Nieuwe Nationale Jongeren

In de Lente van 2002 werd vanuit de extreem-rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP) een jongerenorganisatie opgericht met de naam Nieuwe Nationale Jongeren (NNJ).

Alle NNP-leden in de leeftijd van 16 tot 30 jaar zijn automatisch lid. Men zet een website op die volgens eigen zeggen ‘niet politiek correct’ is en waarop men uitlegt waar de NNJ voor staat:

De NNJ is een radicale rechts nationalistische jongerenorganisatie. De activiteiten bestaan onder meer uit jongerentreffen, scholing, uitstapjes en acties. Al onze activiteiten vinden plaats in een kameraadschappelijke en ontspannen sfeer en onder het motto ‘Eigen volk eerst’. De NNJ is onafhankelijk en zelfstandig. Ons doen, denken en handelen is echter gebaseerd op het moderne rechts nationalistische gedachtegoed. De NNJ is dan ook ideologisch nauw gelieerd aan de NNP, de politieke partij die via de parlementaire manier hetzelfde wil bereiken als de NNJ namelijk opkomen voor de wil van het eigen Nederlandstalige volk.

In al onze activiteiten komen dan ook altijd enkele basiselementen terug van het volksnationalisme:
– Opkomen voor het eigen Nederlandse volk
– Trouw aan taal, cultuur, gewoonten en tradities, kortom onze manier van leven
– Eerbied voor de natuur (plant, dier en mens)

NNJ illustratie
NNJ illustratie

Verder is de NNJ bezig een eigen blad op te zetten.

Dat de NNJ steun krijgt van de NNP is vanzelfsprekend, vlak na het opzetten van en website krijgen ze echter een steuntje in de rug uit onverwachte hoek. Leefbaar Rotterdam-raadslid Michiel Smit post een bericht in hun gastenboek: “laten we hopen dat het Nationalisme in Nederland weer sterker wordt als beweging tegen de islamisering van onze samenleving. We moeten uit onze schulp komen en hier tegen strijden”. Wanneer Smit enige tijd later in opspraak komt vanwege zijn activiteiten op extreem-rechtse internetfora wordt deze posting verwijderd. Hij gebruikte overigens zijn officiële emailadres van de Rotterdamse gemeenteraad voor deze posting op de NNJ-site.

Voorzitter

Alex Neid, NNJ voorzitter
Alex Neid, NNJ voorzitter

De 23-jarige Almeerder Alex Neid stelt zich op de homepage voor als de nieuwe voorzitter van de NNJ. Hij vertelt dat hij zich wil gaan inzetten voor een herkenbaar Nederland.

Alex Neid Dat wil volgens Neid dan zeggen: “Geen multiculturele samenleving maar een Nederland voor de Nederlanders!”. Alex Neid kwam begin dit jaar al in het nieuws toen hij een poging waagde om op de kandidatenlijst van Leefbaar Nederland te komen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat mislukte toen omdat bleek dat hij het jaar ervoor actief geweest was op extreem-rechtse websites. Hij had daar onder meer opgeroepen om lid te worden van de fascistische Viking Jeugd. Tegenover een lokale krant verklaarde hij lid van de CD geweest te zijn. Na deze onthullingen dook Alex Neid op bij de NNP. Hij werd voorzitter van het rayon oost en redacteur van het partijblad Barricade en nu dus voorzitter van de jongerenafdeling.