4784 resultaten

*

Op Twitter maken onbekenden vandaag een joodse Amsterdamse studente zwart. Ze plaatsen onder haar naam beledigende berichten tegen moslims. De islam wordt doodgewenst en “stinkmoslims” moet het land uitgeschopt worden. De studente doet aangifte van identiteitsroof, belediging, smaad en bedreiging.

*

Vandaag meldt een krant dat een PVV-senator een suggestieve tekst heeft getwitterd bij een foto van biddende moslims in de Vluchtkerk in Amsterdam: “ik mis de A.K.47 in het plaatje”. De A.K.47 is een automatisch geweer dat ook door veel terroristische organisaties gebruikt wordt.

*

Een 32-jarige man uit Enschede plaatst een discriminerende tekst op de website van de lokale nieuwssite van RTV Oost. Hij wenst dat zigeuners allemaal verdrinken en stelt dat Hitler er wel raad mee wist.

*

Bijeenkomst voor leden en achterban van de aan Combat 18 gelieerde organisatie Aryan Terror Brigade – Storm Divisie Nederland. Dit is een kleine radicale groep van neonazi’s die erg op uiterlijk vertoon gericht zijn. Zo poseert haar aanhang in militante uitdossingen op internet. Ook hebben ze een “Meldpunt voor het vechten tegen antifa”.

*

Op haar website schrijft het extreemrechtse bedrijfje Fenris Postorder van Tim Mudde uit Sassenheim dat ze per deze datum gestopt zijn met hun handel. Ze verkochten extreemrechtse muziek en kleding. Ook vlaggen, boeken en sieraden die voor haar publiek interessant waren werden verkocht.

*

Vandaag wijst een bedrijf uit Leeuwarden dat hypotheken verstrekt een hypotheekaanvraag af van mensen die op een woonwagenplek in een niet genoemde gemeente staan. Ze dienen een discriminatieklacht in bij het College voor de Rechten van de Mens.

*

Tijdens de Kerstvakantie op een niet precies genoemde datum start de NVU in Purmerend met het verspreiden van pamfletten tegen allochtonen. Vooral werknemers uit Oost-Europa moeten het ontgelden. Het blijkt het begin van een serie folder- en plakacties die weken doorgaat.

*

Vandaag twittert Geert Wilders: “Krankzinnig voornemen: islamitische gebedsruimte in Pretpark Walibi Holland. Geen islamisering van onze pretparken”. Het betreffende pretpark zit in Biddinghuizen. Zie ook 27 december voor Kamervragen.

*

Een informeel heidens Midwinterfeest in Den Haag van de groepering Rijnbok. Deze club startte ooit als Het Nationalistisch Kollektief Rijnland. Het is vooral bekend onder de naam van haar tijdschriftje Rijnbok dat zelf inmiddels Stamtafel Courant of Stamkoe heet. Ze komen zelf uit de regio Leiden/Bollenstreek.

*

De Nationale Sozialisten Niederlande (NSN) doen verslag van drie Kerstmanifestaties van Die Rechte in Dortmund. Ongeveer honderd neonazi’s uit Duitsland en Nederland manifesteren zich in de buurt van de burgemeester en andere belangrijke figuren uit de politiek om “het sociale wanbeleid” aan te kaarten.

*

Joelfeest van Voorpost in het Belgische Oostmalle in het kader van de Winterzonnewende. Nederlandse Voorposters zetten het in hun agenda.

*

In Almelo worden een vader en zoon van een autochtone familie veroordeeld tot gevangenisstraffen. Ze hebben in juni 2012 hun Turkse buurman dusdanig mishandeld dat deze later komt te overlijden. De vader krijgt als hoofddader een jaar gevangenisstraf. De zoon is niet schuldig aan de dood van de buurman en krijgt vier weken gevangenisstraf voor mishandeling. De helft van deze straffen is voorwaardelijk. De moeder van het gezin en de zoon van de Turkse buurman worden vrijgesproken. Er wordt ontkend dat er racisme in het spel zou kunnen zijn. De Almelose buren leefden al langer in spanning met elkaar.

*

Een bank in Arnhem heeft in november 2011 ten onrechte een hypotheek geweigerd aan een Nederlandse man. Hij kreeg de hypotheek niet omdat zijn Russische vrouw geen Nederlands burgerservicenummer heeft. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt vandaag dat deze bank hiermee verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van nationaliteit.

*

In Kamervragen over criminaliteit door Marokkaanse jongeren herhaalt de PVV haar stokpaardjes “dat het Marokkanenprobleem structureel het beste is op te lossen door keiharde straffen en waar mogelijk denaturalisatie en uitzetting van het tuig”. Een incident in Amsterdam was de aanleiding voor de vragen.

*

Bij thuiskomst na een dag op school in Bennekom, zingt een jongetje een liedje met een de tekst waarin joden vies, dom en stom worden genoemd. De jongen heeft het liedje geleerd van de leerkracht in de jongste groep van de basisschool. De moeder dient een klacht in bij de school, maar ze krijgt later niet te horen wat er wordt gedaan tegen de leraar.

*

In Almelo staan vier minderjarige personen terecht voor een serie brandstichtingen en een hakenkruisbekladding in Borne in mei 2012.

*

Voorpost Haaglanden houdt een stamtafel in een lokale horecagelegenheid.

*

Een vrouw in Steenwijk treft in de ochtend een hakenkruis aan op haar voordeur. De vrouw steunt Israël openlijk met een sticker op haar raam aan de straatkant. Bij de buren zijn geen hakenkruisen gezet en het lijkt dus een gerichte actie. Buurtbewoners hebben haar eerder dit jaar aangesproken op het steunen van Israël.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een moslima uit Den Haag die in juli 2012 een sollicitatiegesprek had bij een supermarktketen. Ze zegt dat haar een functie geweigerd werd als kassamedewerkster omdat ze een hoofddoek draagt. De teamleidster van de supermarkt ontkent deze lezing. Het college ziet onvoldoende bewijs en kan dus geen verboden onderscheid op basis van godsdienst aantonen.

*

In Amersfoort brandt een computerspellenwinkel uit, die eigendom is van een Turkse winkeleigenaar. Op de muren van de winkel vindt de politie hakenkruisen en racistische teksten zoals “Buitenlander oprotten”. Vlak voor deze brand werd er een racistische dreigbrief gestuurd naar deze winkel en nog zeker vier andere Turkse ondernemers in de buurt. Daarin stonden dezelfde scheldwoorden.

*

Een krant bericht vandaag over een onderzoek waaruit blijkt dat er nog steeds sprake is van discriminatie in de uitzendbranche. Met name Turkse, Surinaamse en Antilliaanse mannen worden achtergesteld. En 43% van de uitzendbureaus willigt discriminerende verzoeken van werkgevers in, om geen allochtonen te leveren.

*

Het politiebureau in Hoek van Holland wordt vandaag beklad met een Davidster en een hakenkruis.

*

Bij een strafzaak in Zwolle, waar een krant vandaag over schrijft, krijgt een 25-jarige man uit Emmen een werkstraf van tachtig uur. Hij maakte racistische en discriminerende opmerkingen richting politieagenten. Dit gebeurde in januari 2012 tijdens een kroegentocht in Zwolle.

*

De Hoge Raad bepaalt dat het weigeren van Iraanse studenten voor studies in Delft en Groningen discriminerend is. Op basis van een sanctieregeling van de Verenigde Naties (VN) is er in 2006 een kennisembargo ingesteld tegen Iran. Hierdoor worden Iraanse studenten op basis van hun nationaliteit uitgesloten.

*

Een 21-jarige man uit Kampen krijgt een taakstraf van veertig uur van een rechter in Zwolle. Hij had zich in december 2011 op de lokale televisie discriminerend uitgelaten met kreten als “roetmoppen” en “kutzwarten” tijdens een Kerstmarkt. Hij zou destijds flink dronken zijn geweest en heeft excuses aangeboden.

*

De PVV maakt vandaag de oogst van hun “Polenmeldpunt” over overlast door Midden- en Oost-Europeanen bekend. Volgens een PVV-Kamerlid zijn er 38.139 authentieke klachten binnengekomen over “ernstige problemen”. De overige 80% van de meldingen die binnen kwam was waardeloos, spam, grappen en sabotage door tegenstanders van het initiatief. De echte klachten zouden om overlast, dronkenschap, geluidsoverlast, parkeerproblemen, het “inpikken” van baan of huis en criminaliteit gaan. De PVV wil dat bedelaars, werklozen, daklozen en verslaafden uit de beoogde landen uitgezet worden. Het meldpunt was sinds de oprichting zelf ook onderwerp van veel klachten, maar dan bij Anti-Discriminatie Bureaus.

*

Bij een winkelcentrum in Amsterdam-Noord worden een hakenkruis en een Joodse Davidster geklad.

*

Het deelgemeentebestuur in Hoek van Holland krijgt een dreigbrief met een hakenkruis en een getekende handgranaat. Verder staan de woorden ‘dood en verderf’ er op. Rond deze datum worden in Hoek van Holland veel hakenkruisen geklad op prullenbakken, de gevel van het politiebureau en het stadsdeelkantoor. Maar ook op woningen en auto’s van individuele burgers. Zelfs in het park het Roomse Duin worden de symbolen aangetroffen. De afkortingen SS en NSB worden gebruikt.

*

Bij een amateurvoetbalclub in Amsterdam wordt een twaalfjarige jongen uitgemaakt voor “rotjood” door een clubgenoot. Op deze dag doet de jongen mee aan een clubactiviteit ter gelegenheid van de dood van een grensrechter uit Almere.

*

De rechtbank in Rotterdam veroordeelt twee voormalige politieagenten wegens het ontvoeren en bedreigen van een Poolse zwerver in Bleiswijk in augustus 2009. De agenten zijn al ontslagen om deze kwestie. De een krijgt een werkstraf van 240 uur en de ander moet drie maanden de gevangenis in. Ze hadden de Pool naar een afgelegen plek gebracht, een pistool tegen zijn hoofd gezet en de suggestie gewekt dat hij zijn eigen graf moest graven. Er volgt een hoger beroep in januari 2014.

*

Tweede Kamerfractie van de PVV wil de gemeente Amsterdam beboeten, wanneer zij niet mee wil werken aan het strafbaar stellen van illegaliteit. Ze willen hier Kamervragen over gaan stellen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat een omgangshuis in de gemeente Zaanstad geen verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt. In haar huisregels is de eis opgenomen dat er Nederlands moet worden gesproken. Het omgangshuis heeft voldoende goede redenen voor de taaleis aan kunnen dragen.

*

Bij het stellen van Kamervragen door de PVV-fractie willen ze opnieuw dat Marokkaanse geweldplegers na hun straf gedenaturaliseerd worden en uitgezet worden. Ook spreken ze weer van een “structureel Marokkanenprobleem” dat Nederland zou hebben.

*

Op een concert van de Duitse extreemrechtse Hooliganband Kategorie C / Hungrige Wölfe in Nederland zouden 600 fans afgekomen zijn. Het publiek zou hoofdzakelijk uit Duitsers bestaan hebben, maar het concert is door een Nederlandse NVU’er georganiseerd. Die doneert vervolgens een groot deel van de opbrengst aan de nieuwe organisatie GefangenenHilfe. Die organisatie heeft het stokje van de verboden HNG overgenomen in het ondersteunen van Duitse neonazi’s die in de gevangenis zitten. Op internet promoot Patrick de Bruin dit benefiet.

*

Vanuit de Tweede Kamerfractie van de PVV worden vandaag vragen gesteld over “criminele Marokkanen die stelselmatig wijken en wijkbewoners terroriseren”. Ze willen dat ze “aangepakt en van de straat geveegd worden”. De PVV’ers noemen het “racistisch geweld” door Marokkanen tegenover niet-Marokkanen. Ze willen de Marokkanen die voor dit “Marokkanenprobleem” verantwoordelijk zijn in heropvoedingskampen stoppen, of denaturaliseren en met de hele familie het land uitzetten.

*

Het College voor de Rechten van de Mens, dat klachten behandelt over ongelijke behandeling en discriminatie, doet vandaag uitspraak in een zaak van een autoverhuurder uit Delft. Die weigerde in juni 2012 een Sloveense vrouw als klant. Haar Portugese vriend mocht de auto wel huren. Het College oordeelt dat het bedrijf hierdoor verboden onderscheid op basis van nationaliteit heeft gemaakt.

*

De Raad van State geeft een aantal omwonenden van een geplande moskee in Tilburg gelijk in hun bezwaar tegen de bouwvergunning. Ze verzetten zich tegen de bouw van de moskee omdat ze een tekort aan parkeerplaatsen zeggen te vrezen. De gemeente had hun bezwaarschriften echter afgewezen. De Raad van State oordeelt vandaag dat hun zorgen toch gegrond zijn.

*

Informele Stamtafel van Voorpost Rijnmond in Rotterdam. Met dit soort maandelijkse lokale kroegbijeenkomsten wil Voorpost de onderlinge kameraadschap verstevigen, nieuwe aanwas genereren en actieplannen smeden.

*

Vandaag bericht de Leeuwarder Courant over een recente strafzaak in Leeuwarden tegen twee mensen uit Sneek die veroordeeld worden omdat ze op een niet genoemde datum een neonazi mishandeld hadden. Die neonazi had zich in Sneek lovend over Hitler uitgelaten, droeg hakenkruisen op zijn kleding en zou de Sneekers bedreigd hebben in een pizzeria. In verklaringen van getuigen worden die bedreigingen ontkend.