Home » Politieke partijen » Partij Voor de Vrijheid » Monica Nunes, nu aangesloten bij Forza!

Monica Nunes, nu aangesloten bij Forza!

In juni schreven we over Monica Nunes. Nunes was sinds de verkiezingen van maart 2011 Provinciale Statenlid voor de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Noord-Holland. Precies een jaar later stapte Hero Brinkman uit de Kamerfractie van de PVV om als éénpersoonsfractie verder te gaan. Dat had ook consequenties voor de Noord-Hollandse Statenfractie, waar Brinkman fractieleider was. Die fractie scheurde ook en Monica Nunes besloot om Hero Brinkman te volgen bij zijn afsplitsing.

Dat leek ons een goed moment om een eerdere politieke activiteit van Nunes onder de aandacht te brengen: ze postte bijna 2200 berichten op het neonazistische Stormfront-forum. Lees voor de details van haar Stormfront-activiteiten ons vorige artikel.

Dat de publicatie over haar berichten op Stormfront gevolgen zou hebben voor de positie van Monica Nunes viel wel te verwachten. Helemaal toen het artikel ook werd opgepikt in de regionale pers. Maar het kreeg een onverwachte wending toen Nunes ongeveer tegelijk met de publicatie van het artikel ruzie kreeg met Hero Brinkman en zich ook weer van zijn nieuwe partijtje afsplitste. Het artikel werd toen een onderdeel van een bijzondere dynamiek.

Monica Nunes op PVV manifestatie te Amsterdam, 2010
Monica Nunes op PVV manifestatie te Amsterdam, 2010

Nunes reageerde tegenover enkele media vrij snel op de publicatie. Misschien iets te snel. Want ze kwam met een reeks aan onwaarschijnlijke verontschuldigingen. Zo beweerde ze dat ze niet alle berichten op Stormfront zelf had geplaatst. Ze stelde onder andere dat een door haarzelf gepubliceerde vakantiefoto, niet door haar was geplaatst. Ze had kennelijk niet bedacht dat die bewering de vraag op zou roepen wie er dan aan een privéfoto van Nunes had kunnen komen en waarom diegene in godsnaam die foto onder haar naam zou publiceren. Verder beweerde Nunes dat ‘anderen’ op Stormfront haar berichten op een later tijdstip hadden aangepast om haar een loer te draaien. En als klap op de vuurpijl kwam ze met de suggestie dat Hero Brinkman achter de publicatie zou zitten. Naast deze reacties tegenover journalisten reageerde Nunes ook via Twitter. Die reactie was zo mogelijk nog ongelukkiger. Ze wilde zichzelf vrijpleiten van enkele antisemitische berichten van haar hand, maar deed dat door het aanhalen van het klassieke antisemitische stereotype van Joden en geld: ‘Ik heb geplaatst dat Joden een goede neus voor geld en zaken hebben. Dit is waarom Hitler Joden haatte. Is gewoon goede eigenschap.’

Nunes pleit zichzelf via twitter vrij van antisemitisme
Nunes pleit zichzelf via twitter vrij van antisemitisme

Uiteindelijk kreeg de onrust rond Nunes’ Stormfront-lidmaatschap een finale in de vergadering van de Provinciale Staten. De VVD had het als agendapunt toegevoegd. In die vergadering herhaalde Nunes de bewering dat ze niet alle berichten had geplaatst en dat andere berichten waren vervalst. Onzin natuurlijk. Maar de vergadering ontaarde vooral in een flinke partij moddergooien tussen Nunes en Brinkman (1). Brinkman ontkende op zijn beurt betrokkenheid bij de onrust, volgens hem zat de VVD erachter en zat er een ‘PVV-mol’ in zijn fractie.

Forza! kondigt Nunes aan als aanwinst
Forza! kondigt Nunes aan als aanwinst

Al met al kun je stellen dat de publicatie duidelijkheid heeft geschapen over de positie en de politieke ideeën van Monica Nunes. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk jammer is dat de LPF niet meer bestaat. Want een politica die zo door de mand valt met een extreemrechtse achtergrond, leugens, bedrog en scheldpartijen en paranoïde beschuldigingen tegen voormalige partijgenoten zou natuurlijk prima in die partij hebben gepast. Nu heeft Nunes in dat opzicht geluk. Eén van de laatst overgebleven LPF-afsplitsingen in Nederland, het partijtje Forza!, is nu juist in haar regio actief. Het verbaast dan ook niet dat ze zich daar inmiddels bij heeft aangesloten.

Noten
1) Voor de liefhebbers, het debat is online terug te kijken:

http://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/27617/commissie/328/start/6104601

Dit artikel is eerder verschenen in Alert!