Home » Organisaties » Voorpost » ONP; Persdienst voor extreem-rechtse propaganda

ONP; Persdienst voor extreem-rechtse propaganda

Vanaf 1 januari 1999 is Nederland weer een nieuw extreem-rechts initiatief ‘rijker’. De Onafhankelijke Nationale Persdienst (ONP) opent een homepage met berichten “voor iedereen die de ontwikkelingen in de nationalistische beweging in Nederland wil volgen”.

Onafhankelijke Nationale Persdienst
Onafhankelijke Nationale Persdienst

De ONP ziet zichzelf als een “onafhankelijk van beweging, organisatie of partij opererende informatiebron”. Dat het met die onafhankelijkheid wel tegenvalt blijkt al uit het gebruik van de postbus van Voorpost-voorman Tim Mudde. Ook het streven naar onafhankelijkheid van de extreem-rechtse beweging klinkt vreemd als de ONP even verderop zich ten doel stelt “door middel van onafhankelijke berichtgeving mee te werken aan een gezonde groei van de nationale beweging in Nederland in de breedste zin van het woord.”

Tim Mudde
Tim Mudde

Naast de homepage biedt de ONP een elektronische verzendlijst met berichten over de actuele ontwikkelingen in de extreem-rechtse kringen in Nederland. Enkele anti-fascistische organisaties die zich als abonnee van deze verzendlijst aanmelden werden na korte tijd weer van de lijst afgegooid. De ONP is kennelijk alleen bedoelt voor gelijkgestemden.

Op haar site heeft de ONP links gemaakt naar de homepages van een aantal van deze gelijkgestemden. Zo staan er links naar een drietal extreem-rechtse organisaties:
de Nederlandse Studentenvereniging (NLSV)
het Oud Strijders Legioen (OSL)
en Voorpost Nederland

en een viertal partijen:
CD
Nederlands Blok
Nederland Mobiel
en de Nieuwe Nationale Partij (NNP).

Ook de Vlaamse zusterorganisatie van het ONP, het “Vlaams Nationaal Netwerk” wordt niet vergeten.

Daarnaast brengt de ONP het “Nationale bladenoverzicht” waarin reclame wordt gemaakt voor:
de uitgave van de NNP (Barricade)
het conservatief rechtse blad Civis Mundi (onder redactie van prof.dr. Wim Couwenberg)
het partijblad van de extreem-rechtse milieupartij Groen Rechts
het nieuw-rechtse blad Heemland (van ex-CD-Statenlid Mart Giesen)
Noorderlicht, het partijblad van het Nederlands Blok
het Voorpostblad Revolte
de SOS Nieuwsbrief (uitgegeven door de Studie- en Boekendienst “Studie, Opbouw & Strijd” van Voorpostleider Marcel Rüter.)
StaVast van het conservatief rechtse OSL
het toonaangevende nieuw-rechtse Teksten, Kommentaren en Studies (TeKoS) van de Delta-Stichting v.z.w.

Verder biedt de ONP een agenda waarin men kan opzoeken welke extreem-rechtse bijeenkomsten en activiteiten op stapel staan. Het gaat hier om activiteiten van de hierboven al genoemde clubs, maar eigenlijk voornamelijk van Voorpost en haar dochterorganisaties NLSV en SOS. Ook de mailing-list van de ONP geeft voornamelijk Voorpost-berichten uit. Daarnaast zet men er regelmatig kranten- en radioberichten op die over de multi-culturele samenleving of activiteiten van extreem-rechts gaan. Men probeert hierin een neutrale toonzetting te hanteren zonder gescheld of racistische kretologie. In juni geeft men een persbericht van Alfred Vierling door die een aanklacht tegen de Nederlandse regering indient vanwege de Kosovo-oorlog. Oudgediende Vierling is de laatste tijd weer actief voor Voorpost.

OSL voorzitter Prosper Ego
OSL voorzitter Prosper Ego

De berichtgeving komt, om kort te gaan, met name uit de Voorpost-hoek. De enige echt vreemde eend in de bijt is eigenlijk het OSL. Het ONP heeft een link naar deze organisatie en meldt wanneer het OSL-blad StaVast uitkomt. Ondanks het feit dat het OSL regelmatig vergelijkbare onderwerpen en meningen aansnijdt als Mudde en consorten en er al jarenlang over en weer contacten en dubbele lidmaatschappen zijn, heeft het OSL elk openlijk contact met extreem-rechts altijd geschuwd. Officieel vindt het OSL namenlijk dat zowel extreem-links als extreem-rechts verwerpelijke ideologieën hanteren. Het OSL bracht echter alleen haar communistenhaat in de praktijk en kon daarbij regelmatig op steun en instemming van extreem-rechts rekenen. Of de openlijk beleden liefde van de ONP voor de activiteiten van het OSL in de nabije toekomst zal leiden tot toenadering tussen de twee groepen is nog maar de vraag, maar zou ons niet verbazen.

Het ontstaan van de ONP past verder mooi in het plan dat Voorpost voor de komende jaren bedacht heeft. De politieke situatie is allerbelabberdst voor extreem-rechts in Nederland en de Voorposters hebben flink lopen brainstormen hoe dit tij te keren. Het maar blindweg meedoen aan allerlei verkiezingen heeft uiteindelijk niet veel opgeleverd. De rechts-extremisten moeten geschoold worden en de publieke opinie moet extreem-rechts gaan accepteren. Het ONP moet enerzijds als informatiebron voor de extreem-rechtse achterban dienen en anderzijds als ogenschijnlijk onafhankelijk “persbureau” het grote publiek en de burgerlijke pers beïnvloeden.