3408 resultaten

*

De Autonome Nationalisten Vlaanderen organiseren in Antwerpen een vormingsavond met als thema ‘De historische waarheid‘. Hier is Constant Kusters van de NVU een van de sprekers, een andere is zijn ideologische kameraad Christian Berteryan. Aanvankelijk stond ook Holocaustontkenner David Irving als spreker aangekondigd, wat het thema in een nog verdachter daglicht plaatst. Er is een handjevol mensen bij aanwezig. Ze luisteren naar een betoog van Kusters over “de ellende die is aangedaan door de geallieerden of wel de Russen en de Anglo-Amerikaanse bezetters tegen de Duitse bevolking en militairen aan het einde van de 2e wereldoorlog“, en dan met name “een enorm aantal verkrachtingen“.  Want in de schoolboekjes wordt alleen geschreven over “het leed dat de joden is aangedaan” en dat zint Kusters maar niets. Om zijn betoog extra autoriteit mee te geven haalt hij “Een kameraad en partijgenoot van de NVU die in de oorlog als Waffen-SS’er diende” als bron aan.

*

Dit weekend duikt er een filmpje op waarop te zien is hoe een tiental asielzoekers in een AZC in Zaandam zich keert tegen ambulancepersoneel en de politie. Een asielzoeker schopt tegen een  politiewagen. Het filmpje levert talloze verbaal agressieve reacties op. Een groot aantal boze reacties is tegen asielzoekers in het algemeen gericht.

*

De gemeente Gouda laat weten dat haar burgemeester aangifte gaat doen van bedreigingen, die zijn gedaan in verband met de komst van een asielzoekerscentrum. Eerder op de dag wordt al bekend dat een fietstunnel in Gouda is beklad met doodsbedreigingen aan het adres van de burgemeester. Hier staan ook kreten bij als “Eigen Volk Eerst” en ‘Geen AZC in Gouda” en meerdere hakenkruisen.

*

Een voetbalwedstrijd in Eindhoven tussen PSV en De Graafschap. Een aanwezige maakt melding van spreekkoren die meerdere malen te horen zijn over “SS, Gestapo en dat Joden het best branden”.

*

De bezoekers van een moskee in Nijkerk worden na het vrijdaggebed geconfronteerd met een varkensoor dat aan een hek zit. Het oor is waarschijnlijk tijdens de dienst aan het hek gehangen, het hing er voor aanvang niet. Lichaamsdelen van dode varkens worden regelmatig gebruikt als anti-islam statement.

*

Een uitspraak door de voorzieningenrechter in Utrecht over drie bezwaarschriften die zijn ingediend tegen een verleende vergunningen voor een AZC en de herhuisvesting van arbeidsmigranten in Zeewolde. De rechter wijst de bezwaren af.

*

In de Tweede Kamer stelt Voor Nederland Kamervragen over het weren van journalisten bij informatieavonden over asielzoekerscentra. De vragen gaan onder andere over een informatiebijeenkomst over een AZC in Luttelgeest op deze datum. Daar is een soort noodverordening afgekondigd en journalisten mogen het gebied niet betreden. Deze inperking van de persvrijheid leidt tot verontwaardigde reacties. De bijeenkomst is alleen voor omwonenden bestemd en die uiten hun zorgen. Later wordt bekend dat het AZC er niet gaat komen.

*

De gemeenteraad van Steenbergen besluit geen referendum te houden over de komst van asielzoekers. Er waren duizend handtekeningen binnengekomen met een referendumverzoek. De gemeenteraad vindt het achterhaald en zonde van het geld. Het referendum zou deels gaan over het opnemen van vluchtelingen met een verblijfsstatus, een onderwerp dat allang van de agenda is. Sander Booij van de PVV wil deze avond namens AZC-Alert gaan pleiten voor dit referendum. Buiten staat een handjevol mensen te protesteren met een spandoek waarop “AZC Nee!” staat.

*

PVV-voorman Geert Wilders geeft een persconferentie in Milaan waarop hij zegt: “Als ik straks de grootste ben en andere politici willen niet met mij samenwerken, dan zullen de mensen dat niet accepteren. Dan komt er een revolte. Wij laten dat niet gebeuren“. Dit is op de eerste jaarvergadering van de gezamenlijke Europarlementsfractie “Europa van Naties en Vrijheid”. Het is een tweedaags evenement op donderdag de 28e en vrijdag de 29e en de gastheer is de extreemrechtse partij Lega Nord. Hier zijn zes politieke leiders van anti-Europese en anti-immigratiepartijen bij elkaar. Naast Wilders is Marine le Pen van FN er en uit België is het Vlaams Belang afgereisd. Op donderdag vervangt Europarlementariër Marcel de Graaff van de PVV Wilders als spreker.

*

Tijdens een Tweede Kamerdebat dient de PVV een motie in waarin men vraagt om de burgemeester van Katwijk uit zijn ambt te zetten. De PVV beweert dat de burgemeester bewust incidenten in het AZC in Katwijk heeft verzwegen.

*

Een interpellatiedebat in de Provinciale Staten van Flevoland in Lelystad, waar een verzoek van de PVV wordt besproken. De PVV wil dat de Commissaris van de Koning zijn excuses aanbiedt over zijn nieuwjaarstoespraak. Hier had hij begin januari in gezegd dat Flevoland open staat voor de opvang van vluchtelingen en had hij opgeroepen niemand uit te sluiten en niemand te veroordelen vanwege de eigen angst. De PVV trekt een lijn door naar het ‘misdadige gedrag van moslims tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht‘ in Europese steden. Ze vinden het voornemen van de Commissaris om iedereen toe te laten “levensgevaarlijk”. De PVV ziet de islam als een ideologie, niet als religie.

*

In de avond verschijnt er een groep hooligans van FC Utrecht voor een links cultureel centrum in Utrecht. De groep van ongeveer twintig mensen roept leuzen tegen vluchtelingen en tegen antifascisten. Ze noemen ze “landverraders” en plakken stickers met teksten tegen vluchtelingen op de ramen. Na een kwartiertje vertrekken ze weer.

*

Bij de rechtbank in Den Bosch moet een man uit Oss voorkomen voor zijn aandeel in een rel rondom een protest tegen een AZC in Heesch op 18 januari 2016. Hij krijgt een, grotendeels voorwaardelijke, gevangenisstraf van vijf weken en een taakstraf. De man bekogelde de politie met zwaar vuurwerk, een stuk hout en een grote aansteker.

*

In de gemeenteraadsvergadering in Hilversum leest D66 een verklaring voor namens de gehele raad. Er wordt gesteld dat bedreigingen aan raadsleden een grens overschrijden en dat deze slechts angst zaaien. De raad vindt het kwetsen, bedreigen en intimideren van raadsleden volstrekt onacceptabel. Er is hier sprake van een recente serie bedreigingen richting meerdere raadsleden die voor de opvang van vluchtelingen in Hilversum zijn. Ook de burgemeester is bedreigd. Vandaag wordt ook bekend dat Hilversum minder asielzoekers op gaat vangen. Maar dit zou niets met de bedreigingen te maken hebben. Een allochtoon raadslid is voor ‘Vuile Kut-Marokkaan’ uitgescholden. Los van de bedreigingen is er ook een burgercomité in Bussum-Zuid actief dat 1200 handtekeningen verzameld heeft tegen het AZC in Crailo, op het grondgebied van Hilversum en Laren. Die zijn niet tegen asielzoekers, maar willen er maar 400 in plaats van 1200.

*

Marjolein Faber van de PVV in Gelderland wil in de Provinciale Staten in Arnhem een debat voeren over vluchtelingen uit een “verkrachtingscultuur“. Ze wil over de veiligheid van vrouwen in Gelderland debatteren. Andere Statenleden hekelen de term die de PVV gebruikt en zien het als propaganda.

*

De gemeenteraad van Geldermalsen vergadert over de opvang van asielzoekers. Een internetactiegroep “Geldermalsen zegt nee tegen AZC” wil hier “een luid protest” laten klinken. Mensen spreken uit dat ze geen asielzoekers op willen vangen, ook geen kleinere aantallen. Het is een onrustige bijeenkomst waarbij raadsleden worden uitgejoeld en er protestteksten worden getoond. Buiten het gebouw is er een demonstratie van een paar honderd mensen, die rustig verloopt. Er zijn wel wat vuurwerkknallen en de leus ‘AZC weg ermee’ wordt gescandeerd.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van een moslim die een opleiding volgde bij een bedrijf in IJmuiden. In deze opleiding wordt van de leerlingen de aanwezigheid bij alle lessen geëist. De moslim had een uurtje vrij gevraagd, eens in de drie weken, om het vrijdaggebed in de moskee te kunnen bezoeken. In een gesprek op 20 augustus 2015 weigerde het bedrijf dit toe te staan. Hierop stopte de man met de opleiding. Het College stelt dat er hierdoor sprake is van discriminatie op grond van godsdienst. Door hem het moskeebezoek op vrijdagen te weigeren raakt het bedrijf de moslim in een beschermd persoonskenmerk, zoals godsdienstige overtuiging. Het bedrijf had naar een uitzondering moeten zoeken.

*

De Raad van State buigt zich over een voorstel van de PVV. De partij wil gemeenten verbieden om mee te werken aan Sinterklaasoptochten met Pieten die niet (allemaal) zwart zijn. De Raad van State stelt dat de overheid zich niet heeft te bemoeien met het uiterlijk van Zwarte Piet. De overheid moet zich bij zulke evenementen buigen over orde en veiligheid en niet over de traditie zelf. In het voorstel voor de “Pietenwet” van de PVV gebeurt dat laatste wel. “In een democratische rechtsstaat past dat niet” zegt de Raad van State. “Afwijkende” vieringen vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

*

Een krant schrijft over een jong burgerraadslid van de PvdA uit Sliedrecht die via e-mails fors word bedreigd rondom de discussie over een AZC in haar dorp. Ze krijgt al een jaar e-mails, maar sinds de AZC-discussie er is, zijn het er veel meer, soms wel tien mailtjes per dag. De vrouw heeft een donkere huidskleur. Er wordt geschreven dat ze weten waar ze woont, dat ze haar midden in de nacht komen verkrachten en haar huis in de fik zullen steken. De berichten zijn veelal anoniem, maar afgelopen week wordt voor het eerst openlijk over haar gepraat op sociale media. Ze wordt dan “Dat bruine mokkel” genoemd en het wordt haar toegewenst om het eerste ‘slachtoffer’ te worden van de vluchtelingen in Sliedrecht. Ook zeggen mensen dat ze geen echte Nederlander is.

*

Een melder bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland was op een onbekende datum bij een voetbalwedstrijd in Almere en hoorde daar een spreekkoor: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”.

*

In Heesch is er een inspraakavond over de mogelijke komst van een AZC. Er zijn honderden tegenstanders hiervan die willen protesteren, maar er is een samenscholingsverbod. De sfeer is soms dreigend en er wordt met vuurwerk gegooid. Mensen roepen “AZC weg ermee”. Er zijn ook wat neonazi’s aanwezig zoals Johnboy Willemse en Patricia Visser van De Nationalist.

*

De NVU organiseert in Arnhem een demonstratie in samenwerking met de lokale groep “AZC-Elden Nee”. Dit is een van de weinige momenten dat het de NVU lukt om openlijk samen te werken met een lokaal anti-AZC comité. Meestal moeten die niets van neonazi’s hebben. In de avond lopen zo’n honderdvijftig mensen door de wijk, met circa vijftien NVU’ers voorop. NVU leider Constant Kusters is een van de sprekers.

*

Sietse Fritsma en Geert Wilders van de PVV stellen Kamervragen over het verzorgen van de huur- en zorgtoeslag voor asielzoekers met een status, de statushouders. Ze vragen waarom dit niet voor Nederlanders geregeld wordt en waarom deze structureel slechter behandeld worden. Het is “walgelijk meten met twee maten” en dat moet gestaakt worden van de PVV. Ze willen de grenzen sluiten voor asielzoekers en ze geen voorrang geven bij huurwoningen.

*

Een informatieavond over de komst van een AZC in Leeuwarden verloopt rustig. Er zijn meer dan honderd mensen aanwezig. Af en toe worden mensen tot de orde geroepen nadat ze “ruige taal” uitslaan. Er zijn enkele rechtsextremisten aanwezig zoals Richard van der Plas.

*

De gemeente Leiderdorp neemt een besluit over de opvang van asielzoekers. Via internetgroepen wordt opgeroepen in de avond hiertegen te demonstreren en er alles aan te doen om hun komst tegen te houden. Er komen zo’n vijftig demonstranten. De actiegroep Identitair Verzet is aanwezig met een spandoek en postertjes. Ze claimt dat ze de hele protestmanifestatie georganiseerd heeft, en dat hier honderden mensen op af zijn gekomen.

*

In een anonieme brief, die deze ochtend bij de regionale omroep in Noord-Brabant is bezorgd, worden de burgemeester van de gemeente Aalburg en de leden van politieke partijen ernstig bedreigd. De brief is gemaakt door iemand die het niet eens is met een mogelijke opvang van vluchtelingen in Aalburg. In de brief wordt verwezen naar twee incidenten van vorige week. Toen werd in Veen een steen door een raam van een Syrische bewoner gegooid. Vervolgens werd een politieauto in brand gestoken. In de dreigbrief worden het gemeentehuis in Wijk en Aalburg en politieauto’s als mogelijke doelwitten genoemd. De briefschrijver laat weten dat het gemeentehuis zal afbranden als in het kerkdorp Veen nog meer vluchtelingen komen.

*

Deze maandagochtend is er een groepsbezichtiging van een leegstaand huurhuis in Breda. Een van de kandidaat-huurders bedreigt een andere kandidaat-huurder met de dood. De man meent dat hij dit huis moet krijgen, op basis van zijn inschrijfduur. Het huis is ook beklad met een dreigende tekst: “Kandidaat 1 tot en met 3, afblijven. Je leven wordt zuur gemaakt. Waarschuwing. Geloof me”. Dit is al de tweede bekladding, de vorige keer stonden er ook hakenkruisen op.

*

Het nieuws komt naar buiten dat de PVV in Almere vragen heeft gesteld aan de burgemeester. De partij wil dat hij twee islamitische sprekers weert uit Almere. Die willen op 31 januari spreken in Almere Buiten. Een van hen is Haitham al-Haddad, die al naar Almere uitweek na eerdere ophef. Als de burgemeester de bijeenkomst niet wil verbieden noemt de PVV hem een ‘flapdrol’ en ongeschikt als burgemeester. De PVV noemt Haddad een antisemiet.

*

In de nacht van zaterdag de 23e op zondag de 24e januari legt een gemaskerde persoon een varkenskop neer bij een Turkse moskee in Mijdrecht.

*

Er is een suggestief spandoek opgehangen bij een mogelijke plek voor een AZC in Kaatsheuvel. Er staat “Respect voor Vrouwen” op het spandoek. Hier zitten nu 700 vluchtelingen, waaronder honderd kinderen. In het centrum van Kaatsheuvel deelt een organisatie flyers uit, die gaan over het straatbeeld en het gevoel van onveiligheid in het dorp door de asielzoekers. Rond deze datum worden er meer spandoeken opgehangen in Kaatsheuvel. Op een van de protestdoeken wordt gesteld dat het aantal van 1200 asielzoekers te hoog is.

*

Geert Wilders deelt vandaag ‘verzetsspray’ uit aan vrouwen in Spijkenisse om zich te kunnen beschermen ‘tegen islamitische testosteronbommen’. De activiteit hoort bij de #kominverzet-actie die Wilders het afgelopen jaar lanceerde als reactie op de instroom van vluchtelingen. Een groep PVV’ers is ook aanwezig en deelt flyers uit tegen de komst van asielzoekers. De politie pakt een tiental vrouwen op die zich verzetten tegen de komst van Wilders. Ze roepen “Wilders racist, geen feminist!” Vanuit aanhangers van de PVV krijgen de vrouwen een scheldkanonnade over zich heen met kreten zoals: “ik mag hopen dat jullie verkracht worden!” en “Daar moet een piemel in”.

*

Een actie door een handjevol mensen van de Kameraadschap Noord Nederland (KNN) tegen een AZC in Beerta. Ze gebruiken leuzen als: “AZC Nee” en “Tijd voor Nationaal Verzet”. De spandoeken en vlaggen zijn zo opgehangen dat ze een weg blokkeren bij de geplande locatie voor het AZC.

*

Een krant maakt melding van een bekladding in Cuijk. Hier is een garagedeur beklad met een hakenkruis en de letters “KK”, waar meestal “kanker” mee bedoeld wordt.

*

De Statenfractie van de PVV in Noord-Brabant stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). Het gaat over een reis van een Gedeputeerde naar het illegale migrantenkamp in Duinkerke in Frankrijk. De PVV vindt het een “activistische reis” die “het ontmoedigingsbeleid voor illegale immigranten van de Franse overheid frustreert”. De partij vraagt of GS dit asielactivisme ondersteunt en waarom ze het faciliteren van illegale immigratie ondersteunt. Ze wil dat GS hier afstand van neemt.

*

In Veen, Noord-Brabant, brandt vroeg in de ochtend, rond half drie, een politieauto uit. De agenten komen op een melding af van een alleenstaande Syrische man, nadat er een steen door de ruit van zijn woning is gegooid. Als de agenten weer naar buiten komen blijkt hun auto in brand te staan.

*

Een krant meldt dat de SP in de gemeente Bernheze is bedreigd omdat ze zaterdag de 23e een peiling wil houden bij een supermarkt in Heesch. Ze willen peilen wat de inwoners vinden van een mogelijk AZC. Ze vroegen hier politiebescherming bij, maar krijgen dat niet. De SP krijgt anonieme mails met de strekking ‘dat het niet goed met hen zou aflopen, als ze bij de supermarkt zouden gaan staan’. Uit veiligheidsoverwegingen blazen ze de supermarktenquête af.

*

Identitair Verzet afdeling Twente & de Achterhoek plaatst foto’s op internet van hun aangeplakte stickers met de tekst ‘stop islamterreur’ op borden van een school en een speeltuin in Vinkenbuurt. De groep verklaart erbij: “Vanmiddag geflyert, stickers uitgedeeld en ouders aangesproken over het bidden voor Allah door hun kinderen”. Identitair Verzet constateert dat het hier “nog niet helemaal is doorgedrongen dat de islamisering een grote uitdaging vormt voor de samenleving”.

*

Een gemeentelijke informatieavond in Grootegast over de komst van een AZC voor 500 vluchtelingen. Alleen de grootste partij in de gemeenteraad, Veiligheid en Zorg (VZ2000), is tegen. In een interview in de krant zegt hun raadslid Ytsen van der Velde dat het aantal van 500 asielzoekers te hoog is. Hij wil geen economische vluchtelingen en daarom alleen statushouders hebben. Dat zijn immers onbetwiste echte vluchtelingen. Hier wil hij woningen voor bouwen.