Home » Nederland » Den Bosch

Den Bosch

Filter

Demonstraties

2 resultaten
23 mei 2009
Door:
Nederlandse Volks-Unie
Plaats:
Den Bosch
Deelnemers:
Tussen 60 en 65 personen
Extra:
NVU demonstreert in Den Bosch tegen 'casinokapitalisme'. Burgemeester verbood demonstratie, maar NVU haalt gelijk bij bestuursrechter. Naast NVU ook demonstranten van ANS en NSA en uit Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk aanwezig.
Organisaties:

Kroniek

52 resultaten
*

De rechtbank van Den Bosch geeft iemand een taakstraf wegens discriminerende groepsbelediging, gewone belediging en wederspannigheid tegen de politie in Den Bosch in juli 2016. De persoon in kwestie staat vandaag ook terecht voor een serie andere delicten met geweldplegingen en bedreigingen, op andere momenten.

*

Tijdens het Carnaval in Den Bosch deelt Forum voor Democratie flyers uit. Thierry Baudet laat zich fotograferen in een outfit waarbij hij een groene kikker op zijn schouder heeft. Dit wordt gezien als een verwijzing naar de Pepe the Frog, het symbool van Alt-Right.

*

Het Gerechtshof in Den Bosch doet uitspraak in de strafzaak tegen een rapper uit Breda in hoger beroep. Hij werd in december 2015 vrijgesproken. De zaak gaat om zijn beledigende teksten over Joden en homo’s in een muziekvideo die in 2014 online stond. Het Gerechtshof acht hem schuldig aan het beledigen van homo’s en joden en geeft hem een boete. De rapper gaat in cassatie tegen de uitspraak en hij haalt het gewraakte nummer niet van zijn videokanaal. De zaak gaat in 2018 weer verder.

*

De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak over het verbieden van een islamitische conferentie in Eindhoven in december 2015 door de burgemeester omdat daar ‘haatpredikers‘ zouden spreken. De rechter stelt vandaag dat dit verbod onwettig was. De burgemeester had de bijeenkomst toen verboden omdat de predikers zich eerder negatief of haatdragend hadden uitgelaten over vrouwen, Joden, homo’s en ongelovigen. Ook zouden zij de gewelddadige jihadstrijd hebben verheerlijkt. De rechter stelt dat de moskee geen openbare plek is, dus dat de openbare orde niet verstoord had kunnen worden. De gemeente Eindhoven heeft op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op het grondrecht op vergadering en betoging.

*

Een krant bericht over de bekladding van een leegstaande woning in een multiculturele buurt in Den Bosch met hakenkruisen en een tekst tegen vluchtelingen. Er is echter helemaal geen plan om statushouders in de woning te huisvesten.

*

In reactie op de beantwoording van schriftelijke PVV-vragen door het provinciebestuur in Noord-Brabant op de 27e stelt de PVV-fractie vandaag opnieuw vragen. Ze hadden de eerste vragen op 2 september 2016 gesteld en daar veel kritiek op gekregen. Het gaat over een bezoek van schoolkinderen aan een moskee in Roosendaal. De PVV is boos dat het provinciebestuur niet inhoudelijk op de vragen ingegaan is en noemt het ‘minachting richting democratisch gekozen volksvertegenwoordigers‘. De partij stelt dat de moskee zou discrimineren op grond van geslacht, omdat mannen en vrouwen een aparte ingang hebben. De PVV stelt dat de imam verbonden is aan een salafistisch instituut. De partij vindt dat iedere bijdrage aan de islamisering van de provincie “onbehoorlijk, ongepast en tevens een potentiële aantasting van onze fundamentele westerse vrijheden is”.

*

In Den Bosch stelt de Provinciale Statenfractie van de PVV vragen over de islam. De partij reageert op een bezoek van kinderen in Roosendaal aan een moskee. De PVV geeft een aantal voorbeelden van “islamitische indoctrinatie” en stelt dat tienduizenden Brabanders in hun directe leefomgeving door het provinciebestuur worden bedreigd, doordat hen de islam onvrijwillig wordt opgedrongen. De partij wil iedere ondersteuning voor islamitische organisaties stoppen. De vragen worden gesteld door de Statenleden Louis Roks en Alexander van Hattem en ze noemen de islam een “kwaadaardige ideologie“. Ze willen de subsidie van een betrokken sportorganisatie stoppen. Er komt kritiek van Statenleden van andere partijen op de PVV. De vragen van de PVV zouden duiden op “onverbloemd fascisme“. Het provinciebestuur antwoord later fel dat de vragen “onbehoorlijk en ongepast” zijn omdat ze vragen onderscheid te maken op grond van godsdienst.

*

In Den Bosch moet een 29-jarige Bosniër voor de rechter verschijnen omdat hij op 21 januari 2016 twee mannen aanviel in het asielzoekerscentrum in Overloon. Hij gebruikte een afgebroken bezemsteel, een stoel en een mes bij zijn aanval en stak één van de slachtoffers meerdere keren met de bezemsteel in de buik. Hij zou bij de aanval geroepen hebben “I fucking hate black people” en ook dat hij hem zou vermoorden. Er wordt een mogelijk racistisch motief vermoedt. Hij krijgt dertig maanden gevangenisstraf. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte gaan in hoger beroep.

*

Het nieuws komt naar buiten dat de PVV vragen heeft gesteld in de Provinciale Staten van Noord-Brabant in Den Bosch. De vragen gaan over mededelingen in het Arabisch over de bus tussen Weert en Budel. Die bus rijdt naar een AZC en er is praktische informatie in het Arabisch opgesteld voor asielzoekers. De PVV vindt dat de informatie in het Nederlands moet worden opgesteld. De provincie zet er nu ook een tekst in het Nederlands bij.

*

In Den Bosch maakt iemand zich schuldig aan belediging, groepsbelediging en wederspannigheid tegen de politie. Het delict groepsbelediging gaat over discriminatie. Er volgt een strafzaak in maart 2017.

*

Het nieuws komt naar buiten dat een rechter recent een verzoek van twee mensen uit Den Bosch heeft afgewezen om een referendum te houden over de komst van een AZC. De Gemeenteraad wees al eerder een dergelijk verzoek van een lokale partij af. De rechter wil de slagvaardigheid van de overheid niet ondergraven en respecteert dit besluit. Het AZC zou in Rosmalen moeten komen.

*

De PVV-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant stelt in Den Bosch vragen aan het provinciebestuur. De PVV stelt dat “Marokkaans en Ethiopisch straattuig het centrum van Veghel terroriseert.” De partij wil dat “het straattuig hard aangepakt wordt”.

*

Het extreemrechtse meadhall internetforum heeft een ontmoeting voor haar leden in Den Bosch. Ze combineren dit met een “cultuurhistorische wandeling door de stad”.

*

In Den Bosch organiseert AZC-Alert een protest onder het motto “Nee hier geen AZC“. De neonazi’s van De Nationalist en RVF Landstorm Nederland haken hier op in. Hun activisten Johnboy Willemse en Patricia Visser zijn erbij met hun eigen spandoek. De afdeling Eindhoven van Identitair Verzet roept ook op tot deelname. Het gaat om een informatiebijeenkomst voor Statenleden in het Provinciehuis over een plan van de provincie om gemeenten verplicht een bepaald aantal vluchtelingen op te laten nemen. Anita Cremers-Hendriks van de PVV roept namens AZC Alert op om te komen luisteren naar het “verschrikkelijk ondemocratisch dramvoorstel“. De LPF Eindhoven is aanwezig op de bijeenkomst als tegenstander van het plan. Ze vrezen dat Eindhoven dan nog vierhonderd asielzoekers op zal moeten nemen.

*

Vanuit het Noord-Brabants Verzetsfront wordt een demonstratie georganiseerd in Den Bosch. Er zijn spandoeken te zien van het NBV en van RVF Landstorm Nederland en er zijn ongeveer veertig demonstranten aanwezig. Op internet wordt de demonstratie aangekondigd met de slogan “Stop de Asielwaanzin, AZC weg ermee!!“.

*

Er wordt een sticker van de NVU aangetroffen in Den Bosch.

*

Bij de rechtbank in Den Bosch moet een man uit Oss voorkomen voor zijn aandeel in een rel rondom een protest tegen een AZC in Heesch op 18 januari 2016. Hij krijgt een, grotendeels voorwaardelijke, gevangenisstraf van vijf weken en een taakstraf. De man bekogelde de politie met zwaar vuurwerk, een stuk hout en een grote aansteker.

*

De Statenfractie van de PVV in Noord-Brabant stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). Het gaat over een reis van een Gedeputeerde naar het illegale migrantenkamp in Duinkerke in Frankrijk. De PVV vindt het een “activistische reis” die “het ontmoedigingsbeleid voor illegale immigranten van de Franse overheid frustreert”. De partij vraagt of GS dit asielactivisme ondersteunt en waarom ze het faciliteren van illegale immigratie ondersteunt. Ze wil dat GS hier afstand van neemt.

*

De burgemeester van Eindhoven heeft een verbod afgekondigd voor zeven omstreden moslimpredikers die vandaag zouden spreken op een islamitische conferentie in Eindhoven. De rechtbank van Den Bosch schaarde zich gisteren achter dit verbod. De zeven hebben zich schuldig gemaakt aan kwetsende opmerkingen aan het adres van joden, homoseksuelen en vrouwen. Ook hebben ze terrorisme en de gewapende jihadstrijd verheerlijkt. Het bestuur van een moskee had de conferentie georganiseerd. Op 8 en 17 december stelde de PVV Kamervragen over deze bijeenkomst. Eind januari 2017 doet de rechter uitspraak over het verbod.

*

Op of rond deze datum wordt een groep van ruim veertig Syrische vluchtelingen geweigerd als deelnemers aan de jaarlijkse lichtprocessie in Den Bosch. De burgemeester had hen uitgenodigd, maar de organisatie van de processie was bang dat hun deelname tot opstootjes zou leiden. Daar wilde de organisatie geen verantwoordelijkheid voor nemen. De asielzoekers mogen dus niet meelopen.

*

Op een gemeenteraadsvergadering in Den Bosch wijst de gemeenteraad het voorstel af om een referendum over de komst van een asielzoekerscentrum te houden. Een raadslid van een lokale partij is hier boos over en noemt een andere partij een ‘flapdrollenpartij’. Hij laat een grafsteen zien met de tekst ‘Hier rust de Bossche democratie, ter dood veroordeeld door het Bossche college en de gemeenteraad’. Een wethouder noemt de stellingname daarop ‘fascistisch’. Ze bieden later beiden hun excuses aan. Het raadslid wil misschien aangifte gaan doen en meldt ook dat de initiatiefnemer van het referendum uit Rosmalen naar de rechter gaat stappen om het referendum via die weg af te dwingen.

*

Bij een strafzaak in Den Bosch krijgt een man uit Eindhoven een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf wegens opruiing op internet. Hij uitte half november 2015 bedreigingen tegen de opvang van vluchtelingen in Nuenen. Hij deed dit op een discussieplatform rondom de plaatsen “Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind”.

*

Een 39-jarige man uit Rosmalen krijgt van de rechter in Den Bosch een taakstraf van zestig uur en daarbij twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij was op 22 oktober gearresteerd wegens doodsbedreigingen richting de burgemeester van Den Bosch. Op internet reageerde de man op een artikel over de komst van een asielzoekerscentrum naar Rosmalen. Hij schreef dat hij op zoek was naar een vuurwapen en dat de burgemeester maar beter onder kon duiken. Als een van zijn dierbaren slachtoffer zou worden ‘van dat tuig’ zou hij de burgemeester opruimen.

*

Een rechtszaak bij de rechtbank in Den Bosch die is aangespannen door een omwonende van een toekomstig AZC in Oss. De vrouw woont vlakbij locatie en ze wil absoluut niet dat er 300 asielzoekers bij haar in de buurt komen wonen. De voorzieningenrechter stelt dat de gemeente voldoende heeft gekeken naar de veiligheid en voor een locatie heeft gekozen waar mogelijke overlast en onveiligheid zoveel mogelijk worden beperkt. Tegenover de locatie ligt bijvoorbeeld het politiebureau. De rechter wijst het verzoek van de vrouw dus af en het AZC mag er gewoon komen.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over de opvang van asielzoekers in Den Bosch. De partij vindt de combinatie van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en de psychiatrische patiënten, die ook op het terrein verpleegd worden, “vrij absurd”. Ze willen dat de regering de burgemeester Den Bosch dit plan ontraadt.

*

De politie arresteert deze donderdagavond een 39-jarige man uit Rosmalen wegens het online bedreigen van de burgemeester van Den Bosch. Hij bedreigde hem met de dood in reactie op een nieuwsbericht dat er een vluchtelingencentrum in Rosmalen zou gaan komen. Hij schreef online: “Iemand voor mij machinegeweer inclusief achthonderd kogels in de aanbieding?”, de burgemeester kan maar beter onderduiken, schreef de man, want: “Als een van mijn dierbaren op een of andere manier slachtoffer wordt van dat tuig ruim ik hem op!”.

*

Het Gerechtshof in Den Bosch spreekt in hoger beroep een 25 jarige man uit Helmond vrij. Hij had in september 2012 in Handel (gemeente Gemert-Bakel) een discotheekportier met de dood bedreigd. Vervolgens beledigde hij op het politiebureau in Beek en Donk een agent met de uitspraak “jij blije aap”. De man uit Helmond kreeg hiervoor in augustus 2014 een boete van vijfhonderd euro voor. Het Gerechtshof heeft echter onvoldoende bewijs gevonden dat hij de portier bedreigd zou hebben. Bovendien is “blije aap” geen strafbare belediging, vanwege het voorvoegsel “blije”. In de berichtgeving wordt niet duidelijk gemaakt of de agent een donkere huidskleur heeft.

*

Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich over een zaak van een Iraakse man die eind juli 2014 werd ontslagen door een autowasstraat in Den Bosch. Er waren onregelmatigheden in de kassa, maar de man voelt zich gediscrimineerd om zijn afkomst. Het College ziet echter geen bewijs voor onderscheid op grond van ras.

*

In het Provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch heeft de PVV een achterbanavond georganiseerd in het kader van de Statenverkiezingen. Statenlid Alexander van Hattem is de spreker.

*

Er ontstaat ophef over een digitaal naambordje in een ziekenhuis in Den Bosch. Bij een zwart baby’tje in een ziekenhuiskamer staat het naambordje “Zwarte Piet”. Een oom van het kindje etaleert zijn verontwaardiging op internet, waarna de zaak veel aandacht krijgt. Het ziekenhuis zegt dat het om een misverstand gaat bij het uittesten van de naambordjes en biedt excuses aan.

*

Een lokale nieuwswebsite meldt dat de PVV in de Provinciale Staten van Noord-Brabant in Den Bosch wil dat Brabantse woningzoekenden niet gedupeerd worden omdat asielzoekers voorrang krijgen bij een woning. De partij wil weten of er nog plannen zijn voor nieuwe opvanglocaties in Brabant.

*

Er komt een melding binnen dat de NVU “vorige week” stickers in het centrum van Den Bosch aangeplakt heeft.

*

Er wordt melding gemaakt van aangeplakte NVU-stickers in Den Bosch.

*

In het arrondissement van de rechtbank van Den Bosch moet een jonge man uit Helmond voor de rechter verschijnen wegens het bedreigen van een discoportier in Handel in september 2012. Hij is daar destijds voor gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau in Beek en Donk. Daar heeft hij toen een agent beledigd met de woorden: “jij blije aap”. In de berichtgeving wordt niet duidelijk gemaakt of de agent een donkere huidskleur heeft. De man krijgt een boete van vijfhonderd euro voor de bedreiging en de belediging. Er volgt in september 2015 nog een hoger beroep in deze zaak.

*

Een Iraaks-Nederlandse werknemer van een bedrijf in Den Bosch wordt vandaag ontslagen wegens onregelmatigheden in de kassa. Hij voelt zich gediscrimineerd en dient een klacht in.

*

De VNNB doet op haar website verslag van het ophangen van pamfletten: “De Anti-Zionistische Aktie heeft in de vooravond van de dodenherdenking op verschillende plaatsen in Den Bosch e.o. pamfletten opgehangen tegen de zionistische onderdrukking van het Palestijnse volk. Onder het motto ‘Stop de Palestijnse Holocaust!’ etc. etc.”. Er staat een foto bij van een plakzuil die helemaal volgeplakt is met zwart-witte posters met deze tekst.

*

Het Gerechtshof in Den Bosch doet uitspraak in 22 zaken tegen eigenaren en personeel van coffeeshops in Maastricht. De rechters stellen dat de coffeeshops buitenlanders mogen weren. Onderscheid op grond van nationaliteit is gerechtvaardigd om overlast van drugstoerisme te bestrijden.

*

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft een zitting in hoger beroep tegen twee Poolse mannen die in oktober 2010 medeplichtig waren aan de racistische moord op een taxichauffeur in Kaatsheuvel. Dit hoger beroep gaat alleen over de twee vermeende mededaders. De hoofddader was in april 2012 al veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf, maar ging niet in hoger beroep. De mededader van ongeveer 46 jaar oud krijgt nu een gevangenisstraf van achttien jaar, wat drie jaar langer is dan zijn eerdere veroordeling. De jongere medeverdachte van 27 jaar wordt opnieuw vrijgesproken, maar krijgt wel een zwaardere straf voor een andere overval. De rechter geeft hem daarvoor een jaar extra en komt op vier jaar gevangenisstraf. In oktober 2010 hadden de hoofddader en zijn mededader bewust, vanuit racistische motieven, een chauffeur met een donkere huidskleur uitgekozen om te beroven en vermoorden. De 46 jarige man gaat in cassatie en de behandeling daarvan is in april 2015.

*

In het centrum van Den Bosch worden vandaag stickers van de NVU aangetroffen.

*

Een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in de zaak van een homoseksuele man uit Helmond die bedreigd wordt door zijn buren. Hij had in november 2012 zijn woningbouwvereniging gedagvaard om hen te dwingen deze buren uit te zetten. Toen oordeelde de rechter echter dat hij hiervoor te weinig informatie had aangeleverd. Vandaag bevestigd het Hof deze uitspraak.

*

In Den Bosch krijgt een 31-jarige man uit Eindhoven een gevangenisstraf van tien jaar. Ook krijgt hij TBS met dwangverpleging. Hij vermoorde op 12 augustus 2012 een homoseksuele man op de homo-ontmoetingsplek Vaarle bij Nuenen. Hij maakte “jacht op flikkers” en stak zijn slachtoffer met een mes dood. De Eindhovenaar had ook allerlei vuurwapens in zijn bezit.

*

Bij een voetbalwedstrijd in Den Bosch tussen AZ en F.C. Den Bosch maken supporters van de thuisploeg “oerwoudgeluiden” en gooien ze met sneeuwballen naar een grensrechter. Telkens als een Haïtiaans/Amerikaanse AZ-spits met een donkere huidskleur aan de bal komt klinken er racistisch bedoelde geluiden vanaf de tribune. De wedstrijd wordt tijdelijk stilgelegd. Als goedwillende Bosschenaren de raddraaiers willen corrigeren vallen er klappen. De tuchtcommissie van de KNVB legt later een boete van tienduizend euro op.

*

De rechtbank in Den Bosch wijst de vordering van een homoseksuele man uit Helmond af. Hij had geëist dat zijn homofobe buurman uit diens huis gezet zou worden na bedreigingen en pesterijen. Omdat de rechter de zaak niet goed heeft kunnen onderzoeken en de zaak tegen de woningbouwvereniging was aangespannen, niet tegen de buurman, verliest de eiser de zaak. Hij gaat in hoger beroep.

*

In Noord-Brabant wordt een tijdelijk Provinciale Statenlid van de PVV geïnstalleerd als vervanger van de fractievoorzitter, die een time-out neemt. Er is ophef over het nieuwe Statenlid uit Den Bosch, omdat hij in 2011 een Statenlid van de SP bedreigd heeft. Justitie maakte daar toen geen zaak van.

*

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt vandaag dat een thuiszorgorganisatie uit Oss en Den Bosch eind januari 2012 een sollicitant heeft gediscrimineerd op grond van zijn ras en geslacht. Ze wezen een Ghanese verpleegkundige af vanwege zijn donkere huidskleur in combinatie met het feit dat hij een man is. Men meende te voorzien dat dit niet geaccepteerd zou worden door de klanten van de thuiszorgorganisatie.

*

Een Joodse vrouw wordt uitgescholden in Den Bosch met “rot op Jodin,” ook kreeg ze “Joden rot op” te horen.

*

Een oudere Joodse mevrouw en haar kinderen, woonachtig in Den Bosch, worden uitgescholden door de buren. Haar zoon is als orthodoxe Jood herkenbaar en de buurvrouw reageert met beledigende antisemitische opmerkingen op zijn verschijning. Ook roepen de buurkinderen leuzen als “Sieg Heil” vanuit de tuin.

*

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt vandaag over de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond uit Nieuwegein die zich schuldig maakte aan het maken van verboden onderscheid op grond van nationaliteit. De Bond had een hockeyclub uit Den Bosch bestraft vanwege het opstellen van een Zuid Afrikaanse speler in oktober 2011. Omdat hij van buiten Europa kwam hanteerde de Bond de regel dat hij eerst toestemming van de Bond moest vragen om te mogen spelen. De Zuid Afrikaan had wel een geldige verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning en de regel is dus discriminerend.

*

De rechtse complotdenker Peter Siebelt is spreker op een PVV-bijeenkomst in Den Bosch. De provinciale fractie van de partij organiseert een achterbanbijeenkomst met workshops en informatie over vrijwilligerswerk binnen de partij.