Home » Politieke partijen » Nederlandse Volks-Unie » NVU demonstreert in Den Haag

NVU demonstreert in Den Haag

Op zaterdag 5 juni 2004 was Den Haag het toneel van een tweetal demonstraties. Rond het Malieveld demonstreerden zo’n 70 neonazi’s van de NVU en rond Het Plein keerden zo’n 300 betogers van de Anti-Fascistische Actie (AFA) zich hiertegen.

De NVU-mars zelf leek op het eerste gezicht op een herhaling van een eerder ritueel. Onder leiding van partijleider Constant Kusters, diens secondant Michiel Bos en de Groningse neonazi Eite Homan marcheerde een groep skinheads en radicale fascisten een rondje zonder veel publiek. Ook al was het decor ditmaal niet een afgelegen industrieterrein en klinkt het Malieveld als dé plek voor een demonstratie die veel publieke aandacht moet trekken, de realiteit was dat 70 neonazi’s een rondje liepen om een verlaten grasveld. Het gezelschap was ook ditmaal weer een samenraapsel van Duitse, Nederlandse en Belgische neonazi’s.

NVU bij het Malieveld

Dat de burgemeester deze groep neonazi’s onder politiebescherming hun rondje liet lopen is echter een nog grotere schande dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. De NVU heeft een geschiedenis van bijeenkomsten en demonstraties op historische data. Bijna altijd zijn de
demonstratiedata verwijzingen naar data in de geschiedenis van het nationaal-socialisme. Het motto van de NVU-mars was “Tegen de Amerikaanse agressie politiek”. Vanuit NVU-perspectief gezien is het daarom geen toeval dat men gekozen heeft voor een datum die zo dicht bij de zestigste verjaardag van de herdenking van D-Day ligt (voor een demonstratie op een zondag krijgt men zelden een vergunning). De “Amerikaanse agressie politiek” tegen Hitlers troepen zal de NVU gemotiveerd hebben tot deze datumkeuze. Extra wrang was bovendien dat twee Duitse neonazi’s zich voor de gelegenheid hadden gestoken in een Waffen-SS gevechtsuniform.

Van het Belgische Groen Rechts, onder leiding van Wolf Kussé, werd wel een vlag met een Keltisch kruis in beslag genomen. De aanwezige politie liet veel ernstigere uitingen echter links liggen. Een antisemitisch bedoeld spandoek met de tekst “Zionistische onderdrukking bestrijden” was kennelijk geen probleem. Ook andere nazi-symbolen als de Wolfsangel, Triskels (hakenkruizen met drie poten), 88 (staat voor Heil Hitler), SS-doodskoppen en t-shirts van de verboden organisatie “Blood & Honour Deutschland” konden zonder problemen gedragen worden.

Een opmerkelijke ontwikkeling bij de demonstratie was de deelname van een aantal personen van Blood & Honour Nederland. Sinds enige jaren is een groep radicale neonazi’s van de NVU afgescheiden en vormen zij Blood & Honour Nederland. Dit Blood & Honour (B&H) is een internationaal netwerk dat zich vooral rond nazimuziek groepeert en op de Britse terreurgroep Combat 18 georiënteerd is. Op 13 maart jongstleden kwam het conflict tussen de NVU en B&H tot een climax op een door de NVU georganiseerd concert. Omdat er een Sloveense naziband optrad die zich recent negatief over B&H en Combat 18 uitgelaten had ging B&H Nederland hen een lesje leren. Het kwam tot een flinke knokpartij waarbij geluidsapparatuur en de ruiten van de zaal vernield werden. De NVU verklaarde daarna zwaar gedesillusioneerd te zijn en nooit meer iets met B&H te maken te willen hebben. Maar nu, nog geen drie maanden later, demonstreert de NVU zij aan zij met enkele belangrijke activisten van B&H Nederland door Den Haag. Kennelijk is de NVU leiding meer opportunistisch dan men wil doen voorkomen en is het getalsmatige verschil tussen 60 en 70 demonstranten belangrijker dan mensen te weren die onlangs een NVU concert aangevallen hebben. Van B&H waren onder andere Niels Ritmeester en de Duitse radicaal Michael Krick aanwezig.

De ordedienst van de NVU stond onder leiding van Eite Homan en Michel Boerboom. Homan is al zo’n 20 jaar actief binnen de radicaalste fascistische groeperingen die Nederland kent. Michel Boerboom is een free-fighter uit Arnhem die nu 5 jaar bij de NVU actief is. Hij loopt veel nazi-demonstraties af, ook in Duitsland.

Anti-Fascistische Actie demonstranten ingesloten door Haagse politie

Dat neonazi’s een platform geboden wordt om hun verwerpelijke ideologie uit te dragen vond AFA terecht onverteerbaar. Terwijl een handjevol neonazi’s met toestemming van  burgemeester Deetman in het weekeinde van de D-Dayherdenking in Waffen-SS-uniform en met nazi-symbolen mag demonstreren tegen Amerikaanse agressie, liet diezelfde burgemeester (vaak met grof geweld) honderden mensen arresteren die zich hier terecht zeer kwaad over maken. De AFA-demonstranten die het oneens waren met dit overheidsbeleid en zelf naar de nazi-demonstratie wilden optrekken, kregen harde klappen. Uiteindelijk werd zelfs de hele demonstratie gearresteerd omdat men van de officiële route was afgeweken. Dit ging regelmatig met het nodige geweld gepaard waarbij arrestatieteams met knuppels op de bijeengedreven demonstranten inhakten, om te voorkomen dat iemand zich tegen een arrestatie zou verzetten.

Ook Nieuw Rechts actief rond NVU-demonstratie

Terwijl de NVU haar demonstratie liep, was de bekende activist Martijn Janssen van de partij Nieuw Rechts van Michiel Smit bij de AFA-demonstratie aanwezig. Niet om zijn verontwaardiging over de NVU kenbaar te maken, maar om de antifascistische demonstranten te filmen. Dit zogenaamde “anti-antifa” werk wordt al jaren door extreem-rechts bedreven om de antifascistische beweging in kaart te brengen. NVU voorman Eite Homan had hiervoor zelfs enige tijd een eigen website onder de naam Weerwolf in gebruik. Martijn Janssen is de huisfilmer van de Nieuw Rechts en heeft zich nu kennelijk ook op dit anti-antifawerk toegelegd.

Er is nog een interessante overeenkomst tussen Janssen en de NVU en dat is hun anti-semitisme. Ook al verklaarde Michiel Smit in het verleden regelmatig dat zijn partij niet antisemitisch is, voor Martijn Janssen geldt dit in ieder geval wel. In het recente verleden was hij op diverse extreemrechtse webfora actief onder de pseudoniemen “ZiekVanJoden” en “DelendaJudea”. Zijn vele berichten liepen over van de Jodenhaat. Dat de Nieuw Rechtser zich inzet om de tegenstanders van een anti-joodse NVU-demonstratie in kaart te brengen is dan dus minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt.

Martijn Janssen filmt de AFA demonstratie
Martijn Janssen