Home » Publicaties » BVD 2e maandoverzicht 1970
Publicatie

BVD 2e maandoverzicht 1970

Jaar:
1970
Taal:Aantal blz:
19
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Rechts-extremisme
Op 3 maart j.l. is te Amsterdam een Aktiegroep “Vlaanderen” opgericht. De groep propageert – blijkens een stencil dat ze heeft uit- gegeven – de zgn. “Heel Nederland” gedachte, onder meer inhoudend, dat na vernietiging van de staat België het gehele Nederlandse taalgebied in federatief verband een staatkundige eenheid moet gaan vormen. De groep voelt zich dan ook solidair met de Vlamingen in hun strijd voor “vrijheid en zelfstandigheid”.

De door de Aktiegroep “Vlaanderen” gepropageerde ideeën lijken sterk op die van “Were Di”. Sympathisanten worden voor aanmelding trouwens haar “Were Di”-adressen verwezen.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 14