Home » Kroniek » 26-10-2015 | – 14311
*

Kamervragen van de Tweede Kamerleden van Voor Nederland over de verwachte lange termijnkosten van de asielinstroom. Ze willen weten hoeveel vluchtelingen in Nederland nu kinderbijslag ontvangen en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. Ze vragen welk percentage van de Syrische en Irakese asielzoekers wordt verwacht in Nederland te zullen blijven. Voor Nederland wil een kostenraming van hun verblijf op lange termijn, op het gebied van bijstand, zorgverzekeringen, sociale huisvesting, onderwijs en criminaliteitsbestrijding.

Terug naar het overzicht
Organisaties: