Home » Nederland » Helmond

Helmond

Filter

Demonstraties

1 resultaten
1 okt 2011
Door:
Nederlandse Volks-Unie
Plaats:
Helmond
Deelnemers:
Tussen 30 en 35 personen
Extra:
NVU houdt demonstratie. Voor het eerst sinds jaren doen er geen neonazi's van andere groepen mee, wat leidt tot een zichtbaar kleinere opkomst.
Organisaties:

Kroniek

22 resultaten
*

In een boerderij in Helmond woedt dinsdagochtend korte tijd brand. Op een van de ramen van het pand is met verf een hakenkruis gespoten. De boerderij staat al lange tijd leeg en is te koop. Volgens een omstander zijn er meer ramen beklad met hakenkruisen.

*

Vandaag plaatst Identitair Verzet afdeling Eindhoven drie foto’s op haar profiel met de begeleidende tekst “Honderden flyers verspreid in Helmond, Milheeze en Oploo“. Op de foto’s staat telkens de flyer “Leugenaars! Eurofielen! Graaiers“, met een kruis door de logo’s van politieke partijen. De foto’s zijn gemaakt bij de plaatsnaamborden van de drie genoemde plaatsen.

*

Een krant schrijft over een man met een Marokkaanse achtergrond uit Helmond. Die werd pas op een gesprek uitgenodigd bij een bedrijf uit Utrecht nadat hij solliciteerde onder de fictieve naam “Matthijs de Wever”. Een nagenoeg identieke brief onder zijn eigen naam had geen succes. Hij heeft de indruk dat hij afgewezen is vanwege zijn Marokkaanse achtergrond. Het bedrijf ontkent discriminatie en zegt dat ze een divers bedrijf zijn waarbij één op de zeven werknemers allochtoon is en de helft vrouw.

*

Het Gerechtshof in Den Bosch spreekt in hoger beroep een 25 jarige man uit Helmond vrij. Hij had in september 2012 in Handel (gemeente Gemert-Bakel) een discotheekportier met de dood bedreigd. Vervolgens beledigde hij op het politiebureau in Beek en Donk een agent met de uitspraak “jij blije aap”. De man uit Helmond kreeg hiervoor in augustus 2014 een boete van vijfhonderd euro voor. Het Gerechtshof heeft echter onvoldoende bewijs gevonden dat hij de portier bedreigd zou hebben. Bovendien is “blije aap” geen strafbare belediging, vanwege het voorvoegsel “blije”. In de berichtgeving wordt niet duidelijk gemaakt of de agent een donkere huidskleur heeft.

*

In een wooncomplex voor ouderen in Helmond wordt een hakenkruis ontdekt op de binnendeur van een lift. Veel oudere bewoners reageren geschokt.

*

Een moskee in Helmond wilde van 15 tot 17 mei een conferentie organiseren met verschillende sprekers uit het buitenland. In de media en de politiek ontstaat in de week hiervoor ophef, vooral over een sjeik uit Saoedi-Arabië. Die islamitische geestelijke zei onlangs namelijk nog: “Allah, vernietig de joden en vernietig hen die ze tot joden maakten, en vernietig ook de christenen, de alawieten en de sjiieten”. De PVV stelt er op 12 mei Kamervragen over. De moskee blaast de hele conferentie vervolgens af en men schrijft hierover: “de felle (haat)campagne van de media in acht nemende jegens de moslims en ons in het bijzonder, zien wij ons tot onze grote spijt genoodzaakt de conferentie van 15, 16 en 17 mei 2015 te moeten annuleren”.

*

Geert Wilders stelt met de PVV-fractie Kamervragen over “het bezoek van weer een haatsjeik, ditmaal aan een moskee in Helmond”. Ze stellen dat iemand die heeft opgeroepen tot de vernietiging van de Joden, de Christenen, de Alawieten en Shiieten, geen podium verdient om in Nederland zijn geweldsdrang te verkondigen. De PVV noemt de sjeik een “beroepsmoslim” wiens visum moet worden ingetrokken. De partij wil dat de moskee in Helmond wordt gesloten.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een moslima die eind mei 2014 de mededeling kreeg op de school van haar kinderen in Helmond dat ze er niet met een gezichtssluier mag lopen. De directeur had haar aangesproken omdat de kinderen bang van haar waren. Het College stelt dat de school hiermee verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van Godsdienst. De school had het onveilige gevoel bij de kinderen ook weg kunnen nemen door voorlichting. Het verbod niet op het schoolplein of in het schoolgebouw te komen met sluier levert verboden onderscheid op.

*

Een deelnemer van het internetforum Stormfront uit Helmond schrijft dat hij vandaag ruzie heeft op zijn werk. Een “stink Marokkaan” maakt hem uit voor “kaaskop”. De man schrijft: “Ik negeer normaal dat inteelt ras altijd. Maar deze keer zeg ik terug: “stink maroc flikker op naar je apenland”. Op de 26e wordt de man bij de directie geroepen en krijgt hij een officiële waarschuwing voor racisme en bedreiging. Aldus zijn eigen relaas op het forum.

*

In het arrondissement van de rechtbank van Den Bosch moet een jonge man uit Helmond voor de rechter verschijnen wegens het bedreigen van een discoportier in Handel in september 2012. Hij is daar destijds voor gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau in Beek en Donk. Daar heeft hij toen een agent beledigd met de woorden: “jij blije aap”. In de berichtgeving wordt niet duidelijk gemaakt of de agent een donkere huidskleur heeft. De man krijgt een boete van vijfhonderd euro voor de bedreiging en de belediging. Er volgt in september 2015 nog een hoger beroep in deze zaak.

*

Het College voor de Rechten van de Mens bepaalt dat een woningbouwvereniging uit Helmond niet heeft gezorgd voor een discriminatievrije woonomgeving. Er was een homoseksuele man die in 2011 en 2012 bedreigd werd door zijn buurman. De dader werd niet uit zijn woning gezet. Ook heeft de woningbouwvereniging de klachten niet goed onderzocht.

*

In Helmond spreekt de directeur van een christelijke school een moslima aan die een gezichtssluier draagt. Hij zegt dat ze niet met de sluier door de school mag lopen omdat de kinderen hier bang van worden. De vrouw dient een klacht in omdat ze zich gediscrimineerd voelt.

*

Geert Wilders stelt met de PVV-fractie verschillende Kamervragen. Ze bepleiten een harde aanpak van de ‘aanhoudende Marokkaanse straatterreur in Helmond’. Ze vragen waarom het wederom vrijwel allemaal Marokkaans tuig betreft. De PVV noemt dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Daarom wil de partij de straffen fors verhogen en criminele vreemdelingen en criminelen met een dubbele nationaliteit oppakken, vast zetten en in geval van een dubbele nationaliteit, na denaturalisatie uitzetten.
Andere vragen gaan over terugkerende jihadisten uit Syrië. De PVV wil weten waarom ze niet direct worden opgepakt en vastgezet bij terugkomst. Het zouden tikkende tijdbommen zijn. De partij wil administratieve detentie inzetten als middel tegen het islamitisch terrorisme.

*

Een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in de zaak van een homoseksuele man uit Helmond die bedreigd wordt door zijn buren. Hij had in november 2012 zijn woningbouwvereniging gedagvaard om hen te dwingen deze buren uit te zetten. Toen oordeelde de rechter echter dat hij hiervoor te weinig informatie had aangeleverd. Vandaag bevestigd het Hof deze uitspraak.

*

De NVU verspreidt folders en posters in Helmond omdat “de allochtone terreur hier blijft aanhouden”.

*

De rechtbank in Den Bosch wijst de vordering van een homoseksuele man uit Helmond af. Hij had geëist dat zijn homofobe buurman uit diens huis gezet zou worden na bedreigingen en pesterijen. Omdat de rechter de zaak niet goed heeft kunnen onderzoeken en de zaak tegen de woningbouwvereniging was aangespannen, niet tegen de buurman, verliest de eiser de zaak. Hij gaat in hoger beroep.

*

Een jonge man uit Helmond bedreigt in Handel een beveiliger van een discotheek met de dood. De politie pakt hem op, maar op het bureau in Beek en Donk beledigt hij een agent met de woorden: “jij blije aap”. In de berichtgeving wordt niet duidelijk gemaakt of de agent een donkere huidskleur heeft. Hij wordt aangeklaagd wegens bedreiging en het beledigen van een ambtenaar.

*

Vandaag verschijnt het nieuwsbericht in de media over een homoseksuele man, die in Helmond wordt bedreigd en belaagd door zijn buren. Sinds 2011 hebben zij het op hem gemunt vanwege zijn geaardheid. De man gaat de woningbouwvereniging dagvaarden om ze te dwingen maatregelen te nemen.

*

De Commissie Gelijke Behandeling doet uitspraak over een klacht van een autochtone man tegen een peuterspeelzaal in Helmond. Die hanteert een voorrangsregeling voor kinderen met een achterstand. Bijvoorbeeld kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben. Volgens de commissie maakt de peuterspeelzaal objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van ras. Vanwege het beoogde doel, taalachterstand wegwerken bij kinderen, mag ze voorrang geven.

*

De buren van een homoseksuele man in Helmond intimideren hem en zijn bezoek op twee momenten op 5 en 6 juli. Ze versperren de weg en schelden met antihomo-kretologie. Ook uiten de buren geweldsbedreigingen. Op de 6e mishandelen de buren een vriend van de man op de galerij. De man vlucht hierna uit zijn woning en doet aangifte tegen de buren, maar ook tegen de woningbouwvereniging die homodiscriminatie zou toestaan.