Home » Kroniek » 16-05-2013 | Rotterdam – 9539
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een islamitische vrouw die een hoofddoek draagt. Zij had in oktober 2012 een sollicitatiegesprek bij een sportcentrum in Rotterdam. Die vroeg haar toen of ze bereid was haar hoofddoekje af te doen, want de directie wil geen religieuze uitingen op de werkvloer. Ze wilde dit niet en werd niet aangenomen als stagiaire. Het College stelt vandaag dat er verboden onderscheid is gemaakt op grond van godsdienst. Na deze uitspraak laat de directeur van het sportcentrum niets meer van zich horen. De stagiaire wil later naar de civiele rechter stappen.

Terug naar het overzicht