4990 resultaten

*

De VVD stelt in de Tweede Kamer vragen over de website Alt Rechts waarop een overzicht van Joodse mensen en van “volksvijandig Nederland” staat. De VVD vraagt of de website bedreigend en lasterlijk is, discriminatie cultiveert en faciliteert en bewust haat en verdeeldheid zaait. De Minister antwoordt dat er in maart overleg over geweest is. Er is nog geen aangifte tegen de site gedaan, maar deze is wel door de provider offline gehaald.

*

In de nacht van dinsdag 2 mei op woensdag 3 mei wordt een bestelbus voor de woning van een gezin in Geldrop in brand gestoken. Er zijn in april en juni 2017 ook voorvallen bij deze woning. Het gaat om een gezin van gemengde afkomst, waarbij de vrouw uit Tanzania komt en een donkere huidskleur heeft. Het is onduidelijk of er racistische motieven meespelen rondom de vernielingen.

*

Pegida-voorman Edwin Wagensveld wordt vrijgesproken door de politierechter in Utrecht. Hij was aangeklaagd omdat hij zich niet aan de door de burgemeester van Utrecht opgelegde beperkingen heeft gehouden rond een Pegida-demonstratie in februari 2017. Hij dook toen op bij de locatie van een linkse tegendemonstratie. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep en dat dient in november 2017.

*

Een man uit Deventer moet in Zwolle voor de rechter verschijnen wegens eenvoudige belediging en groepsbelediging in Deventer in april 2013. Hij zei toen tegen drie mensen: “Jullie zijn Joden, jullie moeten terug naar Palestina, jullie moeten vergast worden. Jullie zijn zwijnen, ze moeten jullie allemaal vergassen, jullie moeten terug naar Palestina“. Ook spuugde hij een van de mensen in het gezicht. Voor het spugen en de groepsbelediging wordt hij vrijgesproken, maar voor de eenvoudige belediging krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week en moet hij een kleine schadevergoeding betalen.

*

Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelt een man uit Den Haag in hoger beroep tot een taakstraf wegens smaad tegen een Joodse vrouw op internet. Deze straf kreeg hij ook al op 2 juni 2016. Hij had in augustus 2014 een Joodse vrouw gefilmd op de markt in Den Haag toen ze ruzie kreeg met twee moslimvrouwen. De aanleiding van die ruzie was haar halsketting met een Davidster en het kwam toen tot een handgemeen tussen de vrouwen. De man plaatste de video op internet met negatieve commentaren jegens de vrouw. Volgens de man was ze een “naziwijf en wannebe Jood die zielig deed met antisemitisme en meer zusters had lastig gevallen”. De rechter acht hem schuldig aan smaad en belediging. Hij krijgt de taakstraf ook voor het oplichten van een bankinstelling op een andere datum.

*

Onbekenden hangen deze dinsdag in alle vroegte spandoeken op bij een bouwlocatie voor een nieuwe moskee in Tilburg. Op de spandoeken wordt opgeroepen in verzet te komen tegen de bouw van de nieuwe moskee. Ook staan er beledigende slogans op over de islam. Op de sociale media kanalen van anti-islambeweging Pegida verschijnen al vroeg foto’s, maar Pegida zegt ze per mail te hebben ontvangen, en zou niet weten wie er achter de spandoeken zit. Omwonenden hebben lang geprobeerd de bouw tegen te houden, onder meer vanwege een verwacht tekort aan parkeerplaatsen.

*

In Hilversum bedreigt en mishandelt een man iemand door die te slaan en te zeggen: “ik maak je dood“. Hij vernielt een deur en beledigt het slachtoffer met: “hoer, kut Braziliaan vuile emigrant“. De strafzaak dient eind augustus 2017.

*

Deze avond is er een inspreekronde in de gemeenteraad van Hardenberg. Een inspreker zegt dat sinds de komst van een AZC “als het ware iedereen met een buitenlands voorkomen over één kam wordt geschoren”. Hij ervaart haat, afwijzing en agressie. Alle moslims moeten dood en als hij op het station loopt wordt hem toegeroepen een kaartje naar Aleppo te kopen. Discriminatie zou dagelijks voorkomen in Hardenberg. De gemeente besluit geld uit te trekken om een aanjager aan te stellen die alle activiteiten op het gebied van integratie coördineert.

*

Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelt een man uit Leiden tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Deze straf is voor opruiing en aanzetten tot haat of discriminatie in een periode van september 2013 tot april 2015. Hij schreef toen drie keer radicale teksten tegen homo’s en afvallige moslims zoals Ayaan Hirsi Ali. Hij keurde terreuraanslagen goed en maakte grappen over het van hoge gebouwen gooien van homo’s. Dit is een uitspraak in hoger beroep en de eerste uitspraak was in oktober 2016.

*

De PVV stelt Kamervragen over de Nationale Politie die de Telegraaf zou hebben voorgelogen met de mededeling dat er geen gegevens worden verzameld over misdrijven gepleegd door asielzoekers. De PVV vraagt hoeveel criminele asielzoekers er op dit moment in Nederland zijn. De partij wil dat alle asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd nooit een verblijfsvergunning krijgen, maar van straat worden gehaald en “ons land worden uitgezet“. De PVV vraagt of de minister bereid is de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers te sluiten.

Er is een tweede sessie van Kamervragen van de PVV, waar Geert Wilders mede-indiener is. Dat gaat over het niet samengaan van massa-immigratie met onze verzorgingsstaat. De PVV stelt dat het open grenzenbeleid onhoudbaar is omdat “de meeste bijstandsuitkeringen naar niet-westerse allochtonen” zouden gaan. De partij vraagt waarom de minister “een blanco cheque uitschrijft voor de vele asielzoekers en migranten die naar Nederland komen“. Verder schrijven ze dat er “een bevolkingsexplosie plaatsvind in Afrika en dat Nederland zal worden overspoeld door Afrikaanse migranten als de Minister blijft slapen en geen maatregelen neemt.” Als laatste wil de PVV weten: “bent u bereid de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen?“.

*

Een 1 mei demonstratie in Antwerpen van het collectief “Nationalisten tegen Kapitalisten” waar de organisaties Nation, N-SA, Autonome Nationalisten Vlaanderen en NVU in zitten. Er zijn ongeveer zestig neonazi’s aanwezig met vlaggen en spandoeken en er worden vooral leuzen tegen antifascisten geroepen. In een groep van de NVU zitten mensen als Constant Kusters, Yvette Evers, Martin de Regt, Koos Roegholt en René Rütze. Op een NVU spandoek staat “Nederland is overvol. Geen immigratie maar remigratie“. Naast Constant Kusters zijn er sprekers van Nation (voorman Hervé van Laethem), de ANV (Andy Hendrickx en Wesley Hendrickx) en N-SA (Eddy Hermy).

*

De Haagse partij Islam Democraten doet aangifte tegen de (voormalige) medewerkers van een zwembad in Den Haag die anoniem een brief hebben geschreven over wantoestanden in het zwembad. De brief is discriminerend en beledigend, want ze spreken over “moslim tuig” en bestempelen de allochtone zwembadbezoekers als criminelen omdat ze dure auto’s hebben. De zwembadmedewerkers beklagen zich over wangedrag door jongeren met “erg uiteenlopende achtergronden” en stuurden een brief aan Groep de Mos van Richard de Mos.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het beleid van de gemeente Gouda inzake de hoeveelheid woonwagenstandplaatsen in Gouda. Het aantal van zeventig woonwagenstandplaatsen wordt niet uitgebreid. Een belangenvereniging klaagt over discriminatie omdat er onvoldoende standplaatsen zijn en mensen geen wachttijd op kunnen bouwen. Het College stelt dat er geen sprake is van discriminatie op grond van ras. De gemeente biedt namelijk ook vijf koop-standplaatsen aan en houdt het aantal standplaatsen gelijk. De loting kan oneerlijk zijn tussen woonwagenbewoners onderling, maar dat levert geen discriminatie op.
Een tweede klacht waarover het College vandaag uitspraak doet gaat over een klacht van een woonwagenbewonersvereniging uit Gouda tegen de Minister van Binnenlandse Zaken die in oktober 2006 een rapport voor gemeentes uitbracht “Werken aan woonwagenlocaties“. In dit rapport staan allerlei beleidsvarianten voor woonwagenlocaties. Het College stelt dat twee van deze varianten discriminerend zijn en dat ze voor de rest niet bevoegd zijn om over het Ministerie te oordelen. Bij de varianten die discriminerend zijn, gaat het om de “nuloptie“, waarin de huisvesting in woonwagens verdwijnt en de variant “afbouwbeleid“. In deze twee opties wordt de kern van de woonwagencultuur aangetast en levert dit discriminatie op grond van ras op.

*

In de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei is een muurschildering voor een omgekomen jongen in Eindhoven beklad met een Keltisch kruis en een de tekst “Kalergi Plan“. Die tekst verwijst naar een racistische complottheorie waarbij de oorspronkelijke bewoners van Europa zouden worden vermengd met donkere en Aziatische mensen. In de complottheorie zou deze “sub-menselijke soort”  dan makkelijker overheerst kunnen worden door “de elite“.

*

Een neonazistische 1 mei demonstratie in Halle, Duitsland. Vanuit Nederland roept ACN-AKN op om hieraan deel te nemen. Ze willen hiermee internationale solidariteit betuigen aan “de kameraden van het Antikapitalistisches Kollektiv (A.K.K.)“. Rondom de demonstratie vallen neonazi’s enkele jongeren aan omdat ze denken dat dit antifascisten zijn. Ze slaan hen met stalen staven. De demonstratie komt niet weg van het station vanwege blokkades. De neonazi’s reizen naar een naburige stad voor een spontane demonstratie en er worden meer dan honderd deelnemers opgepakt.

*

De Joodse organisatie CIDI brengt een persbericht uit waarin staat dat ze aangifte gaat doen tegen Jeroen de Kreek uit Amsterdam vanwege zijn drie antisemitische websites met titels als “Jodenlijst, Holocaustfraude en Holocaustbedrog”. De provider wil ze niet offline halen vanwege de vrijheid van meningsuiting. Op deze sites staan de namen van Nederlandse Joden en strafbare antisemitische uitingen.

*

In Den Haag bedreigt een vrouw uit Den Haag een zwangere vrouw met de dood en zegt dat ze haar in haar buik gaat steken. Ze beledigt politieagenten met: “kankerlijer, kankernikker“. Er volgt een strafzaak in augustus 2017.

*

In de periode van 1 mei tot 8 augustus 2017 maakt een man uit Dordrecht zich schuldig aan een serie delicten. Het gaat om postdiefstal, afpersing, een doodsbedreiging en een belediging met de woorden: “Joods speenvarken, autistisch kankerzwijn, autistisch misbaksel, mislukte kankerkneus, Joodse brilsmurf met een autistische handicap“. De strafzaak dient in januari 2018.

*

Ergens in april wijst een bedrijf uit Kloosterhaar een woonwagenbewoner af die via een uitzendbureau voor hen wilde werken als deskundig asbestverwijderaar. Vanwege slechte ervaringen uit het verleden wil het bedrijf geen zaken doen met woonwagenbewoners. De man dient een discriminatieklacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Een uitspraak volgt in november 2017.

*

Ergens in april loopt een Joods-Israëlisch echtpaar door Gouda en komt de daders van een antisemitisch geweldincident van een half jaar eerder tegen. Dat incident was op 16 oktober 2016. Het echtpaar wordt begroet met middelvingers en hen wordt toegeschreeuwd dat ze “moeten oprotten naar hun eigen land” en “vuile huichelaars” zijn.

*

Er is een hockeywedstrijd, maar in de berichtgeving wordt niet gezegd waar die gehouden wordt. Het gaat om een wedstrijd tussen teams uit Rotterdam en Amstelveen. Hier maakt een Rotterdamse speler een bepaald gebaar. Een Joodse organisatie ziet het als een Hitlergroet en doet aangifte. De speler zegt zelf echter dat het om het gebaar microfoondrop gaat. Na een gesprek trekt de Joodse organisatie de aangifte weer in. De speler zegt dat hij niet de bedoeling had een Hitlergroet te brengen.

*

In Rotterdam beledigt een man twee politieagenten met de woorden: “Jullie zijn kankerhomo’s, jullie kankermoeder, jullie zijn teringlijers, joden“. De strafzaak dient in juni 2017.

*

In Den Haag houden mensen vanuit een pro-Russische invalshoek een herdenking van een bloedbad in Odessa, Oekraïne, op 2 mei 2014. Hier is de rechtsextremist Alfred Vierling bij aanwezig en Martijn Janssen plaatst later videobeelden op zijn kanaal.

*

Een man maakt zich in Den Haag schuldig aan belediging en wederspannigheid richting de politie. Hij bedreigt agenten met geweld en verzet zich met geweld tegen hen. Hij schopt tegen de deur van de ophoudruimte (op het bureau) en beledigt de agenten met: “kankerjoden, kankerjood, joden“. De strafzaak voor dit alles dient in juli 2017.

*

Een groep die zich Thule Gezelschap noemt, heeft in Arnhem een “bijeenkomst met onze kameraden van Golden Dawn“. Gouden Dageraad is een extreemrechtse partij uit Griekenland.

*

Een man maakt een klein dansje in een supermarkt in Amsterdam. Hij wordt hierop uitgescholden door een andere man voor “kankerhomo“. Als de dansende man iets terugzegt wordt hij hard in zijn gezicht geslagen en is een paar minuten bewusteloos. De vriend van het slachtoffer pakt de agressor vast en ze gaan samen vechtend door de winkel. De aanvaller roept dat hij de jongen of zijn moeder zal doodschieten. Een bewaker grijpt de aanvaller, maar zet hem gewoon de winkel uit, zonder zijn gegevens te noteren. Later meldt de agressor zich bij de politie.

*

Onder een brug in de provincie Flevoland staan hakenkruisen gekalkt en de woorden “fuck de joden“.

*

De extreemrechtse website Alt Rechts wordt offline gehaald na klachten over hun “Jodenregister” die ze daar hebben staan. De site lijkt gelinkt te zijn aan de website Frisse Kijk (ook: Andere Kijk). Op de website van Alt Rechts wordt opgeroepen om “volksvijandige” Nederlanders aan te geven. Onder hen vallen volgens de site ook Nederlandse Joden, die als een “uitheems organisme” worden aangeduid.

*

In Den Haag pleegt een man uit Alphen aan den Rijn grootschalige grafschennis op een begraafplaats. Hij vernielt zeker veertien graven. Op het politiebureau vernielt hij een computer, beeldscherm en de politiecel. Hij bedreigt een agent met de dood en beledigt agenten met de woorden: “ga weg jij kankermongool, jij bent echt een vuile vieze kankermongool. Jij bent echt een kankerjood, ik vind jullie kankerlijers, ik neuk jullie en ik neuk jullie moeders. Durven jullie wel kankerpopo’s, kankerjood doe even rustig. Kanker, kanker trieste figuren, kankerjoden, ga lekker naar jullie kankermoeders“. De strafzaak dient in juni 2017.

*

In Apeldoorn mishandelt een man iemand door diens nek vast te pakken en met kracht in het gezicht en op het hoofd te slaan en stompen. Hij beledigt twee politieagenten met de woorden: “Vieze smerige kankerturk“. De strafzaak dient in augustus 2017.

*

In Apeldoorn beledigt een man een politieagent met: “kankerwout, teringwout, vuile kankerlijder, kanker Indo, vuile kut Indo. Ik heb jaren in de bak gezeten, ik ben niet bang voor jullie kankerlijders“. De strafzaak dient in augustus 2017.

*

Een man uit Krimpen aan den IJssel beledigt politieagenten in Rotterdam met de woorden: “Jullie zijn een stelletje kankerjoden, kankerjoden“. De strafzaak dient in augustus 2017.

*

In Rotterdam wordt een politieagent beledigd door een man. Hij zegt: “mongool, kanker hoer, jullie zijn een stelletje kanker joden“. De strafzaak dient in augustus 2018.

*

Een man uit Nijmegen krijgt een boete in een strafzaak in hoger beroep voor het Gerechtshof in Arnhem. Hij is hiervoor al bestraft op 12 mei 2016, maar ging in hoger beroep. Hij krijgt de straf wegens een belediging in augustus 2015 in Nijmegen. Toen schold hij een persoon van Turkse komaf uit met: “vuile kutbuitenlander” en “rot op naar je eigen land“. Voor de aanklacht groepsbelediging ziet het Hof onvoldoende bewijs, dus blijft alleen belediging staan.

*

Een man uit Velp krijgt een korte taakstraf van het Gerechtshof in Arnhem wegens groepsbelediging. Hij was hier in augustus 2015 nog voor vrijgesproken. Het gaat om een strafzaak in hoger beroep wegens het opzettelijk beledigen van Joden en buitenlanders in juni 2015 in Arnhem. De man bracht toen de Hitlergroet en riep “White Power” tegen een groepje mensen met een donkere huidskleur.

*

Een krant schrijft over een recente uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem over een kort geding in hoger beroep van Michel Letteboer uit Almelo tegen zijn ontslag bij een school in Oldenzaal vanwege zijn NVU-verleden en extreemrechtse uitspraken. Het Hof stelt dat het ontslag geoorloofd is omdat Letteboer zijn extreemrechtse verleden verzwegen heeft.

*

Mevrouw Nel Stins moet in haar woonplaats Utrecht voor de rechter verschijnen wegens haar toespraak op een anti-asielzoekersdemonstratie in Utrecht in maart 2016. Bij die demonstratie toen waren groepen betrokken zoals Pegida, DTG en Nederlands Verbond. Stins riep toen op om moskeeën in brand te steken: “de bom (d)er in, in de moskeeën, ze mogen van mij in al die asielzoekers de bom (d)er in gooien, moskee de brand er in, we moeten gaan relschoppen met geweld“. De strafzaak wordt echter ingetrokken vanwege haar slechte gezondheid. Enkele dagen later legt de Officier van Justitie haar nog wel een kleine strafbeschikking op in de vorm van een korte taakstraf.

*

Een strafzaak in Rotterdam tegen een man uit Den Haag wegens meerdere delicten. Hij stuurde in december 2016, vanuit de plaats Thorn, dreigende berichten met doodsbedreigingen naar medewerkers van een hulpverleningsinstantie in Rotterdam. Hier zat de tekst bij: “Stiekemers bang bang heb niets te verliezen ik kom langs zwaar bewapend beloof ik jullie kanker joods volk“. In januari 2017 reist de man vanuit Thorn of Sittard naar Rotterdam en steelt daar een vleesmes uit een supermarkt. Hij gaat naar de instantie en zwaait dreigend met dit mes en tracht een ruit in te slaan. Hij uit hierbij doodsbedreigingen. Ook op die januaridag had hij weer een bericht gestuurd met geweldsdreigingen. Daarbij schreef hij: “kom jou opzoeken jood dood aan jou zionist“. Vanwege zijn psychische gesteldheid krijgt de man een TBS-maatregel opgelegd.

*

Vier strafzaken bij de rechtbank in Rotterdam tegen Feyenoordfans die in oktober 2016 na een voetbalwedstrijd in Rotterdam de antisemitische tekst “Hamas Hamas, Joden aan het gas” zongen of “kankerjoden” riepen naar de politie. De verdachten zijn twee mannen uit Bergschenhoek, een vrouw uit Berkel en Rodenrijs en een man uit Heerhugowaard. De zaak tegen de man uit Heerhugowaard wordt uitgesteld naar januari 2018. De andere drie krijgen een boete wegens onder andere groepsbelediging.

*

Een man uit Lelystad staat daar voor de rechter wegens mishandeling door het geven van een kopstoot in augustus 2016. Daar zat toen ook een belediging bij met het scheldwoord “kankermarokkaan“. Hij krijgt een taakstraf.