2179 resultaten

*

In de regio Rotterdam organiseert Voorpost haar Stamtafel Rijnmond ontmoetingsavond.

*

Patrick van Rijn van de actiegroep “Pro Zwarte Piet” doet in zijn woonplaats Soest aangifte van bedreigingen uit de anti-Zwarte Piet hoek. Hij doet aangifte vanwege “het aanzetten van racisme, haat en geweld.” Patrick van Rijn heeft zelf ook wel harde uitspraken op internet gedaan, maar hij stelt dat hij nooit heeft aangezet tot geweld.

*

In Zwolle wordt een 54-jarige Bulgaarse straatmuzikant zomaar doodgestoken door een minderjarige psychiatrische patiënt. De dader rent hierna een supermarkt in en begint ook daar wild om zich heen te steken. Een klant raakt zwaar gewond.

*

Een krant meldt dat het gemeentebestuur van Gouda een dreigbrief heeft ontvangen vanwege de komst van een moskee in Gouda-Noord. De anonieme briefschrijver uit de bedreigingen niet zelf, maar zegt te hebben vernomen dat er onlusten, brandstichtingen en escalaties zullen volgen. Er worden verwijten geuit richting de Marokkaanse gemeenschap en gemeld dat men de adressen van bepaalde bestuurders achterhaald heeft.

*

Voorpost organiseert een bijeenkomst in Edegem met het thema ‘Identitair Verzet in Europa’. Er is een internationaal gezelschap op af gekomen waaronder ook verschillende Nederlanders zoals Ben van der Kooi en Sjors Remmerswaal. In totaal zouden er 130 deelnemers zijn.

*

Het Sinterklaasfeest in Winschoten wordt opgeschrikt door een incident. Een Engels sprekende Amerikaanse man met een lichtgetinte huidskleur wordt agressief tegen drie Zwarte Pieten. De politie zegt dat het te maken heeft met de discussie rond het racistische gehalte van Zwarte Piet. De man ziet vanuit zijn woning de donker geschminkte Nederlanders en wordt woest. Hij confronteert de Zwarte Pieten op straat en vraagt of het normaal is om donkere medemensen zo te beledigen. Daarna maakt hij een snijdende beweging met zijn hand langs zijn hals en dreigt hij de twee Zwarte Pieten neer te steken. Ze doen aangifte van bedreiging.

*

Er ontstaat ophef over een digitaal naambordje in een ziekenhuis in Den Bosch. Bij een zwart baby’tje in een ziekenhuiskamer staat het naambordje “Zwarte Piet”. Een oom van het kindje etaleert zijn verontwaardiging op internet, waarna de zaak veel aandacht krijgt. Het ziekenhuis zegt dat het om een misverstand gaat bij het uittesten van de naambordjes en biedt excuses aan.

*

De Rotterdamse skinheadband The Firm treedt op een geheime locatie in Rotterdam Zuid op. Er is ook een band uit Polen.

*

In Leiden organiseert een vrouw een Zwarte Pietentocht door het centrum. Dit wordt opgepikt door Identitair Verzet die met tien tot vijftien activisten hierbij aansluit. Ze maken een toer door de binnenstad met de Identitaire voorman Paul Peters onder hen.

*

Geert Wilders spreekt op het FN-congres in Lyon over immigratie, integratie en de islam. Hij zegt: “Laten we de criminelen, jihadisten en illegale immigranten uitzetten!”. De hoofdspreekster op dit congres is natuurlijk Marine le Pen van FN, maar er zijn ook sprekers van de partijen Verenigd Rusland, Lega Nord uit Italië en de FPÖ uit Oostenrijk. Uit Vlaanderen is een delegatie van het Vlaams Belang afgereisd.

*

Actievoerders van een anti-Zwarte Piet actiegroep in Rotterdam worden deze avond tijdens een actie belaagd door neonazi’s. Die zijn flink agressief, grijpen ze vast en vernielen hun eigendommen. Nadat beveiligers de demonstranten naar de trein hebben begeleid komen de neonazi’s weer terug en slaan op de ramen van de trein en uiten verwensingen en beledigingen.

*

Geert Wilders stelt met een collega-Kamerlid vragen over de aantijgingen van de Turkse regering richting Nederland. De Turken hebben Nederland van racisme beschuldigd. De PVV stelt dat het “autoritaire en islamofascistische bewind van Turkije naar zichzelf moet kijken”. Ze vinden Turkije ondankbaar en onbeschoft vanwege de kosten van de Patriotbescherming door Nederland in Turkije. Ze willen excuses, of anders de Patriots terughalen. Wat Geert Wilders betreft wordt de ambassadeur meteen uitgezet, als excuses uitblijven”.

*

De partij Voor Nederland dient in de Tweede Kamer een motie in waarin gevraagd wordt om het Associatieverdrag tussen de EU en Turkije te herzien. De partij wil dat Turken verplicht worden in te burgeren. Voor Nederland stelt dat tachtig procent van de Turks-Nederlandse jongeren begrip heeft voor het gebruik van geweld tegen niet-moslims en men hekelt de lange arm van de Turkse staat die reikt tot in Turkse moskeeën en organisaties in Nederland.

De partij stelt ook Kamervragen over de Turkse racismebeschuldigingen jegens Nederland. Voor Nederland vindt dat Turkije zichzelf belachelijk maakt en de partij somt een aantal punten op waaruit zou blijken dat Turken in Nederland slecht zouden presteren, niet zouden integreren en crimineel en antisemitisch zouden zijn. De partij wil dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije voor de EU direct gestopt worden.

*

Een online krant maakt melding van een bekladding in een Molukse wijk in Hoogeveen. Daar is een woning beklad met leuzen, nadat bekend werd dat er niet-Molukkers zouden komen wonen. Er staat bijvoorbeeld “Molukse wijk Alleen Molukkers”. De inwoners willen dat hun wijk 100% Moluks blijft omdat dit ooit zo is afgesproken. Het autochtone Nederlandse gezin krijgt nu het advies om elders te gaan wonen. De gemeente heeft begrip voor de actie en de gevoelens en de woningbouwcorporatie maakt hierna afspraken dat er geen andere bevolkingsgroepen in de Molukse wijk komen wonen.

*

De PVV dient in de Tweede Kamer een motie in tegen het integratiebeleid. Er zou een islamitische parallelle samenleving zijn ontstaan. De partij vraagt de regering om in te zetten op assimilatie van niet-westerse allochtonen in Nederland.
Bij een tweede motie van de PVV doet Geert Wilders ook mee in het verzoek om alle moskeeën te sluiten.

*

Woensdagavond worden er vijf ruiten ingegooid bij een vluchteling uit Mozambique met een verblijfsstatus die middels een noodprocedure is geplaatst in het oude gedeelte van Hoogkerk (Gemeente Groningen). Hier wonen veel autochtone Nederlanders bij wie de man niet welkom is. De man krijgt een andere woning. De burgemeester van Groningen spreekt van een ernstig incident en wil een gesprek met de bewoners van Hoogkerk.

*

In een debat in de Tweede Kamer zegt de PVV dat alle moskeeën in Nederland gesloten moeten worden. De PVV wil Nederland de-islamiseren en Kamerlid Machiel de Graaf zegt: “Wij willen geen islam in Nederland, dat is juist”. Hij gaat daarmee verder dan de PVV eerder ging. De Graaf schets verder een schrikbeeld dat de Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen zouden worden. Hij zegt ook dat “de enige leegstand waar Nederland beter van wordt, is de leegstand van moskeeën” en: “dat scholen een ‘lawine aan kinderen’ tegemoetzien die zijn vernoemd naar Mohammed”.

*

De PVV dient een motie in waarin gevraagd wordt om de grenzen van Nederland te sluiten omdat er een onacceptabele asielinstroom is. Het doel hiervan zou zijn: “zodat bijvoorbeeld terroristen kunnen worden tegengehouden en zodat asielzoekers niet meer tot Nederland worden toegelaten”. Hiernaast dient Geert Wilders met een collega nog een tweede motie in waarin ze het vertrouwen in de Minister van Justitie opzeggen omdat het beleid erop gericht is om Nederlandse jihadisten in Nederland te houden in plaats van ze te laten vertrekken en ervoor te zorgen dat ze Nederland niet meer inkomen. De PVV denkt dat dit beleid de kans op aanslagen in Nederland alleen maar groter maakt.

*

Een krant schrijft over de gemeente De Friese Meren die de vestiging van een AZC in het dorp Rijs afwijst. Er was massaal protest uit het dorp tegen de vestiging van 500 asielzoekers. Deze week hangen er pamfletten in Rijs met teksten als “Maak van gastvrij Rijs geen verwoest paradijs” en er staat een bord met “AZC Nee”.

*

Op de website van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken staat een verklaring waarin gesteld wordt dat de Turkse gemeenschap in Nederland door de overheid “xenofobisch, islamofobisch en racistisch” wordt bejegend. Turkije is boos over de maatregelen van minister Asscher rondom vier Turkse organisaties, een onderzoek onder Turkse jongeren waaruit sympathie voor extremisme zou blijken en de twee Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden die uit de PvdA-fractie vertrokken. Turkije spreekt van “ongegronde racistische aanvallen”. De Turkse ambassadeur in Den Haag zwakt het hierna wat af en zegt dat Turkije Nederland nooit van racisme of xenofobie heeft willen beschuldigen. Het gaat alleen om het uitspreken van zorgen om een deel van het integratiedebat, waarin de Turkse-Nederlanders negatief worden geportretteerd.

*

In Almelo moet een Afrikaanse man uit Angola voor de rechter verschijnen vanwege een incident tijdens de Sinterklaasintocht in Almelo op 15 november jongstleden. Hij zou hier een 15-jarig meisje geslagen hebben die als Zwarte Piet verkleed was. Volgens de ene lezing was de man kwaad en schold hij ze uit voor racisten. Volgens de andere lezing provoceerde het groepje hem en schold hem uit voor ‘zwarte’ en ‘vieze zwarte’. Het 15-jarige meisje had een blauw oog. De Afrikaanse man betuigt spijt voor de mishandeling. De politierechter geeft hem een korte taakstraf en hij moet smartengeld betalen aan het slachtoffer.

*

Een Marokkaans-Nederlandse man wordt afgewezen als sollicitant bij een bedrijf in Rotterdam. Als hij een half jaar later met een verzonnen Nederlandse naam opnieuw solliciteert toont het bedrijf wel interesse. Hij dient een discriminatieklacht in.

*

Na de vechtpartijen op 20 november in AZC’s in Overloon en Budel-Dorplein wil de PVV Kamervragen stellen. De partij wil dat gewelddadige of criminele asielzoekers meteen het land uitgestuurd worden. Het wangedrag in de AZC’s moet harder aangepakt worden, de PVV wil de daders van het verblijfsrecht uitsluiten. De partij kaart ook vestiging van asielzoekers in het dorp Oranje aan. De PVV suggereert dat er een belangenverstrengeling is omdat zowel staatssecretaris Teeven als de eigenaar van het vakantiepark, dat nu als AZC fungeert in Oranje, lid van de VVD zijn.

*

De partij Voor Nederland stelt Kamervragen over een demonstratie in Amsterdam op 23 november jongstleden. Men vraagt of er ook leden van een bepaalde islamitische organisatie bij aanwezig waren en willen die organisatie bestempelen als een extremistische organisatie.

*

In Beilen heeft de gemeente Midden-Drenthe een extra raadsvergadering georganiseerd over de opvang van asielzoekers in het dorp Oranje. Een raadslid van Gemeentebelangen zegt dat de inwoners van Midden-Drenthe beschermd moeten worden tegen ziektes die asielzoekers kunnen meenemen, zoals ebola, polio en schurft. Een links raadslid reageert hierop met een beschuldiging van racisme, maar biedt al snel weer excuses hiervoor aan. De plaatsvervangend burgemeester belooft dat er geen 1400 asielzoekers in Oranje komen, maar dat duizend asielzoekers het maximum is.

*

Twee travestieten worden geweigerd door een taxichauffeur in Amsterdam. Ze dienen een klacht in bij de taxicentrale.

*

In Gouda is een voorlichtingsavond georganiseerd over de komst van een moskee op een oud kazerneterrein. Buurtbewoners kondigen de oprichting van een organisatie aan die tegen de komst van de moskee gaat strijden.

*

Kamervragen door de parlementariërs van Voor Nederland over geweld in en om asielzoekerscentra. Ze willen weten hoeveel geweldsincidenten er per jaar in AZC’s voor komen. Ze willen dat de minister erkent dat etnische en religieuze spanningen tot geweld leiden. Zo schrijven ze dat christelijke asielzoekers geïntimideerd worden door asielzoekers met een islamitische achtergrond. De partij ziet enorme spanningen door de constante instroom van asielzoekers in de AZC’s zelf, maar ook in de Nederlandse samenleving. Men wil opvang in de eigen regio en een maximumaantal asielzoekers dat in Nederland toegelaten kan worden.

*

In Kruiningen wordt een 36-jarige Irakese man zwaar mishandeld. Een tienjarig meisje zegt dat de Irakees haar van haar fiets trok en haar misbruikte. De ouders gaan verhaal halen, en dit loopt uit de hand. Ze steken hem met een schroevendraaier en proberen hem van een balkon te gooien. De Nederlandse moeder van het meisje staat vanwege haar postuur in het dorp bekend als ‘de Hulk’. Ze slaat flink op de Irakees in. In het dorp is niet iedereen ervan overtuigd dat de Irakees in de fout is gegaan. De pedofiliegeruchten zouden slechts ordinaire roddels zijn. De Nederlanders worden omschreven als “Tokkies die niets moeten hebben van buitenlanders”. De Irakees is door de burgemeester verzocht het dorp te verlaten.

*

Kroegavond in de Rac’n’Roll Place in Veendam.

*

In het Duitse Remagen organiseren neonazi’s een demonstratie. Het gaat om een “Trauermarsch” die wordt georganiseerd door Die Rechte en mensen van Aktionsbüro Mittelrhein, die na hun vrijlating actief zijn bij de NPD en haar jongerenorganisatie JN. Er zijn ongeveer 140 deelnemers en vanuit Nederland is een handjevol mensen aanwezig die deels actief zijn bij Blood & Honour Nederland, zoals Stefan Wijkamp.

*

Laat in de avond plaatst de NVU foto’s op internet van hun folderactie in het donker in Arnhem tegen de komst van een nieuw AZC in Velp. Hier zijn partijleider Constant Kusters en zijn adjudant Michiel Bos bij aanwezig. Ze plakken ook antimoslimstickers aan.

*

Een lokale krant komt met het nieuws dat een afvalverwijderaar zeven medewerkers op non-actief heeft gesteld. Ze waren tot begin 2014 in dienst van de gemeente Tiel. De zeven beschuldigen hun leiding van discriminatie en hebben een klacht ingediend.

*

Het College voor de Rechten van de mens buigt zich over een klacht tegen een uitgaansgelegenheid in Den Haag waar al vaker klachten over zijn geweest vanwege een discriminerend deurbeleid. Deze zaak gaat over enkele Marokkaans-Nederlandse mannen die in februari 2014 zijn geweigerd. Een bewaker had hierbij gezegd dat hij van de eigenaar een bepaald publiek toe moest laten, en dat het een club is met veel Hollandse jongens. Het College ziet hier onvoldoende bewijs in voor discriminatie.

*

Kamervragen van PVV-parlementariërs, waaronder Geert Wilders, over een man in Amsterdam die eerst “Jihadronselaar” was, maar nu jongerenwerker is. De PVV wil een garantie van de deradicalisering van de man. Ze vinden dat een veroordeelde ronselaar voor de jihad niet in Nederland thuishoort. De partij wil dat de Minister hem naar de Islamitische Staat stuurt en hem met zijn zus nooit meer in Nederland toelaat.

*

De rechtbank van Amsterdam spreekt een boekhandelaar vrij nadat hij was aangeklaagd voor het verkopen van het boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Het boek staat vol met antisemitische passages. Het verkopen van het boek is weliswaar strafbaar, een veroordeling zou echter indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting. Het besluit betekent niet dat er geen omstandigheden denkbaar zijn waaronder de verspreiding van het boek wel strafbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep omdat het boek aanzet tot haat, discriminatie en geweld tegen Joden.

*

Binnen een asielzoekerscentrum in Overloon is een gespannen situatie ontstaan tussen groepen asielzoekers van diverse nationaliteiten. Het is deze avond voor de tweede achtereenvolgende dag onrustig. In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 november zijn er onderlinge vechtpartijen met stokken, ijzeren pijpen en messen. Acht mensen moeten naar het ziekenhuis en de politie moet ingrijpen. Etnische spanningen spelen een rol bij deze vechtpartij afgelopen nacht. Een groep aangeschoten Eritreeërs zou op Syrische asielzoekers hebben ingeslagen, na een klacht over geluidsoverlast. De officiële instanties ontkennen echter dat er etnische spanningen zijn, het zou om ‘intermenselijke spanningen’ gaan. De asielzoekers zeggen echter zelf dat de boze Eritreeërs insloegen op iedereen die niet zwart is.

*

Een krant komt met het nieuws dat de twee grootse uitzendbureaus van Nederland de privacy schenden van hun klanten. Zo slaan ze paspoortkopietjes op, waarop natuurlijk een foto en nationaliteit staan. Daarmee kan een werkgever dan op ras selecteren. Ook registreert een bureau medische gegevens en het dragen van hoofddoekjes in twaalf concrete gevallen.