Home » Kroniek » 16-05-2017 | – 18413
*

In de Tweede Kamer wordt over moties gestemd. Een motie van Sietse Fritsma van de PVV over het sluiten van de grenzen voor asielzoekers wordt alleen door de PVV gesteund. Zijn tweede motie over het toepassen van de systematiek van “uitzetten of vastzetten” wordt alleen gesteund door de PVV en Forum voor Democratie. Een derde motie van Fritsma over de aanduiding “vertrokken“, die moet vervangen worden door “spoorloos verdwenen” krijgt wat meer steun, maar wordt ook verworpen.

Er zijn hierna vijf moties van Thierry Baudet waarover hij een hoofdelijke stemming wil. Na wat discussie stemt hij ermee in om maar bij één motie een hoofdelijke stemming te houden en de andere vier per gewone stemming. De moties gaan over: het dwingen van landen tot het opnemen van hun staatsburgers, de berechting en bestraffing van frauderende asielzoekers, het preventief in detentie plaatsen van uitgeprocedeerde asielzoekers, het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland en het korten van gemeenten die het landelijk uitzetbeleid frustreren. De PVV en Forum stemmen voor, maar de moties krijgen te weinig stemmen om aangenomen te worden.

Terug naar het overzicht