Lijst Pim Fortuyn

Omdat de LPF al zitting heeft in de Tweede Kamer is de verkiezingsdeelname aanmerkelijk eenvoudiger. Zo hoeft de partij bijvoorbeeld niet meer in elke kieskring door dertig kiesgerechtigde burgers ondersteund worden met een handtekening.
Uit discussies binnen het extreem-rechtse circuit blijkt dat er nog wel steun voor de LPF bestaat, maar mede door het terugtreden van Nawijn als lijsttrekker is deze steun in rap tempo minder geworden. Een kijkje op de kandidatenlijst levert in ieder geval geen rechts-extremisten op, maar wel een tweetal interessante personen:

Harry G. Maronier (1939) is gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam en staat op de 21e plek op de LPF-lijst. Hij had vorig jaar voor Leefbaar Nederland in de Tweede Kamer gewild, maar kwam de selectie niet door. Maronier is al langere tijd bij de LPF actief, onder meer als kringcoördinator in Rotterdam. Opmerkelijk was het plan om in juni 2002 bij het Vlaams Blok op bezoek te gaan. Hij zou dit met Michiel Smit, de huidige nummer twee van de Conservatieven.nl, gaan doen. Ze zijn beiden ook raadslid van Leefbaar Rotterdam, en die fractie zag dat bezoekje niet zo zitten en floot ze terug. Toch is Maronier niet zo blij met de rechtse geluiden binnen Leefbaar Rotterdam. In het NRC zegt hij: “Ons probleem, dat zijn de fractieleden die ook bij de Centrumdemocraten kunnen zitten”. Opmerkelijk is dat Maronier nu ook een ondersteunende handtekening voor de Conservatieven.nl zet. Dit is een afsplitsing van de LPF onder leiding van Winny de Jong, met Michiel Smit als tweede man. Deze nieuwe partij heeft in Rotterdam dertig van deze handtekeningen nodig om mee te kunnen doen. Het is zeer ongebruikelijk om tijdens de verkiezingen bij twee concurrerende partijen actief te zijn.

Mr. E.C.A.M. (Elise) Boot (1932) uit Utrecht staat op de 23e plek bij de LPF. Zij is Europarlementariër geweest voor het CDA. Interessant zijn haar activiteiten in de orthodox-katholieke hoek. Zo staat ze in 1989 kandidaat voor de rechtse katholieke partij “God met Ons” voor het Europese Parlement. Datzelfde jaar bezoekt ze een contactdag van het orthodoxe Contact Rooms-Katholieken (CRK). In de jaren negentig is Boot actief bij het uiterst rechtse partijtje Nederlandse Christen Democraten (NCD), onder andere als lid van de kascommissie en als studiesecretaris. In 1998 duikt Boot op bij het Algemeen Ouderen Verbond (AOV). Vanaf december 2002 is zij bestuurslid van de LPF.