Home » FC Groningen

FC Groningen

Filter

Kroniek

8 resultaten
*

Na de voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen Ajax in Groningen arresteert de politie een supporter van FC Groningen omdat hij de Hitlergroet brengt richting een Ajaxsupporter en daar antisemitische leuzen bij roept. Hij krijgt meteen een boete van 525 euro.

*

Een krant maakt melding over de boosheid bij supporters van FC Groningen over een actie van hun voetbalclub om asielzoekers een gratis kaartje voor een wedstrijd in Groningen te geven. Een regionale zender krijgt honderden klachten binnen. FC Groningen wil de actie toch doorzetten.

*

Woensdagmiddag wordt de voetbalclub FC Groningen gehuldigd in Groningen vanwege het winnen van de beker. Een groep supporters roept ‘En wie niet springt die is een Jood”. Dit slaat mogelijk op een speler van FC Groningen, die afkomstig is van Ajax. Ook de spelers zelf doen op het podium mee met het publiek dat dit roept. Het Openbaar Ministerie zegt dat het niet strafbaar is omdat er geen bevolkingsgroep wordt beledigd.

*

In Groningen spelen de voetbalploegen van FC Groningen en AZ uit Alkmaar tegen elkaar. Twee maanden na deze wedstrijd, in april, duiken er internetfilmpjes van deze wedstrijd op, waar AZ-fans antisemitische leuzen scanderen. Een Joodse organisatie wil aangifte doen. De voetbalbond KNVB zegt dat dit tijdens de wedstrijd niet gehoord is en dat ze altijd binnen maximaal twee weken een onderzoek starten. Die tijdsperiode is in dit geval voorbij, dus doet de KNVB niets meer met de melding.

*

Bij een voetbalwedstrijd in Amsterdam Zuidoost tussen Ajax en FC Groningen worden drie personen gearresteerd na het roepen van de bekende antisemitische Hamas-Hamas-Joden-aan-het-gas leus. Ze krijgen alle drie van Justitie een transactie aangeboden van 450 euro, die ze betalen.

*

Een regionale nieuwswebsite meldt dat de rechtbank van Groningen een 22-jarige man uit Groningen veroordeeld heeft tot een werkstraf vanwege “buitengewoon grof en discriminerend gedrag”. In mei 2014 beledigde hij een politieagent, die een donkere huidskleur heeft, tijdens de inhuldiging van FC Groningen.

*

De voetbalclub FC Groningen wordt in het centrum van Groningen gehuldigd door zo’n tienduizend enthousiaste supporters omdat ze weer op Europees niveau mag gaan spelen. Rondom dit evenement beledigt een 22-jarige man uit Groningen een politieagent met een donkere huidskleur op een discriminerende manier.

*

In Groningen voetballen Roda JC en FC Groningen tegen elkaar. Supporters van Groningen roepen racistische dingen naar allochtone spelers van Roda. De thuisploeg wil deze supporters opsporen en zwaar straffen.

Publicaties

3 resultaten

‘Wij zijn gewoon jeugd’

Een kwalitatief onderzoek naar de identiteit van Lonsdale-jongeren in de gemeente Werkendam
Auteur:
Jaar:
2006
Taal:Aantal blz:
142
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Dit is het verslag van een onderzoek naar de identiteit van Lonsdale-jongeren in de gemeente Werkendam. Aanleiding tot dit onderzoek zijn de structurele klachten van discriminatie en extreemrechtse uitingen door jongeren uit deze gemeente. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Midden en West Brabant en Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord-Brabant. In het onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de identiteit van Lonsdale-jongeren. Identiteit wordt geconstrueerd op uiteenlopende manieren en door uiteenlopende betrokkenen. Het bestaat uit ascriptieve en zelfascriptieve aspecten, dat wil zeggen de identiteit die mensen respectievelijk aan anderen en aan zichzelf toekennen. In dit onderzoek zijn dan ook beide aspecten onderzocht. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van data-triangulatie. Data verkregen uit documenten, observaties en interviews zijn gecombineerd gebruikt om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden.
Er zijn in totaal 66 krantenartikelen geanalyseerd om te onderzoeken welk beeld kranten hebben van de identiteit van Lonsdale-jongeren. Hieruit is naar voren gekomen dat de kranten een stereotype beeld van Lonsdalers construeren, dat wordt aangepast in meer extreme of meer gematigde zin afhankelijk van de sociaal-maatschappelijke context. Het stereotype beeld is dat Lonsdale-jongeren negatieve denkbeelden hebben over allochtonen en dat ze zich door hen bedreigd voelen. Daarnaast worden de Lonsdalers extreemrechtse sympathieën en nationalistische gevoelens toegeschreven.

Bijzonderheden: Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen Specialisatie Interculturele Communicatie Faculteit Communicatie en Cultuur Universiteit van Tilburg

MIVD inzage dossier Bureau Dreigingsanalyse

Jaar:
1992
Taal:Aantal blz:
7
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Dreigingsanalyse MIVD rechtsextremisme in Nederland.

“RECHTS-EXTREMISME IN DE KL.
Er zijn geen aanwijzingen dat vanuit één van de hiervoor genoemde organisaties activiteiten worden ondernomen die er op gericht zijn om een afdeling o.i.d. binnen de KL op te richten. Wei is het incidenteel voorgekomen dat dienstplichtigen, die lid waren of sympathiseerden met rechts-extreme groeperingen, hun voorkeur met betrekking tot ras e.d. tot uiting brachten. Dit heeft met geleid tot wezenlijke spanningen in de betrokken eenheden.
In het recente verleden is er getracht om Nederlanders te ronselen om aan Kroatische zijde deel te nemen aan de burgeroorlog in Joegoslavië, Deze wervende activiteiten warden uitgevoerd door de “Nederlands Kroatische Werkgemeenschap” (NKW) . Een aantal personen met een extreemrechtse achtergrond maakt deel uit van deze organisatie. Een beperkt aantal vrijwilligers, voor een groot deel samengesteld uit ex-militairen, is daadwerkelijk naar Kroatië vertrokken en vormt daar een Nederlandse eenheid. Er zijn geen aanwijzingen dat deze activiteiten door de rechts-extreme politieke organisaties worden ondersteund.”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk

MIVD dossier mogelijke onbetrouwbare dienstplichtigen

Jaar:
1986
Taal:Aantal blz:
21
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Beschrijvingen van MIVD over een dienstplichtige militairen uit Jongeren Front Nederland (JFN) hoek. Deze blijken illegaal wapens en bommateriaal te bezitten. Twee daders of mensen uit de kring van de JFN bomaanslagplegers in 1986 bij een Turks theehuis in Rotterdam blijken elkaar tijdens militaire dienst te hebben leren kennen.

Voorts artikelen over Eite Homan en  Jan Donders.

“Betr gaf als verklaring dat hij zeer gefascineerd is door alles wat met internationaal terrorisme te maken heeft. Hij zou nooit de bedoeling hebben gehad om de zelf
gemaakte bommen daadwerkelijk te gebruiken. Hij wilde slechts experimenteren met de explosieven.”

Met dank aan Stichting Argus en Buro Jansen & Janssen voor het openbaar maken van dit stuk