Home » Organisaties » Blood & Honour » Leden Ulfhednar aangehouden wegens vuurwapenbezit

Leden Ulfhednar aangehouden wegens vuurwapenbezit

Op 18 oktober 2011 is een aantal leden van het Noord-Hollandse Ulfhednar gearresteerd vanwege het bezit van vuurwapens. Ulfhednar is een voortzetting van Blood & Honour, afdeling Westland. Na de arrestaties is door de politie in twee woningen een inval verricht.

Ulfhednar wordt gevormd door een groep vrienden uit de omgeving van Alkmaar, die sinds 2006 bestaat. Aanvankelijk vormde de groep een afdeling van het Blood & Honour (B&H) netwerk, maar sinds 2011 vormen zij een onafhankelijke groep met een nieuwe naam (zie ons vorige artikel). Dat hier sprake is van oude wijn in nieuwe zakken was reeds duidelijk en is op dinsdag 18 oktober jongstleden nog eens bevestigd. Uit een arrestatie door de politie blijkt dat leden van Ulfhednar zich in de traditie van B&H bezig houden met het verzamelen van vuurwapens. Op deze dinsdagavond voert de politie naar aanleiding van een tip van de AIVD een observatie uit bij de woning van Rory de Koning, in Heerhugowaard. In zijn woning zouden zich volgens de AIVD namelijk vuurwapens bevinden. Rond 22 uur zien zij een groep van vier mannen de woning met een grote tas verlaten om in een auto te vertrekken. De vier mannen zijn gevolgd en aangehouden bij een natuurgebied in Zuid-Scharwoude. Hier blijkt dat in de tas verschillende vuurwapens worden meegedragen. Bij een inval in de woning van De Koning die op deze aanhouding volgt zijn meer wapens en munitie gevonden. Een inval in de woning van het Ulfhednar kaderlid Marcel van Velzen levert geen nieuwe wapenvondst op. Van Velzen is snel uit voorarrest vrijgelaten en geen verdachte meer in deze zaak. De andere vier mannen zijn na drie dagen op vrije voeten gesteld en blijven verdacht van het illegaal bezit van vuurwapens.

Links met ordedienstband Tomas Boutens op een NVU demonstratie, 2011. Rechtsachter hem met kaal hoofd Rory de Koning
Links met ordedienstband Tomas Boutens op een NVU demonstratie, 2011. Rechtsachter hem met kaal hoofd Rory de Koning

Met het verzamelen van vuurwapens zet Ulfhednar zich in een neonazistische traditie die zowel logisch als verbazingwekkend is. Logisch omdat bij het nastreven van nazistische politieke idealen doel en middel samen behoren te vallen. Naast het streven naar de vestiging van een Arische samenleving is het toepassen van geweld ideologisch gezien een gezonde en noodzakelijke activiteit. De strafbladen van de kaderleden van Ulfhednar spreken voor wat dat betreft tot de verbeelding. Poging tot doodslag, zware mishandeling, bezit van gevaarlijke stoffen, brandstichting en openlijk geweld zijn voorbeelden van delicten waar de leden van deze groep zich schuldig aan hebben gemaakt. Het illegaal bezit van vuurwapens kan in de toekomst aan het rijtje feiten van deze geoefende geweldplegers worden toegevoegd. Het verzamelen van vuurwapens is verbazingwekkend omdat het zo naïef is. Ulfhednar is een van de weinige politieke groepen in Nederland die zich oriënteert op gewapende strijd. De groep kan er daarom van uitgaan dat zij speciale aandacht van de AIVD krijgen. Toch weerhoudt dit Ulfhednar niet vuurwapens en munitie bij een kaderlid thuis onder te brengen.

Waar Ulfhednar het geld en de inspiratie vandaan heeft gehaald en hoe ze aan de contacten voor het verwerven van deze vuurwapens komen, is niet duidelijk. Wat vast staat is dat de groep internationale contacten onderhoudt met (voormalige) leden van Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) uit België en het Racial Volunteer Force (RVF) uit Engeland. Beide groepen hebben op het gebied van (het voorbereiden van) neonazistische terreur hun sporen ruimschoots verdiend.

Dit artikel is ook verschenen in Alert! nummer 4, jaargang 2011