2327 resultaten

*

In Brussel organiseren neonazi’s van Nation en Euro-Rus een kleine demonstratie voor Europees-Russische solidariteit. Syrië is het hoofdthema van de demonstratie en er zijn ook wat Nederlanders aanwezig. Het blaadje Stamtafel Courant roept op om hieraan deel te nemen.

*

Een NVU-activist uit Someren is aanwezig bij de opening van een mini-oorlogsmuseum in het Wehrmachthuisje op de golfbaan van Asten-Heusden.

*

Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Arnhem is een team uit het Gelderse Oosterhout op bezoek. Hun trainer zou zich schuldig hebben gemaakt aan het maken van discriminerende opmerkingen jegens de Turks-Nederlandse scheidsrechter. De trainer ontkent deze lezing echter fel en dient een verweerschrift in dat ondersteund wordt door getuigen. Later trekt de KNVB de aanklacht in en geeft de trainer slechts een lichte berisping.

*

Arabist Hans Jansen geeft een lezing in een buurthuis in Amersfoort. Hij schetst een schrikbeeld van de islam die oorlog voert tegen het westen. Hans Jansen is in 2014 Europees kandidaat voor de PVV en hij was in september 2013 aanwezig op de PVV demonstratie.

*

De aan VNNB gelieerde organisatie Groene Nationalisten organiseert een themamiddag “Identiteit en het Groene Denken” in Midden-Brabant. De spreker uit België promoot het odalisme, een stroming vanuit het nazistische heidendom. Er zijn ongeveer twintig mensen aanwezig. De deelnemers dragen kleding van Identitair Verzet en Werkgroep Wolfsbloed. Het blad Stamtafel Courant wordt verkocht door René van Gool.

*

Zwart Front schrijft op internet dat ze deze avond posters opgehangen heeft in de wijk waar PvdA-leider Diederik Samsom woont (dus in Leiden). Op de poster is een foto van Samsom afgebeeld met een tekst die zijn integriteit in twijfel moet trekken. Zwart Front schrijft er desondanks bij dat de actie niet tegen Samsom als persoon gericht is, maar tegen het Nederlandse politieke systeem in het algemeen.

*

De PVV stelt Kamervragen over misstanden in moskee-internaten in Rotterdam. Er wordt over een “illegale poldermadrassa”, “PvdA-cliëntelisme” en “bestuurlijke misstanden in het stadsdeel” gesproken, waar een klokkenluider gewag van gemaakt heeft.

*

In Purmerend wordt aangifte gedaan tegen NVU-voorman Robert Jan Koelewaard. Hij wil de lijsttrekker voor de NVU worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op een sociale mediasite heeft hij een radicaal profiel met de kreet ‘Heil Hitler’, een SS-logo, de Hitlergroet, NVU-posters en verwijzingen naar Combat 18 en de ATB.

*

Vandaag staat er een foto in de Volkskrant van een schildering op een container langs de snelweg A16 bij Rotterdam. De foto lijkt recent gemaakt te zijn. Er is een grote afbeelding te zien van Zwarte Piet die “White Power” zegt. Ernaast staat een Keltisch Kruis met de letters WP.

*

De site van de lokale omroep in Gelderland meldt dat een Statenlid van de PVV tijdens een vergadering van het provinciebestuur in Arnhem heeft gezegd dat de 250 miljoen euro, die de provincie in de economie wil pompen, alleen bestemd wil hebben voor Nederlanders. Dus niet voor Polen of andere buitenlanders. Twee andere partijen vallen hem aan op discriminatie, maar de PVV ziet het als een legitieme vraag die niets met discriminatie te maken zou hebben.

*

De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie van Amsterdam doet uitspraak over het bezwaar van 21 personen tegen de Sinterklaas-intocht op 17 november 2013. Ze hebben bezwaar tegen het racistische karakter van Zwarte Piet. De vergunning wordt niet ingetrokken en de bezwaren worden afgewezen. Juridisch kan niet worden vastgesteld dat Zwarte Piet racistisch is. Verder stelt de burgemeester dat het geen bestuurlijke kwestie is, maar een maatschappelijke discussie.

*

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost is er een flink debat over het inzetten van Zwarte Pieten bij de Sinterklaasintocht. Een meerderheid is tegen, maar de stadsdeelvoorzitter zegt dat het toch doorgaat. Een winkeliersvereniging wil een optocht met ook Zwarte Piet organiseren.

*

De rechtbank van Breda veroordeelt een 25-jarige man uit Rucphen voor een serie delicten tot negentig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De man was mededader van een serie brandstichtingen in 2012 en betrokken bij het kladden van hakenkruisen op een schaftkeet en de bibliotheek in Rucphen in mei en juni van 2012.

*

Het PVV-Tweede Kamerlid Louis Bontes wordt vandaag uit de Kamerfractie van de PVV gezet wegens zijn kritiek op het financieel beleid binnen de partij. Hij was graag bij PVV gebleven, maar de fractie stemt hem unaniem weg. Hij blijft onafhankelijk Kamerlid.

*

Amnesty International publiceert een rapport over proactief politieoptreden in Nederland. Uit het rapport blijkt dat Politieagenten discrimineren tijdens preventief fouilleren en bij identiteits- en verkeerscontroles. Etnische minderheden worden vaker aan deze controles onderworpen dan andere burgers.

*

Nadat een Turks-Nederlandse wethouder van Rotterdam is uitverkozen tot de lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam verkondigen haatzaaiers ongestoord anderhalf uur lang hun discriminerende boodschap op de website van een lokale omroep, totdat er ingegrepen wordt.

*

Vandaag schrijft een krant dat zangeres Anouk zich op vrijdag 25 oktober tegen het Zwarte Pieten gebruik heeft uitgesproken. Hierna kreeg ze tientallen racistische haatberichten via internet. Er zaten ook bedreigingen met de dood bij.

*

In de nacht van zaterdag de 26e op zondag de 27e worden twee allochtone bezoekers van een café in Den Haag ernstig mishandeld door de portiers. Deze uitsmijters worden later op non-actief gesteld en de politie doet een strafonderzoek. De slachtoffers zijn twee jongens die zich misdragen zouden hebben. De portiers reageren hier buitenproportioneel op.

*

Op het Malieveld in Den Haag is een pro-Zwarte Pietendemonstratie georganiseerd. Een Tweede Kamerlid van de PVV neemt een petitie in ontvangst. Onder de enkele honderden aanwezigen zijn circa dertig neonazi’s aanwezig, onder meer uit NVU en ANS kringen. Ook Voorpost en Identitair Verzet zijn present. Omdat het protest zich deels richt tegen de bemoeienis van de Verenigde Naties heeft een demonstrante voor Papoea zich ook aangesloten. Zij vind dat de VN zich ook niet goed opstelt in de kwestie tussen Indonesië en Papoea. Ze is ook pro-Zwarte Piet en heeft zelf ook een donkere huidskleur. De blanke pro-Zwarte Piet demonstranten begrijpen haar echter niet en denken dat ze tegen Zwarte Piet is. Ze wordt belaagd, uitgescholden en weggejaagd. Ze voelt zich hierbij erg bedreigd. Er wordt geroepen dat ze  “terug moet naar haar eigen land”.

*

Dit weekend wordt een groot hakenkruis ontdekt op een container bij een sportcomplex in Zuidland, gemeente Bernisse.

*

Na hun deelname aan een pro-Zwarte Pietendemonstratie trekt een groepje neonazi’s op naar de Griekse ambassade in Den Haag. Hier voeren ze een korte actie om de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad te steunen. Ze gaan op de foto met een vlag van Gouden Dageraad en plaatsen die met een verklaring op Facebook.

*

Vandaag wordt bekend dat het boek ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler te koop staat bij een winkel in Amsterdam. Een joodse organisatie doet aangifte vanwege haatzaaien. De eigenaar van de winkel wil het verbod op het boek ter discussie stellen, maar zegt het boek niet vanuit een ideologie te verkopen. Door alle publiciteit heeft de winkel vier exemplaren verkocht en dertig bestellingen binnen. De winkelier gaat andere exemplaren proberen te vinden. Hij verkoopt ook nazi-parafernalia, sommige items hebben zelfs hakenkruisen.

*

Nadat Verenigde Naties-expert Verene Shepherd eerder het Zwarte Pieten gebruik in Nederland had gehekeld als een “terugkeer naar de slavernij”, reageert de Verenigde Naties vandaag dat dit stevige debat er niet toe mag leiden dat individuen doelwit worden van het aanzetten tot haat, aanvallen op hun persoonlijke integriteit of enige vorm van lastigvallen of intimidatie, zoals gebeurd is in deze zaak. Tegenstanders van Zwarte Piet zijn doelwit van bedreigingen. Verder is ook Shepherd vanuit Nederland geïntimideerd en bedreigd. Op de Facebookpagina Pietitie verschijnen steeds meer racistische uitingen.

*

Diep in de nacht wordt een man uit Jamaica met een donkere huidskleur geweigerd bij een café in Groningen. De politie arresteert echter hemzelf. De man zegt mishandeld te zijn door de portier. Hij voelt zich gediscrimineerd en dient een klacht in. De portier zegt dat de man geweigerd is om zijn gedrag, en dat hij zich verdedigde tegen ‘een beweging naar voren’ van de man.

*

In Hoogezand-Sappemeer wil een stichting voor de minima binnenkort een Sinterklaasoptocht organiseren voor kinderen uit arme gezinnen. Ze willen hierbij met veelkeurige Pieten werken, dus zwarte én groene én oranje Pieten. Vandaag worden ze via de telefoon en mail uitgemaakt voor “landverrader” en NSB’er. Ze zien dan toch maar van de tocht af omdat ze niet het risico willen lopen dat de bedreigingen tijdens de tocht worden waargemaakt.

*

Op initiatief van het Vlaams Belang dient een groepje Europarlementariërs een resolutie in tegen het eenmalig belasten van spaargeldtegoeden. De resolutie wordt gezamenlijk ingediend door het Vlaams Belang, Marine le Pen van FN, de FPÖ en Laurence Stassen van de PVV. De samenwerking tussen de PVV en andere Europese extreemrechtse partijen begint steeds meer concrete vormen te krijgen.

*

Vandaag staat in de krant dat een aanjager van het Zwarte Pieten debat zodanig wordt bedreigd, dat hij geen interviews meer geeft. De activist wil de zwart geschminkte knecht van Sinterklaas vervangen door een minder raciaal beladen variatie. Het artikel meldt ook dan ondertussen anderhalf miljoen mensen de Facebookpagina “Pietitie” geliked hebben. De boodschap van die pagina is dat het Sinterklaasfeest niet mag veranderen.

*

In Amsterdam buigt het Gerechtshof zich over een strafzaak in hoger beroep tegen een portier uit Almere. Die kreeg in februari 2012 een boete wegens het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam. Hij zou op 14 maart 2010 gezegd hebben dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Het Gerechtshof ziet te weinig bewijs om de eerdere veroordeling in stand te houden en spreekt de portier vrij.

*

Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt een klacht van een aantal Marokkaanse werknemers van een bedrijf uit Zwaag. Ze kregen in oktober 2011 een brief van hun werkgever dat hun uitzonderingspositie om langer vakantie op te mogen nemen komt te vervallen. De Marokkaanse werknemers mochten tot dan altijd vier weken aangesloten vakantie opnemen, terwijl de rest maar drie weken aan elkaar mocht koppelen. Het College ziet hierin geen discriminatie, maar juist het opheffen van een discriminerende situatie.

*

In de avond wordt een Turkse jongen de toegang geweigerd tot een discotheek in Rotterdam, terwijl zijn twee autochtone blanke vrienden, wel naar binnen mogen. Het gaat om een jongerenfeest tot achttien jaar en de Turkse jongen is zeventien jaar oud. Hij heeft bovendien een toegangskaart. Er is onrust van een groep allochtone jongeren bij de deur in een agressieve sfeer, maar de Turkse jongen hoort niet tot die groep. Er wordt een discriminatieklacht ingediend.

*

Vandaag komen de eerste meldingen bij de politie binnen over het bekladden van reclameborden bij twee voetbalverenigingen in Pijnacker-Nootdorp. Er zijn hakenkruisen geklad. Later in de week arresteert de politie zeven jongeren die het vandalisme bekennen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens ziet geen discriminatie van een Turkse man die het eind januari 2013 aan de stok kreeg met het Team Woonfraude van de verhuurder van zijn woning in Alkmaar. De man zegt discriminatoir bejegend te zijn door een medewerker, maar daarvoor wordt geen bewijs gevonden. De Turkse man zou zelf fysiek geweld hebben gebruikt door te duwen en een paal te gebruiken. Het College stelt wel dat de verhuurder de discriminatieklacht van de man onzorgvuldig heeft behandeld.

*

De Nederlandse Spoorwegen worden vandaag beoordeeld door het College voor de Rechten van de Mens. In november 2012 was er een controle op station Zwolle waarbij een vrouw met een donkere huidskleur wel driemaal gecontroleerd werd. Ze stelt dat hierbij alleen mensen met een donkere huidskleur werden gekozen. Ze heeft een klacht ingediend wegens discriminatie maar kiest hierbij voor anonimiteit. De NS stelt dat ze het incident niet terug kunnen vinden. Wegens gebrek aan bewijs stelt het College dat er geen onderscheid is gemaakt op grond van ras.

*

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt haar oordeel uit in een zaak van een militair die geen goedkeuring van de geheime dienst meer kreeg omdat zijn Turkse echtgenote niet door hen nagetrokken kon worden omdat ze in Turkije woonde. De militair wilde op het Ministerie van Defensie gaan werken. Hij ziet de blokkade als discriminatie op grond van nationaliteit. Het college stelt dat er geen verboden onderscheid is gemaakt op grond van nationaliteit, omdat niet de nationaliteit, maar de onmogelijkheid om de vrouw na te trekken de grondslag vormde voor de weigering.

*

Een vormingsmiddag van Voorpost Haaglanden in de regio Den Haag met het thema “Lente in het Midden-Oosten?”, over de heksenketel in Syrië, Egypte, Palestina en Israël. De Voorposters vragen zich af wat de strategie is van Amerika en Israël en van staten als Saoedi-Arabië. De sprekers zijn Robert Steuckers en Alfred Vierling.

*

Een glazen lift op het nieuwe NS station in Nijverdal wordt beklad met hakenkruisen en andere tekens.

*

Dit weekend worden in Zwammerdam (bij Alphen aan den Rijn) op een aanlegsteiger in het Zegerslootgebied en op een fietspad hakenkruisen aangetroffen. Ze zijn met zwarte verf op de grond gespoten.

*

Vandaag verschijnt er een foto op Facebook van een plakactie met NVU-posters in Sittard-Geleen. Ze hebben de nazislogan “Voor Volk en Vaderland” gebruikt en de modernere kreet: “Stop de multiculturele terreur”.