Home » Organisaties » Voorpost » Yzerbedevaart 1999

Yzerbedevaart 1999

De Vlaamsnationalistische Yzerbedevaart in Diksmuide (België) is dit jaar rustig verlopen. De afgelopen jaren was er vaak sprake van heibel en ruzie, maar daarvan was ditmaal geen spoor.

Zaterdag
De avond voor de eigenlijke bedevaart (zaterdag 28 augustus) is traditioneel een feest voor allerhande extreem-rechtse figuren uit heel Europa. In het café “Het Hof van Vlaanderen” organiseert Voorpost jaarlijks een Europese Kameraadschapsavond. De afgelopen twee jaar heeft dat geen doorgang gevonden, maar dit jaar waren de lange stamtafels weer van stal gehaald. Ongeveer driehonderd aanwezigen dronken, zongen liederen en luisterden naar diverse optredens. Naast de Vlaamse fascistische studentenbond NSV, waren het met name de ongeveer dertig aanwezige leden van Voorpost-Nederland die de gang er in hielden. Onder hen waren een aantal leden van de Nederlandse Studenten Vereniging (NSV) onder leiding van Michel Hubert en belangrijke Voorposters als Tim Mudde, Ton Steemers en Robert Schaap.

De traditionele skinhead-meeting viel geheel in het water. Er waren slechts een handjevol skins aanwezig, die niks anders konden doen dan hun verdriet om de geringe opkomst te verdrinken.
De Rijkswacht hield, eveneens volgens de traditie, diverse skinheads aan wegens verboden wapenbezit of het dragen van verboden symbolen. Buitenlandse skins werden direct de grens over gezet, maar hier waren geen Nederlanders bij. De enige gesignaleerde Nederlander uit deze hoek is Constant Kusters.

Zondag
De dag van de Bedevaart zelf (zondag 29 augustus) stroomde Diksmuide vol met duizenden bedevaartgangers. Het Hof van Vlaanderen was omgebouwd tot een informatiebeurs van Voorpost, waar diverse extreem-rechtse groepen een standje hadden. Behalve Voorpost waren hier geen Nederlandse organisaties vertegenwoordigd.

De kraam van de fascistische organisatie Were Di

Naast de traditionele bedevaartgangers waren er deze dag opvallend veel skinheads naar Diksmuide gekomen. Uit Nederland en België waren dit met name personen uit de hoek van het ANS en het Odal Aktiekomitee (waaronder prominenten als Eite Homan, Ed Polman, Johan van Enk, Chris Berteryan).
Ondanks diverse arrestaties verliep ook deze dag erg rustig. In 1996 en 1997 werd de bijeenkomst nog verstoord door acties van radicale nationalisten (vooral aanhangers van het Vlaams Blok). Zij verstoorden in 1996 de bijeenkomst door massaal te fluiten en het podium te bestormen en in 1997 werd de hele bedevaart geboycot door de radicalen.
Op de grote bijeenkomst bespeelde de voorzitter van het Bedevaart-comité traditionele Vlaamsnationalistische items, waarbij met name de eis voor amnestie voor Vlaamse collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog de radicalen als muziek in de oren klonk. De opkomst heeft echter duidelijk te leiden gehad onder de acties van de afgelopen jaren en bleef wederom steken rond de vijftienduizend.