4990 resultaten

*

Kamervragen van de SP over Pegida-voorman Edwin Wagensveld die in Bulgarije op vluchtelingen jaagt (zie 29 juni). De partij vraagt of deelname aan een dergelijke burgermilitie strafbaar is en of Wagensveld strafbare feiten heeft begaan. De SP vraagt of er een strafrechtelijk onderzoek naar Pegida wordt gestart.

*

In Arnhem wordt een Marokkaans-Nederlandse man uit Arnhem gearresteerd wegens bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs. Hij verzet zich tegen zijn arrestatie en beledigt hierbij de agenten met een serie scheldwoorden zoals “vuile kankerkale, vuile kankerjoden, racisten, hoerenzonen, vuile kankerlijers, vuile joden, ik neuk je moeder, je moeder is een hoer“. Hij moet eind 2017 voor de rechter verschijnen.

*

In Den Bosch maakt iemand zich schuldig aan belediging, groepsbelediging en wederspannigheid tegen de politie. Het delict groepsbelediging gaat over discriminatie. Er volgt een strafzaak in maart 2017.

*

De krant schrijft over de gemeente Beuningen die het verzoek heeft afgewezen van drie bewoners om het voetpad langs hun huis af te sluiten. De mensen waren bang dat de toekomstige driehonderd asielzoekers die in een AZC in Ewijk gaan komen, langs hun woning gaan lopen. Ze zijn bang voor het dalen van hun huizenprijzen en een anonieme buurtbewoonster spreekt de angst uit dat asielzoekers zich gaan vervelen en daar rond gaan hangen. De bewoners zeggen niets tegen vluchtelingen te hebben.

*

Vrijdagavond gooien onbekenden eieren tegen de gevel en een steen door de ruit van een woning waar Syrische broers komen te wonen in Oss. De nieuwe bewoners zijn op dit moment in de huurwoning aanwezig. De broers zijn statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning. Buurtbewoners kondigen een demonstratie aan en hebben een handtekeningenactie gehouden. Na dit geweld staat de burgemeester van Oss geen anti-asielzoekersprotesten meer toe in woonwijken, er is een grens overschreden. Mensen moeten demonstraties aanvragen en krijgen dan een plek buiten de wijk aangewezen, niet meer voor de huizen van de nieuwkomers.

*

Barry Madlener van de PVV dient in het parlement een motie in waarin hij constateert dat er vooral tijdens de Ramadan veel gewelddadige incidenten plaatsvinden. Ook constateert hij dat in Almere buschauffeurs hebben gestaakt vanwege onveiligheid. Hij verzoekt de regering, samen met de lokale driehoek, veel sneller en adequater te reageren op geweld of misdragingen door groepjes Marokkaans-Nederlandse jongeren.

*

Een inspreker van Pegida is aanwezig bij een commissievergadering van de gemeente Haarlem waar over containerwoningen voor de opvang van asielzoekers gesproken wordt. De vertegenwoordiger van Pegida spreekt over incidenten rondom een opvang voor asielzoekers, maar gaat amper in op het concrete plan in Haarlem. Daarom wordt diens betoog afgebroken.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van een moslima uit Arnhem die op 20 november 2015 door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is afgewezen voor een functie met minderjarige asielzoekers omdat ze weigert mannen de hand te schudden. Het COA heeft haar hoofdkantoor in Rijswijk. Het College stelt dat het COA de vrouw discrimineert op grond van godsdienst. Hierna wordt in het parlement met afkeuring op de uitspraak gereageerd en een meerderheid wil de uitspraak negeren.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over in klacht van moslima die op 8 oktober 2015 een sollicitatiegesprek had voor een stage op een kinderdagverblijf in Delft. Hier komt dan naar voren dat ze geen religieuze uitingen willen en vragen of de moslima haar hoofddoek af wil doen. De moslima is hierna gekwetst en ziet af van de stage. Het College stelt dat men verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst. De discriminatieklacht is bovendien niet zorgvuldig behandeld door er helemaal niet op te reageren.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van een Sinti-vrouw die geconfronteerd werd met het ontmantelen van vrijgekomen standplaatsen op een woonwagenlocatie in de gemeente Son en Breugel. Dit wordt beheerd door een woonstichting uit Eindhoven. Door het ontmantelen van deze locatie is het aantal standplaatsen van tien naar twee afgenomen. Er staan vijftien mensen op de wachtlijst voor een standplek. Op de woonwagenlocatie worden nu goedkope sociale huurwoningen gebouwd, voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt. Door dit uitsterfbeleid gaat de Sinti cultuur en traditie verloren. Zowel de woonstichting als de gemeente maakt zich schuldig aan discriminatie op grond van ras.

*

Voor Nederland stelt Kamervragen over de weigering van het Kabinet om een lijst met moskeeën bekend te maken die geld zouden ontvangen uit Saoedi-Arabië.

*

De krant schrijft vandaag over een toenemende weerstand in ‘s-Gravenpolder en ‘s-Heer Abtskerke tegen de komst van asielzoekers. Een vrouw uit Goes heeft medestanders opgeroepen om naar de locatie van een AZC te komen en er verzamelt zich vervolgens een groep van pakweg tachtig mensen. Er is sprake van angst voor de veiligheid van jonge vrouwen. Er worden handtekeningen ingezameld en er klinken ook geluiden die duiden op plannen voor minder vredelievende acties. Rond deze tijd is er ook sprake van dreigmails en het gooien van eieren naar auto’s van gemeenteraadsleden.

*

Het gemeenteraadslid Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort stelt vragen aan B&W over de komst van een AZC naar Amersfoort. Hij stelt dat de burgers onvoldoende geïnformeerd zijn over een bijeenkomst en denkt dat de panden rondom het AZC in waarde zullen verminderen. Hij uit zijn zorgen over de veiligheid voor christenen, LHBT’ers, atheïsten en ongesluierde vrouwen. Hierna wordt de lokale partij ervan beschuldigd vluchtelingen te demoniseren en vreemdelingenhaat te uiten. Men denkt dat dit vooral door fractieassistent Ralph Langendam komt, die geholpen heeft de vragen te formuleren. De vragen zijn suggestief en xenofoob. Ze schrijven over het verspreiden van besmettelijke ziektes en terroristische infiltranten, hoge uitkeringen en de verhouding tussen allochtonen en autochtonen.

*

In Den Haag bedreigt iemand twee parkeercontroleurs met de dood: “Ik maak jullie af, ik hak jullie hoofd van je lichaam, jullie gaan je familie ergens in Den Haag begraven terug vinden“. Ook beledigt hij ze: “kanker op van hier kankerhonden, kankernegers, kankerhonden ga terug de boom in“. Hij moet in februari 2017 voor de rechter verschijnen.

*

Het protest van een linkse actiegroep tegen attracties van de Efteling komt vandaag in het nieuws. De groep heeft een brief gestuurd aan het sprookjespark in Kaatsheuvel waarin gevraagd wordt te stoppen met twee racistische attracties. Ze vinden stereotypen van kannibalen en Bosjesmannen kwetsend. Ook de manier waarop Aziaten met spleetogen worden afgebeeld is stereotype. De Efteling wil in gesprek met de actievoerders. Hierna reageert Geert Wilders van de PVV boos: “Ze moeten echt eens ophouden“, “mijn favoriete attractie is de droomvlucht met dwergen en trollen. Dadelijk gaan ze ook nog zeggen dat die racistisch zijn“. Op de sociale mediapagina van de actiegroep verschijnen ook veel kritische reacties.

*

In de Tweede Kamer worden vragen gesteld over Pegida voorman Edwin Wagensveld die eind juni 2016 in Bulgarije langs de grens op vluchtelingen jaagt. De Kamerleden vragen of dit strafbaar is en of de activiteiten van extreemrechtse Nederlanders voor verdeeldheid kunnen zorgen. Ze vragen of een uitreisverbod mogelijk is.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een woonwagenbewoner tegen de gemeente Eindhoven en een woningstichting. Hij mag de woonwagen waar hij woont niet blijven huren en staat op de wachtlijst voor een plek. De gemeente ontmantelt vrijgekomen standplaatsen, maar stelt evengoed dat ze geen uitsterfbeleid zou voeren. Het College stelt vast dat de man niet binnen afzienbare tijd in aanmerking kan komen voor een woonwagenstandplaats en dat er sprake is van discriminatie op grond van ras. Hiernaast wijst het College een klacht af van een vrouw die zich gediscrimineerd voelt omdat het aantal plaatsen op haar kampje verlaagd wordt. Ze is niet ontvankelijk omdat zij persoonlijk geen nadeel hiervan ondervindt. Dan zijn er ook nog uitspraken van het College over een vrouw die een standplaats niet mag overnemen van een vertrekkende hoofdhuurder in een woonwagen waar ze zelf al als medebewoonster woont. Ook hier maken de gemeente Eindhoven en de woningstichting zich schuldig aan discriminatie.

*

In Groesbeek beledigt een man uit Groesbeek of Nijmegen een islamitische vrouw met de uitspraak: “Jullie mogen jezelf niet zo aankleden. Jullie horen hier niet. Jullie zijn IS strijders. Oprotten. Ga terug naar je eigen land“. Hij komt in juni 2017 voor de rechter.

*

In Spijkenisse beledigt een man uit Rozenburg een politieagent met de woorden: “jij, met je gereformeerde kankerkop, vuile kankerjood“. Hij komt in juni 2017 voor de rechter.

*

De rechtbank in Leeuwarden doet uitspraak in de strafzaak tegen Wim Dankbaar uit Overveen wegens het verspreiden van smaadschriften en opzettelijke belediging in Dokkum in 2014 en 2015. De publicist schrijft al langere tijd over de zaak van de vermoorde Marianne Vaatstra in Kollum en blijft vasthouden aan het spookbeeld dat een asielzoeker de dader zou moeten zijn, terwijl er allang een Friese boer als dader veroordeeld is. Hij misbruikte het dagboek van moeder Vaatstra om zijn punt te maken. Hij krijgt een gevangenisstraf van twee maanden en moet ook de vier weken gevangenisstraf van voorwaardelijke straf van het vonnis van 3 maart 2014 uitzitten. Wim Dankbaar gaat zelf in hoger beroep en dat dient eind november 2017.

*

In Alkmaar moet een man uit De Rijp voorkomen wegens bedreiging, groepsbelediging en discriminatie op 12 maart 2016 in West-Graftdijk. Het is onduidelijk wat de uitspraak is, maar er wordt hoger beroep ingesteld en dat dient in juli 2017.

*

De fractie van Voor Nederland in de Tweede Kamer stelt vragen over de “intimidatie en doodsbedreiging aan het adres van een homostel in Amsterdam” (zie 3 juli 2016). De partij wil dat de minister erkent dat niet-westerse allochtonen in Amsterdam relatief gezien vaker verdachte zijn van homofoob geweld. Voor Nederland vraagt of de minister een relatie ziet met de islamitische achtergrond van de buren. Ook wil de partij dat niet de slachtoffers, maar daders hun stad of wijk dienen te verlaten. Ze vragen of de minister “de zorgen van meer dan 70% van de bevolking deelt dat de samenleving structureel ontwricht raakt als gevolg van het wanbeleid op het gebied van immigratie en integratie”.

*

Een internationaal sporttribunaal doet uitspraak in een strafzaak tegen Feyenoord uit Rotterdam vanwege een incident bij een thuiswedstrijd op 26 februari 2015. Toen is er een opblaasbanaan op het veld gegooid, die dicht in de buurt van een A.S. Roma speler met een donkere huidskleur terechtkwam. Feyenoord had hier al een straf voor gekregen maar was in beroep gegaan. Ze ontkennen dat het om racisme gaat, ook omdat de bananengooier van Antilliaanse afkomst is. Het sporttribunaal verlaagt de straf naar een voorwaardelijke sanctie wat betreft het spelen van de volgende Europese wedstrijd zonder publiek, maar laat de vijftigduizend euro boete staan.

*

Het nieuws komt naar buiten dat het Gerechtshof in Leeuwarden twee weken geleden heeft bepaald dat een gemeente verantwoordelijk is dat iedereen veilig in een stad kan wonen. Het gaat om een zaak van een vrouw uit Almere die jarenlang door buurtbewoners gepest en gediscrimineerd is om haar seksuele geaardheid. Ze krijgt gelijk van de rechter, maar door de verjaring van de pesterijen kunnen de daders niet meer worden aangepakt. Ze is naar een andere buurt verhuisd.

*

Het Nederlands Verbond promoot zichzelf op haar website met een sociale hulpactie in Best. De activisten Arie Huisman en Michael Jansen schrijven dat ze van Ravenstein naar Best reizen om daar boodschappen te doen voor een zorgbehoevende bejaarde vrouw. De actiegroep doet dit jaar meer van dit soort projecten voor een positiever imago.

*

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 juli wordt bij de woning van een moslimgezin in Zwolle slachtafval van varkens rondgestrooid. Een onbekende man strooit dit rond het huis en propt een darm in de brievenbus. Hij besmeurt de muren met bloed. In januari 2017 volgen meer van dit soort intimiderende handelingen.

*

Het nieuws komt naar buiten dat de gemeenteraadsfractie van de PVV in Den Haag geschokt zegt te zijn over Haagse scholen die een studiedag inplannen of komende dinsdag helemaal dicht zijn, vanwege de viering van het einde van de Ramadan (Suikerfeest). De PVV zegt: “dit is pure zelfislamisering van de bovenste plank” en “een signaal dat de samenleving zich wel onderdanig schikt naar de islamitische mores“. De partij wil dat de wethouder ingrijpt.

*

Een krant bericht over een homostel in Amsterdam dat door de buren met de dood is bedreigd. Het getreiter van de buren is volgens het stel zo’n zes weken geleden begonnen. Het gaat om Marokkaans-Nederlandse buren die het niet zouden accepteren dat er twee mannen naast hen wonen. Ze hebben vervelende uitspraken gedaan en scherpe voorwerpen in hun tuin gegooid. Er worden stenen tegen de ramen gegooid en ze worden tot diep in de nacht wakker gehouden. Het stel wil weg verhuizen uit Amsterdam. De Tweede Kamerfractie van Voor Nederland stelt er op 5 juli Kamervragen over. De buren stellen dat er sprake is van wederzijdse overlast en ze verdedigen zich met de stelling dat het homostel “Marokkanenhaat” zou hebben. Bovendien zou de beschuldiging van homohaat verzonnen zijn. Het homostel zou een keer bij een burenruzie met een honkbalknuppel gedreigd hebben en ‘vieze Marokkanen‘ geroepen hebben. Hierna duikt het Marokkaans-Nederlandse gezin onder vanwege bedreigingen.

*

De extreemrechtse organisatie Erkenbrand organiseert een thema-avond over “Immigratie en IQ” in een café in Utrecht. De aanwezigen passen samen aan een tafel. Ze gaan in op een onderzoek van Jason Richwine. Die onderzocht de effecten van de Amerikaanse immigratiepolitiek op het nationale IQ. Na ophef hierover werd Jason Richwine in 2013 ontslagen bij de Heritage Foundation.

*

In Oss wordt op vrijdagavond een demonstratie gehouden door RVF Landstorm Nederland tegen de opvang van asielzoekers en statushouders. Er lopen circa dertig mensen mee en het verloopt rustig. Er worden spandoeken meegedragen met teksten als: “Stop de Multiculturele terreur” en “Grenzen dicht“. Johnboy Willemse vormt met NVU-leider Constant Kusters de leiding over deze demonstratie. Er lopen zowel mensen van buiten Oss, als een handjevol wijkbewoners mee. De NVU’er Martin de Regt is een van de sprekers.

*

Geert Wilders van de PVV is vrijdagavond aanwezig op een locatie op de Veluwe. Voor dr. Gert Jan Mulder signeert hij zijn boek “Marked for Death“.

*

Een leerling van een kappersopleiding bezoekt voor een project over het jodendom een synagoge in Amsterdam. Daar zegt hij: “Als ik had geweten dat ik naar een stelletje zionisten was geweest had ik een bom meegenomen“. Ook zegt hij volgens getuigen iets over een mes. De beveiliging van de synagoge komt erbij, maar de leerlingbegeleiders weten de boel te sussen. In eerste instantie wil de school hem van de opleiding sturen, maar als hij een werkstuk over zionisme maakt en zijn excuses aanbiedt, mag hij blijven. Hij zegt later niets tegen joden te hebben en van “Jodenkoeken te houden“. Hij licht verder toe: “Ik had begrepen dat zionisten altijd terroristen zijn, net als I.S.

*

In een trein tussen Rotterdam en Amsterdam worden twee aangeplakte stickers gezien met deze teksten: “niet immigreren, maar deporteren” en “protect Europe, smash cultural marxism, fight the islamic invasion, close the borders“.

*

Enkele kerken in Boxmeer en Sambeek zijn beklad met nazistische tekens. De regio wordt sinds februari geteisterd door een vandaal die gebouwen bekladt.

*

Voorafgaand aan de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam dringt een “dronken onverlaat met een spuitbus” een tent binnen waar de kransen voor de herdenking zijn klaargelegd. Hij bekladt enkele kransen en vernielt er eentje. Na een korte vechtpartij met beveiligers kan de politie de onruststoker inrekenen. Het motief van de man is onduidelijk. Er is echter ook protest uit eigen kring rondom deze herdenking vanwege de datumkeuze. In de nacht volgend op de kranslegging (dus de nacht van 30 juni op 1 juli) hebben onbekenden bijna alle kransen die bij het monument zijn neergelegd weggehaald en in de bosjes gedumpt.

*

Het nieuws komt naar buiten dat een rechter recent een verzoek van twee mensen uit Den Bosch heeft afgewezen om een referendum te houden over de komst van een AZC. De Gemeenteraad wees al eerder een dergelijk verzoek van een lokale partij af. De rechter wil de slagvaardigheid van de overheid niet ondergraven en respecteert dit besluit. Het AZC zou in Rosmalen moeten komen.

*

In Geldermalsen wordt er een extra raadsvergadering gehouden over de bijdrage die Geldermalsen kan leveren aan de vluchtelingenproblematiek en -opvang. Tegenstanders van de komst van een AZC in Geldermalsen reageren meteen en kondigen voor dezelfde avond een demonstratie aan. Hier komen enkele rechtsextremisten op af zoals Ben van der Kooi en Scott Kowalsky met een anti-islamvlag. De actiegroep “AZC Nee” heeft de aangekondigde protestactie echter afgeblazen en er is deze avond dus geen demonstratie bij de raadsvergadering, omdat ze geen vergunning aangevraagd hebben. De groep is wel aanwezig bij de vergadering.

*

De Pegida activisten Edwin Wagensveld en Tatjana Festerling (van AfD) patrouilleren in het grensgebied van Bulgarije met Turkije. Ze zijn beiden gekleed in een militair camouflagepak met een armband in de kleuren van de Bulgaarse vlag. Volgens een krant jagen ze op vluchtelingen met een patrouille van een Bulgaarse burgerwacht. Dit gaat om de beweging “Bulgarian Military Veterans Union” en “Vasil Levski“. Het duo heeft ook een Fortress Europe vlag mee en verklaren “om op de frontlinie te vechten tegen de stroom binnendringers van Turkije”. Ze zeggen dat er binnendringers (“invaders“) komen uit Afghanistan, Pakistan en Irak en zetten ze weg als ISIS supporters.