Home » Kroniek » 27-01-2017 | Ede (Gelderland)/ Lunteren – 17369
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een Moluks-Nederlandse vrouw die in augustus 2016 in Ede een gesprek had met haar woningbouwvereniging over de sloop van haar woning en haar herhuisvesting in een “Molukse wijk” in Lunteren. De vrouw voelt zich gediscrimineerd omdat een projectleider laatdunkend over Molukkers gesproken zou hebben en vragen stelde over het een Molukse organisatie. Daarnaast gaf de vrouw aan geen verhuisvergoeding te krijgen en zou haar klacht onzorgvuldig behandeld zijn. Het College ziet echter geen bewijs voor discriminatie.

Terug naar het overzicht