Home » Kroniek » 14-09-2012 | Helmond – 8791
*

De Commissie Gelijke Behandeling doet uitspraak over een klacht van een autochtone man tegen een peuterspeelzaal in Helmond. Die hanteert een voorrangsregeling voor kinderen met een achterstand. Bijvoorbeeld kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben. Volgens de commissie maakt de peuterspeelzaal objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van ras. Vanwege het beoogde doel, taalachterstand wegwerken bij kinderen, mag ze voorrang geven.

Terug naar het overzicht