Weerwolf Nederland

Anderhalf jaar geleden verscheen in een van de uithoeken van het internet een onooglijke website met de titel Weerwolf Nederland. De site met informatie over vijanden van het nationaal-socialisme, was een initiatief van het Aktiefront Nationale Socialisten (ANS): “This site is to inform political soldiers about their enemies (…) Werwolf netherlands is a part of the World Wide Anti-Antifa”. Het ANS staat sinds jaar en dag onder leiding van Eite Homan. Hij en zijn aanhang zien zichzelf als revolutionaire nationaal-socialisten. Hun vijanden bestaan naast migranten, joden en antifascisten vooral uit de vertegenwoordigers van de staat (“systeemknechten”). Aan al deze vijanden is de Weerwolf-site gewijd.

Tijdens haar korte bestaan heeft Weerwolf zich niet kunnen ontwikkelen tot een serieus medium of een bedreiging voor diegenen die ze wenst te bedreigen. Maar daarmee is de ontwikkeling van de site niet minder opvallend en trok ze bovendien door de inhoud een aantal keren behoorlijk de aandacht.
In de periode vlak na de oprichting is de site vooral gevuld met allerhande onduidelijke informatie over politie-agenten en anti-fascisten uit heel Europa en een lange lijst met joodse organisaties in Nederland. Als contactadres wordt de ANS-postbus uit Delfzijl gemeld. In het jaar daarna ontwikkelt de site zich en gaat zich steeds meer op Nederland richten.
Weerwolf bestaat inmiddels uit drie onderdelen: lijsten met namen en adressen van politieke tegenstanders, pagina’s met foto’s van vermeende tegenstanders en een aantal pagina’s met politieke propaganda. In al die informatie is slechts een lijn te ontdekken: een volstrekt rücksichtsloze en tegelijkertijd gevaarlijk stompzinnige houding. Een voorbeeld daarvan is de “Uitgebreide lijst van onze politieke vijanden in Nederland”, die prominent op de site aanwezig is. Deze lijst bestaat voor ruim 90% uit een overzicht met namen, adressen, emailadressen en telefoonnummers van Tweede Kamerleden van ruim drie jaar oud. Afgezien van het dubieuze van de publicatie zelf, is het natuurlijk gevaarlijk om aan de achterban van Weerwolf namen, adressen en telefoonnummers te verstrekken die voor een flink deel niet meer kloppen.
Een ander voorbeeld van de dolgedraaidheid van Weerwolf is een pagina met foto’s van tegenstanders (“Linksen en (geheime) politiediensten” volgens de titel) die genomen zijn bij een demonstratie van de Nederlandse Volks Unie in Rotterdam. Tussen deze foto’s staan onder andere journaalverslaggever Wouter Kurpershoek en een presentator van een EO- kinderprogramma. Nou kunnen deze personen als vertegenwoordigers van de pers natuurlijk ook als vijanden van het nationaal-socialisme betiteld worden, en Homan en zijn ANS’ers zijn daar zonder meer toe in staat. Maar het valt te betwijfelen of dat hier ook de bedoeling is geweest.

Enkele links op de weerwolf site

Nog bonter maakte Weerwolf het na afloop van een recente NVU-demonstratie in Apeldoorn. De NVU wilde in Apeldoorn demonstreren om propaganda te kunnen maken vanwege haar deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. Doordat de verzamelplek voor de NVU-demonstratie was bezet door AFA-demonstranten was het onmogelijk voor de NVU’ers om Apeldoorn zelf te bereiken. Zij werden door een politiemacht buiten de stad gehouden op een parkeerplaats langs de snelweg. Op deze parkeerplaats liepen echter voldoende verdachte figuren rond om te fotograferen en op de Weerwolf-site te zetten. Op deze fotopagina met “linksen en stillen”, verscheen tussen allerlei foto’s van journalisten en agenten, ook een foto van een NVU-demonstrant die door zijn mede-NVU’ers, per abuis, werd aangewezen als “Stille” en “systeemzwijn”. Het duurde enkele maanden voordat de fout ontdekt en hersteld werd. Inmiddels is zijn foto, samen met de foto van een NOS-cameraman die foutief werd geïdentificeerd als medewerker van de RID Rotterdam, van de Weerwolf-site verdwenen.

Een volgend project dat Weerwolf onlangs lanceerde was een nieuwe foto-pagina van “Joden in Nederland”. Op deze pagina stonden tientallen fotootjes van bekende Nederlanders zoals bijvoorbeeld Xaviera Hollander, Jack van Gelder en Frits Barend, die volgens Weerwolf joods zijn. De fotootjes zijn van het internet geplukt en stonden zonder verder bijschrift of uitleg op de site. Behalve een poging tot intimidatie lijkt deze pagina nergens goed voor. Na de nodige media-aandacht en oproepen van het CIDI om de site in Nederland en in Amerika (waar de internetsite zich fysiek bevindt) aan te pakken met zowel strafrecht als via een schadevergoedingsprocedure, verdwijnt de fotopagina weer van de site.

Eite Homan

Het CIDI ondernam al eerder actie tegen Weerwolf, toen het CIDI zelf met adres op de site vermeld werd. Deze gegevens werden gevolgd door de oproep om de organisatie “tot de wortel” uit te roeien. Tegen deze publicatie deed het CIDI aangifte. Het Openbaar Ministerie besloot echter niet te vervolgen. Inmiddels is het CIDI in beroep gegaan om alsnog vervolging van de mensen achter de Weerwolf-site te eisen.

De keuze om privégegevens van politieke tegenstanders op deze manier te publiceren, kan het gevaar opleveren dat Weerwolf-sympathisanten hier gevaarlijke acties aan verbinden. Aangezien de site verder geen enkele informatieve waarde heeft, lijkt het er op dat dreiging het hoofddoel is. Dat dit zich niet beperkt tot de klassieke vijanden, maar ook potentiële sympathisanten van NVU en ANS niet spaart, bleek na afloop van een demonstratie van Nieuw Rechts in Den Haag. Nieuw Rechts, het partijtje van Michiel Smit, hield daar een demonstratie als steun voor de Britten en Amerikanen bij de oorlog in Irak. In de demonstratie liepen ook een aantal rechts-extremisten mee, maar ook een aantal Joden. Dit laatste was Weerwolf een doorn in het oog en daarom werden foto’s van een grote groep deelnemers op internet gezet. 

“De mensen op de foto’s hieronder waren aanwezig op de demonstratie die steun geeft aan de oorlog tegen Irak. De demonstratie werd samen met de joods zionistische organisatie SAROEF georganiseerd. Op het laatste moment trok SAROEF zich als organisatie terug mede door druk uit het buitenland. Dit neemt niet weg dat ze er wel op persoonlijke titel waren! Alle mensen die niet jood zijn en op deze demonstratie hebben meegelopen, zijn voor altijd uitgekakt bij de Nationaal Socialisten. ER WORDT NIET MET JODEN SAMEN GEWERKT EN WIJ ZIJN NIMMER VOOR EEN IMPERIALISTISCH AMERIKA!!” aldus Weerwolf. Ook Bas de Man, de fotograaf van Weerwolf die de foto’s van deze demonstratie maakt, doet nog een duit in het zakje “ik ben vandaag bij die demo geweest in den haag om foto’s te maken. veel NNP mensen en NVU mensen. zij mogen ook aan een boom van mij.”

Bas de Man, links bij een Fortuyn-herdenking, mei 2002 in Den Haag. Rechts in actie voor Weerwolf bij de Nieuw Rechts-demo.

Naast deze opmerkelijke actie is ook de openlijke sympathie met islamistische bewegingen als Hezbollah en Hamas door Weerwolf moeilijk te doorgronden voor veel rechts- extremisten. Eind 2002 wordt een Palestijnse zelfmoord-terroriste op de site zelfs tot heldin uitgeroepen.

Tot zover een kort overzicht van de activiteiten van Weerwolf. De vraag die rest is wie er achter deze site zitten. Over haar organisatie wil Weerwolf niet veel kwijt. Aanvankelijk stond de postbus van het ANS nog op de site als contactadres, maar inmiddels is Weerwolf geheel geanonimiseerd. Op de site staat “Weerwolf Nederland heeft geen leden en geen leider!! Weerwolf Nederland is bij niemand aangesloten en niemand bij Weerwolf Nederland!! Je hoeft dus geen e-mails voor lidmaatschap te sturen en ook niet voor vragen.” Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Om in de gepresenteerde informatie te kunnen voorzien zijn naast Eite Homan een aantal ANS- en NVU-activisten betrokken bij de organisatie. Een van de belangrijkste daarvan is Johan van Enk.

Johan van Enk

Van Enk werd begin jaren ‘90 actief bij de CP’86 en ontwikkelde al snel een bijzondere interesse voor het in kaart brengen van politieke tegenstanders. Vanaf 1995 wordt dit een van zijn belangrijkste bezigheden binnen het extreem-rechtse circuit. Hij raakt omstreeks die tijd betrokken bij ODIN, een CP’86-organisatie die politieke tegenstanders in kaart probeert te brengen (# 1). Tijdens bijeenkomsten en demonstraties van allerhande rechts-extremistische groepen is Van Enk vanaf dat moment met een camera te vinden. Dat beperkt zich niet alleen tot Nederland: Ook op de jaarlijkse IJzerbedevaart in Vlaanderen en op bijvoorbeeld de Hess-herdenking van 1997 in Denemarken probeert Van Enk tegenstanders vast te leggen. Recent was Van Enk verantwoordelijk voor het fotograferen van een demonstratie in Amsterdam gericht tegen de oorlog in Irak. Van Enk was samen met Homan aanwezig met een tweeledig doel. Beiden wilden mee demonstreren om daarmee hun afkeer van Israël invulling te geven en tegelijkertijd linkse anti-oorlogsdemonstranten op de foto te zetten. Johan van Enk werd echter herkend en door demonstranten verwijderd.

Een andere Weerwolf-fotograaf is nazi-Skinhead Dave Blom. Ook Blom komt voort uit de CP’86 en is de laatste jaren actief bij ANS en de NVU. Daarnaast is hij enige tijd zanger geweest van de nazi-bands Landstorm en Brigade M.

Dave Blom etaleert zijn denkbeelden en is rechts zelf als fotograaf in actie

Het meest bekend werd hij echter door het vernielen van een Joodse begraafplaats in Den Haag, eind 1999. Samen met twee anderen vernielde hij de begraafplaats door grafzerken en gebouwen met allerlei nazistische leuzen zoals ‘6.000.000 te weinig’ en ‘Sieg Heil’ te beschilderen. Blom is ongeveer vanaf het lanceren van de Weerwolf-site actief geworden met observeren en fotograferen van tegenstanders. Hij was verantwoordelijk voor het fotograferen van tegenstanders tijdens NVU-demonstraties in Rotterdam en Apeldoorn. Dat hij daar ietwat ongelukkig mee is, blijkt uit het feit dat hij zowel verantwoordelijk is voor de foto’s van Wouter Kurpershoek, de NOS-cameraman en de EO-programmamaker, als voor de foto van de NVU-activist die als geheim agent werd gepresenteerd. Dat weerhoudt Dave Blom er echter niet van om ook zijn goede vriend Bas de Man uit Den Haag op pad te sturen. Bas de Man is al een aantal jaren actief in de Nederlandse Skinheadscene en was betrokken bij Stormfront Nederland. De Man is ondanks veel grote woorden en bluf geen erg actieve nazi. Hij is vooral geïnteresseerd in feestjes en extreem-rechtse bijeenkomsten met weinig risico. Klaarblijkelijk was hij niet te beroerd om mede-rechtsextremisten op de foto te zetten voor de Weerwolf-site, toen die in zijn woonplaats deelnamen aan een pro-Amerika-demonstratie van Nieuw Rechts.

Een andere betrokkene bij de Weerwolf site is het Veenendaalse NVU-lid Patrick de Bruin. De Bruin is pas redelijk kort actief binnen het extreemrechtse circuit. Aanvankelijk was hij betrokken bij de NNP, maar de laatste tijd is hij vooral te vinden bij NVU-activiteiten. Zijn specialisme ligt op het internet. Een van de opvallendste activiteiten die hij daarbij ontplooit was het versturen van grote hoeveelheden e-mail naar willekeurig mailadressen, oftewel spammen. Patrick de Bruin was verantwoordelijk voor in het totaal vier op grote schaal verspreidde e-mails met extreem-rechtse propaganda. Aangezien het versturen van spam strafbaar is en het in ieder geval leidt tot maatregelen van de internet-provider tegen de dader, probeerde De Bruin zijn acties te maskeren door zijn e-mailadres te vervalsen. Toen dat niet afdoende bleek te zijn om zijn betrokkenheid te maskeren ging hij over tot het betalen van anderen, van wie hij de computer kon gebruiken voor het versturen van zijn spam. In het voorjaar van 2002 kocht Patrick de Bruin een digitale camera. Hij krijgt van andere rechts-extremisten de tip dat hij die kan gebruiken voor het fotograferen van politieke tegenstanders en korte tijd later begint hij daarmee. Bij de NVU-demonstratie in Harderwijk maakt hij al wat foto’s, maar tijdens de recente NVU-demonstratie in Apeldoorn maakt hij grote hoeveelheden foto’s van omstanders, persfotografen en politie-agenten. Deze verschijnen ook weer op de Weerwolf-site als “foto’s van linksen en stillen”.

Patrick de Bruin

Hiermee is een beeld geschetst van de Weerwolf-site en een aantal betrokkenen. De vraag is nu wat er tegen deze site gedaan kan worden. Op dit moment lopen er als het goed is twee zaken tegen Weerwolf. Een procedure bij het gerechtshof waarbij vervolging wordt geëist wegens de oproep om het CIDI uit te roeien. Verder wordt bekeken of er auteursrechterlijke procedures gestart kunnen worden wegens de fotopagina “Joden in Nederland”. Dit laatste is mogelijk een sterke troef. De server waarop Weerwolf draait staat immers fysiek op een de server van een nazistische provider in de Verenigde Staten. De propaganda die op de site staat kan dus moeilijk vervolgd worden, tenzij bewezen kan worden wie verantwoordelijk is voor het publiceren. De provider zelf geniet de bescherming van het Amerikaanse First Ammendment (bescherming van de vrijheid van meningsuiting). Daarentegen is de provider wel juridisch verantwoordelijk voor copyrightschendingen die via zijn server plaatsvinden. En omdat de provider waarschijnlijk niet gevoelig zal zijn voor morele of politieke argumenten om de Weerwolf-site te verwijderen, heeft een copyrightclaim waarbij Amerikaanse norm-bedragen worden gehanteerd meer kans op succes.

#1 – Bij ODIN zijn een aantal personen betrokken, waaronder Michiel Bos en Henk Wijnhoven uit respectievelijk Arnhem en Nijmegen. Beiden zijn momenteel ook bij de NVU betrokken en verrichten nog steeds onderzoek naar tegenstanders.

Michiel Bos
Henk Wijnhoven