3163 resultaten

*

Onbekenden bekogelen deze donderdagavond het huis van een raadslid van een lokale partij in Enkhuizen met eieren. Ze rent direct naar buiten en hoort dat de belagers “hele idiote dingen roepen”. Het raadslid gaat er daarom vanuit dat haar huis doelwit is vanwege haar standpunt om wel asielzoekers op te vangen in Enkhuizen.

*

Eind september worden raadsleden uit Stein (Limburg) met de dood bedreigd uit protest tegen de komst van asielzoekers.

*

Eind september worden langs een weg tussen Eindhoven en Uden affiches van Zwart Front met de tekst “Nederland Ontwaakt!” aangeplakt op een bunker. Tussen de posters hangt een grote banner met de tekst “Eigen Volk Eerst”.

*

Een actie van Identitair Verzet in Houten is gericht tegen een asielzoekerscentrum. Ze hangen en spandoek met tekst “Geen AZC in Houten” aan het hek. Onderwijl wordt er in de directe omgeving geflyerd. Op een foto zijn tientallen mensen te zien, maar onduidelijk wie omstander, asielzoeker of demonstrant is. Iemand reageert op internet door een foto te posten van een oranje spandoek dat aan een viaduct hangt. Daar staat de tekst op: “Weg met dat tuig!! Geen AZC in Houten”. Identitair Verzet schrijft bij die foto: “sympathisanten aan de slag in Houten!”. Op 1 oktober post Identitair Verzet afdeling Utrecht een foto van een wit spandoek aan een viaduct: “Geen azc in Houten. idverzet” en schrijft daarbij: “vanochtend heel vroeg opgestaan en spandoeken opgehangen op de rondweg van Houten”.

*

De NVU plaatst een foto op internet van een plakzuil die vol met hun posters en stickers zit. Op de posters staat de tekst: “Stop de vluchtelingen invasie! Grenzen dicht nu! Opvang in eigen regio”. Ze schrijven er bij: “Het nationale verzet actief in Purmerend”.

*

In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september bekladden onbekenden een muur van een gebouw in Zuidlaren met hakenkruisen en de kreten “White Power” en “Geen AZC!”. Het gaat om een protest tegen de komst van asielzoekers. De gemeente Tynaarlo wees deze maand weliswaar tijdelijke opvang af, maar is met het COA in overleg over een regulier AZC.

*

In Papendrecht is een extra gemeenteraadsvergadering belegd rondom de vluchtelingenproblematiek. Hier wil Marco Burghout van de nieuwe partij De Nederlandse Burger Partij (DNBP) een petitie inbrengen tegen de komst van een AZC in Papendrecht. Hij is ook inspreker en vindt dat het tijd wordt dat naar burgers wordt geluisterd.

*

Kamervragen door Voor Nederland over huisuitzettingen van studenten ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers in Amsterdam. De partij spreekt over een massale instroom van asielzoekers en een falend beleid waar de studenten de dupe van worden. Voor Nederland wil de voorrangsregeling voor statushouders en mensen met verblijfsvergunning schrappen uit de wet.

*

De gemeente Soest vergadert over de opvang van asielzoekers en mogelijke locaties hiervoor. Er zijn enkele insprekers uit de hoek van de PVV zoals Patrick van Rijn van de Partij voor Soest, om te ageren tegen de opvang. Hij is actief bij de PVV-actiegroep AZC-Alert. Op 1 oktober besluit de gemeente definitief geen AZC in Soest toe te staan. Er zou onvoldoende draagvlak zijn bij de politiek en onder de bevolking.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over het ontmoedigen van asielzoekers om naar Nederland te komen. De partij wil de instroom van het aantal asielzoekers verminderen. Er moet een ontmoedigingsbeleid komen waarin asielzoekers minder leefgeld krijgen en Voor Nederland wil de voorrangsregelingen bij huisvesting wegnemen. Ze vragen de Minister wat het maximum aantal asielzoekers is dat Nederland op kan vangen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht tegen een bedrijf uit Zaandam. Dit bedrijf had een vacature waar ze iemand voor zochten die Turks spreekt. In de herfst van 2014 wezen ze iemand af die niet van Turkse afkomst is. Volgens het College is er hier sprake van indirecte discriminatie, dat alleen verboden is als er geen goede reden voor is. In het werkveld moet het personeel met hoogbejaarde, alleenstaande Turkse mensen werken, die vaak analfabeet zijn en die weinig sociale contacten hebben. Daarom is de taaleis in dit geval gerechtvaardigd en is er dus geen sprake van verboden discriminatie.

*

De Hoge Raad doet uitspraak over een zaak uit Maastricht en oordeelt dat buitenlandse klanten van coffeeshops geweerd mogen worden als kopers van softdrugs. Dit is dan geen discriminatie en niet in strijd met de Europese discriminatiewetgeving. Dat er in andere gemeentes wel aan buitenlanders verkocht wordt leidt volgens de Hoge Raad niet tot willekeur.

*

De rechtsextremist Marcel Bas is in Leiden aanwezig bij een debat tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Hij schreef een pro-Zwarte Piet boekje. Aanvankelijk staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Aan het einde van de avond is de sfeer anders en willen ze samen gaan kijken naar een oplossing.

*

Nieuwsmedia maken melding van een spandoek dat door tegenstanders van de komst van asielzoekers is opgehangen boven de Coentunnel aan de kant van Amsterdam-Noord. Er staat op: “Geen AZC, Grenzen dicht!”.

*

Onbekenden voeren in Woerden actie tegen de komst van vluchtelingen. Op verschillende plekken zijn leuzen geklad zoals “Eigen Volk Eerst” en “Vluchtelingen Nee!”

*

Een krant schrijft over tien rijke mensen in Oudenbosch die een voormalig sportcomplex opkopen om zo te voorkomen dat er een AZC voor 750 asielzoekers gevestigd gaat worden.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Almere stelt schriftelijke raadsvragen over de aanranding van een jonge vrouw in Almere door drie asielzoekers. Hij stelt dat het volstrekt onverantwoord is meer van deze criminelen in Almere te huisvesten en rond te laten lopen. Hij wil een avondklok voor bewoners van het AZC zodat deze “tikkende tijdbommen niet meer in de avond en nacht vrij in onze stad kunnen rondlopen”. De PVV wil dat de daders onmiddellijk het land uit gezet worden.

*

Voorpost organiseert haar vierde Geuzenwandeling. Ditmaal is Loon op Zand de startplek. Met geestverwanten wandelen ze door de Loonse duinen en bossen. Er is een spreker over het thema “Heidendom en Herfst”. Op een vlakte brengen ze een heildronk uit met bokbier.

*

In Woerden wordt in de nacht van zaterdag de 26e op zondag de 27e september het treinstation beklad met leuzen tegen vluchtelingen. Er staan teksten als “Vluchtelingen nee!” en “Oprotten naar eigen land”. De gemeente Woerden staat klaar om tijdelijk vijfhonderd asielzoekers op te vangen in een sporthal. Een tunnel in de buurt is beklad met de leus “Asielzoekers zijn armoedzaaier, eigen volk eerst”.

*

In Amsterdam-Oost wordt opnieuw een pamflet aangeplakt waarin de authenticiteit van het Dagboek van Anne Frank in twijfel wordt getrokken en de Holocaust wordt ontkend. Dit was ook al rond 15 september gebeurd. Er moet eind 2016 een verdachte hiervoor voorkomen.

*

De muren van een wijkcentrum in Geldrop zijn beklad met anti-islamitische leuzen zoals “Fuck Allah”. De onbekende daders spoten ook teksten zoals “Kut asiel” en een hakenkruis op een muur.

*

Dit is het tweede weekend dat de militante actiegroep Ons Montfoort Vluchtelingenvrij spandoeken in Montfoort ophangt tegen asielzoekers. Het gaat om witte lakens met teksten als “Eigen Volk Eerst” en “Stop de islam” op vier plaatsen waar veel mensen komen. De politie haalt ze weer weg.

*

Een huis in Deventer is beklad met de leus “Eigen Volk Eerst” op het raam. Volgens buurtbewoners worden hier binnenkort Syrische asielzoekers opgevangen.

*

Op het meadhall-forum spreken rechtsextremisten af om elkaar vandaag in Amersfoort te ontmoeten. Dit gebeurt dan in de avond en er zijn ongeveer tien mensen aanwezig.

*

Een oudere man uit Drunen winkelt in een supermarkt in Nieuwegein. In de supermarkt werken verschillende werknemers met hoofddoekjes of een moslimachtergrond. Hij scheldt ze uit en bedreigt ze met teksten als “kankermoslims, kutmoslims, ze moeten weg, ze moeten terug naar hun eigen land”. Hierna belt hij buiten de supermarkt naar verschillende filialen in de regio en herhaalt hij een aantal beledigingen en bedreigingen. Hij moet in 2017 voor de rechter verschijnen.

*

Waarschijnlijk in de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 september zijn vier ruiten ingegooid bij een moskee in aanbouw in Leiden. De vernielingen worden vrijdag gemeld.

*

In Den Haag komt een strafzaak voor de rechter tegen een SP-gemeenteraadslid uit Zoetermeer. Het raadslid had in juni 2014 Hilbrand Nawijn een racist genoemd die discrimineerde, omdat Nawijn tegenstander is van islamitische scholen en scholen van andere religies wel wil toestaan. Hilbrand Nawijn is ook gemeenteraadslid in Zoetermeer, namens zijn eigen Lijst Hilbrand Nawijn. Hij klaagde de SP’er aan voor smaad, laster en belediging. De rechter wil de SP’er niet vervolgen en spreekt hem vrij. Nawijn is hier boos over en gaat in hoger beroep.

*

Bewoners uit Vijfhuizen hangen deze vrijdag spandoeken op met de tekst: “Go home, Holland not your country”. Ze protesteren tegen de opvang van vierhonderd asielzoekers. Ook de rechtsextremist Hugo Kuijper uit Hoofddorp is betrokken bij het ophangen van dit soort spandoeken in Vijfhuizen. Hij zegt dat hij binnenkort met de lokale partij Forza! Haarlemmermeer tegen de opvang wil gaan demonstreren.

*

Kamervragen van de Tweede Kamerleden van Voor Nederland over een Europees fraudeonderzoek naar  een moskeeverzamelgebouw in Amsterdam. Ze stellen dat er Europees geld voor de bouw van een moskee gebruikt is, terwijl dit tegen de regels is. Het gebouw dat gesubsidieerd is doet tevens dienst als islamitische gebedsruimte en er zitten ook een Turkse en Marokkaanse moskee in. Uit een later antwoord blijkt dat er alleen subsidie gegeven is voor het niet-religieuze deel van het gebouw en er geen sprake was van fraude.

*

Een lokaal nieuwsmedium bericht over de bekladding van een gebouw in Boelenslaan. De voormalige school is door de gemeente Achtkarspelen bestemd voor mogelijke crisisopvang van vluchtelingen. Op de school zijn een aantal linksdraaiende hakenkruisen, het getal 666 en het woord “kill” aangebracht.

*

In de 23 op 24 september is een kerk in Wezep beklad met een tegen asielzoekers gerichte leus. Er staat “Nee AZC” met een joodse Davidster erbij. Ook de parkeerplaats van het dorpshuis is met leuzen beklad. In de kerk wordt vanavond een informatieavond gehouden over de komst van asielzoekers naar de gemeente. Er is in deze periode hier sprake van onrust en bedreigingen van voorstanders van de opvang. Begin oktober wordt een 38-jarige man uit Wezep opgepakt vanwege bedreiging en het beledigen van de burgemeester van de gemeente Oldebroek. De opvang gaat mede hierdoor uiteindelijk niet door. Ook omdat de gemeente vanwege de druk maar een klein aantal mensen op wil vangen en het COA vooral op grotere locaties mikt.

*

Een inspraakavond in de raadszaal van Purmerend over de komst van een vluchtelingenopvang loopt ‘s avonds uit de hand en de emoties lopen hoog op. Er komen zoveel mensen dat ze niet in de raadszaal passen. Ze willen niet uitwijken naar een beschikbare hal met videoverbinding. De politie ontruimt het gebouw. Er is een intimiderende sfeer in de zaal, wat als gevolg had dat raadsleden niet vrij kunnen spreken over de asielopvang. Het verstoren van de vergadering wordt door Geert Wilders van de PVV op Twitter aangemoedigd.

*

Het nieuws komt naar buiten dat op een flatgebouw in Eindhoven leuzen zijn geklad zoals: “Stop Asieltsunami, Eigen Volk Eerst, Stem PVV” en “Auslander Raus”.

*

Een grote informatieavond van de gemeente Leeuwarden over de noodopvang van asielzoekers. Hier protesteren enkele mensen met een spandoek met de radicale tekst “Eigen Volk Eerst” tegen de komst van asielzoekers.

*

Een inloopavond van de gemeente Gouda over de komst van een asielzoekerscentrum. Er zijn tweehonderd wijkbewoners gekomen, vooral veel tegenstanders. De voorzitter van de groep “Gouda Noord zoals het Hoort” is vastberaden om het AZC tegen te houden.

*

In Enschede zijn de ramen beklad van drie leegstaande huizen in de wijk Dolphia waar noodopvang zou komen. Er worden spandoeken opgehangen met militante teksten tegen een AZC in de buurt. Volgens de gemeente berust het verhaal over de woningen op onzin en het verspreiden van een ‘kwalijk gerucht’.

*

De gemeente Tholen draagt vandaag een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers aan. Als reactie hierop wordt begin oktober een informatiebord bij het gemeentehuis beklad met een hakenkruis. Op de muur staat bovendien de tekst: “Refugees fuck you”.

*

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dient een motie in waarin hij de premier verzoekt niet meer af te reizen naar zinloze EU-vergaderingen, maar in plaats daarvan de grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten.