Home » Kroniek » 16-02-2016 | – 15073
*

Een motie van Voor Nederland waarin de partij de regering verzoekt eerst een referendum te houden in een gemeente alvorens er een AZC geplaatst wordt. Voor Nederland stelt dat ze de burger actief wil betrekken bij de besluitvorming over een AZC. Zo zou er onrust voorkomen worden.

Terug naar het overzicht
Organisaties: