Home » Politieke partijen » Nieuw Rechts » Michiel Smit

Michiel Smit

Leefbaar Rotterdam raadslid Michiel Smit: “Er is een ding erger dan een Neger, een blanke Neger!”

Op 6 maart schudt Rotterdam op zijn grondvesten. Pim Fortuyns Leefbaar Rotterdam haalt bijna 35 procent van de stemmen en komt met zeventien personen in de Rotterdamse raad. De kersverse raadsleden hebben enkele overeenkomsten, maar ook grote onderlinge  verschillen. De opmerkelijkste figuur naast Fortuyn is zonder meer fractiesecretaris Michiel Jorg Smit. Smit braakt sinds zijn installatie een niet aflatende stroom vreemdelingenhaat uit. Hij is daarmee meer dan een typische representant van Fortuyns anti-vreemdelingenretoriek. Michiel Smit slaat een brug van extreem-rechts naar het fortuynisme.

Na zijn installatie op 15 maart laat Smit er weinig gras over groeien. Drie dagen later stelt hij zijn eerste schriftelijke vragen over problemen met drugsdealers. Een maand later keert hij zich in een open brief aan een Rotterdamse woningbouwvereniging tegen het huisvesten van uitgeprocedeerde asielzoekers: “Illegalen worden in één adem genoemd met studenten en werkende jongeren. Dit is in mijn ogen een grof schandaal. Uw prioriteit zou moeten liggen bij de laatste twee groepen, die veel moeite hebben om woonruimte in de stad te vinden. Woonruimte verstrekken aan illegaal in Rotterdam verblijvende mensen zorgt ervoor dat er minder woningen overblijven voor de andere groepen, die deze woningen dolgraag zouden willen hebben.”Vervolgens bemoeit Smit zich met een incident in Eindhoven. Daar werden twee meisjes in een zwembad aangerand door een aantal jeugdige spelers van de Rotterdamse voetbalclub Sparta. Hij stelt hierover vragen in de raad en schrijft een boze brief aan Sparta. Waarom hij dit incident eruit pikt zegt hij hier niet, maar vertelt hij wel op een Internet-forum:
“Het wordt stil gezwegen, terwijl normaal al een verkeerd petje op al een royement als lid van Sparta betekend. Heb foto en namen van de daders: allen allochtoon, 6 van 15, 1 van 13, zijn trots op daad, scheppen erover op. Schandalig dat er niets gebeurd! Heb die foto van iemand gekregen. Hebben afgesproken dat we daar even mee wachten. En ik houd me aan mijn woord tegenover hem. Die jongens hun voetbalcarriere moet over zijn, laat dat duidelijk zijn. Anders krijgen we in de toekomst nog meer Seedorfjes en Kluivertjes. Foto verspreiden heb ik als troef in handen.”
In juni laat Smit zich van zijn “lollige” kant zien. Hij stelt vragen aan het college van B&W over het “jeugdvakantie paspoort 2002” met tips voor de zomervakantie. Tot Smits ergernis staan er echter ook vertalingen in het Arabisch, Turks en Portugees in en vraagt hij onder andere waarom er geen Chinese vertaling aanwezig is. Weer een maand later vraagt Smit het college het hemd van het lijf over radicale Imams in Rotterdam. Zo pleit hij onder andere voor het invoeren van Nederlands of Fries in Moskeeën in Nederland en Vlaanderen: “In Nederland is de officiële taal Nederlands, de tweede taal is Fries. De preken van de imams moeten daarom in het Nederlands of in ’t Fries. Dit raakt direct onze onderwijs- en cultuur-politiek in Rotterdam, Nederland en België (Vlaanderen).”
Afgelopen maand pleitte Smit tenslotte voor het uitzetten van een aantal Somaliërs die een zwangere vrouw hebben mishandeld. Hij schreef hierover een brief aan minister Nawijn: Deze groep mensen maakt misbruik van de gastvrijheid die ons land hen biedt. Bent U het met ons eens dat ook deze groep voor remigratie in aanmerking moet komen?”De harde toon van Smits vragen zal in de Rotterdamse raad misschien tot gefronste wenkbrauwen leiden, voor mensen die Smits verdere activiteiten bekijken is dat zeker niet het geval. Michiel Smit is momenteel een van de belangrijkste brug-figuren tussen de Fortuyn-stroming en klassiek extreem-rechts. Hij heeft goede contacten met de Rotterdamse NNP-afdeling en met name met het NNP-deelraadslid en partijvoorzitter Florens van der Kooi. Deze contacten steekt Smit bepaald niet onder stoelen of banken.
De NNP heeft momenteel twee deelgemeenteraadsleden in Rotterdam Feijenoord, Florens van der Kooi en Jan Teijn. Wanneer Jan Teijn in de deelraad een toespraak houdt over de moord op Fortuyn en de lijn doortrekt naar de tegenwerking die de NNP ondervindt, meldt de NNP-homepage: “Wel was het een aangename verrassing te constateren, dat er tot onze grote verwondering iemand op de publieke tribune zat van Leefbaar Rotterdam (de partij waar Pim Fortuyn deel van uitmaakte). De persoon in kwestie kwam even naar ons toe om een praatje te maken en bleek zeer content te zijn met ons betoog.” Michiel Smit dus. Van Florens van der Kooi heeft Smit op zijn beurt hoge verwachtingen: “Denk dat de nieuwe voorzitter van de NNP, Florens van der Kooi, kan zorgen voor een nieuwe impuls. Jonge mensen om zich heen verzamelen en het verleden achter zich laten. Strijdlustig richting de volgende verkiezingen!”
Ook de onlangs opgerichte jongerenorganisatie van de NNP, de Nieuwe Nationale Jongeren, kan op morele steun van Smit rekenen. Hij schrijft in hun gastenboek: “Wens u allen veel succes hiermee. Tot op heden mocht je alleen Turks Nationalist zijn, laten we hopen dat het Nationalisme in Nederland weer sterker wordt als beweging tegen de islamisering van onze samenleving. We moeten uit onze schulp komen en hier tegen strijden.”

Waarom Smit zich zo dicht tegen de NNP aan bemoeit is een goede vraag. Gezien zijn eigen politieke ideeën kan je verwachten dat hij sympathiek tegenover de ideeën van de partij staat. Bovendien zegt hij het straatactivisme en de strijdvaardigheid van de Rotterdamse partijleden te waarderen. Maar er is meer aan de hand. Toen Fortuyn zijn intrede deed bij Leefbaar Nederland verwachtte de NNP hier veel heil van. Niet zozeer dat de partijleiding verwachtte dat Fortuyn alle ideeën van de partij over zou nemen, maar men hoopte wel op een interessante wisselwerking. Door het politieke succes van Fortuyn zouden de extreme ideeën van de NNP namelijk veel gematigder en daardoor geaccepteerder overkomen. Tegelijkertijd zou de aanwezigheid van de NNP Fortuyn de mogelijkheid bieden om zich nog rechtser te profileren. Smit huldigt zelf ook dergelijke ideeën: “Voor een partij als LPF wordt het makkelijker rechtse standpunten in te nemen, als er nog een partij aan de rechterkant komt. Lijkt me een mooi iets om aan te werken. Mijn steun heb je!” en “Allebei de partijen (LPF en NNP, Kafka) zijn belangrijk, laten we niet de gemeenschappelijke doelen vergeten. Hoop dat de NNP ook zal groeien in organisatie, ledenaantal en volksvertegenwoordigers. Goed dat er een echt nationalistische partij is. Wat ik me afvraag: gaan de NNP vertegenwoordigers in de deelgemeente Rotterdam-Feyenoord ook contacten onderhouden met Leefbaar Rotterdam?” Het heeft er alles van dat Smit ruimte ziet voor een politieke beweging aan de rechterkant van Leefbaar Rotterdam/LPF en hierin voor zichzelf een rol ziet weg gelegd.

De NNP is echter niet de enige partij waar Smit contact mee heeft. In juni was hij van plan om namens Leefbaar Rotterdam een bezoek te brengen aan het Antwerpse Vlaams Blok. Deze afspraak was tot stand gekomen via Vlaams Blok-kaderlid Tanguy Veys, die ook contacten heeft met NNP’ers. Uiteindelijk moet Smit de afspraak annuleren onder zware druk van zijn fractiegenoten. Zelf zag hij geen enkel bezwaar in het bezoek. Fractievoorzitter Sørensen verklaarde opmerkelijk genoeg dat Leefbaar Rotterdam op geen enkele manier een associatie wil met de extreem-rechtse Vlaamse partij. Smits publieke activiteiten voor de NNP vallen kennelijk niet onder dezelfde noemer.Op het Internet laat Smit zich van zijn nog radicalere kant zien. Smit is namelijk al geruime tijd actief op het neo-nazistische Internet-forum “Stormfront Nederland en Vlaanderen”, waar rechts-extremisten van diverse pluimage elkaar treffen. Smit post daar onder het pseudoniem “wooninrotterdam”. Deze activiteit is om twee redenen erg opmerkelijk. Ten eerste is er geen twijfel mogelijk over het karakter van dit forum en de gevoerde discussies. De hakenkruisen, Hitler-portretten, anti-Joodse opmerkingen en verwijzingen naar de gaskamers vliegen de bezoeker om de oren. Het feit dat Smit sinds zijn registratie in mei, dit forum blijft bezoeken en gebruikt om zijn mening te ventileren, geeft duidelijk aan dat hij zich door dergelijke radicale nazistische sentimenten niet laat afschrikken. Ten tweede is Smits aanwezigheid opmerkelijk door de inhoud van zijn postings. Natuurlijk houdt hij de andere forumleden op de hoogte van zijn eigen politieke activiteiten, maar daarnaast discussieert hij ook op niet mis te verstane manier mee. Naar aanleiding van de commotie rond de aanranding in het Eindhovense zwembad doet een forumlid de suggestie om een grote zuiveringsactie in zwembaden te houden. Smit antwoord daarop: “Wat mij betreft moeten acties worden opgevoerd. Nu gebeurd er niets, moet eens duidelijk worden gemaakt hoe wij erover denken als blanken. Zou eerder beginnen met stickeractie, demonstratie ofzo. Er is veel sympathie onder Nederlanders hiervoor. Hardere acties zijn voor later.” Verder suggereert hij om in de wijk van de trainingsvelden van Sparta buurtbewoners op te zetten tegen de aanwezigheid van allochtone voetballertjes.In een andere discussie maken de forumleden zich druk over blanke jongeren die belangstelling hebben voor zwarte cultuur, zoals hiphop en r&b. Zij sieren deze jongeren met het scheldwoord “Whiggers”, of te wel White Niggers. Michiel Smit doet in deze discussie ook een duit in het zakje: “Er is een ding erger dan een Neger, een blanke neger!”

Ook op een ander forum dat erg populair is bij extreem-rechtse internetters, POLINCO (#1), is Michiel Smit actief onder het pseudoniem “wooninrotterdam”. Ook hier is zijn bijdrage opmerkelijk. POLINCO is duidelijk minder radicaal dan Stormfront, maar daarom niet minder omstreden. Met de regelmaat van de klok worden er zeer racistische, gewelddadige en extremistische berichten gepost. Is Smit op Stormfront nog een passieve deelnemer, bij POLINCO ziet hij voor zichzelf een actiever rol. Zo wil hij de beheerster van het forum structureel geld geven. Daarnaast biedt hij aan om een bijdrage te leveren aan het persbeleid van POLINCO: “Schrijf zelf regelmatig persberichten en wil graag meedenken en doen.”
Maar behalve de organisatorische bijdrage van Smit, laat hij zich op dit forum ook inhoudelijk kennen. Wanneer een van de meest radicale nazi’s bijvoorbeeld een epistel post, waarin die pleit voor een blanke Nederlandse samenleving, zegt Smit hier volledig mee in te stemmen. Volgens Smit is daarbij zelfs dwang te rechtvaardigen, wanneer praten niet helpt.

Samenvattend is Smit een man met een duidelijk doel dat hij verkoopt met twee gezichten. Hij wil Leefbaar Rotterdam en de NNP inzetten voor een brede rechtse beweging waarin hij zijn eigen ideeën tot uitdrukking kan brengen. Wat deze ideeën precies zijn probeert Smit verborgen te houden. Als het raadslid van Leefbaar Rotterdam maakt hij zich sterk voor het over de grenzen zetten van zoveel mogelijk overlast bezorgende allochtonen. Als anonieme deelnemer aan extreem-rechtse discussies laat hij zijn ware gezicht zien en pleit hij voor een blanke samenleving.
Dat het raadslid Smit zijn ideeën in alle openheid mag uitdragen zegt veel over Leefbaar Rotterdam. Met het “alles mag nu eindelijk gezegd worden” als excuus, laat de partij zich via Smit inzetten voor het propageren en legitimeren van regelrecht racisme.

toevoeging november 2002: Kenmerkend voor deze houding is dat Smit gewoon gehandhaafd blijft als Leefbaar-raadslid na het bekend worden van zijn extreemrechtse aanwezigheid op internet en zijn contacten met de NNP. Begin oktober kwamen deze feiten in de publiciteit en zorgden voor de nodige commotie binnen de Rotterdamse politiek. Smit moest zich tegenover zijn fractiegenoten verantwoorden voor zijn activiteiten. Na een tumultueus verlopen vergadering (#2) wist partijleider Ronald Sørensen zijn fractie bij elkaar te houden en gaf hij Smit wonderlijk genoeg nog een kans. Volgens Sørensen is dit echter wel zijn laatste kans. Als hij nog een keer betrapt wordt op contacten met extreem-rechts moet hij het veld ruimen. De coalitiepartners CDA en VVD verklaarden zich tevreden met deze afloop.
Wat er wonderlijk is aan het handhaven van Smit is niet zozeer dat Sørensen probeert zijn fractie bijeen te houden. Met het schrikbeeld van de LPF voor ogen is dat meer dan voorstelbaar. Het wonderlijke is dat Leefbaar Rotterdam en de coalitiepartners in de raad kennis hebben genomen van het radicale gedachtegoed van Smit. Vervolgens wordt er nu alleen een probleem gemaakt van het feit dat hij actief is geweest op de genoemde webfora en niet over de dingen die hij daar gezegd heeft. Sørensen vergoelijkt Smits actie door te stellen dat hij ook actief was op Marokkaanse en socialistische sites, maar rept geen woord over de racistische inhoud van zijn berichten. Daarmee haalt Leefbaar Rotterdam (en daarmee de Rotterdamse raad) zich de nodige problemen op de hals. Smit zal ongetwijfeld in staat zijn om voor kortere of langere tijd zijn mond te houden en de andere kant op te kijken wanneer hij een NNP’er tegenkomt. Zijn politieke ideeën schudt hij echter niet zomaar van zich af. Wil Smit zichzelf serieus nemen, dan is het een kwestie van tijd voordat hij zijn radicale ideeën weer naar buiten brengt. En dan zal de schade niet alleen zijn eigen politieke carrière treffen, maar ook zijn fractiegenoten, die de hele tijd geweten hebben wie zij een hand boven het hoofd hielden.

Michiel Smit komt aan bij het LPF-congres anderhalve week voor zijn overstap naar de Conservatieven

De val van het kabinet Balkenende heeft ook voor Michiel Smit onverwachte consequenties. Hij is benaderd door de nieuwe partij van Winny de Jong, de Conservatieven.nl, en wordt kandidaat voor de parlementsverkiezingen in 2003. “Wij zijn zeer verheugd met de kandidatuur van Michiel Smit vanwege zijn politieke ervaring als gemeenteraadslid van Rotterdam en zijn kennis op het gebied van veiligheid, integratie en immigratie”, aldus de partij. Hierop doorbreekt Smit ook de door Leefbaar Rotterdam opgelegde zwijgperiode. Op de site van de Conservatieven.nl trekt hij opnieuw ten strijde tegen de voorlichting aan allochtonen in hun moedertaal en doet hij een campagne voor positievere beeldvorming van Marokkaanse jongeren af als ‘overheidsindoctrinatie naar communistisch model’.

noten:
1. POLINCO staat voor Politiek Incorrect. Het forum is opgericht door een groep extreem-rechtse querulanten. Deze groep kaapte diverse Webfora, pestten andere deelnemers weg, waarna het forum gesloten werd omdat het tot een extreem-rechts onderonsje was geworden. Toen deze groep nergens meer welkom was richtten ze een eigen forum op.

2. Beelden van de vergadering en excuses van Smit zijn te zien bij Radio Rijnmond