Home » Publicaties » MIVD jaarverslag 2001

MIVD jaarverslag 2001

Jaar:
2002
Taal:Aantal blz:
55
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme

De MID verricht eveneens onderzoek naar rechts-extremistische partijen, organisaties, groeperingen en personen die een bedreiging kunnen vormen voor de krijgsmacht. Voor de MID staat daarbij de vraag centraal of de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht in gevaar worden gebracht. Hoewel vormen van rechts-extremisme zich tot dusverre in
beperkte mate binnen defensie hebben gemanifesteerd is het duidelijk dat ook binnen de krijgsmacht personen met rechts-extremistische sympathieën werkzaam kunnen zijn.

Het bestaan van de krijgsmacht wordt door rechts-extremistische partijen, organisaties en groeperingen veelal volledig onderschreven, waardoor het goed mogelijk is dat mensen met een dergelijke achtergrond solliciteren.

Lees verder in het jaarverslag

Bijzonderheden: Extreem-rechts blz 44 en 45