Home » Nederland » Reeuwijk

Reeuwijk

Filter

Kroniek

5 resultaten
*

Identitair Verzet afdeling Leiden plaatst een serie foto’s online van hun aangeplakte posters in de nacht. Er staan plaatsnaamborden op zoals Waddinxveen en Reeuwijk-Brug (gemeente Bodegraven Reeuwijk). Het gaat om posters met de tekst “Stop Islamisering” met een moskee in een verbodsbord. Ze verklaren: “De regio ten zuid oosten van Leiden is door een stevige groep activisten uit het Groene Hart en van Leiden met een grote stapel posters van het Verzet opgefleurd met onze boodschap. #kominVerzet“.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in twee zaken rondom een islamitische man die eind september 2011 ontslagen werd als uitzendkracht van een bureau uit Amsterdam. Hij was werkzaam bij een bedrijf in Reeuwijk. Hij zou ontslagen zijn omdat hij een vrouwelijke leidinggevende weigerde de hand te schudden. Hij voelt zich gediscrimineerd vanwege zijn geloof. Het bedrijf ontkent deze ontslaggrond, maar kan het ook niet goed terugvinden. De klager draagt geen bewijs of getuigen aan. Hierom kan het College alleen maar tot een vrijspraak besluiten.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een zaak van een islamitische uitzendkracht die in augustus 2012 een bedrijf uit Reeuwijk werd afgewezen. Hij werkte via een uitzendbureau uit Amsterdam. De man was ongewenst omdat hij vrouwen de hand niet wil schudden vanuit islamitische geloofsovertuiging. Het uitzendbureau en het bedrijf hebben volgens het College hierdoor verboden gemaakt op grond van godsdienst.

*

Vandaag wijst een bedrijf uit Reeuwijk een uitzendkracht af omdat deze vanuit zijn islamitische geloofsovertuiging vrouwen de hand niet wil schudden. De moslim dient een klacht in wegens discriminatie.