Home » Kroniek » 15-01-2016 | Gouda – 14820
*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een discriminatieklacht van een woonwagenbewonersvereniging uit Gouda over de rechtszekerheid van woonwagenbewoners en het aanpakken van het tekort aan woonwagenstandplaatsen. De gemeente Gouda legde de toewijzing van standplaatsen vast in beleidsregels in plaats van in de huisvestingsverordening van Gouda. Het College stelt dat de klager niet ontvankelijk is omdat het geen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is. Verder acht het College zichzelf niet bevoegd om te beoordelen of B&W in Gouda verboden onderscheid heeft gemaakt. Het gaat namelijk om een keuze voor bepaalde procedures en niet om een besluit dat binnen de sociale bescherming valt.

Terug naar het overzicht