Home » Kroniek » 13-12-2016 | Utrecht – 17137
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een Duitse man die in Nederland woont. Die wilde een hypotheek afsluiten bij een bank (die haar hoofdkantoor in Utrecht heeft), maar stuitte op 8 maart 2016 op de bepaling dat aanvragers met een niet-Nederlandse nationaliteit pas in aanmerking voor een hypotheek komen als ze kunnen aantonen dat ze minimaal drie volledige jaren in Nederland werken. Het College bepaalt dat er hier sprake is van directe discriminatie en dat de bank hiermee verboden onderscheid maakt op grond van nationaliteit.

Terug naar het overzicht