Home » Kroniek » 31-01-2012 | Amersfoort – 9310
*

Een Marokkaanse vader uit Amersfoort vond dat zijn zoon gediscrimineerd werd op school en diende een klacht in. Deze school stelt echter dat de taalvaardigheid van de zoon te laag was voor een tweetalige vwo-opleiding. Ze plaatsten hem op de tweetalige havo/vwo opleiding. De Commissie Gelijke Behandeling stelt vandaag dat hier geen sprake is van onderscheid op grond van ras.

Terug naar het overzicht