Home » Publicaties » MIVD jaarverslag 2003

MIVD jaarverslag 2003

Jaar:
2004
Taal:Aantal blz:
70
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme

De MIVD verricht onderzoek naar rechts-extremistische groeperingen en personen. Voor de MIVD staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht in gevaar worden gebracht. In 2003 hebben zich in beperkte mate verschijningsvormen van rechts-extremisme binnen Defensie voorgedaan. Een deel had betrekking op het bekladden van defensieobjecten met runentekens, nazi-symbolen, discriminerende teksten en leuzen. Een ander deel had betrekking op personen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan (vermeend) rechts-extremistische uitlatingen en gedragingen. Hierbij wordt aangetekend dat niet alle gedragingen die onder de noemer rechts-extremisme worden gemeld, als rechts-extremisme in politieke of ideologische zin kunnen worden aangemerkt.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 56 en 57