Home » Kroniek » 10-04-2013 | – 8374
*

In de Tweede Kamer dient de PVV een drietal moties in. In de eerste motie wordt om sluiting van moskee-internaten gevraagd omdat de islam “intrinsiek antisemitisch, homofoob, vrouwonvriendelijk en gewelddadig” zou zijn. In de tweede motie wordt de regering gevraagd om een verband te erkennen tussen “eergerelateerd en eerwraak-geweld en de islam”. Met de derde motie pleit de PVV ervoor om Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in te trekken omdat discriminatiemeldpunten overbodig zouden zijn.

Terug naar het overzicht
Organisaties: