Home » Nederland » Oldenzaal

Oldenzaal

Filter

Kroniek

2 resultaten
*

In het gemeentehuis van Oldenzaal is bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van een moskee. Er wordt een akkoord gesloten dat de moskee drie maanden als proef, eens per week een gebedsoproep mag doen. Enkele omwonenden zijn fel gekant tegen de oproep. De burgemeester zegt dat er sprake is van enkele discriminerende opmerkingen. De meerderheid van de buurt stemt wel in met de proef. Er is een vertegenwoordiger van de PVV aanwezig, maar die mag geen commentaar geven van de gemeente.

*

De Provinciale Statenfractie van de PVV in Overijssel, die zetelt in het provinciehuis in Zwolle, brengt een persbericht uit waarin ze schrijven een fel tegenstander te zijn van de oproep tot gebed van een moskee in Oldenzaal. Er is een compromis in de maak tussen de moskee en buurtbewoners om één oproep per week te doen. De PVV wijst dit compromis af.