4346 resultaten

*

In Moskou brengt het Nederlandse koningspaar Willem Alexander en Maxima een bezoek aan het Tsjaikovski Conservatorium. Twee demonstranten van de verboden partij NBP roepen leuzen over de dood van de Russische activist Aleksandr Dolmatov, die zelfmoord pleegde in een Nederlandse cel. Ze delen ook pamfletten uit en wilden een tomaat gooien. Ze worden gearresteerd.

*

Op deze datum plaatst Identitair Verzet een bericht op Facebook over een flyeractie in Delft “deze middag” door mensen uit Haaglanden en Rijnmond. Op een bijgeplaatste foto is een spandoek te zien met de tekst: “Stop Discriminatie van Nederlanders!”. De actiegroep richt zich tegen het beleid van de gemeente Delft om te bezuinigen op het schoolzwemmen van Nederlandse kinderen, maar kinderen op “donkere scholen” zouden wel subsidie krijgen.

*

Op het internetforum Stormfront maakt het ANS melding van een kleine 9 November herdenking die ze gehouden hebben in Lommel. Op 8 en 9 november 1923 mislukte een staatsgreep van Adolf Hitler en zijn trawanten in München. Het ANS herdenkt vandaag ook een aantal “gesneuvelde” kameraden van recentere data. Op de militaire begraafplaats van Lommel leggen ze bloemen en is appèl geroepen “voor onze helden die tijdens de eerste greep naar een revolutie hun leven hebben gegeven”.

*

Rond deze datum organiseert B&H Nederland een herdenking van de Bierkellerputsch. Op 8 en 9 november 1923 mislukte een staatsgreep van Adolf Hitler en zijn trawanten in München. Deze gebeurtenis wordt jaarlijks herdacht in neonazistische kringen, vaak als tegenhanger van de Kristallnacht-herdenkingen op dezelfde datum. De berichtgeving van B&H Nederland over deze bijeenkomst is uiterst summier. Op hun site schrijven ze de cryptische zinnen: ” Beelden van de laffe aanslag op de Gouden Dageraad leden.” en ” Herdenking in Dortmund door Duitse kameraden en een paar rooie ratten die de boel onder politie bescherming verzieken.”. In Winschoten organiseren mensen uit het B&H-netwerk een concert met een nazistische Duitse baladezanger.

*

De PVV stelt Kamervragen over jihadisten. De Kamerleden spreken over een “linkse pamperaanpak” die gevaarlijk is omdat jihadisten die in Nederland terugkeren niet opgepakt, gestraft en uitgezet worden, maar geholpen zouden worden aan baan, opleiding en buurtactiviteiten. Ze willen de “keiharde islamstrijders” die uit Syrië terugkeren keihard vervolgen.

*

In Eindhoven voetballen PSV en Dinamo Zagreb uit Kroatië tegen elkaar. De Burgemeester stelt een noodverordening in uit vrees voor rellen. Er worden leden verwacht van de beruchte harde kern, de Bad Blue Boys, zonder kaartjes. De wedstrijd van PSV in Zagreb werd vorige maand zonder publiek gespeeld als straf voor eerdere racistische uitingen van supporters van Dinamo Zagreb. Bij de wedstrijd worden drie mannen met de Nederlandse nationaliteit, maar oorspronkelijk afkomstig uit Bosnië-Herzegovina, geweigerd wegens vervalste kaarten. Ze dienen hierna een discriminatieklacht in tegen PSV omdat ze extra gecontroleerd zouden zijn vanwege hun taal en uiterlijk. Ook voelen zij zich discriminerend behandeld tijdens deze kaartcontrole.

*

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat een autochtone Nederlandse man uit Rotterdam niet gediscrimineerd is door het Ministerie van Justitie. De man procedeerde tegen het feit dat hij geen bijstandsuitkering kreeg. Zijn beroep bij de rechtbank werd afgewezen omdat hij geen griffierecht van 44 euro had betaald. De man stelt vervolgens dat hij gediscrimineerd wordt, omdat asielzoekers dit bedrag niet zouden hoeven te betalen, en hij wel. Het College legt uit dat deze procedures niet met elkaar te vergelijken zijn en dat allochtonen ook griffiegeld moeten betalen in het soort zaken die de man aangespannen heeft.

*

De PVV-fractie stelt Kamervragen over de huisvesting van zeshonderd asielzoekers in Wassenaar. De partij wil Syrische vluchtelingen naar rijke golfstaten zoals de Verenigde Arabische Emiraten sturen. In landen zoals Qatar, Koeweit en de Emiraten zouden weinig tot geen vluchtelingen uit Syrië opgevangen worden. De PVV wil deze asielzoekers direct op het vliegtuig naar een van deze landen zetten.
In een tweede vragenronde nemen PVV’ers een Britse imam op de korrel. Deze ‘geweldsimam’ zou naar Nederland komen. Dan moet hij van de PVV bij een wetsovertreding direct worden opgepakt en vervolgens uitgezet worden.

*

Deze ochtend om 00:30 uur houdt de politie in Arnhem een Marokkaanse Arnhemmer aan na een verkeersovertreding. Het onderlinge contact ontspoort hierna in een gespannen situatie en een agent zou gezegd hebben dat ze “jouw soort in de gaten houden” en “ik ben jouw soort zat”. Er is sprake van wat duw en trekwerk. De man dient een klacht in tegen de politie en hij spreekt van racistische opmerkingen. De betrokken agenten ontkennen dit.

*

De gemeente Borger-Odoorn meldt dat een oorlogsmonument in Borger is gestolen, mogelijk door bronsdieven, maar dat is onzeker. Het monument is sinds 1947 de eindbestemming van de stille tocht op de dodenherdenking van 4 mei.

*

In Driemond (Amsterdam Zuidoost) heeft de dorpsraad een algemene vergadering. Er zijn achttien bewoners aanwezig die willen dat de dorpsraad bezwaar aantekent tegen de verkoop van een oude voetbalclubkantine aan een vereniging van Pakistaanse moslims.

*

De rechtbank van Roermond spreekt een man uit Maasbracht vrij van bedreiging van PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Hij had haar een e-mail gestuurd waarin hij schreef dat ze een keuze moest maken tussen haar Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Ook schreef de man dat Marokkanen die deze keuze niet maken anders met knuppels het land uit gewerkt zouden worden. De rechter spreekt hem vrij omdat de bedreiging niet persoonlijk naar Arib gericht zou zijn, maar in meervoud uitgesproken is.

*

In Brussel organiseren neonazi’s van Nation en Euro-Rus een kleine demonstratie voor Europees-Russische solidariteit. Syrië is het hoofdthema van de demonstratie en er zijn ook wat Nederlanders aanwezig. Het blaadje Stamtafel Courant roept op om hieraan deel te nemen.

*

Een NVU-activist uit Someren is aanwezig bij de opening van een mini-oorlogsmuseum in het Wehrmachthuisje op de golfbaan van Asten-Heusden.

*

Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Arnhem is een team uit het Gelderse Oosterhout op bezoek. Hun trainer zou zich schuldig hebben gemaakt aan het maken van discriminerende opmerkingen jegens de Turks-Nederlandse scheidsrechter. De trainer ontkent deze lezing echter fel en dient een verweerschrift in dat ondersteund wordt door getuigen. Later trekt de KNVB de aanklacht in en geeft de trainer slechts een lichte berisping.

*

Arabist Hans Jansen geeft een lezing in een buurthuis in Amersfoort. Hij schetst een schrikbeeld van de islam die oorlog voert tegen het westen. Hans Jansen is in 2014 Europees kandidaat voor de PVV en hij was in september 2013 aanwezig op de PVV demonstratie.

*

De aan VNNB gelieerde organisatie Groene Nationalisten organiseert een themamiddag “Identiteit en het Groene Denken” in Midden-Brabant. De spreker uit België promoot het odalisme, een stroming vanuit het nazistische heidendom. Er zijn ongeveer twintig mensen aanwezig. De deelnemers dragen kleding van Identitair Verzet en Werkgroep Wolfsbloed. Het blad Stamtafel Courant wordt verkocht door René van Gool.

*

De PVV stelt Kamervragen over misstanden in moskee-internaten in Rotterdam. Er wordt over een “illegale poldermadrassa”, “PvdA-cliëntelisme” en “bestuurlijke misstanden in het stadsdeel” gesproken, waar een klokkenluider gewag van gemaakt heeft.

*

In Purmerend wordt aangifte gedaan tegen NVU-voorman Robert Jan Koelewaard. Hij wil de lijsttrekker voor de NVU worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op een sociale mediasite heeft hij een radicaal profiel met de kreet ‘Heil Hitler’, een SS-logo, de Hitlergroet, NVU-posters en verwijzingen naar Combat 18 en de ATB.

*

Vandaag staat er een foto in de Volkskrant van een schildering op een container langs de snelweg A16 bij Rotterdam. De foto lijkt recent gemaakt te zijn. Er is een grote afbeelding te zien van Zwarte Piet die “White Power” zegt. Ernaast staat een Keltisch Kruis met de letters WP.

*

Zwart Front schrijft op internet dat ze deze avond posters opgehangen heeft in de wijk waar PvdA-leider Diederik Samsom woont (dus in Leiden). Op de poster is een foto van Samsom afgebeeld met een tekst die zijn integriteit in twijfel moet trekken. Zwart Front schrijft er desondanks bij dat de actie niet tegen Samsom als persoon gericht is, maar tegen het Nederlandse politieke systeem in het algemeen.

*

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost is er een flink debat over het inzetten van Zwarte Pieten bij de Sinterklaasintocht. Een meerderheid is tegen, maar de stadsdeelvoorzitter zegt dat het toch doorgaat. Een winkeliersvereniging wil een optocht met ook Zwarte Piet organiseren.

*

De site van de lokale omroep in Gelderland meldt dat een Statenlid van de PVV tijdens een vergadering van het provinciebestuur in Arnhem heeft gezegd dat de 250 miljoen euro, die de provincie in de economie wil pompen, alleen bestemd wil hebben voor Nederlanders. Dus niet voor Polen of andere buitenlanders. Twee andere partijen vallen hem aan op discriminatie, maar de PVV ziet het als een legitieme vraag die niets met discriminatie te maken zou hebben.

*

De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie van Amsterdam doet uitspraak over het bezwaar van 21 personen tegen de Sinterklaas-intocht op 17 november 2013. Ze hebben bezwaar tegen het racistische karakter van Zwarte Piet. De vergunning wordt niet ingetrokken en de bezwaren worden afgewezen. Juridisch kan niet worden vastgesteld dat Zwarte Piet racistisch is. Verder stelt de burgemeester dat het geen bestuurlijke kwestie is, maar een maatschappelijke discussie.

*

De rechtbank van Breda veroordeelt een 25-jarige man uit Rucphen voor een serie delicten tot negentig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De man was mededader van een serie brandstichtingen in 2012 en betrokken bij het kladden van hakenkruisen op een schaftkeet en de bibliotheek in Rucphen in mei en juni van 2012.

*

Het PVV-Tweede Kamerlid Louis Bontes wordt vandaag uit de Kamerfractie van de PVV gezet wegens zijn kritiek op het financieel beleid binnen de partij. Hij was graag bij PVV gebleven, maar de fractie stemt hem unaniem weg. Hij blijft onafhankelijk Kamerlid.

*

In Vlissingen krijgt een man, met een Marokkaanse achternaam, discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd. Dit gebeurt bij een ruzie in de beslotenheid van een woning. Hij wordt hier zo boos over dat hij met een aardappelschilmesje zijn opponent te lijf gaat. Later wordt de man veroordeeld wegens poging tot doodslag tot een jaar gevangenisstraf en TBS.

*

Amnesty International publiceert een rapport over proactief politieoptreden in Nederland. Uit het rapport blijkt dat Politieagenten discrimineren tijdens preventief fouilleren en bij identiteits- en verkeerscontroles. Etnische minderheden worden vaker aan deze controles onderworpen dan andere burgers.

*

Vandaag schrijft een krant dat zangeres Anouk zich op vrijdag 25 oktober tegen het Zwarte Pieten gebruik heeft uitgesproken. Hierna kreeg ze tientallen racistische haatberichten via internet. Er zaten ook bedreigingen met de dood bij.

*

Nadat een Turks-Nederlandse wethouder van Rotterdam is uitverkozen tot de lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam verkondigen haatzaaiers ongestoord anderhalf uur lang hun discriminerende boodschap op de website van een lokale omroep, totdat er ingegrepen wordt.

*

In de nacht van zaterdag de 26e op zondag de 27e worden twee allochtone bezoekers van een café in Den Haag ernstig mishandeld door de portiers. Deze uitsmijters worden later op non-actief gesteld en de politie doet een strafonderzoek. De slachtoffers zijn twee jongens die zich misdragen zouden hebben. De portiers reageren hier buitenproportioneel op.

*

Dit weekend wordt een groot hakenkruis ontdekt op een container bij een sportcomplex in Zuidland, gemeente Bernisse.

*

Na hun deelname aan een pro-Zwarte Pietendemonstratie trekt een groepje neonazi’s op naar de Griekse ambassade in Den Haag. Hier voeren ze een korte actie om de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad te steunen. Ze gaan op de foto met een vlag van Gouden Dageraad en plaatsen die met een verklaring op Facebook.

*

Vandaag wordt bekend dat het boek ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler te koop staat bij een winkel in Amsterdam. Een joodse organisatie doet aangifte vanwege haatzaaien. De eigenaar van de winkel wil het verbod op het boek ter discussie stellen, maar zegt het boek niet vanuit een ideologie te verkopen. Door alle publiciteit heeft de winkel vier exemplaren verkocht en dertig bestellingen binnen. De winkelier gaat andere exemplaren proberen te vinden. Hij verkoopt ook nazi-parafernalia, sommige items hebben zelfs hakenkruisen.

*

Op het Malieveld in Den Haag is een pro-Zwarte Pietendemonstratie georganiseerd. Een Tweede Kamerlid van de PVV neemt een petitie in ontvangst. Onder de enkele honderden aanwezigen zijn circa dertig neonazi’s aanwezig, onder meer uit NVU en ANS kringen. Ook Voorpost en Identitair Verzet zijn present. Omdat het protest zich deels richt tegen de bemoeienis van de Verenigde Naties heeft een demonstrante voor Papoea zich ook aangesloten. Zij vind dat de VN zich ook niet goed opstelt in de kwestie tussen Indonesië en Papoea. Ze is ook pro-Zwarte Piet en heeft zelf ook een donkere huidskleur. De blanke pro-Zwarte Piet demonstranten begrijpen haar echter niet en denken dat ze tegen Zwarte Piet is. Ze wordt belaagd, uitgescholden en weggejaagd. Ze voelt zich hierbij erg bedreigd. Er wordt geroepen dat ze  “terug moet naar haar eigen land”.

*

Nadat Verenigde Naties-expert Verene Shepherd eerder het Zwarte Pieten gebruik in Nederland had gehekeld als een “terugkeer naar de slavernij”, reageert de Verenigde Naties vandaag dat dit stevige debat er niet toe mag leiden dat individuen doelwit worden van het aanzetten tot haat, aanvallen op hun persoonlijke integriteit of enige vorm van lastigvallen of intimidatie, zoals gebeurd is in deze zaak. Tegenstanders van Zwarte Piet zijn doelwit van bedreigingen. Verder is ook Shepherd vanuit Nederland geïntimideerd en bedreigd. Op de Facebookpagina Pietitie verschijnen steeds meer racistische uitingen.

*

Diep in de nacht wordt een man uit Jamaica met een donkere huidskleur geweigerd bij een café in Groningen. De politie arresteert echter hemzelf. De man zegt mishandeld te zijn door de portier. Hij voelt zich gediscrimineerd en dient een klacht in. De portier zegt dat de man geweigerd is om zijn gedrag, en dat hij zich verdedigde tegen ‘een beweging naar voren’ van de man.

*

In Hoogezand-Sappemeer wil een stichting voor de minima binnenkort een Sinterklaasoptocht organiseren voor kinderen uit arme gezinnen. Ze willen hierbij met veelkeurige Pieten werken, dus zwarte én groene én oranje Pieten. Vandaag worden ze via de telefoon en mail uitgemaakt voor “landverrader” en NSB’er. Ze zien dan toch maar van de tocht af omdat ze niet het risico willen lopen dat de bedreigingen tijdens de tocht worden waargemaakt.

*

Op initiatief van het Vlaams Belang dient een groepje Europarlementariërs een resolutie in tegen het eenmalig belasten van spaargeldtegoeden. De resolutie wordt gezamenlijk ingediend door het Vlaams Belang, Marine le Pen van FN, de FPÖ en Laurence Stassen van de PVV. De samenwerking tussen de PVV en andere Europese extreemrechtse partijen begint steeds meer concrete vormen te krijgen.