Home » Nederland » Gouda

Gouda

Filter

Demonstraties

6 resultaten
23 apr 2016
Door:
Zwart Front
Plaats:
Gouda
Deelnemers:
Tussen 40 en 50 personen
Extra:
Zwart Front organiseert demonstratie in Gouda tegen vluchtelingenopvang. Ze krijgen steun van een lokaal groepje 'Defend Gouda'. Verder zijn er mensen van 'De Nationalist', enkele neonazi's aanwezig.
Organisaties:
10 okt 2015
Door:
Nederlandse Volks-Unie
Plaats:
Gouda
Deelnemers:
Tussen 70 en 80 personen
Extra:
Demonstratie van de NVU in Gouda. Plaats werd uitgekozen naar aanleiding van oplopende discussie over vestiging van een moskee. Deelname van groep Belgen van de Autonome Nationalisten.
23 jun 2015
Van:
Gouda Noord Zoals het Hoort
Plaats:
Gouda
Deelnemers:
30 personen
Extra:
Enkele Voorpost-leden, waaronder de actieleider, doen mee met een betoging van 'Gouda Noord Zoals het Hoort'. Die organisatie keert zich tegen de vestiging van een Moskee in de buurt. Vanavond staan ze bij het stadhuis waar op dat moment een ronde tafelbijeenkomst plaatsvindt tussen gemeente en moskeebestuur.
Organisaties:
15 nov 2014
Door:
Identitair Verzet
Plaats:
Gouda
Deelnemers:
Tussen 10 en 15 personen
Extra:
Bij intocht van Sinterklaas vinden verschillende acties plaats. Er zijn demonstranten tegen Zwarte Piet en onder andere Identitair Verzet voert actie voor Zwarte Piet. Er volgen tientallen arrestaties, vooral onder tegenstanders. Ook Identitair Verzet-leider Paul peters wordt afgevoerd.
Organisaties:
20 mei 2009
Door:
Met de Dieren Tegen de Beesten
Plaats:
Gouda
Deelnemers:
Tussen 10 en 15 personen
Extra:
MDTB demonstreert in Gouda tegen gebruik circusdieren door circus Moskou.
Organisaties:

Kroniek

67 resultaten
*

In Gouda spuugt een man naar een NS-opsporingsambtenaar en bedreigt die ambtenaar met de dood. Hij spreekt de belediging “you fucking racist, fuck you, fucking Moroccan, fucking islamit, vuile racisten” uit. De strafzaak dient in augustus 2017.

*

In Gouda beledigt een man een politieagent met de woorden: “hij is een viezerik he, hey wollah, kankerjood. Hij is een kankerjood“. De strafzaak dient in augustus 2017.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het beleid van de gemeente Gouda inzake de hoeveelheid woonwagenstandplaatsen in Gouda. Het aantal van zeventig woonwagenstandplaatsen wordt niet uitgebreid. Een belangenvereniging klaagt over discriminatie omdat er onvoldoende standplaatsen zijn en mensen geen wachttijd op kunnen bouwen. Het College stelt dat er geen sprake is van discriminatie op grond van ras. De gemeente biedt namelijk ook vijf koop-standplaatsen aan en houdt het aantal standplaatsen gelijk. De loting kan oneerlijk zijn tussen woonwagenbewoners onderling, maar dat levert geen discriminatie op.
Een tweede klacht waarover het College vandaag uitspraak doet gaat over een klacht van een woonwagenbewonersvereniging uit Gouda tegen de Minister van Binnenlandse Zaken die in oktober 2006 een rapport voor gemeentes uitbracht “Werken aan woonwagenlocaties“. In dit rapport staan allerlei beleidsvarianten voor woonwagenlocaties. Het College stelt dat twee van deze varianten discriminerend zijn en dat ze voor de rest niet bevoegd zijn om over het Ministerie te oordelen. Bij de varianten die discriminerend zijn, gaat het om de “nuloptie“, waarin de huisvesting in woonwagens verdwijnt en de variant “afbouwbeleid“. In deze twee opties wordt de kern van de woonwagencultuur aangetast en levert dit discriminatie op grond van ras op.

*

Ergens in april loopt een Joods-Israëlisch echtpaar door Gouda en komt de daders van een antisemitisch geweldincident van een half jaar eerder tegen. Dat incident was op 16 oktober 2016. Het echtpaar wordt begroet met middelvingers en hen wordt toegeschreeuwd dat ze “moeten oprotten naar hun eigen land” en “vuile huichelaars” zijn.

*

Rond deze datum worden er flyers of stickers van de NVU verspreid in Gouda. Het materiaal gaat over Zwarte Piet en bevat de tekst: “Stop de Kinderfeest Haters! Na de n’ger z’en en j’denk”k! Nu ons Sinterklaasfeest verbieden?. Handen af van Zwarte Piet en Sinterklaas!” De NVU heeft het hier dus over de benamingen “Negerzoen” en “Jodenkoek“, die niet meer gebruikt worden.

*

De actiegroep Identitair Verzet bezet zaterdagmiddag korte tijd een pand in Gouda, waar plannen voor liggen om er een islamitisch centrum te vestigen. De activisten klimmen op het dak en laten een spandoek zien met de tekst: “Salafisten niet welkom“. Vlakbij het gebouw staan twee personen op straat met een zwarte vlag met de tekst “Islamists Not Welcome“.

*

Er is een strafzaak in Den Haag tegen een man uit Gouda die daar begin december 2016 twee politieagenten bedreigde door met zijn hand een pistoolgebaar te maken en ‘pang pang pang‘ te zeggen. Hij beledigde ze bovendien met de uitspraken: “vuile kankerlijers, je moeder is een kankerwijf, vieze kankerjood“. De rechter geeft de man een geldboete, die voor de helft voorwaardelijk wordt opgelegd.

*

De extreemrechtse groep Defend Gouda plaatst een foto van graffiti op haar internetpagina, die dus mogelijk in Gouda gemaakt is. Het gaat om een Keltisch Kruis met de letters W.B.G.. Ze schrijven bij de foto: “(W)hite (B)oys (G)ouda can’t be stopped“.

*

In Gouda worden twee politieagenten bedreigd door iemand die met zijn hand een pistoolgebaar maakt en “pang pang pang” roept. Daarnaast worden ze ook beledigd met de uitspraak: “Vuile kankerlijers, je moeder is een kankerwijf, vieze kankerjood“. De dader verzet zich tegen zijn arrestatie en hij moet in januari 2017 voor de rechter verschijnen.

*

Een echtpaar uit Gouda, waarvan de man Israëlisch en de vrouw joods is, bezoekt een café na een fietstocht. De man wordt aanvallen door twee mannen die hem op de grond gooien. Hij breekt zijn heup hierbij. Een van de mannen zegt hierbij dat de Israëliër “een kankerbuitenlander” en een “kankerjood” is. Later worden de aanvallers vrijgesproken voor deze mishandeling.

*

Op deze datum plaatst Defend Gouda uit Gouda een foto op internet die gemaakt is bij een oude stadspoort in Leiden. Er staan veertien mensen op die allemaal rood-wit-blauwe maskers dragen. Ze hebben vlaggen bij zich van Defend Gouda, het Rood-Wit-Blauw, een Keltisch kruis en een rode vlag waarop een gekruiste hamer en zwaard staan. De tekst bij de foto is: “Leiden & Gouda, United As One. #DefendLeiden #DefendGouda #RWB“. Drie dagen later verschijnt deze foto ook op een profiel van Rood Wit Blauw Gemaskerd met de uitleg: “Leiden laat weer van zich horen! #DeJeugd #DeStrijd #DeToekomst“.

*

De groep Defend Gouda plaatst een foto op internet van een geanonimiseerde man die posters aanplakt op een aanplakbord. Dit is dus mogelijk in Gouda. Hij plakt een serie identieke gele postertjes aan met een gekruiste hamer en zwaard er op. De tekst op de postertjes is: “NS Area” (dus: nationaalsocialistisch gebied).

*

De groep Defend Gouda uit Gouda plaatst drie foto’s op internet, zonder erbij te schrijven waar die genomen zijn. Ze schrijven wel: “Vandaag zijn activisten van Defend Gouda wederom de straat op gegaan! Met dit keer als doel, het verspreiden en het promoten van het laatst gepubliceerde Bellum van Zwart Front“. Op de foto’s zijn brievenbussen te zien waar dit tijdschrift uitsteekt.

*

Op een internetprofiel van Rood Wit Blauw Gemaskerd verschijnt een foto. Ze leggen uit: “We kregen afgelopen weekend een foto toegestuurd afkomstig uit Gouda“. Op de foto zijn elf mensen te zien in een fiets- of voetgangerstunneltje, op een man na is iedereen gemaskerd met halsdoeken en zeker drie RWB-maskers. Twee mensen dragen slagwapens en eentje een helm. Twee mensen hebben een shirt van Defend Gouda aan. De groep heeft ook verschillende vlaggen bij zich: Een Nederlandse vlag, een prinsenvlag, een vlag met een Keltisch Kruis, een Palestijnse vlag en een vlag van Defend Gouda. De foto is dus mogelijk rond het weekend van 27 en 28 augustus gemaakt.

*

In Gouda beledigt een man iemand met het scheldwoord “Kankerbuitenlander“. De strafzaak dient in december 2017.

*

Voor Nederland dient in de Tweede Kamer een motie in over “Marokkaanse straatterreur in Almere, Gouda, Ede en Amsterdam“. De partij doelt op “het stichten van autobranden en het terroriseren van het openbaar vervoer“. Voor Nederland wil dat de nationale politie hier veel steviger tegen optreedt en men verzoekt de regering om de bestrijding van overlast door Marokkaans-Nederlandse jongeren een landelijke topprioriteit te geven.

*

Een bijeenkomst van het extreemrechtse internetforum meadhall in Gouda. Ze hebben “een dag vol cultuur, geschiedenis en constructieve discussie. Bier en lekker eten zal niet ontbreken”.

*

In Gouda houden Defend Gouda en Zwart Front een demonstratie tegen een AZC. De groep RVF Landstorm Nederland roept haar achterban hiervoor op. Er zijn minder dan vijftig deelnemers, waarvan bovendien maar een klein deel uit Gouda zelf komt. Ze roepen slogans zoals “AZC Nee!” en de nazikreet “Vrij, sociaal en nationaal“.

*

Op deze zaterdag rond het middaguur plaatst Defend Gouda een foto op internet van een nachtelijk kroegtafereel met zo’n acht mensen. Ze schrijven erbij: “Borrel avond! #DG #DefendGouda“. Dus mogelijk hebben ze de avond ervoor een samenkomen in Gouda gehad.

*

De politie verwijdert extreemrechtse stickers op het station van Gouda. Een aantal stickers kunnen volgens de politie nog wel door de beugel, maar een aantal ook niet. De stickers met racistische en haatzaaiende teksten worden meteen verwijderd. Volgens omstanders gaat het om een behoorlijk aantal stickers op en rond het stationsplein.

*

De neonazigroep Defend Gouda plaatst een onduidelijke foto op internet waarop zes mannen zijn te ontwaren. Ze verklaren dat het om hun “Borrelavond!” gaat. Dus mogelijk vandaag of ergens de afgelopen dagen heeft de club een samenzijn gehad in Gouda.

*

Een bezettingsactie van Identitair Verzet op het dak van een kazerne in Gouda. Deze locatie is door het COA aangewezen om er vluchtelingen op te vangen. Identitair Verzet noemt ze echter: “honderden voornamelijk jonge mannelijke economische immigranten“. De actiegroep vreest criminaliteit, godsdienstige twisten, geweld en prostitutie. De politie pakt vier actievoerders op die spandoeken opgehangen hebben met teksten als “Sluit de grenzen” en “Tijd voor een betere oplossing“. Er zijn ook stickers geplakt met de tekst “Geen Gelukzoekers“.

*

De gemeente Gouda laat weten dat haar burgemeester aangifte gaat doen van bedreigingen, die zijn gedaan in verband met de komst van een asielzoekerscentrum. Eerder op de dag wordt al bekend dat een fietstunnel in Gouda is beklad met doodsbedreigingen aan het adres van de burgemeester. Hier staan ook kreten bij als “Eigen Volk Eerst” en ‘Geen AZC in Gouda” en meerdere hakenkruisen.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een discriminatieklacht van een woonwagenbewonersvereniging uit Gouda over de rechtszekerheid van woonwagenbewoners en het aanpakken van het tekort aan woonwagenstandplaatsen. De gemeente Gouda legde de toewijzing van standplaatsen vast in beleidsregels in plaats van in de huisvestingsverordening van Gouda. Het College stelt dat de klager niet ontvankelijk is omdat het geen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is. Verder acht het College zichzelf niet bevoegd om te beoordelen of B&W in Gouda verboden onderscheid heeft gemaakt. Het gaat namelijk om een keuze voor bepaalde procedures en niet om een besluit dat binnen de sociale bescherming valt.

*

In Gouda beledigt een 41-jarige man twee politieagenten met de woorden: “jullie zijn een stelletje kankerjoden”, “jullie moeders zijn kankerhoeren” en “jullie zijn een stelletje kankerlijers”. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.

*

Bij een tankstation in Gouda plegen enkele mannen uit Maarssen geweld tegen mensen die een achternaam hebben die veel in India en Suriname voor komt. De mannen uit Maarssen bespugen, slaan en duwen de slachtoffers. Ze grijpen hen bij de keel en roepen kreten als “Joden! Hamas, ham, joden aan het gas, kankerjood”.

*

Een inloopavond van de gemeente Gouda over de komst van een asielzoekerscentrum. Er zijn tweehonderd wijkbewoners gekomen, vooral veel tegenstanders. De voorzitter van de groep “Gouda Noord zoals het Hoort” is vastberaden om het AZC tegen te houden.

*

’s Avonds stemt de gemeenteraad in Gouda over de bouw van een nieuwe moskee. Met een kleine meerderheid stemt de raad tegen het bouwplan. De voorstanders denken dat de extreemrechtse intimidatie van Identitair Verzet invloed heeft gehad op het stemgedrag. Vandaag komt ook naar buiten dat een D66-raadslid met een Marokkaans-Algerijns-Nederlandse achtergrond het afgelopen jaar geïntimideerd is op zijn huisadres. Hij kreeg een anti-islamsticker op zijn brievenbus geplakt. Ook is acht maanden geleden een leus op zijn flat geschilderd: “Fuck D666”, omdat D66 voor de bouw van de moskee is.

*

De politie wil vandaag in gesprek gaan met de activisten van Identitair Verzet omdat gemeenteraadsleden in Gouda recent e-mails hebben ontvangen van deze actiegroep waar in staat dat ze bij de raadsleden thuis langs zullen komen om ze “tot inkeer” te brengen over een besluit over de komst van een “megamoskee”. De raadsleden vatten het op als een  bedreiging en een aansporing om tegen de bouw te stemmen. Identitair Verzet spreekt met de politie af om de huisbezoeken af te blazen.

*

Vroeg in de ochtend voert Identitair Verzet actie tegen een plan om een grote moskee in Gouda te vestigen. Ze beklimmen het gebouw waar de moskee gepland is en hangen prinsenvlaggen en spandoeken tegen de moskee op. De actiegroep schrijft er op internet een commentaar bij: “aankomende woensdag is er een stemming aangaande dit plan. Voorafgaand zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot inkeer te brengen”. Identitair Verzet ontvangt steun en lovende reacties op sociale media. Hierbij staan ook een aantal geweldsoproepen tegen de moskee. De sympathisanten schrijven over het ingooien van ruiten en het plegen van brandstichting.

*

In Gouda wordt de neonazi Owen Koenekoop met een vriend opgepakt wegens het aanplakken van racistische stickers. Ze plakken stickers met een pro-Mussolini tekst en stickers met een White Power logo erop. Koenekoop heeft dit logo ook op zijn kleding.

*

In de avond organiseert de lokale actiegroep Gouda Noord Zoals het Hoort een demonstratie bij de stadhuis tegen de komst van een grote moskee in Gouda. Hier duiken ook enkele rechtsextremisten bij op zoals Ben van der Kooi en zijn broer Florens van der Kooi van Voorpost. Er zijn ongeveer zeventig mensen bij het protest betrokken.

*

De PVV dient in de Tweede Kamer een motie in waarin het gemeentebestuur van Gouda een dubieuze rol wordt toebedeeld in de toestemming voor de bouw van een megamoskee. Ze zouden de zorgen van omwonenden niet serieus hebben genomen. De PVV wil dat de regering de bouw van de moskee voorkomt en de bezwaren van omwonenden serieus neemt.

In een tweede motie wordt de regering verzocht met regelgeving te komen om de vestiging van nieuwe moskeeën te verbieden. Dit omdat de islam “volstrekt wezensvreemd is aan de joods-christelijke en humanistische normen, waarden en tradities” in Nederland. In een derde motie verzoekt de PVV daarom alle bestaande moskeeën te sluiten.

*

Een krant bericht dat Geert Wilders van de PVV op Twitter heeft gereageerd op het nieuws dat de “megamoskee” in Gouda er waarschijnlijk niet gaat komen. Hij schrijft: “Mooi, nu de andere moskeeën van Nederland nog!”

*

Kamervragen van de partij Voor Nederland over de vermeende belangenverstrengeling van twee PvdA-raadsleden in Gouda met een grote moskee die gebouwd gaat worden. Voor Nederland trekt de integriteit van de raadsleden in twijfel vanwege hun banden met de moskee en functies bij islamitische organisaties.

*

Op de woning van een D66-gemeenteraadslid van Marokkaans-Nederlandse afkomst in Gouda worden NVU-stickers geplakt. Ook worden er bekladdingen aangebracht. Het islamitische raadslid was begin deze maand ook al doelwit van een stickerplakker.

*

In Gouda geeft de neonazi Owen Koenekoop een antifascistische plakploeg aan bij de politie. De gealarmeerde politie controleert echter alleen hun identiteitskaarten en laat ze verder ongemoeid. De antifascisten zien ondertussen dat er veel stickers in Gouda aangeplakt zijn van Identitair Verzet, de NVU en tegen de islam.

*

In het Parlement stellen zowel de partij Voor Nederland als de PVV Kamervragen over het bericht dat er een scheidingsmuur zou worden gebouwd bij een moskeecomplex in Gouda. Het doel van de muur zou het vermijden van visueel contact zijn tussen moskeebezoekers en vrouwen. Voor Nederland vindt dat dit de gelijkheid aantast en dat de islam zich aan Nederland aan moet passen. Nieuwkomers moeten zich aanpassen of dienen te vertrekken, stelt de partij. Ze willen dat de Minister voorkomt dat de muur gebouwd wordt. Geert Wilders en de PVV noemen het “apartheid op basis van de sharia” en willen een verbod op de bouw van moskeeën. Ze zien de gebedshuizen namelijk als broedplaatsen van de jihadistische ideologie. In het antwoord later legt de Minister uit dat de zaken anders liggen. Een school voor speciaal onderwijs heeft om een afscheiding gevraagd voor de rust van haar leerlingen.

*

In een column in een krant wordt melding gemaakt van een D66-gemeenteraadslid in Gouda met een islamitische achtergrond, die een sticker op zijn voordeur geplakt kreeg met de tekst “Geen Sharia hier!”. Dit heeft mogelijk iets te maken met de onrust over de komst van een grote moskee naar Gouda. Rond deze datum worden er in Gouda flyers verspreid met een vergelijkbare tekst.

*

Het stadsbestuur van Gouda maakt bekend dat er een moskee mag komen op de locatie van een voormalige kazerne in de stad. Buurtbewoners waarschuwen dat er grof geschut ingezet gaat worden. De wijk heeft een lange reeks van bezwaren tegen de ‘megamoskee’ voor 1500 bezoekers.

*

De partij Voor Nederland stelt Kamervragen over de “megamoskee in Gouda” die een crèche zou willen weren omdat daar vrouwen komen. Het blijkt niet te kloppen. De partij vraagt naar de atoombunker die er zit en naar de buitenlandse financiering van de moskee. Men wil buitenlandse financiering van moskeeën tegengaan met wetgeving.

*

Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Berkel en Rodenrijs roepen de supporters van de thuisploeg racistische kreten tegen spelers van Gouda. Zo wordt er ‘Kut Marokkanen’ en ‘vuile apen’ geroepen.

*

Een krant meldt dat het gemeentebestuur van Gouda een dreigbrief heeft ontvangen vanwege de komst van een moskee in Gouda-Noord. De anonieme briefschrijver uit de bedreigingen niet zelf, maar zegt te hebben vernomen dat er onlusten, brandstichtingen en escalaties zullen volgen. Er worden verwijten geuit richting de Marokkaanse gemeenschap en gemeld dat men de adressen van bepaalde bestuurders achterhaald heeft.

*

In Gouda is een voorlichtingsavond georganiseerd over de komst van een moskee op een oud kazerneterrein. Buurtbewoners kondigen de oprichting van een organisatie aan die tegen de komst van de moskee gaat strijden.

*

Verschillende extreemrechtse figuren zijn in Gouda aanwezig bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Ze willen een pro-Zwarte Piet geluid laten horen tegen de anti-Zwarte Piet actievoerders die deze dag ook aanwezig zijn. Er zijn activisten uit de PVV achterban, van de NVU en Identitair Verzet. Ze plakken ook hun stickers in Gouda met bijvoorbeeld een tekst als “Stop Islamterreur”. Er dreigen botsingen op de Grote Markt tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Paul Peters is de voorman van Identitair Verzet en hij wordt gearresteerd omdat hij een anti-Zwarte Pieten spandoek af wil pakken. Ouders met kinderen zijn hier getuige van. De politie pakt negentig mensen op uit beide kampen. Een groep met veel Afrikaanse-Nederlanders die stilzwijgend met een spandoek protesteert, wordt hardhandig door de politie verdreven en opgepakt. Later stelt een rechter dat de arrestatie van vijftien anti-Zwarte Piet activisten onrechtmatig was en een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van demonstratie vormt.

*

In Gouda verspreidt Identitair Verzet flyers en stickers bij scholen. De teksten keren zich tegen de islam. De directie van de scholen vindt het ‘stuitend en schokkend’ dat de extreemrechtse actiegroep zich specifiek op studenten richt. De activisten hebben ook een spandoek bij zich met de tekst ‘Geen moskee in onze wijk!’.

*

De krant meldt dat Identitair Verzet opnieuw posters heeft geplakt rondom de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda. Ze zijn tegen de komst van een islamitisch centrum. De posters waren rond 26 oktober verwijderd door een lokaal gemeenteraadslid. Later deze week wil Identitair Verzet gaan flyeren bij middelbare scholen.

*

Een zaterdagkrant meldt dat Identitair Verzet dit weekend in Gouda-Noord gaat flyeren tegen het islamitisch centrum dat mogelijk in de Prins Willem-Alexanderkazerne gaat komen. Volgende week gaat de actiegroep ook bij de scholen flyers en stickers uitdelen. Identitair Verzet vreest een radicale salafistische megamoskee en strijdt tegen de vermeende islamisering van Europa.

*

Identitiar Verzet plaatst een bericht op Facebook waarin ze zich keren tegen de komst van een moskee in Gouda. Ze schrijven dat “jonge activisten” de afgelopen dagen de straat zijn opgegaan om buurtbewoners in verzet te krijgen. Identitair Verzet wil dit protest gaan ondersteunen vanuit de verschillende afdelingen om Gouda heen, zoals Leiden, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Op Facebook staan er allerlei anti-moskee reacties bij waaronder diverse oproepen voor geweld en brandstichting. In Gouda zelf zijn dit weekend veel anti-moskee posters en stickers van Identitair Verzet geplakt. Ze worden door burgers verwijderd.

*

Een lokale krant in Gouda publiceert een groot artikel over de omwonenden van een kazerne in Gouda, die protesteren tegen de komst van een moskee in dat complex.

*

Vandaag komt het bericht in het nieuws dat de Tweede Kamerfractie van de PVV schriftelijke vragen heeft gesteld over de bouw van een nieuwe moskee in Gouda. De PVV wil dat de minister de geldstromen controleert. Ook wil de partij weten of de minister “meer of minder moskeeën” in Nederland wil.

*

De PVV stelt Kamervragen over moslima’s die mannelijke strijders zouden ondersteunen in Syrië. De partij wil dat “jihadbruiden” uit Gouda hun Nederlandse paspoort kwijtraken. Als ze terugkeren moeten ze van de PVV worden opgepakt en vervolgd. Er zouden vijf vrouwen uit Gouda naar Syrië zijn vertrokken, een autochtone vrouw, een Bosnische en drie Marokkaanse vrouwen.

*

Een krant meldt dat er de afgelopen weken in Gouda tientallen prullenbakken, verkeersborden, muurtjes en elektriciteitshuisjes zijn beklad met nazistische tekens en racistische leuzen. Er staan White Powertekens, de getalcode 1488 en de kreet “Juden Raus”. Op  Facebook staan er direct juichende reacties van een jonge neonazi uit deze regio en een vriend van hem.: “hoe meer racisme hoe beter! 88, hahaha kutjoodjes allemaal afschieten”. Er ontstaat hierna onvrede in Gouda omdat de gemeente de bekladdingen na anderhalve week nog niet verwijderd heeft.

*

Een krant schrijft vandaag dat er in Gouda fascistisch getinte stickers zijn geplakt met de tekst: “Dit is onze prinsenvlag, bevalt het niet, rot dan maar op”.

*

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat een onderwijsstichting in Gouda in 2010 verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst door drie islamitische leerlingen niet toe te staan met een (sport-) hoofddoek te gymmen.

*

Een concert van de Braziliaanse Nationaalsocialistische Black Metal (NSBM) band Goatpenis in Gouda wordt afgelast wegens de extreemrechtse achtergronden van de artiesten. Het optreden was georganiseerd door twee Nederlandse metallabels, ook met een extreemrechtse achtergrond. Het gaat om de labels The Ritual Productions en New Era Productions.

*

Net als op 24 april moet de gemeente Gouda vandaag in actie komen om het Joodse Poortje schoon te maken. Hier zitten vaak hangjongeren en is er ook overlast door graffiti. Enkele keren werden er zelfs hakenkruisen geklad.

*

In Gouda laat de gemeente een hakenkruis overschilderen dat al geruime tijd in de poortdeur van het Joodse Poortje staat. Er was begin februari al melding van gemaakt, maar nadat het was overgeschilderd werd het er opnieuw in gekrast.

*

In Gouda wordt melding gemaakt van het krassen van een hakenkruis in de deur van het Joodse Poortje. De melder stelt later dat er niets aan gedaan wordt.