Home » Kroniek » 31-03-2016 | – 15496
*

Een motie van PVV Tweede Kamerlid Harm Beertema waarin hij “constateert dat de islamitische ideologie zich op geen enkele manier verhoudt tot onze westerse vrijheden en onze westerse manier van leven, wat onder meer blijkt uit de verschillende perspectieven op de gelijkwaardigheid van man en vrouw, hetero en homo, gelovige en geloofsverlaten“. Hij schrijft dat islamitisch thuisonderwijs op z’n best leidt tot segregatie en op z’n slechtst tot radicalisering in plaats van tot integratie en assimilatie. Hij verzoekt daarom om islamitisch thuisonderwijs niet toe te staan.

Terug naar het overzicht
Personen:Organisaties: