Home » Kroniek » 23-09-2016 | Den Haag – 16646
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over klachten van een aantal christelijke- en migrantenorganisaties tegen de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. De organisaties beklagen zich over discriminatie op grond van ras door de invoering van de kostendelersnorm voor A.I.O.-gerechtigden. Het College stelt dat deze regeling niet met de AOW te vergelijken is en dat het ministerie dus geen verboden onderscheid maakt op grond van ras.

Terug naar het overzicht