4228 resultaten

*

Een apotheek in Apeldoorn heeft eind juni een kennismakingsgesprek met een stagiaire, een islamitische vrouw met een hoofddoekje. Ze wijzen haar af omdat ze een huisregel tegen het dragen van hoofddoekjes heeft. De vrouw dient een discriminatieklacht in.

*

Een bijeenkomst van Voorpost in Schilde, België ter ere van de Vlaamse-nationalistische Guldensporenherdenking. Voorpost maakt er dan een Radicale Sporenherdenking van. Na 38 jaar neemt actieleider Luc Vermeulen hier afscheid van deze rol binnen Voorpost. De Nederlandse actieleider Florens van der Kooi is een van de sprekers. Er zijn nog meer Nederlandse Voorposters aanwezig.

*

Vandaag staat op een lokale nieuwssite dat een nieuwe overkapping van een skatebaan in het Maximapark in Utrecht is beklad met schuttingtaal en een hakenkruis. De politie heeft direct verdachten aan kunnen houden.

*

In Den Haag voert Identitair Verzet actie bij het standbeeld van Nelson Mandela. Ze zetten zijn verzet tegen het apartheidsregime weg als “terroristische activiteiten”. De actievoerders hangen een bord om zijn nek met de tekst “Communist Terrorist” en leggen een autoband aan zijn voeten. Die autoband verwijst naar het neklacing in apartheidstijd waarmee vermeende verraders gruwelijk werden vermoord. Een praktijk die scherp door het ANC afgewezen werd.

*

De NVU verspreidt folders en posters in Helmond omdat “de allochtone terreur hier blijft aanhouden”.

*

Geert Wilders stelt met andere Tweede Kamerleden van de PVV Kamervragen over de samenwerking tussen de Europese Unie en de Organisation of Islamic Cooperation (OIC). Ze stellen dat de OIC een organisatie is van voornamelijk islamitische dictaturen die de mensenrechten onderschikt willen maken aan de Sharia en kritiek op de islam aan banden wil leggen. Ze vinden dat OIC niets in Europa te zoeken heeft. In andere vragen hebben de PVV’ers het over “een vluchtend gezin voor Marokkaanse intimidatie”. Ze gebruiken termen als “Marokkaanse terreurplaag”, “Marokkaans tuig” en ze willen dat minister het “Marokkanenprobleem” erkent. De PVV wil dat Marokkanen “na denaturalisatie en straf, ons land worden uitgezet”.

*

In de Tweede Kamer bevraagt de PVV de minister over “het idiote plan van een imamopleiding” van een islamitische school in Rotterdam. De Kamerleden van de PVV stellen dat het verkondigen van de islamitische ideologie schadelijk is voor de integratie en dus niet zou mogen gebeuren. Mensen zouden deze lessen buiten Nederland moeten gaan volgen.

*

Een uitspraak van de rechtbank in Maastricht in een strafzaak tegen zeven eigenaren en werknemers van coffeeshops in Maastricht die softdrugs aan buitenlanders verkochten. De rechtbank zegt dat het weliswaar een indirecte vorm van discriminatie is om buitenlanders te moeten weigeren, maar dat het niet in strijd is met de wetgeving. De coffeeshophouders krijgen hierom flinke boetes en voorwaardelijke taakstraffen. Ze gaan in hoger beroep.

*

Vandaag bericht een lokale nieuwswebsite dat er in Gouderak racistische posters en stickers zijn geplakt van de NVU en Voorpost. Het zou om circa honderd stickers gaan.

*

Het actiecomité Venray Pedovrij, van enkele bekende neonazi’s, deelt folders uit bij een supermarkt in Wanssum. Men richt zich tegen een veroordeelde pedoseksueel.

*

In Provinciale Staten van Gelderland in Arnhem wil de PVV dat er een regel komt die bepaalt dat een gerenoveerd kerkgebouw nooit gebruikt mag worden als islamitische gebedsruimte. Een gedeputeerde stelt dat dit op het randje van discriminatie is. De partijen SP en GroenLinks spreken van pure discriminatie en vragen de PVV de motie weer in te trekken. Dat weigert fractievoorzitster Marjolein Faber.

*

De PVV stelt Kamervragen over jihadisten uit Den Haag. De partij stelt dat Nederlandse jihadisten meevechten in Syrië en zich schuldig maken aan terroristische misdrijven. Ze willen de Nederlandse samenleving beschermen tegen deze “tikkende tijdbommen”. Het is onduidelijk of de PVV zich op feiten baseert of op een stereotype vooroordeel over moslimjongeren.

*

Tijdens de Gelderse Statenvergadering in Arnhem dient de PVV een motie in. Ze wil dat de provincie zich uitspreekt tegen ‘de islamisering van Gelderland’. Andere partijen reageren afwijzend en spreken van discriminatie en stigmatisering door de PVV.

*

Vandaag schrijft een lokale internetkrant dat burgemeester Van Aartsen van Den Haag gisteren antwoord heeft gegeven op vragen van GroenLinks over islamitische Syriëgangers die terugkeren naar Den Haag. De PVV is hier woedend over geworden en stelt op haar beurt ook vragen waarin ze een keihard optreden eist tegen Haagse jihadstrijders. De partij schrijft: “Dit jihadistische tuig moet als ze terugkomen gelijk als terroristen opgepakt worden, hun Nederlandse nationaliteit afgenomen en daarna het land uit geknikkerd worden”. Ze willen de Syriëgangers uit het bevolkingsregister schrappen.

*

In Roermond loopt een skinhead bewust twee keer provocatief tegen een Marokkaanse vrouw op en scheldt daarbij “vieze kut Marokkaan ga terug naar je eigen land”.

*

Een 49-jarige man uit Renkum moet voorkomen bij de politierechter te Arnhem omdat hij in april graffiti had aangebracht in Wageningen en Renkum. Hij bekende bij zijn arrestatie toen ook een hakenkruis geklad te hebben op een toegangsbord van het Airborne Museum in Oosterbeek. Wegens vernielen en beschadigen van andermans goed krijgt hij vandaag een voorwaardelijke werkstraf en moet hij ruim drieduizend euro schadevergoeding betalen.

*

De PVV dient een motie in tijdens het Wetgevingsoverleg. Ze willen de Koran uit de plenaire vergaderzaal laten verwijderen. Als reden geven ze “dat de Koran het fundament vormt van een antisemitische, homofobe, vrouwhatende en gewelddadige islamitische ideologie”. Als deze motie op 2 juli ter stemming komt, stemt de SGP met de PVV mee tegen de Koran.

*

In Amsterdam zou deze zondagmiddag een rabbijn op straat mishandeld zijn vanwege zijn joodse geloof. Tijdens de mishandeling zou de dader zich negatief uit over het jodendom uitgelaten hebben. Er wordt gesteld dat de aanvaller een moslim is. Omstanders zouden niet gereageerd hebben. Er zijn twijfels of dit incident daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Het vermeende slachtoffer zou bekend staan als “een verwarde fantast” die al vaker heeft gezegd dat hij in elkaar geslagen is. Ook zou hij helemaal geen rabbijn zijn.

*

Geert Wilders bezoekt met de Tweede Kamerfractie van de PVV binnenstad van Den Helder tijdens Sail en de Marinedagen. In het kader van de ‘verzetstour’ tegen het kabinetsbeleid delen ze flyers uit.

*

In Antwerpen is er een ontmoeting tussen PVV-leider Geert Wilders en Vlaams Belang-topmannen Filip de Winter en Gerolf Annemans. Wilders twittert hierna: “Kijk uit naar intensievere samenwerking”. Het is de eerste “officiële” ontmoeting tussen VB en PVV. Ze praten over internationale samenwerking en de Europese verkiezingen.

*

Vandaag schrijft een lokale krant in Almere dat de PVV in de gemeenteraad schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B&W over een islamitische gebedsruimte in de pas geopende Multi Bazaar in DoeMere. De PVV stelt dat het college meewerkt aan de islamisering van Almere en dat er sprake zou zijn van discriminatie door toe te staan dat er alleen voor moslims een gebedsruimte wordt ingericht. De partij wil dat er toezicht komt om te signaleren of er niet zonder vergunning geld voor een moskee wordt ingezameld.

*

Geert Wilders stelt met andere Kamerleden van de PVV vragen aan het kabinet over een militaire oefening in een oude wijk in Amsterdam. Ze stellen dat het diep triest is dat deze wijk kennelijk te vergelijken is met uitzendingsgebieden in barbaarse oorden. Ze willen dat Nederlandse militairen ingelicht worden over het “vrouwhatende, antisemitische en gewelddadige karakter van de islam”. Ook willen ze dat militairen die worden uitgezonden nooit mee zullen werken aan de bouw van moskeeën of de islamitische ideologie faciliteren.

*

Een woningcorporatie in Amsterdam heeft vandaag een sollicitatiegesprek voor een stageplaats. De beoogde stagiaire is een moslima die een hoofddoek en een abaya (wijdvallende mantel) draagt. De medewerker van de corporatie geeft aan een probleem te zien in de kleding van de vrouw. Ze wordt afgewezen voor de stageplek en dient hierna een discriminatieklacht in.

*

Een farmaceutisch bedrijf uit Haarlem ontslaat een vrouw van Afrikaanse afkomst omdat ze niet goed functioneert. Het bedrijf heeft vestigingen in Oss en Boxmeer. De vrouw heeft het gevoel dat ze gediscrimineerd wordt en probeert een discriminatieklacht in te dienen. Het bedrijf werkt hier niet aan mee en ontkent dat er sprake van discriminatie is. De vrouw schakelt de hulp in van het Adviespunt Discriminatie Brabant Zuidoost.

*

De PVV stelt Kamervragen over een imam van een Koranschool in Tilburg die het protocol kindermishandeling niet wil tekenen. De PVV ziet het als “islamitische minachting van de moskee voor kinderen en de gemeente”. De partij vraagt of het überhaupt wenselijk is dat er instellingen in Nederland bestaan die “een ideologie van vrouwenhaat, antisemitisme, homofobie en geweld overdragen”. De PVV wil dat alle Koranscholen alsook moskeeën waar tot geweld wordt opgeroepen sluiten.

*

Vandaag schrijft het tijdschrift de Groene Amsterdammer over jonge moslims die radicaliseren en naar Syrië gaan. Een Nederlandse jongeman woont in Delft en is in het nieuws geweest als bekeerling die in Syrië is geweest. Hij verstopt zich nu in Rotterdam omdat buurtbewoners in Delft racistische leuzen hebben gescandeerd. Ook zou er acht keer getracht zijn bij hem in te breken.

*

Demonstratie van Die Rechte in Hamm, Duitsland. Hier is een groep Nederlanders bij aanwezig, onder meer van de NSN.

*

De PVV dient in het parlement een motie in waarin geconstateerd word dat Turkse en Marokkaanse scholieren een grotere afkeer van homo’s hebben dan Nederlandse scholieren. Dit zou dan resulteren in een toename van anti-homo incidenten op scholen, met name door Marokkanen. Verder stelt de PVV dat loverboys vaak niet-westers of islamitisch zijn en eergerelateerd geweld vooral door islamieten gepleegd wordt. De partij wil daarom dat “de regering haar angstige en politiek correcte houding naar de islam laat varen en de negatieve invloed van deze kwaadaardige ideologie op de emancipatie van vrouwen en homo’s erkent.”

*

Op deze datum wordt er een persbericht op de website van de NVU geplaatst over de komst van een islamitische basisschool in Purmerend. De NVU is hier tegen en zegt dat haar activisten de komende weken en maanden in Purmerend weer volop folders en zelfklevers huis aan huis zullen verspreiden. De grote verkiezingsposters van de NVU zullen op legale plakplaatsen geplakt worden.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in de zaak van een moslim die in juli 2012 ontslagen werd door de gemeente Zoetermeer. Een aantal van zijn collega’s had bezwaar tegen het feit dat hij vanuit zijn geloof geen handen met vrouwen wilde schudden. De gemeente Zoetermeer bemiddelde niet in deze situatie maar ontsloeg simpelweg de islamitische uitzendkracht. Ook reageerde ze traag op dienst klacht hierover. Het College stelt vandaag hierom dat de gemeente verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst.

*

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer in Hoofddorp wijst de raad unaniem twee aanvragen af voor de vestiging van islamitische scholen. Er zouden veel te weinig islamitische leerlingen in de gemeente wonen voor een school. Alleen Paul Meijer van Forza! spreekt zich ook ideologisch tegen de islam uit. Forza! is verklaard tegenstander van islamitische scholen. Meijer stelt dat de islam de vrijheid van meningsuiting zou beperken, tegen homofilie is en vrouwen en kinderen als tweederangs burgers zou behandelen.

*

In de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Fred Teeven vandaag bekend dat hij alleen nog criminele en agressieve asielzoekers in bewaring wil nemen. Andere asielzoekers krijgen meer vrijheid. De PVV reageert met de stelling dat er dan meer asielzoekers naar Nederland zullen komen, die meer criminaliteit zullen plegen. Teeven wordt als een “slaaf van de PvdA” betiteld.

*

Aan een in opspraak geraakte islamitische school in Rotterdam hangt vandaag een spandoek van Identitair Verzet met de tekst “Wij doen wat de politiek zou moeten doen, ID verzet”. Het toegangshek van de school is door Identitair Verzet afgesloten met een kettingslot. De actiegroep wil zich hiermee uitspreken tegen “toenemende immigratie en islamisering maar bovenal vóór behoud van de Nederlandse identiteit”.

*

Op het raam van een woning in Duivendrecht wordt een anti-islamsticker van de NVU aangeplakt. De bewoner verwijdert het direct en meldt dat er enkele dagen geleden ook zo’n zelfde sticker op een meterkastje in de buurt zat.

*

In Dirksland worden rond deze zaterdag op een begraafplaats grafstenen omgetrokken en omver geschopt. Ook wordt er een hakenkruis in het grind aangebracht.

*

Op de 14e en 15e juni deelt een groep extreemrechtse activisten folders uit in Venray tegen de komst van een veroordeelde pedoseksueel. Ze hebben hiervoor de actiegroep Venray Pedovrij opgericht. De activisten komen uit de hoek van Voorpost en het ANS. De gangmakers zijn Tom van den Hoek en Willem van Dijk.

*

Een krant schrijft vandaag over een drankzuchtige vrouw uit Hengelo die haar lesbische buren op de korrel heeft genomen. Ze zou het stel weg willen pesten vanwege hun seksuele geaardheid, maar als de krant haar om commentaar vraagt ontkent ze dit.