Home » Politieke partijen » Nationale Alliantie » Nationale Alliantie – NA

Nationale Alliantie – NA

Volgens een aloude traditie binnen extreemrechts is de Nationale Alliantie voortgekomen uit een afsplitsing van een andere extreemrechtse partij. Jan Teijn, NNP-lid en deelraadslid in Rotterdam Feijenoord, kreeg in het voorjaar van 2003 ruzie met de partijvoorzitter van de NNP. Aanleiding daarvoor was het verdelen van geld en Teyn’s handel in neonazistische cd’s. Deze ruzie ontspoorde snel en was aanleiding om Teijn uit de NNP te gooien.
Enkele maanden later ging Teijn een band aan met Virginia Kapic. Kapic had, na een mislukte affaire met NVU-voorzitter Kusters, deze partij de rug toegekeerd. Teijn en Kapic stichtten in november 2003 de Nationale Alliantie. Dit moest een paraplupartij worden waar iedereen “van Fortuynist tot Nationaal-Socialist” welkom was.

Jan Teijn en Virginia Kapic

De praktijk was echter anders. De NA werd al snel een verzamelbekken voor geweldplegers, neonazi’s en extreemrechtse gabbers en is dat tot de dag van vandaag gebleven. Een van de belangrijkste partijactivisten, Ben van der Kooi, zit op dit moment al ruim een half jaar in voorarrest op verdenking van brandstichting in een moskee. Deze man kan nog steeds op volledige steun van het partijbestuur rekenen.
Eind februari werd de synagoge van Sliedrecht beklad met een hakenkruis, het cijfer 88 (88 staat voor Heil Hilter), en de leuzen NA en WP (waarbij NA klaarblijkelijk staat voor Nationale Alliantie en WP voor White Power). Deze acties zijn geen incidenten, al eerder bleek de NA bekende extreemrechtse geweldplegers in haar gelederen op te nemen.

Behalve door het geweld valt de NA ook op door een van nazisme en fel antisemitisme doorspekte propaganda. Enkele recente voorbeelden:
Een Zeeuws bestuurslid pleitte onlangs voor eerherstel van NSB-leider Mussert. Tegelijkertijd begon de Kring Holland van de NA met de verkoop van een DVD “Ir. A.A. Mussert (leider der N.S.B.)” (“Deze DVD is een must voor een ieder die geïnteresseerd is in de recente Nederlandse geschiedenis!”).
Mede-oprichtster en kaderlid Virginia Kapic verklaarde op het partijforum geen antisemiet te zijn, maar wenste de Joden “terug naar de hel”. Verder stelde ze in een discussie over geweldpleging in gevangenenkampen na de Tweede Wereldoorlog dat Adolf Eichmann niks heeft gedaan dat een vergelijking rechtvaardigt met een “Jodenzwijn”. Nog een inkijkje in de ideeënwereld van Kapic: “Neem de holocaust weg van de joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare holocaust, wat zijn de joden? Niets meer dan een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede Wereldoorlog, zijn de dagen van de joden op aarde geteld.”
Op een ander forum pleitte dezelfde Kapic er overigens voor om het voorbeeld van Mohammed B. en Samir A. te volgen.

Welkom bij de Nationale Alliantie
De partij wilde aanvankelijk in meerdere steden aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 meedoen. Zo bestond het plan om in Arnhem met een lijst te komen om de NVU dwars te zitten. Tussen de NA en de NVU is al tijden een intense vete aan de gang. Uiteindelijk is het alleen gelukt om in de thuishaven Rotterdam en in de deelraad Feijenoord met een lijst op de proppen te komen.
Hoe radicaal en gewelddadig de partij ook is, in de aanloop naar de raadsverkiezingen kan de partij nauwelijks een serieus te nemen campagne van de grond krijgen. Enkele partijleden lopen per toerbeurt met een oranje boerka aan folders uit te delen. Verder worden her en der gekopieerde postertjes geplakt (op de partijsite aangekondigd als “Oranje wervelwind”).

Kandidaten
De grootste verkiezingsstunt van de NA was de kandidatenlijst. Om concurrent Nieuw Rechts in de wielen te rijden werd niet partijvoorzitter Jan Teijn als aanvoerder van de kandidatenlijst gekozen, maar Machiel Smit (1923) uit Zwijndrecht. Deze 82-jarige Smit moet, zo hoopt de NA, voor verwarring zorgen met de lijsttrekker van Nieuw Rechts die een lijst verderop staat (De NA heeft lijst 13, Nieuw Rechts lijst 14). Dat deze kandidering zo goed als kiezersbedrog is blijkt uit het verleden van Smit. In 1994 was hij namelijk al kandidaat voor de CD. Toen het Zwijndrechtse CD-raadslid in 1997 zijn zetel opgaf, weigerde Machiel Smit zijn plaats in te nemen, toen die aan hem te beurt viel. Ondanks deze streek was Smit in 1999 nog wel welkom om tweemaal zijn ondersteunende handtekening voor de CD te zetten. In 2000 schrijft Smit een kort artikeltje in het partijblad van de NNP, de Barricade. Hij schrijft dat hij justitie verdenkt toneelstukjes op te voeren om de protesten tegen een asielzoekerscentrum in Kollum in verwarring te brengen. De NNP is de partij waar de NA vooral uit voortgekomen is.

Want Jan Teijn (1966) uit Rotterdam komt uit die NNP. Hij is niet alleen de voorzitter van de NA, maar feitelijk ook de lijsttrekker in Rotterdam, ondanks zijn tweede plek op de kandidatenlijst. Hij staat sowieso boven aan de lijst in de deelraad van Feijenoord, waar hij ook nog altijd zitting in heeft onder de noemer “Lijst Teijn”. Jan Teijn loopt al zo’n 18 jaar rond bij extreemrechts. In 1994 werd hij een van de CD raadsleden in zowel Rotterdam als de deelraad Feijenoord. Twee jaar later stapt hij over naar de veel radicalere CP’86. In 1998 weet hij zijn zetels niet vast te houden en als de CP’86 wegens racisme verboden wordt, stapt hij over naar de NNP waarvoor hij in 2002 dan weer in Feijenoord verkozen wordt. Het beeld dat van Teijn bestaat is vaak wat ambivalent. Soms lijkt hij binnen het extreemrechtse veld voor de meer gematigde kant te kiezen. De CD in plaats van de CP’86, de NNP in plaats van de NVU, en protest tegen moslims in plaats van antisemitisme.

Jan Teijn

Maar er zijn ook activiteiten die dit beeld verstoren. In 1997 duikt hij met de hele neonazitop van Nederland op bij een demonstratie in Antwerpen voor eerherstel voor vrijwilligers in de Waffen SS. En dat radicalere beeld zien we de laatste jaren steeds vaker bij Teijn. In 2003 wordt hij uit de NNP gezet nadat hij de partij in opspraak brengt met de verkoop van radicale cd’tjes op de website van de partijwinkel. In zijn Nationale Alliantie is plaats voor antisemieten en skinheads. En op internetfora laat hij zichzelf ook van zijn extreemste kanten zien. Hij is actief op het forum van het neonazistische Stormfront en scheldt daar terug op de NNP die dan zionistisch is, omdat ze met joden samen zou werken. Op het forum van de Nationale Alliantie spreekt hij zich uit tegen Joodse rituelen, die niet in Nederland thuis zouden horen. Ook ontstaat er een sectie op de NA-website waar politieke tegenstanders zwart worden gemaakt en uitgescholden. Teijn doet gezellig mee. De NA zet soms zelfs geld op het hoofd van mensen om meer informatie over ze te verkrijgen. Verder feliciteert Teijn de zwarte NSB-weduwe F. Rost van Tonningen-Heubel met haar verjaardag en stelt hij een website beschikbaar voor de radicale skinheadbende Blood & Honour Nederland.

De nummer twee in Feijenoord, en ook in Rotterdam maar daar op plek drie, is nieuwkomer Mari Kostense (1981) uit Utrecht. Ze is ook de partijsecretaris van de NA en nu een ruim jaar actief voor de partij.
Op beide lijsten onder haar staat het stel Gerard de Wit (1952) en Corrie Roos (1958) uit Delft. Ook zij waren beiden meermalen kandidaat voor de NNP. De Wit was ook jarenlang bestuurslid van de NNP en daarvoor uit de CD afkomstig. Hij laat zich al zo’n tien jaar zien bij extreemrechts en doet vaak de beveiliging bij vergaderingen en acties.

Op de voorgrond Corrie Roos en Gerard de Wit in een Nationale Alliantie demonstratie

Tot veler verbazing staat ook het andere deelraadslid van de NNP uit Feijenoord op de NA lijsten. De ruzies zijn kennelijk weer bijgelegd met Florens van der Kooi (1978). De jonge Rotterdammer werd in 2001 met veel bombarie tot nieuwe voorzitter van de NNP gekroond. Zijn rappe tong zou de toekomst rooskleuriger maken voor de extreemrechtse politiek. Veel is er niet van terecht gekomen, want ook Van der Kooi raakte in de traditionele ruzies verstrikt. Vooral door zijn vrijages met Nieuw Rechts en Michiel Smit daalde zijn populariteit dusdanig dat de hele NNP ineenstortte. Hij zou sinds 1998 lid zijn geweest van deze partij.

Ook Aart Tuijnman (1970) uit Den Haag heeft nog een plekje gekregen op de kandidatenlijsten. Hij staat vooral bekend als extreemrechtse internetactivist, maar was in 2003 ook deelnemer aan een anti-moskee demonstratie van de NNP in Rotterdam. Ook met joden heeft hij weinig op, zo leren zijn internetschrijfsels. Hij ziet moslims en joden als vijanden van de Europese cultuur.

Virginia Kapic (1978) uit Rotterdam is lijstduwster op beide lijsten. Dat is traditioneel de plek voor toonaangevende figuren die zelf geen zitting willen nemen in de raad. En toonaangevend is Kapic zeker binnen de NA, vooral op ideologisch vlak. Haar antisemitisme en haat naar politieke tegenstanders spat regelmatig van het internetforum van de partij af. Ook haar ruzie met rivaal Constant Kusters van de NVU heeft de verhoudingen binnen de radicaalste segmenten van extreemrechts op scherp gezet. Als klap op de vuurpijl zoekt ze begin 2005 ruzie met een neonazi waar ze ook een meningsverschil mee heeft en wordt opgepakt met wapens in haar bezit. De zaak moet nog voorkomen. Kapic is actief binnen de NNP geweest, maar ook bij de NVU zelf en loopt nu zo’n drieënhalf jaar rond bij extreemrechts. De laatste tijd zoekt ze ook meer toenadering tot het Blood & Honour netwerk. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom Jan Teijn hun website faciliteert. Blood & Honour is een wereldwijd netwerk dat met skinheadmuziek het politieke fascisme uit wil dragen. Zo tracht de Nederlandse afdeling in maart 2006 nog een heldenherdenking te organiseren voor Duitse SS’ers die in het Noord-Limburgse Ysselsteyn begraven liggen (zie site Stop SS herdenking).

Virginia Kapic

Handtekeningzetters
Met zo’n heftige partij zal het geen verwondering wekken dat ook de mensen die de verkiezingsdeelnames ondersteunen geen onbesmet verleden hebben. Een aantal van deze handtekeningzetters komt uit de NNP, en zelfs ook uit de CP’86. Een tweetal heren springt er uit.

De eerste is Ton van der Sluis (1949) uit Rotterdam. Hij loopt al twintig jaar rond bij extreemrechts en duikt in 1986 op als kandidaat voor de Centrumpartij. Hierna is hij actief bij de CD van Hans Janmaat. Omdat er ook binnen de CD wel eens ruzie werd gemaakt splitste Van der Sluis zich in 1990 met medestanders af als “Nationaal Landsbelang”. Dat had geen lang leven beschoren en al snel keert hij terug op het vertrouwde CD nest. In 1994 wordt hij deelraadslid voor de CD in Rotterdam-Feijenoord. Maar in 1996 volgt hij Jan Teijn al naar de veel radicalere CP’86. En die trouw is kennelijk nog niet verdwenen.

Beeld uit een Nationale Alliantie demonstratie

Een andere handtekeningzetter is Roy Wegh (1966) uit Rotterdam. Sinds 1996 duikt deze man op bij de meest radicaalrechtse clubjes en partijen die Nederland kent. Zo werd hij dat jaar aan de Frans-Duitse grens gearresteerd in een groep Nederlandse neonazi’s die aan de verboden Rudolf Hessmars mee wilde doen. In 2002 steunde Wegh de NVU nog bij haar verkiezingsdeelname in de Maasstad.

Terug naar overzicht