Home » Kroniek » 20-04-2017 | Amsterdam – 18165
*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van een Afghaanse man die begin november 2016 is afgewezen als sollicitant voor een functie van vertaler Engels-Nederlands bij een bedrijf uit Amsterdam. Het bedrijf schreef dat ze het moedertaalprincipe hanteert en hij daar niet aan voldoet. De man voelt zich gediscrimineerd omdat zijn taalvaardigheid er kennelijk niet toe doet, alleen de plek waar hij geboren is. Het College stelt dat het bedrijf hem heeft gediscrimineerd op grond van ras. Er is vandaag een tweede uitspraak van het College over een klacht van mogelijk dezelfde Afghaanse man tegen een uitgever uit Amsterdam die hem medio november 2016 afwees omdat Nederland zijn moedertaal niet is. Hier oordeelt het College ook dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie op grond van ras.

Terug naar het overzicht