar je eigen land, ga terug naar Marokko, wanneer pak je het vliegtuig?“. Na de uitzending zegt ze nog eens in de kantine tegen televisiemaker: “Het is goed hoor schat, en nu snel terug naar Marokko, hahaha“.

*

Barry Madlener van de PVV dient in het parlement een motie in waarin hij constateert dat er vooral tijdens de Ramadan veel gewelddadige incidenten plaatsvinden. Ook constateert hij dat in Almere buschauffeurs hebben gestaakt vanwege onveiligheid. Hij verzoekt de regering, samen met de lokale driehoek, veel sneller en adequater te reageren op geweld of misdragingen door groepjes Marokkaans-Nederlandse jongeren.

*

Het nieuws komt naar buiten dat het Gerechtshof in Leeuwarden twee weken geleden heeft bepaald dat een gemeente verantwoordelijk is dat iedereen veilig in een stad kan wonen. Het gaat om een zaak van een vrouw uit Almere die jarenlang door buurtbewoners gepest en gediscrimineerd is om haar seksuele geaardheid. Ze krijgt gelijk van de rechter, maar door de verjaring van de pesterijen kunnen de daders niet meer worden aangepakt. Ze is naar een andere buurt verhuisd.

*

Voor Nederland dient in de Tweede Kamer een motie in over “Marokkaanse straatterreur in Almere, Gouda, Ede en Amsterdam“. De partij doelt op “het stichten van autobranden en het terroriseren van het openbaar vervoer“. Voor Nederland wil dat de nationale politie hier veel steviger tegen optreedt en men verzoekt de regering om de bestrijding van overlast door Marokkaans-Nederlandse jongeren een landelijke topprioriteit te geven.

*

In de middag is er een Kamerdebat over het openbaar vervoer. De PVV wil dat er honden worden ingezet “om rellende jongeren te stoppen die buschauffeurs bekogelen en wijken terroriseren”. Eerder deze maand werden in Almere meerdere bussen bekogeld met stenen en stoeptegels. De PVV zegt hierover: “Ze zouden de honden moeten loslaten op Marokkaanse straatterroristen die stenen gooien naar bussen“. De partij zet de burgemeester van Almere weg als een “flutburgemeester“, omdat de daders alleen vermanend zouden zijn toegesproken.

*

Het PVV-raadslid Toon van Dijk stelt in Almere schriftelijke vragen over een voorval in Almere. Het ophangen van een Israëlische vlag op 20 juni heeft antisemitische reacties opgeroepen. Van Dijk stelt dat het voor joodse inwoners onveilig is om openlijk joodse kenmerken te laten zien. De PVV’er vraagt of de burgemeester inziet dat “de steeds verder gaande islamisering in onze stad samen gaat met antisemitisme waardoor Almere steeds minder leefbaar zal worden voor niet-islamitische inwoners en er daarom kennelijk inmiddels joodse inwoners uit onze stad vertrekken“. Hij vraagt: “welke maatregelen gaat u nemen om Almere te de-islamiseren zodat onze stad aantrekkelijk blijft voor iedereen“. Uit een later antwoord blijkt dat het antisemitisme in Almere juist aan het afnemen is.

*

Een gezin in Almere hangt heel kort, zo ongeveer tien minuten, de Israëlische vlag uit om te vieren dat de zoon geslaagd is. Er wordt heel snel op gereageerd met scheldpartijen en opgestoken middelvingers van voorbijrijdende automobilisten. Ze roepen: “Rotjoden, we gaan jullie pakken” en “kankerzionisten, rotzionisten”. Volgens de vader van het gezin zijn het “medelanders“. Er wordt ook gemeld dat de partij Voor Nederland Kamervragen over de antisemitische bedreigingen gaat stellen.

*

Een politieagent doet een melding bij Bureau Gelijke Behandeling in Almere. Hij heeft de verwensing “Vuile Jood, je krijgt een kogel van mij“, naar het hoofd geslingerd gekregen.

*

De voetbalkeeper Kenneth Vermeer van Feyenoord uit Rotterdam is donderdag in Almere boos geworden op de politie omdat hij ‘voor de zoveelste keer vanwege zijn dure auto aan de kant werd gezet‘. Volgens een woordvoerder van Vermeer zagen de agenten een donkere man in een dure auto rijden en was dat de reden van de controle. De politie zegt dat Vermeers huidskleur niets met de controle te maken had. Door de donkere ramen kunnen ze niet zien wie er in de auto zit. De woordvoerder zegt dat dit onzin is en de ramen echt niet zó donker zijn dat je niet naar binnen kunt kijken.

*

Een demonstratie van Pegida in Almere met vijftig deelnemers. Het thema van de demonstratie is “Stop Islamisering“, “Nederland moet Nederland Blijven!“, “Nee tegen huidig asielbeleid” en tegen internationale handelsverdragen. Er zijn toespraken van onder meer Edwin Wagensveld, Raffie Chohan en Hugo Kuijper.

*

Gemeenteraadslid Toon van Dijk van de PVV-gemeenteraadsfractie in Almere stelt schriftelijke vragen over het door Almeerse moslimjongeren georganiseerde “Ardennenweekend”. Hij stelt dat er radicale sprekers bij zullen zijn en hij wil weten welke mensen uit Almere hierbij betrokken zijn. De PVV zet een moslim hier neer als ‘salafist‘. Het Ardennenweekend staat begin mei gepland.

*

Een man uit Noordwijk bedreigt een islamitische stichting uit Almere en haar achterban door een bericht op de sociale mediapagina “Macht aan de PVV”, te schrijven met de tekst: “Laten we ze doden, mooie gelegenheid en het rot vanzelf weg“. Hij moet later voor de rechter verschijnen.

*

Een nieuwsmedium meldt dat de PVV in Almere vragen stelt over het gastlidmaatschap voor kinderen van asielzoekers bij een voetbalclub. De PVV vindt het schandalig dat ze dit krijgen en stelt dat het onrechtvaardig is omdat de belastingbetaler al genoeg bijdraagt aan de opvang van asielzoekers. De partij wil dus een stop op gratis voetballes voor deze kinderen.

*

Een meterhuisje in Almere is beklad met de tekst: “Kler Jood“, dat voor “kolere jood” zou kunnen staan. De gemeente verwijdert de bekladding.

*

De gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere stelt schriftelijke vragen over de bouw van een moskee. Ze wil weten waarom er nog niet met de bouw begonnen is, twee jaar na het afgeven van de bouwvergunning. De PVV stelt vragen bij de financiering van het project. De partij wil dat de gemeente onderzoekt of de verkoop ontbonden kan worden “zodat Almere een zoveelste moskee bespaard blijft”.

*

De partij Voor Nederland stelt Kamervragen over het doorgaan van een bijeenkomst in Almere Buiten met een “islamitische geweldsprediker“. De partij wil geweldspredikers ten alle tijde uit Nederland weren. Over deze casus heeft de PVV-fractie in de gemeenteraad van Almere nog gemeld dat de burgemeester een prediker toelaat “die Joden afstammelingen van apen en varkens heeft genoemd“.

*

Het nieuws komt naar buiten dat de PVV in Almere vragen heeft gesteld aan de burgemeester. De partij wil dat hij twee islamitische sprekers weert uit Almere. Die willen op 31 januari spreken in Almere Buiten. Een van hen is Haitham al-Haddad, die al naar Almere uitweek na eerdere ophef. Als de burgemeester de bijeenkomst niet wil verbieden noemt de PVV hem een ‘flapdrol’ en ongeschikt als burgemeester. De PVV noemt Haddad een antisemiet.

*

Een melder bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland was op een onbekende datum bij een voetbalwedstrijd in Almere en hoorde daar een spreekkoor: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”.

*

De twee parlementariërs van Voor Nederland stellen Kamervragen over een vermeende “doofpot” na aanrandingen door asielzoekers in Almere. Later blijkt het om één geval van aanranding te gaan. De partij vraagt of er bewust informatie over incidenten met asielzoekers achter wordt gehouden.

In een tweede vragenronde willen ze islamitische “geweldsprediker” Haitham al-Haddad uit Groot-Brittannië, die in Utrecht wil spreken, de toegang tot Nederland ontzeggen en stichtingen die hem uitnodigen verbieden. Voor Nederland vraagt of er al een database is van geweldspredikers. Door alle ophef zegt de zaal in Utrecht de verhuur af. De prediker wijkt later uit naar Almere.

*

Kamervragen van de PVV met Geert Wilders over de komst van “haat- en geweldprediker” Haitham al-Haddad naar Utrecht voor een islamconferentie. Ze willen dat hij niet tot Nederland toegelaten wordt en hem voor eeuwig de toegang ontzeggen. Door alle ophef zegt de zaal in Utrecht de verhuur af. Haddad gaat eind januari in Almere spreken.

*

Een krant schrijft over aanrandingen door asielzoekers in Almere. De krant schrijft dat er in september 2015 niet twee, maar vier meisjes zouden zijn aangerand. Hierop stelt de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere direct schriftelijke vragen aan het college van B&W. Ze willen weten of het klopt en of de politie de slachtoffers soms afraadt om aangifte te doen.

*

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet uitspraak in een hoger beroep zaak over het discriminerende deurbeleid van een club uit Almere. In maart en april 2011 hanteerde de club een quotum voor mannelijke bezoekers met een donkere huidskleur. In de praktijk werden Surinaamse mannen geweigerd als er, in de ogen van de club, teveel niet-blanke mensen in de club aanwezig waren. In deze zaak was er al een vrijspraak geweest in oktober 2014. Maar daar is het Gerechtshof het niet mee eens. Zowel de eigenaren als een portier worden veroordeeld voor het voeren van een discriminerend deurbeleid. Beide eigenaren krijgen 1750 euro boete, waarvan 750 euro voorwaardelijk. Een portier krijgt 850 euro voorwaardelijke boete.

*

Een krant maakt melding van de schriftelijke vragen die de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere heeft gesteld over de politie in Almere die een vrouw zou hebben ontraden aangifte te doen tegen de Marokkaans-Nederlandse jongens die haar mishandeld zouden hebben. De PVV wil verder weten of het waar is dat vrouwen bij supermarkten of busstations worden bespuugd door ‘islamitische jongeren’.

*

In de Tweede Kamer dient Voor Nederland een gewijzigde motie in. De partij noemt een stagiair die in Almere voor een klas de islamitische strijders van ISIS een “Joods complot” noemde. Voor Nederland stelt dat dit de bestrijding van antisemitisme bemoeilijkt en wil dat de regering antisemitisme binnen het onderwijs tegen gaat. De partij stelt dat een deel van de geschiedenisdocenten in de Randstad nauwelijks de Holocaust durft te bespreken.

*

Een motie van Voor Nederland in het parlement waarin de regering verzocht wordt om geen taallessen te bekostigen voor asielzoekers die nog geen “asielvergunning” hebben. In een tweede motie stelt de partij dat er antisemitische leermiddelen in gebruik zijn in het onderwijs en dat een deel van de geschiedenisdocenten nauwelijks de Holocaust durft te bespreken. Voor Nederland zegt dat er in Almere een stagiair voor de klas stond die ISIS een Joods complot noemde. De partij verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om antisemitisme binnen het onderwijs tegen te gaan.

*

De voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere stelt schriftelijke vragen over een “retreat” van een Almeerse islamitische instelling naar Limburg. Hij stelt dat de Almeerders blootgesteld gaan worden aan de opvattingen van een islamitische haatsjeik, die de deelnemers les zal gaan geven. De PVV wil dat de gemeente achterhaalt wie de andere sprekers zijn en ziet een gevaar voor radicalisering en een parallelle salafistische gemeenschap in Almere.

*

Geert Wilders bezoekt Almere, met zijn partijgenoten van de PVV, om te flyeren tegen de aangekondigde uitbreiding van het lokale AZC. Enkele PVV-tegenstanders worden door PVV-aanhangers weggeduwd, uitgejouwd en toegeschreeuwd. Zo wordt er geroepen: “Als je het zo leuk vindt, neem dan zelf een asielzoeker in huis!” en “Niet zeuren als straks jouw kop door zo’n terrorist eraf wordt gehakt”. Er wordt zelfs geroepen: “Ik hoop dat jouw dochter verkracht wordt”. Er worden doodsbedreigingen geuit en van een anti-PVV-demonstrant worden pamfletten afgepakt en verscheurd.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Almere stelt schriftelijke raadsvragen over de aanranding van een jonge vrouw in Almere door drie asielzoekers. Hij stelt dat het volstrekt onverantwoord is meer van deze criminelen in Almere te huisvesten en rond te laten lopen. Hij wil een avondklok voor bewoners van het AZC zodat deze “tikkende tijdbommen niet meer in de avond en nacht vrij in onze stad kunnen rondlopen”. De PVV wil dat de daders onmiddellijk het land uit gezet worden.

*

Het raadslid Rene Eekhuis wordt uit de PVV-gemeenteraadsfractie in Almere gezet wegens het vermeende verduisteren van fractiegelden. Hij zou alle ongeoorloofde uitgaven inmiddels wel terugbetaald hebben. Hij gaat verder als onafhankelijk gemeenteraadslid in Almere. Vandaag komt ook het verhaal naar buiten dat hij in april 2015 zijn echtgenote zwaar mishandeld heeft tijdens een ruzie over zijn vreemdgaan met een Marokkaanse minnares.

*

De kranten schrijven over een hiphopband uit Suriname die optredens gepland heeft in Almere en Arnhem. De belangenorganisatie voor homoseksuelen COC roept Nederlandse podia op de band te weren omdat ze homo’s bedreigen in hun teksten. Hierna worden al hun concerten in Nederland afgelast. De band wil geen afstand nemen van een nummer waarin homo’s met een kogel bedreigd worden.

*

Het nieuws komt naar buiten dat de Provinciale Statenfractie van de PVV in Flevoland vindt dat een regionale zender haar subsidie misbruikt om de ideologie van de islam te promoten. De partij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over een serie die de omroep deze week over de islam uitzendt. De PVV stelt dat er een eenzijdig beeld over de islam geschetst wordt, waarbij geen aandacht is voor “de totalitaire kant die haaks staat op onze westerse samenleving en kernwaarden”.  De uitzending heeft te maken met het begin van de Ramadan.

*

Op verzoek van de PVV komt de gemeenteraad van Almere deze avond bijeen voor een spoeddebat over de komst van een omstreden Belgisch-Marokkaanse imam naar een moskee in Almere Buiten dit weekend. De PVV dient een motie in waarin wordt opgeroepen haatpredikers die tot de gewapende strijd oproepen te weren. Die motie wordt aangenomen. De burgemeester maakt zich ook zorgen om een andere prediker die komt spreken en die zeer antisemitisch zou zijn. Er zijn echter geen juridische mogelijkheden om de bijeenkomst te verbieden. De bijeenkomst gaat door en verloopt zonder incidenten. In de Tweede Kamer stelt Voor Nederland hier vandaag Kamervragen over. Ze willen de ANBI-status van clubs ontnemen als ze extremisten uitnodigen.

*

Het PVV-raadslid René Eekhuis uit Almere heeft in de nacht van 20 op 21 april ruzie met zijn vrouw over zijn buitenechtelijke escapades met een Marokkaanse minnares in Amsterdam. Hij mishandelt zijn vrouw hierbij zwaar. Ze heeft drie gebroken ribben doordat Eekhuis haar schopt.

*

Een krant maakt melding van een strafzaak in Almere waarbij een inwoner van die plaats een werkstraf krijgt vanwege een vechtpartij in een snackbar in Hilversum in de Koninginnenacht van 30 april 2013. Hij was daar toen met een maat uit Laren en het duo maakte racistische grappen richting enkele jongens met een donkere huidskleur. Hierdoor ontstond toen een ruzie die uitmondde in de vechtpartij.

*

De gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere wil een motie indienen waarin om een onderzoek gevraagd wordt naar de financiering van de bouw van een moskee in Almere Buiten. De PVV vreest dat de moskee geld heeft gekregen van een radicale islamitische organisatie uit het buitenland. De partij stelt dat de moskee omstreden imams uitnodigt om te komen preken.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over de komst van een radicale prediker naar een moskee in Almere. De prediker zou een opruiende antiwesterse boodschap verkondigen waarbij ook verwezen wordt naar jihad-gerelateerde bronnen. De partij wil dat moskeeën in de gaten worden gehouden.

*

De PVV in Almere meldt dat ze schriftelijke vragen heeft gesteld aan B&W over de komst van een vermeende “haatprediker” bij een moskee in Almere op 21 maart. De PVV stelt dat de lezing een bron kan vormen voor verdere radicalisering van islamitische jongeren. De partij wil dat B&W erkent dat de moskee zich ontwikkelt tot een salafistisch broeinest. De PVV wil dat het gebedshuis gesloten wordt.

*

Een krant schrijft vandaag over de PVV in de gemeenteraad van Almere. Die heeft schriftelijke vragen gesteld over de vernieling van een camera van een Telegraafjournaliste, enkele dagen terug in Almere. Dit zou door een groepje Marokkaans-Nederlandse jongens gedaan zijn die dachten dat ze beelden van hen maakte. De PVV vraagt: “Laat u deze Marokkaanse raddraaiers de volledige schade vergoeden en excuses aanbieden aan de verslaggever zodra ze gepakt zijn?”

*

Een nieuwsmedium meldt dat een gemeenteraadslid van de PVV in Almere voor de derde keer vragen stelt over de financiering van een moskee in Almere Buiten. Hij stelt dat een imam die bij de financiering betrokken is ‘geradicaliseerd’ zou zijn. Het raadslid wil meer controle en onderzoek en hij stelt dat als zou blijken dat er geld van discutabele geldschieters komt, ‘dan moet de tent gewoon sluiten’.

*

De rechtbank van Lelystad spreekt een discotheek uit Almere vrij van het discrimineren van een Surinaamse man in maart 2011. Die man werd toen de toegang geweigerd en kreeg te horen dat er maar een bepaald percentage allochtonen toegelaten wordt. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs. Het kan ook een weigering op andere gronden geweest zijn zoals het punt dat hij geen vaste klant was. Volgens verklaringen kan iedereen geweigerd worden, niet alleen allochtonen. In 2015 volgt er nog een hoger beroep in deze zaak.

*

De gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere stelt vandaag schriftelijke vragen over een politie-inval bij een Arabisch café, vorige week. Hier werden drugs gevonden. De PVV wil dat het café voorgoed gesloten zal worden.

*

Een krant schrijft over een groot renovatieproject van flats in Leiden. Er lopen hierdoor honderden bouwvakkers rond van een bouwbedrijf uit Almere. Er wordt geklaagd over discriminatie door de bouwvakkers. Die zou voortkomen uit wederzijdse irritaties door de planning van de werkzaamheden.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Almere is aanwezig op een politieke markt in Almere. Na de recente bekladding van een moskee in Almere en de suggestie dat PVV-aanhangers dit gedaan zouden hebben, verdedigt hij zich door te zeggen dat de moskeegangers het zelf ook gedaan kunnen hebben. Hij wil alleen met het moskeebestuur praten als ze ook over een omstreden islamgeleerde gaan praten.

*

In de ochtend wordt in Almere ontdekt dat een Marokkaans-Nederlandse moskee is beklad met een groot zwart hakenkruis. De voorzitter van de moskee zoekt de dader in de grote achterban van de PVV in Almere, maar het is onduidelijk waar hij dat op baseert. De fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad reageert boos over het leggen van een verband met de PVV. Hij stelt dat hij niet kan uitsluiten dat mensen van de moskee de bekladding zelf hebben aangebracht. Er was in de buurt een protest tegen de moskee, waar de PVV bij betrokken was. Zo hing er een spandoek met een tekst tegen de moskee.

*

Tweede Kamerlid Joram van Klaveren stelt Kamervragen over de “islamitische geweldsprediker” Haitham al-Haddad die het vrijdaggebed in een moskee in Almere leidt. Hij wil weten of de overheid al-Haddad in de gaten houdt.

*

De woning van een Marokkaans-Nederlandse vrouw en haar kinderen in Almere Poort is de afgelopen nacht beklad met een hakenkruis en de tekst ‘Kut Marokkaan oprotten’. De vrouw is moslim, maar draagt geen hoofddoek. Ze denkt zelf dat er een grens is overschreden na de speech van Geert Wilders tegen Marokkanen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een Spaanse vrouw die in mei 2013 een auto wilde huren in Almere. De autoverhuurder vroeg toen om een adreslegitimatie omdat de vrouw geen Nederlands paspoort heeft. Ze heeft echter wel een Nederlands rijbewijs, maar de verhuurder wilde per se twee Nederlandse identiteitspapieren zien. Volgens het College heeft het bedrijf hiermee verboden onderscheid op grond van nationaliteit gemaakt.

*

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt een advocaat uit Almere vrij van het discrimineren van een homoseksuele man in december 2011. De advocaat zou toen geweigerd hebben de man juridisch bij te staan en daarbij een nare uitspraak over “een vieze flikker” gemaakt hebben. De advocaat ontkent het echter en getuigen spreken elkaar tegen. Er is daarom onvoldoende bewijs.

*

Kamervragen door Tweede Kamerleden van de PVV, waaronder Geert Wilders. Ze willen dat de minister het gevaar erkent van de islam als gewelddadige ideologie. Ze focussen zich met name op een jihadist uit Almere.

*

De PVV gaat flyeren in Almere Centrum.

*

Overdag gaat de PVV flyeren in Almere-Haven. In de avond is de lijsttrekker van de PVV aanwezig in een lokaal televisieprogramma vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Hij zegt dat over het tegengaan van de islamisering van Nederland niet valt te onderhandelen. De PVV wil vasthouden aan het standpunt dat de “voortwoekerende islamisering tegengehouden moet worden”.

*

In Almere doet de PVV mee aan een discussieavond.

*

De vragen die de PVV in Almere gesteld heeft komen in het lokale nieuws. De partij wil weten of een moskee de aanleg van extra parkeerplaatsen zelf moet betalen.

*

De lokale PVV doet mee aan een Studentendebat in Almere.

*

De PVV verspreidt haar folders in Almere Buiten.

*

Bij een lijsttrekkersdebat in Almere voor de gemeenteraadsverkiezingen doet de lijsttrekker van de PVV uitlatingen over de islam en Marokkanen. Ze roepen boze reacties op bij de andere partijen. Een opponent stelt dat hij de apartheid in wil voeren.

*

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in Almere dragen de vrouwelijke raadsleden van GroenLinks een hoofddoekje uit woede om de uitspraken van de PVV. De voorzitter van de PVV-fractie had onlangs zijn ergernis uitgesproken over de hoeveelheid islamitische vrouwen met een hoofddoek op de markt in Almere. Hij noemde het straatbeeld “on-Nederlands”. Hierna krijgt GroenLinks een groot aantal heftige negatieve reacties op hun actie.

*

Kamervragen door de PVV over ‘een islamitische terrorist die poseert met afgehakt hoofd’. Het gaat om een man uit Almere. De PVV wil dat de minister de meerwaarde van administratieve detentie in ziet.

*

Deze avond rond 22:00 uur post Voorpost een bericht op Facebook dat ze “vanavond” pamfletten in Almere heeft verspreid tegen de komst van islamgeleerde sjeik Haitham al-Haddad met de tekst “Geen Ruimte voor de Haatimam in Almere!”. De Britse sjeik is eerder in opspraak geraakt door antisemitische uitspraken en staat voor 7 februari op het programma van een islamitische bijeenkomst.

*

Een lokale krant bericht over het protest van GroenLinks in Almere tegen een anti-islamsticker op het raam van de kamer van de PVV fractie. Islamitische bezoekers en ambtenaren worden met de sticker geconfronteerd. De tekst op de sticker is: “De islam is een leugen, Mohammed een crimineel, de Koran is gif”. De PVV wil hem niet verwijderen omdat ze met de sticker moslims denken te kunnen steunen die met “deze haatdragende ideologie” willen breken.

*

Een krant meldt dat de burgemeester van Almere antwoord heeft gegeven op vragen van de PVV. Die wil de Britse shariageleerde Haitham al-Haddad volgende maand weigeren in de stad, als hij een lezing voor moslimjongeren komt geven. De Brit is controversieel wegens homofobe en antisemitische uitspraken. De burgemeester ziet geen aanleiding hem te weigeren. Een reactie waar de PVV op haar beurt dan weer van baalt.

*

Er verschijnt een bericht op een lokale nieuwssite over de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere die boos is weggelopen van een debat over de islam. Ze wilden afbeeldingen laten zien die voor de islam waarschuwen, maar de andere raadsleden hadden hier geen behoefte aan en stemde tegen de vertoning. Hierna lopen de PVV’ers boos weg. De PVV had haar standpunt in het debat over de groei van het aantal moskeeën en islamitische scholen in Almere willen ondersteunen met beelden van de doodgestoken Theo van Gogh en van Iraanse homo’s vlak voor hun executie.

*

In Amsterdam buigt het Gerechtshof zich over een strafzaak in hoger beroep tegen een portier uit Almere. Die kreeg in februari 2012 een boete wegens het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam. Hij zou op 14 maart 2010 gezegd hebben dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Het Gerechtshof ziet te weinig bewijs om de eerdere veroordeling in stand te houden en spreekt de portier vrij.

*

Het College voor de Rechten van de Mens bepaalt dat een scholengroep in Almere zich niet schuldig heeft gemaakt aan discriminatie op grond van ras. Een docent uit Singapore werd niet aangenomen na een tijdelijk dienstverband. Er was onvoldoende bewijs voor discriminatie.

*

Vandaag schrijft een lokale krant in Almere dat de PVV in de gemeenteraad schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B&W over een islamitische gebedsruimte in de pas geopende Multi Bazaar in DoeMere. De PVV stelt dat het college meewerkt aan de islamisering van Almere en dat er sprake zou zijn van discriminatie door toe te staan dat er alleen voor moslims een gebedsruimte wordt ingericht. De partij wil dat er toezicht komt om te signaleren of er niet zonder vergunning geld voor een moskee wordt ingezameld.

*

Een Spaanse vrouw wil een auto huren bij een verhuurbedrijf in Almere. Omdat ze geen Nederlands paspoort heeft vraagt de autoverhuurder om een adreslegitimatie. Hierdoor gaat de verhuur niet door. Ze dient een discriminatieklacht in.

*

In de Koninginnenacht van 29 op 30 april zijn twee mannen uit Almere en Laren dronken aanwezig in een snackbar in Hilversum. Ze maken racistische opmerkingen naar jongens met een donkere huidskleur, beginnen te rappen en maken flauwe grappen. Er ontstaat ruzie en een vechtpartij, die buiten op straat door gaat.

*

Een strafzaak voor de rechtbank in Lelystad tegen een minderjarige man die in november 2012 een van de drie overvallers was die in Almere iemand thuis beroofden van geld en juwelen. Hierbij had de minderjarige man enkele malen “vuile kankerjood” geroepen. Hij krijgt vijf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor de overval. De discriminerende belediging wordt niet bestraft.

*

De verzetstournee van de PVV bezoekt Almere om tegen het financiële beleid van het kabinet te ageren.

*

Vandaag wordt bekend gemaakt dat de gemeente Almere een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers op gaat vangen. Hierna stelt de PVV kritische vragen hierover in de gemeenteraad en de Provinciale Staten van Flevoland. De partij wil niet dat er asielzoekers opgevangen worden.

*

In Almere overvallen drie mannen iemand in zijn woning om geld en juwelen buit te maken. Tijdens deze overval roept een van de mannen enkele malen “vuile kankerjood” naar het slachtoffer. Het trio wordt op de vlucht opgepakt. De strafzaak tegen een van hen dient in april 2013.

*

Het College voor de Rechten van de Mens ziet geen bewijs voor discriminatie van een Turkse man die afgewezen werd na een sollicitatie in Almere.

*

Informatiebijeenkomst in Almere over een in aanbouw zijnde moskee en de onrust hierover bij omwonenden. Verontruste buurtbewoners hebben zich verenigd in de actiegroep MoskNee. Ze zeggen vooral verkeers- en geluidsoverlast te vrezen.

*

In het centrum van Amsterdam is een zwangere Marokkaans-Nederlandse vrouw met haar Surinaams-Nederlandse vriend aan het winkelen. Een groepje van vijf Marokkaans-Nederlandse mannen roept “negerhoer” naar de vrouw. Als haar vriend verhaal gaat halen komt het tot een vechtpartij. Hierbij zou de vrouw in haar zij zijn getrapt en ze gaat naar het ziekenhuis voor onderzoek. Een week later verliest ze haar te vroeg geboren baby. De hoofdverdachte komt uit Almere en hij wordt van het racisme beschuldigd bij de strafzaak in oktober 2016.

*

De rechtbank in Haarlem veroordeelt een portier uit Almere tot een boete voor het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam, half maart 2010. Hij had toen gezegd dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Er wordt een hoger beroep tegen deze veroordeling ingesteld en in oktober 2013 volgt daar een uitspraak van.

*

Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Almere maakt een PVV-raadslid bekend dat ze per direct uit de raadsfractie van de PVV stapt wegens meningsverschillen. Ze gaat verder als eenmansfractie. Het raadslid stelt dat de bejegening van mensen door de PVV niet bij haar past. Ook de toon van de PVV richting de andere partijen in Almere past niet bij haar manier van werken.

*

Voor deze avond had de gemeenteraadsfractie van de PVV in Almere spoeddebatten aangevraagd over de bouw van een moskee en de gestegen criminaliteitscijfers. De andere partijen in Almere zien echter geen urgentie en de debatten gaan niet door. De fractievoorzitter van de PVV reageert boos via twitter. De VVD zegt dat de gemeente met de bewoners in gesprek gaat en dat het aan de rechter is om te bepalen of de bouw van de moskee door kan gaan.