Home » Publicaties » O. Cauberghs

O. Cauberghs

Filter

Publicaties

1 resultaten

Rechtsextremisme op sociale mediaplatforms?

Ontwikkelingspaden en handelingsperspectieven
Jaar:
2023
Taal:Aantal blz:
162
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Bevindingen op hoofdlijnen
Dit onderzoek heeft in kaart gebracht wat verschillende ontwikkelingspaden
van rechtsextremistische radicalisering zijn en wat hierbij de rol is van
sociale mediaplatforms, met daarbij specifieke aandacht voor de werking van
aanbevelingsalgoritmen. Ook is gekeken naar de rol van de offline context in
ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering. Op basis van
de bevindingen zijn mogelijke haalbare handelingsperspectieven beschreven
voor de overheid om rechtsextremistische radicalisering via online platforms
te voorkomen.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn de volgende:
z Een groot aantal risicofactoren op individueel-, groeps- en samenle-
vingsniveau dragen bij aan het ontstaan van radicaliseringsprocessen.
Ontwikkelingspaden van radicalisering zijn uiterst complex, waarbij zowel
online als offline factoren een rol spelen en op elkaar inwerken. Om de
invloed van de online context op extremistische overtuigingen te kunnen
begrijpen, dient te worden gekeken naar deze wisselwerking.
z De rol van aanbevelingsalgoritmen bij rechtsextremistische radicalisering
binnen de online context is volgens recent wetenschappelijk onderzoek
beperkt. Persoonlijke keuzen van gebruikers zijn minstens zo belang-
rijk, zoals het delen van links naar extremistische content; het abon-
neren / volgen van bepaalde kanalen op sociale mediaplatforms en op
die manier selectief geconfronteerd worden met meer extreme content;
het ontmoeten van gelijkgestemden in echokamers; en persoonlijk surf/
zoekgedrag. Mensen gaan uit zichzelf op zoek naar extremere content en
voeren hiertoe doelbewust bepaalde zoektermen in, of klikken door op de
meer extreme aanbevelingen.