Home » Kroniek » 05-06-2016 | Andel – 16164
*

Een nieuwswebsite maakt melding van een spandoek dat is opgehangen in Andel op een locatie waar mogelijk een asielzoekerscentrum gaat komen. Op het spandoek staat “Geen AZC” en een bommetje met een brandend lont. Het wordt gezien als een bedreiging met geweld. Er is onlangs een informatieavond van de gemeente waar ze acht omwonenden voor hebben aangeschreven. In het zaaltje kwamen toen toch meer dan honderd bezorgde en ook boze inwoners.

Terug naar het overzicht