Home » Sietse Fritsma

Sietse Fritsma

Filter

Artikelen

1 resultaten

Verkiezingen gemeenteraad 2010

Zijn de deelnemende partijen extreemrechts of zijn het gewone rechtse partijen die een aantrekkingskracht hebben op rechtsextremisten? Als we alleen naar de partijprogramma’s kijken zijn conclusies soms moeilijk te trekken. Misschien helpt een kijkje achter de schermen? Welke mensen zijn betrokken bij deze verkiezingen? De PVV van Geert Wilders doet maar in twee gemeentes mee…. Lees verder

In de media

13 resultaten

De wereld van Dion

Onderzoek | Tweede Kamerlid Dion Graus, sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de PVV, is in maart opnieuw verkiesbaar – hij is nummer dertien van zijn partij. Maar bij de Rijksrecherche ligt een belastend dossier.

Dit is het politieke A-team van Wilders

Het bureau in het kantoor van Geert Wilders is bezaaid met kranten, multomappen en rapporten. Aan tafel zitten zes mensen als Wilders zijn telefoon pakt en een foto maakt. Het is begin december. De verkiezingscampagne wordt gepland. „The A-team”, zet Wilders bij de foto op Twitter.

Continu beveiligd: het effect op Wilders en op de overheid

Wilders demonstreert bij ‘radicaal’ islamcongres

PVV-leider Geert Wilders gaat morgen samen met twee partijleden demonstreren bij een omstreden islamitische conferentie in Utrecht. Volgens de politicus komen daar omstreden radicale moslims prediken. De gemeente wil het evenement niet verbieden maar ,,houdt met politie en OM wel een vinger aan de pols”.

De puinhopen van rechts (5): VNL dwingt PVV tot ander mediabeleid

De meeste politici zijn onbekend, maar de politici van partijen op rechts zijn dat bijna allemaal. Partijen als de LPF, Trots op Nederland en de PVV zijn georganiseerd rond een leider en deze krijgt daarom als vanzelfsprekend vrijwel alle media-aandacht. De LPF had behalve Mat Herben nauwelijks bekende politici, met uitzondering van Joost Eerdmans. Rita Verdonk was het enige gezicht van Trots op Nederland en ook veel PVV-Kamerleden zijn nauwelijks bekend.

Kroniek

32 resultaten
*

In de Tweede Kamer wordt over moties gestemd. Een motie van Sietse Fritsma van de PVV over het sluiten van de grenzen voor asielzoekers wordt alleen door de PVV gesteund. Zijn tweede motie over het toepassen van de systematiek van “uitzetten of vastzetten” wordt alleen gesteund door de PVV en Forum voor Democratie. Een derde motie van Fritsma over de aanduiding “vertrokken“, die moet vervangen worden door “spoorloos verdwenen” krijgt wat meer steun, maar wordt ook verworpen.

Er zijn hierna vijf moties van Thierry Baudet waarover hij een hoofdelijke stemming wil. Na wat discussie stemt hij ermee in om maar bij één motie een hoofdelijke stemming te houden en de andere vier per gewone stemming. De moties gaan over: het dwingen van landen tot het opnemen van hun staatsburgers, de berechting en bestraffing van frauderende asielzoekers, het preventief in detentie plaatsen van uitgeprocedeerde asielzoekers, het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland en het korten van gemeenten die het landelijk uitzetbeleid frustreren. De PVV en Forum stemmen voor, maar de moties krijgen te weinig stemmen om aangenomen te worden.

*

Tweede Kamerlid Sietse Fritsma (PVV) dient een motie in waarin hij de regering verzoekt de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers.

*

Een stemming in Tweede Kamer over een motie van de PVV’ers Leon de Jong, Sietse Fritsma en Geert Wilders over een immigratieverbod uit moslimlanden. De Kamerleden Theo Hiddema en Thierry Baudet van Forum voor Democratie stemmen tegen de motie omdat ze die in strijd vinden met de Nederlandse waarden en normen. Met de motie zouden namelijk ook christenen, homo’s en yezidi’s die uit moslimlanden komen geweerd worden. Forum voor Democratie wil liever een Australisch immigratiemodel, waarbij Nederland zelf bepaalt welke migranten een verblijfsvergunning krijgen. De PVV-motie wordt verworpen.

*

In de Tweede Kamer dienen de parlementariërs Geert Wilders, Sietse Fritsma en Leon de Jong een motie in om de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet aan te passen. Het PVV-trio verzoekt de regering “de immigratie uit islamitische landen te stoppen“.

*

Kamervragen door PVV-Kamerlid Sietse Fritsma over de Staatssecretaris die afgewezen asielzoekers toch “trakteert op een verblijfsvergunning“. Hij vraagt waarom de Staatssecretaris “een record wil vestigen bij alle immigratie- en asielrecords” en waarom hij “Nederland een asielmagneet laat blijven met dit structurele generaalpardon beleid”.

*

Kamervragen door PVV-Kamerlid Sietse Fritsma over een nieuwe illegalenopvang in Groningen. Hij stelt dat door de opvang het terugkeerbeleid ernstig wordt ondermijnd. Fritsma wil dat de Minister de komst van een nieuwe locatie tegen gaat en ook dat hij de andere tientallen gemeenten die aan illegalenopvang doen aanpakt. Hij vraagt of de Minister bereid is de Nederlandse grenzen te sluiten voor asielzoekers.

Hiernaast stelt Sietse Fritsma ook Kamervragen met Geert Wilders over de handel in gesloten spullen door asielzoekers op in Delfzijl. Ze willen weten “waarom deze stelende nepvluchtelingen niet onmiddellijk worden opgepakt en uitgezet”. Opnieuw wil de PVV hierbij dat de Minster de grenzen sluit voor asielzoekers.

*

Kamervragen van de Tweede Kamerleden Geert Wilders en Sietse Fritsma van de PVV over een krantenbericht dat stelt dat er een miljoen Afrikanen onderweg zou zijn naar Europa, “Migrantenstroom vanuit Libië is haast niet meer te stoppen“. Ze vragen: “Bent U bereid de eigen Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en migranten uit islamitische landen teneinde de grootschalige invasie vanuit Afrika het hoofd te bieden?“. Ze vragen waarom de Minister Nederland afhankelijk maakt van een “falende Europese Unie”.

*

Kamervragen door PVV-Kamerlid Sietse Fritsma over vakantievierende Eritreeërs. Hij noemt het “nepvluchtelingen” en vraagt waarom er sinds 2015 geen asielvergunningen zijn ingetrokken van Eritreeërs die terug gaan naar land van herkomst voor vakantie of familiebezoek. Hij stelt dat er via één reisbureau al zo’n duizend vakanties geboekt zijn. Fritsma stelt dat de veiligheidssituatie voor vele Eritreeërs helemaal niet zorgwekkend is en vraagt dus waarom vrijwel elke Eritrese asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. Hij wil de Nederlandse grenzen sluiten voor alle asielzoekers.

*

Kamervragen door PVV-Kamerlid Sietse Fritsma over het bericht “Uitzettingen lopen spaak“. Fritsma vraagt: “Hoe beoordeelt u het dat kansloze asielzoekers massaal hun uitzetting, vertrek naar het land van herkomst, traineren door steeds nieuwe verblijfsaanvragen te doen of bezwaar- en beroepsprocedures te beginnen?“. Hij vraag hoeveel van deze vreemdelingen hierdoor in Nederland blijven hangen. Fritsma wil de grenzen voor asielzoekers sluiten teneinde alle problemen die gepaard gaan met de asielstroom te voorkomen.

*

Een protestactie van de PVV bij de ambassade van Turkije in Den Haag met ongeveer twintig mensen. Het protest is gericht tegen de komst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken die zaterdag 11 maart wil spreken in Hoogvliet om Turken in Nederland over te halen voor Erdogans referendum te stemmen. Op het spandoek staat “Blijf weg! Dit is ons land“. Van de PVV zijn hier kopstukken bij als Geert Wilders, Barry Madlener, Sietse Fritsma, Martin Bosma en Machiel de Graaf. Er is ook een groepje van Pegida op de been met José Kuipers en Edwin Wagensveld, maar ze worden geweerd van de plek waar de PVV staat. Ze hebben vlaggen bij zich.

*

Het PVV-Kamerlid Sietse Fritsma dient een motie in waarin hij de regering verzoekt “de grenzen voor asielzoekers te sluiten en daarmee een volledige asielstop te bewerkstelligen“.

*

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma dient een motie in waarin hij de regering verzoekt geen verblijfsvergunningen te verstrekken aan asielzoekers die veroordeeld zijn voor het plegen van een misdrijf.

*

Geert Wilders en Sietse Fritsma van de PVV stellen in het parlement Kamervragen over het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Ze vragen de minister om een reactie op het bericht dat ISIS-terroristen veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de vluchtelingenstroom om naar Europa te reizen en asiel aan te vragen. Ze stellen dat men Nederland gigantisch in gevaar heeft gebracht met het binnenlaten van bijna 60.000 asielzoekers. De PVV’ers willen dat de minister de uitspraak terugneemt dat het onwaarschijnlijk is dat terroristen meeliften met de asielstroom. Ze willen dat de minister de Nederlandse grenzen sluit en de bestaande asielzoekerscentra hermetisch afsluit om de nationale veiligheid te waarborgen. Als slotvraag hebben ze: “Waarom gedraagt u zich als een vijand van het Nederlandse volk en een terreurvriend?

*

Bij een debat in de Tweede Kamer over asielopvang noemt Sietse Fritsma van de PVV het kabinet “een gevaar voor de samenleving“. Hij vindt dit vanwege de hoge instroom van duizenden asielzoekers in 2015, waarbij er geen grondige screening en identificatie plaats heeft gevonden met oog op een mogelijke terroristische dreiging.

*

Kamervragen door PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma over “het tegen de wil van de bevolking in doordrukken van een Asielzoekerscentrum (AZC) in Witmarsum“. Hij vraagt waarom de staatssecretaris dit doordrukt terwijl de inwoners geen AZC willen. Er is een enquête in het dorp gehouden waaruit zou blijken dat men geen opvang wil. Fritsma vraagt of de staatssecretaris de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers wil sluiten zodat ze niet in Nederland maar bijvoorbeeld in de rijke Arabische golfstaten worden opgevangen. Kranten melden vandaag ook dat het AZC-plan in Witmarsum niet doorgaat omdat de huisvesting ongeschikt is.

*

Een motie van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma waarin hij de regering verzoekt “een streep te halen door de migratiedeal tussen de EU en Turkije en de Nederlandse grenzen te sluiten voor asielzoekers“.

*

Sietse Fritsma en Geert Wilders van de PVV stellen Kamervragen over het verzorgen van de huur- en zorgtoeslag voor asielzoekers met een status, de statushouders. Ze vragen waarom dit niet voor Nederlanders geregeld wordt en waarom deze structureel slechter behandeld worden. Het is “walgelijk meten met twee maten” en dat moet gestaakt worden van de PVV. Ze willen de grenzen sluiten voor asielzoekers en ze geen voorrang geven bij huurwoningen.

*

Kamervragen van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma over de aanhouding van een Syrische asielzoeker in Den Haag op grond van deelname aan een terroristische organisatie. Fritsma wil dat de staatssecretaris erkent dat hij geen zicht heeft op wie er allemaal (zonder papieren) Nederland binnenkomen en welke achtergrond en motieven zij hebben. Hij vraagt of de staatssecretaris alle AZC’s hermetisch af wil sluiten, zolang niet iedere asielzoeker grondig is gescreend. Ook wil Fritsma de Nederlandse grenzen sluiten en geen enkele asielzoeker meer toelaten.

*

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dient een motie in waarin hij de regering verzoekt zich te verzetten tegen het migratieakkoord tussen de E.U. en Turkije. Hij wil dat de Nederlandse grenzen gesloten worden voor asielzoekers. Zijn collega Machiel de Graaf dient vervolgens twee moties in. In de eerste stelt De Graaf dat de open grenzen niet samengaan met het in stand houden van de welvaartsstaat. Hij schrijft dat open grenzen zullen blijven leiden tot een toestroom van migranten uit islamitische landen en dat 68% van deze mensen in het verleden in de bijstand zat. Hierom  verzoekt hij de regering geen enkele asielzoeker meer toe te laten en voor andere migranten een immigratiestop vanuit islamitische landen te hanteren. In zijn tweede motie klaagt Machiel de Graaf over “asieleisers” die de kosten van hun inburgeringsexamen niet hoeven te betalen als ze snel slagen. Hij vind dat hiermee het signaal wordt afgegeven dat Nederland alles gratis weggeeft. Hij verzoekt de regering voor helemaal niemand de inburgering meer te betalen.

*

Er wordt een motie ingediend door Sietse Fritsma van de PVV waarin hij de regering verzoekt de Nederlandse grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten.

*

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer stelt PVV’er Sietse Fritsma vragen over asielzoekers. Hij stelt dat Nederland één groot asielzoekerscentrum aan het worden is. De regering zou ook oorlogsmisdadigers, beulen en genocideplegers binnenlaten en die worden, volgens Fritsma, daarna ook nooit meer uitgezet. Hij richt zijn pijlen vooral op Syriërs en ISIS terroristen en “de islamitische beulen van Assad”. Hij wil dat de staatssecretaris het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opzegt, zodat hij Syriërs terug kan sturen.

*

Een motie van PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma waarin hij de regering verzoekt de Nederlandse grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten.

*

Het PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dient twee moties in. In de eerste motie verzoekt hij de regering de Nederlandse grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten. Hij stelt dat de Nederlandse samenleving wordt ontwricht door de enorme asielinstroom. In de tweede motie stelt hij “gevaarlijke E.U. Maatregelen” aan de kaak, “die de asielramp niet oplossen maar versterken”

Op deze datum wordt ook een wetsvoorstel behandeld van Fritsma en de PVV over de terugzending van criminele Nederlanders, afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Raad van State stelt echter dat er sprake van discriminatie is in dit voorstel en wil een heroverweging.

Dan stellen Sietse Fritsma en Geert Wilders met de PVV-fractie ook nog Kamervragen over het huisbezoek van de politie aan sympathisanten van de PVV-actiegroep AZC-Alert in Enschede. De PVV verwerpt deze huisbezoeken, de politie zou mensen die op democratische wijze uiting geven van hun mening behandelen als een crimineel. Ze willen dat de politie beter ingezet kan worden om echte criminelen op te sporen “bijvoorbeeld gelukzoekers die meisjes aanranden of volksstammen die elkaar te lijf gaan in AZC’s”, die moeten opgepakt worden en per direct uitgezet worden.

*

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dient een motie in waarin hij de premier verzoekt niet meer af te reizen naar zinloze EU-vergaderingen, maar in plaats daarvan de grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten.

*

Kamervragen van PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma over “massale identiteitsfraude” door asielzoekers rondom het generaal pardon. Hij wil het huidige structurele kinderpardon onmiddellijk ongedaan maken. Verder wil hij dat bedrog hard aangepakt wordt en dan geen verblijfsvergunning verlenen, altijd aangifte te doen en de fraudeurs altijd uitzetten.

*

Geert Wilders stelt met zijn PVV-collega-parlementariër Sietse Fritsma Kamervragen over een mediabericht over een botsing in het AZC in Ter Apel. Ze stellen dat diefstallen, intimidaties, steekpartijen en seksueel misbruik in AZC’s aantonen dat asielzoekers een gewelddadige cultuur meebrengen die niet past bij de Nederlandse normen en waarden. Het beleid brengt de Nederlandse bevolking willens en wetens in gevaar, aldus de PVV’ers. Ze stellen dat asielzoekers “gewelddadige gelukszoekers” zijn. Alle AZC’s moeten onmiddellijk sluiten en de duizenden gelukszoekers moeten desnoods met behulp van het leger uitgezet worden. De PVV wil de grenzen sluiten.

*

Tweede Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV komt in het nieuws met zijn oproep de Nederlandse grenzen te sluiten omdat er sprake zou zijn van een groeiend aantal illegalen die via Nederlandse havens reist, vooral naar Groot-Brittannië. Hij stelt dat vrachtwagenchauffeurs met geweld en bedreiging te maken krijgen en zegt: “onze havens veranderen in illegalenwalhalla’s”.

*

In de Tweede Kamer wordt er gedebatteerd over het bed-bad-brood akkoord tussen de PvdA en de VVD over de opvang van illegalen. Sietse Fritsma van de PVV zegt: “De asielindustrie en alle linkse doordrammers die Nederland nog liever gisteren dan vandaag weggeven, hebben weer gewonnen en de laffe VVD tekent daarvoor”.

*

PVV-parlementariër Sietse Fritsma brengt op kosten van de Europese fractie van de PVV een werkbezoek aan grensbewaker Frontex in Warschau.

*

In een spoeddebat in de Tweede Kamer zegt de PVV het vertrouwen op in staatssecretaris Fred Teeven. De aanleiding hiervoor is de plotselinge toestroom van duizenden asielzoekers uit Eritrea. De PVV eist een sluiting van de grenzen voor asielzoekers en verwacht een migratieramp. Hun motie krijgt geen steun. Sietse Fritsma zegt dat hij maximaal duizend asielzoekers per jaar toe wil laten en daarna is het land vol.

*

In een debat in de Tweede Kamer zegt Sietse Fritsma van de PVV dat hij het VN-vluchtelingenverdag zo snel mogelijk op wil zeggen, om de verplichting voor Nederland om elk asielverzoek in behandeling te nemen te laten vervallen. Hierna botst Fritsma met een SP-Kamerlid die de discriminatie van de PVV benoemt. Fritsma noemt de SP hierop een walgelijke partij die domme opmerkingen maakt. De Kamervoorzitter grijpt in.

Publicaties

1 resultaten

Fortuyn versus Wilders An Agency-Based Approach to Radical Right Party Building

Jaar:
2011
Taal:Aantal blz:
21
Soort Uitgave:
Beschrijving:

This article presents an agency-based approach to the success of radical right-wing populist parties. It posits that radical right parties will only experience sustained electoral success when they are built prior to their electoral breakthrough and when they institutionalise rapidly. The process of institutionalisation will progress more quickly when radical right parties have a leader with strong internal leadership qualities and when sufficient attention is paid to the recruitment, training and socialisation of candidates. The argument is illustrated through a comparison between two Dutch radical right parties: the Lijst Pim Fortuyn (LPF) and the Partij Voor de Vrijheid (PVV). The two cases offer a compelling example of learning effects in politics: Geert Wilders (PVV) observed the collapse of the LPF and has avoided making the same mistakes.