4520 resultaten

*

Er is brand gesticht in een woning van een Syrische asielzoeker in Zwijndrecht. Er zijn verschillende brandhaarden in de woning. Het start in de ochtend, als de bewoner niet thuis is. De ruit van de achterdeur blijkt te zijn ingeslagen. De vluchteling woont er een half jaar, het was de bedoeling dat zijn gezin zich bij hem zou voegen.

*

Machiel de Graaf van de PVV dient in de Tweede Kamer een motie in waarin hij constateert dat een Turks-Nederlandse islamitische stichting “de hand en de lange arm van Erdogan in Nederland is”. Hij schrijft dat ze een ontwrichtende werking heeft op de Nederlandse samenleving en op de openbare orde. Hij verzoekt de regering de stichting en alle daaraan gelieerde stichtingen en moskeeën te ontmantelen.

*

In het vragenuurtje in de Tweede Kamer roept Machiel de Graaf van de PVV op om een moskee in Utrecht te laten sluiten: “Deze haathut moet dicht, want het vormt een splijtzwam voor de Nederlandse samenleving. Stel een voorbeeld en sluit deze moskee“, zegt hij. De afgelopen dagen zijn partijen in de Tweede Kamer verontwaardigd over de praktijken van een salafistische organisatie in deze moskee. Men zou er studenten vertellen dat ze criminele moslims niet aan moeten geven bij de politie. Geert Wilders reageerde al via internet “Schokkend. Sluiten die moskee“. Voor Nederland stelt er Kamervragen over.

*

Na een aanslag op een Kerstmarkt in Berlijn door een radicale moslim twittert Geert Wilders een foto van Angela Merkel met bloed aan haar handen. Hij krijgt hier veel kritiek op.

*

Het Gerechtshof in Leeuwarden geeft een boze PVV-aanhanger uit Woldendorp vier weken gevangenisstraf, waarvan drie weken voorwaardelijk, wegens het bedreigen van D66-voorman Alexander Pechtold op een pro-PVV pagina op internet in september 2015. De man was in februari 2016 nog vrijgesproken.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een zaak van een woonwagenbewoner die geen woonplek in een woonwagen krijgt van de gemeente Leudal (het gemeentehuis staat in Heythuysen). Het College bepaalt dat B&W zich schuldig maakt aan discriminatie door een beleid te voeren waardoor een woonwagenbewoner niet in aanmerking komt voor een woonwagenstandplaats. De gemeente geeft geen nieuwe standplaatsen uit en vrijkomende standplaatsen worden alleen vergeven aan mensen met een eigen woonwagen. De man wacht al langer dan vier jaar op een plek.

*

In Rotterdam bedreigt een man twee agenten met de dood en hij beledigt ze met de woorden: “fuck you, kankerjood“, “kijk wat ze met me doen die kankerjoden“. Hij moet begin augustus 2017 voor de rechter verschijnen.

*

Een aangekondigde protestmanifestatie in Apeldoorn door het Comité Passend AZC. Deze groep ging eerder nog akkoord met een voorziening voor vierhonderd vluchtelingen in Apeldoorn. Ze willen het plan nu toch weer geschrapt hebben en grijpen daarvoor een informatiebijeenkomst van de gemeente aan, die zaterdagmiddag gehouden wordt op de plek waar het AZC komt. In het Comité zitten bewoners van de omliggende wijken. Volgens een woordvoerder zal het protest vreedzaam en op respectabele wijze verlopen.

*

Het Marokkaans-Nederlands kandidaat-Kamerlid Azarkan uit Culemborg van de politieke partij Denk doet aangifte van bedreiging. Op een besloten sociale mediapagina van PVV-aanhangers zou gisteren een openbare oproep tot liquidatie aan het adres van de Denk-kandidaat zijn geplaatst. Het is de tweede bedreiging deze week tegen Denk. Ook de “Wolven van Odin” (zie Odin’s Wolves) stelden dat het de beurt is aan Denk om “te moeten vrezen voor je gezin, familie en achterban“. Wie niet horen wil, moet wat deze groep betreft voelen en zeggen ze dat “de honden van Denk” zullen worden afgemaakt”.

*

In Rotterdam beledigt een man een politieagent met de scheldpartij: “kankergek, jullie zijn kankermongolen, kankergarejoden“. Er volgt een strafzaak in februari 2017.

*

In Leiden beledigt een man een agent met de woorden “kankerjoden, kankerjood“. Er volgt een strafzaak wegens eenvoudige belediging in februari 2017.

*

Een strafzaak in Amsterdam tegen vier neonazi’s die over de schreef gingen op de NVU demonstratie in Amsterdam op 12 maart 2016. Het gaat om Mike Brand uit Purmerend en drie mannen uit Hulst: Martijn van Damme, Wilbert Boënne en Tom Blockx. Ze brachten de Hitlergroet, hadden een anti-jodensticker en droegen een Combat 18 shirt. Het Openbaar Ministerie eist boetes en werkstraffen. Op 12 januari 2017 volgt het vonnis. Volgens Constant Kusters, de partijleider van de NVU, is het viertal geroyeerd na hun actie. Kusters zegt: “Dat soort dombo’s willen wij niet in de partij hebben. Als zij met hun rechterhand omhoog willen lopen, doen ze dat maar ergens anders.” Op een internetaccount van Combat 18 Rotterdam wordt op het proces afgegeven en wordt een foto geplaatst van zeven mensen met bomberjacks in een metrostation.

*

In de Tweede Kamer wordt een debat gehouden over een wetsvoorstel van Voor Nederland. Het gaat om het om het schrappen van de antidiscriminatie artikelen uit het strafrecht. Voor Nederland wil hiermee de vrijheid van meningsuiting verruimen. Bij dit debat komt de VVD in aanvaring met de oppositie. De VVD vindt dat er te praten is over het aanpassen of schrappen van het wetsartikel over groepsbelediging. Het CDA gaat hier fel tegen in en wil Holocaustontkenning niet makkelijker maken. Het CDA wil voorkomen dat je met een hakenkruisvlag of een neonazi-uniform naar de synagoge kunt gaan. Een ruime meerderheid moet niets van het voorstel hebben. Namens de PVV laat Martin Bosma weten dat zijn partij voor het voorstel is. Er wordt later verder over het voorstel gesproken.

*

In Arnhem beledigt iemand twee politieagenten met: “Jullie zijn kankerlijers, nazi’s, jullie moeten moslims pakken, vuile kankerlijer, vuile tyfushond, je bent zeker misbruikt vroeger“. Een strafzaak dient in maart 2017.

*

Een Turks-Nederlandse politicus uit Zaandam scheldt in de periode van 13 november tot 13 december op internet homoseksuelen en joden uit. Er volgt eind november 2019 een strafzaak wegens groepsbelediging.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een Duitse man die in Nederland woont. Die wilde een hypotheek afsluiten bij een bank (die haar hoofdkantoor in Utrecht heeft), maar stuitte op 8 maart 2016 op de bepaling dat aanvragers met een niet-Nederlandse nationaliteit pas in aanmerking voor een hypotheek komen als ze kunnen aantonen dat ze minimaal drie volledige jaren in Nederland werken. Het College bepaalt dat er hier sprake is van directe discriminatie en dat de bank hiermee verboden onderscheid maakt op grond van nationaliteit.

*

Deze maandagavond schrijft iemand onder een pseudoniem op internet dat “ze alle kleurlingen zouden moeten uitroeien“. De persoon presenteert zich als docent geschiedenis aan een college in Venlo. De school kent deze persoon niet en laat actie ondernemen tegen het account.

*

Erkenbrand organiseert een wandeltocht in Midden-Brabant. Tijdens deze tocht is er ook een informatief gedeelte, maar de nadruk ligt op een stevige wandeling van rond de 15 kilometer.

*

Een kleine Pegida-demonstratie in Den Haag met tussen de twintig en dertig deelnemers. Hier zijn gangmakers bij zoals Hugo Kuijper, Edwin Wagensveld en Astrid Bello. Als thema voor deze demonstratie kiezen ze voor: “Samen sterk voor ons vaderland! Wij zijn trots om Nederlander te zijn!“. De demonstranten keren zich tegen islamisering en willen dat de grenzen dicht gaan.

*

Er komt een melding binnen bij een antidiscriminatiebureau in Flevoland van een vrouw uit Almere met een joodse achtergrond. Ze wordt regelmatig door hangjongeren nageroepen met teksten zoals: “Hé jodin, hé hoer!“.

*

Een schadeverzekeraar uit Zoetermeer laat 232 klanten, die een woon- en inboedelverzekering voor woonwagens bij hen hebben lopen, weten dat zij deze verzekering per deze datum zal beëindigen. De klanten voelen zich gediscrimineerd. De verzekeraar zegt dat er alleen financiële motieven zijn voor deze beslissing. Er komt nog een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in februari 2018.

*

Na een aanslag in Istanboel op zaterdag 10 december heeft een man uit Zwolle een schokkende reactie op internet gezet: “Jammer dat er maar 29 doden zijn, hadden er veel meer mogen zijn. Maar ja, die 29 komen gelukkig niet hier heen, top“. Hij krijgt veel boze reacties en raakt zijn baan kwijt. Hij moet in december 2017 voor de rechter verschijnen voor groepsbelediging.

*

Voorpost heeft een contactavond Zeeland in Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Actieleider Florens van der Kooi spreekt over Voorpost. Er is een handjevol mensen aanwezig. Florens van de Kooi overhandigt een spandoek met de tekst “Geen jihad in onze straat” aan de nieuwe afdeling. Dit wordt gezien als de oprichtingsavond van Voorpost afdeling Zeeland.

*

In Utrecht bezoekt een autochtone vrouw een café met haar Iraanse vriend voor een kopje koffie. Na enige minuten komt de café-eigenaar op hen af en zet het tweetal uit zijn zaak. Hij zegt hierbij: “Wij hebben al eerder afscheid genomen“. De vrouw stelt dat de Iraanse afkomst van haar vriend de reden van de uitzetting is. Ze vraagt later in een e-mail om opheldering. Dan zegt de café-eigenaar dat het een vergissing was, maar ook dat hij gasten mag weigeren die niet in zijn doelgroep passen. De vrouw vat het op als discriminatie: “Het feit dat ik een buitenlandse vriend heb, was de directe aanleiding voor de genadeloze uitzetting“. Ze stuurt het hele stadsbestuur een brief en noemt het gedrag fascistisch. Ze wil ook een klacht indienen bij een antidiscriminatiebureau. De café-eigenaar verklaart dat hij het stel heeft verwisseld met een andere vrouw die hij twee maanden eerder uit zijn kroeg heeft gezet en hij zegt dat het niets met discriminatie te maken heeft.

*

De rechtbank op Schiphol (in Badhoevedorp) doet uitspraak in de strafzaak tegen Geert Wilders in de ‘minder Marokkanen‘ zaak. De rechters bepalen dat de uitspraken van de PVV-voorman strafbaar zijn, maar leggen toch geen straf op. Het vonnis alleen is al straf genoeg voor de politicus. Wilders zette aan tot discriminatie, omdat hij zich keerde tegen een duidelijke groep mensen, afkomstig uit dezelfde streek. Juridisch gezien is er dan sprake van ras. Van het aanzetten tot haat wordt Wilders vrijgesproken. De uitspraken zijn een vorm van bewuste groepsbelediging. De hele Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland werd weggezet als minderwaardig. Wilders is niet aanwezig bij de uitspraak en hij gaat in hoger beroep tegen het vonnis. De politieke partij Voor Nederland noemt het een “zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting“. Buiten zijn twee betogers aanwezig met een protestbord waarop “En …. willen jullie meer of minder politieke processen?” staat. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.

*

De politierechter Arnhem veroordeelt een 72-jarige vrouw uit Zutphen wegens mishandeling en groepsbelediging tot een deels voorwaardelijke boete. Eind maart 2016 belaagde ze, bij een bushokje in Zutphen, een moslima omdat die een hoofddoek droeg. Ze bracht dit in verband met de aanslagen in Brussel en ISIS. Ze trachtte de hoofddoek weg te grissen en omstanders voorkwamen een confrontatie. De politierechter acht mishandeling niet bewezen, maar ziet wel bewijs voor de groepsbelediging. De vrouw moet ook een kleine schadevergoeding betalen. De 72-jarige vrouw gaat in hoger beroep tegen de uitspraak en dat dient in november 2017.

*

Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich over de klacht van een man met de Afghaanse nationaliteit die in Groot-Brittannië woont. Hij werd begin februari 2016 geweigerd op een vlucht van Schiphol naar Groot-Brittannië omdat hij zijn visum en verblijfsvergunning niet wilde tonen. Hij had het gevoel dat hij als enige gecontroleerd werd en ervoer de behandeling als vernederend. Het personeel gaf toen ook geen antwoord op vragen waarom de controle gebeurde. Het College stelt dat hij vanwege zijn nationaliteit anders werd behandeld dan EU-onderdanen. Daarmee is sprake van indirect onderscheid op grond van nationaliteit. Dit is in dit geval echter gerechtvaardigd vanuit de wetten van Groot-Brittannië en Nederland. De weigering was volgens het College dus niet discriminerend, ook al is dit gevoel wel ontstaan bij de man.

*

Een groep van honderdtwintig mensen protesteert ‘s avonds in Hoogvliet (Rotterdam) tegen de komst van twaalf statushouders. Het verloopt rustig en ze dragen borden bij zich waarop staat ‘dat zij niet willen werken die hier alleen maar komen om de hand op te houden‘. De demonstranten zijn boos over de manier waarop de gemeente Rotterdam met hen omgaat.

*

Een man beledigt in Lelystad iemand met de uitspraak: “Moet jij niet met de boot mee terug naar Spanje?“. Gezien het feit dat dit tot een strafzaak leidt (in maart 2018) is de kans groot dat het hier om een zaak met een racistische lading gaat en het een verwijzing is naar de Sinterklaas – Zwarte Piet controverse.

*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een zaak van een Italiaans-Hindoestaanse werknemer van een autodealer uit Groningen. De werknemer voelt zich gediscrimineerd in diverse situaties op het werk tot april 2015. Hij geeft aan dat hij wordt achtergesteld ten opzichte van zijn autochtone Nederlandse collega’s en dat er discriminerende opmerkingen zijn gemaakt. Het College ziet hier echter geen bewijs voor en de man draagt geen bewijs aan. Het College komt tot een vrijspraak voor de autodealer.

*

De PVV-parlementariërs Machiel de Graaf en Geert Wilders stellen Kamervragen over het artikel “Link Eindhovense moskee met Al-Qaeda financiers“. Ze vragen of deze moskee een broeinest is van terrorisme. Ze willen een stichting laten ontmantelen, alsmede de daaraan gelieerde islamitische infrastructuur. Uit een later antwoord van de Minister blijkt dat er geen banden met Al-Qaeda bekend zijn.

*

In de periode van 8 tot 17 december stuurt een man uit Thorn, gemeente Maasgouw, een serie dreigende sms-berichten naar een hulpverlenende stichting in Rotterdam. Hij dreigt met geweld en doodslag tegen de medewerkers. Hij stuurt onder meer: “Stiekemers bang bang heb niets te verliezen ik kom langs zwaar bewapend beloof ik jullie kanker joods volk“. De man moet in april 2017 voor de rechter verschijnen, ook voor zijn bedreigingen in januari 2017.