Home » Organisaties » Blood & Honour » Invallen Blood & Honour in België

Invallen Blood & Honour in België

Afgelopen week deed de Belgische politie tientallen invallen in woonhuizen en kazernes. Daarbij werd de organisatie “Bloed, Bodem, Eer en Trouw” (BBET) opgerold en werd een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen. De reden voor de invallen was de verwachting dat de groep een aanslag zou gaan plegen. BBET is oorspronkelijk de naam van het blad van Blood & Honour Vlaanderen, maar is ondertussen doorgegroeid tot een onafhankelijke organisatie; een van de Vlaamse takken van de internationale nazistische beweging Blood & Honour. Ze is bij de zuiderburen ook de meest extreme en de Jodenhaat spat van de groepering af.
Volgens BBET is ‘racisme zonder jodenhaat vergelijkbaar met het schminken van een AIDS-patiënt. Het lijkt allemaal leuk, maar het lost niets op’. ‘De jood’ zou volgens BBET ‘een ziekteverwekker’ zijn. ‘De enige geestelijk gezonde houding ten opzichte van de jood is hem, vergelijkbaar met een lintworm, door de wc te spoelen’.

Interessant aan de invallen bij het Vlaamse BBET is de vraag hoe het mogelijk is dat een dergelijk kleine organisatie toch over voldoende financiële middelen beschikt om een dergelijk wapenarsenaal te financieren. Afgelopen jaren vonden er in Vlaanderen diverse B&H-concerten ongestoord plaats met vele honderden bezoekers uit heel Europa. Over het algemeen leveren dergelijke concerten vele duizenden euro’s op. Dat zou een verklaring kunnen zijn.

Blood & Honour concert in Vlaanderen in 2006

Gezien het internationale karakter van Blood & Honour is het niet verrassend dat BBET ook contacten heeft met diverse Nederlandse organisaties.

Ten eerste natuurlijk met Blood & Honour Nederland/RVF. Leden van deze Nederlandse tak verschenen diverse malen op bijeenkomsten in Vlaanderen die (ook) door BBET waren georganiseerd.

Ten tweede met de Nationale Alliantie. Deze partij hield in mei 2005 een lezing over “Ras en Realiteit. Naar het uitsterven van het blanke ras?” met een spreker van BBET. Verder was een van de belangrijkste arrestanten van BBET aanwezig op een bijeenkomst van de Nationale Alliantie over het thema “Aktivisme en Zionisme “. Daarnaast bezochten leden van de Nationale Alliantie minstens twee demonstraties in België die mede georganiseerd waren door BBET. Last but not least was het e-mailadres van BBET enige tijd bbet@freespeech4u.com. Freespeech4u.com is de server van NA-voorzitter Jan Teijn.
Na de arrestaties nam de NA bovendien bepaald geen afstand. Partij-ideologe Virginia Kapic: ‘Vind het overigens een sympathieke zaak wel, indien het op waarheid zou berusten – hetgeen ik betwijfel. Immers (persoonlijk ben ik verre van democraat omdat democratie alleen werkt wanneer het volk denkt met zijn verstand in plaats van met zijn kont) zou dit uitwijzen op een serieus protest naar de corrupte overheid toe, revolutionair.’

Ten derde met de Nederlandse Volksunie. Ook deze partij bezoekt diverse bijeenkomsten die (mede) door BBET zijn georganiseerd. Op hun beurt liep BBET met een aantal demonstraties van de NVU mee. Recentelijk organiseerde de NVU nog een demonstratie in Den Haag tegen “zionisme”. Daar liet de BBET zich voor verexcuseren, maar er werd wel een groet van BBET aan de demonstranten overgebracht. Een van de huidige BBET-arrestanten bezocht in 2002 ook al een NVU-demonstratie in Rotterdam.